กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
รับสายลมเย็นหน้าระเบียง / Re: รวบรวมเรื่อง "เงิน" กับ "ทอง"
« กระทู้ล่าสุด โดย sithiphong เมื่อ วันนี้ เวลา 10:51:26 AM »
เรามาทำความรู้จักเรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) กันสักเล็กน้อย
.
เจตนาที่ผมนำมาลง เพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน
ผมดำเนินรอยตามพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องที่สอนคนให้ตกปลาให้เป็น ไม่ใช่การให้ปลาไปกิน
เมื่อให้ปลาไปกิน กินหมดแล้ว ก็ยังลำบาก หากินไม่เป็น  ดังนั้น การให้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในความคิดเห็นของผม
.
.
ผมจะยกตัวอย่างให้อ่านกัน
.
นายโน๊ตตี้ นามสกุลลูกพี่โบ๊ตซัง เป็นลูกค้า
ธนาคารณัชชี่ เป็นธนาคารที่นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารวิไม่ว่าต้อม เป็นธนาคารพาณิชย์อีกธนาคาร
ธนาคารแก้มหอม เป็นธนาคารพาณิชย์อีกแห่ง
บริษัทประกันภัย ออนนี่ โดยนายออนนี่ มีใบอนุญาตประกันวินาสภัย และ เป็นบริษัทประกันภัยที่นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ทำประกันอัคคีภัยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้
บริษัทประกันภัย ชายหล่อ  โดยมีนายชายหล่อ มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาสภัย
.
มาต่อกัน
.
นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง  ได้ใช้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารณัชชี่ และได้ทำประกันอัคคีภัยไว้ที่บริษัทประกันภัย ออนนี่ ระยะเวลาที่ทำประกันอัคคีภัยคือ 3 ปี
.
ต่อมาอีก 2 ปีครึ่ง ก่อนที่จะครบกำหนด นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ได้พบกับ นายชายหล่อ ที่เป็นเจ้านายเก่า  นายชายหล่อได้ทราบเรื่องที่นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ที่ได้ทำประกันอัคคีภัยไว้จะครบ 3 ปี  นายชายหล่อ ได้ชักชวนให้มาทำประกันอัคคีภัยที่ บริษัทประกันภัยชายหล่อ  หลังจากที่ได้คุยกันในรายละเอียด นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ได้ตอบตกลง
.
นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ได้ไปติดต่อกับธนาคารณัชชี่ โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ว่า จะขอเปลี่ยนแปลงการทำประกันอัคคีภัย จากเดิมที่ทำไว้ที่ บริษัทประกันภัย ออนนี่  จะเปลี่ยนไปเป็น บริษัทประกันภัย ชายหล่อ
.
ทางธนาคารณัชชี่ ต้องยินยอมให้นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง เปลี่ยนแปลงการทำประกันอัคคีภัยจาก บริษัทประกันภัย ออนนี่ เป็น บริษัทประกันภัย ชายหล่อ  และห้ามธนาคารณัชชี่ อ้างว่า เป็นระเบียบของธนาคาร
.
หากระเบียบของธนาคารใดๆก็ตามทุกธนาคาร ขัดแย้งกับกฎหมาย หรือ ประกาศ/ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย  ระเบียบของธนาคารนั้นๆ ใช้ไม่ได้/เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้น
.
แต่การทำประกันอัคคีภัยของสินเชื่อที่อยู่อาศํย  จำเป็นต้องทำ  ไม่ทำไม่ได้ เนื่องจากข้อความในสัญญากู้ฯ จะระบุไว้อยู่แล้วว่า ต้องทำประกันอัคคีภัย
อีกส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของตัวลูกค้าและธนาคาร  ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้บ้านได้ และที่เคยกระซิบกันไว้ว่า ในเรื่องของน้ำ  หากเป็นน้ำที่อยู่ภายในบ้าน เกิดรั่วออกจากท่อน้ำ แล้วไปทำความเสียหายให้กับตัวบ้าน หรือสิ่งควบของบ้าน สามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยได้
.
และในเรื่องของการ Refinance สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากนายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ไปแจ้งความประสงค์ที่จะขอ Refinance ทางธนาคารณัชชี่ ต้องไม่ขัดขวาง / ถ่วงเวลา / ไม่ขายผลิตภัณฑ์เช่น ให้ทำประกันชีวิตเพิ่มเติม หรือ ให้ทำประกันวินาสภัย( PA / ประกันอุบัติเหตุ ) เพิ่มเติม โดยที่นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ไม่ยินอม และทางธนาคารณัชชี่ ต้องดำเนินการในเรื่องของ Refinance ผมแนะนำอย่างนี้ว่า นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง จะRefinance สินเชื่อที่อยู่อาศัยไปธนาคารแก้มหอม ให้ทำเป็นหนังสือไปแจ้ง และให้ทางธนาคารณัชชี่ เซ็นรับเอกสารดังกล่าว  หากธนาคารณัชชี่ ไม่ดำเนินการเช่น การถ่วงเวลา  ขั้นต่อไปให้ นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ทำหนังสือแจ้งในเรื่องนี้ ่ผานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหนังสืออาจจะแจ้งเพิ่มเติมในกรณีถูกบังคับให้ทำประกันชีวิตเพิ่มเติม หรือ ให้ทำประกันวินาสภัย( PA / ประกันอุบัติเหตุ ) เพิ่มเติมไปด้วย
.
มาต่ออีกเรื่อง
ต่อมา นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง ได้เปิดบริษัททำธุรกิจ  ซึ่งต้องการเงินที่มาใช้ในบริษัท  นายโน๊ตตี้ ลูกพี่โบ๊ตซัง  ได้ไปขอสินเชื่อธุรกิจกับ ธนาคารวิไม่ว่าต้อม ทางธนาคารวิไม่ว่าต้อม ต้องไม่นำเสนอประกันชีวิต หรือ ให้ทำประกันวินาสภัย( PA / ประกันอุบัติเหตุ ) ในกรณีที่หากไม่ทำ วงเงินสินเชื่อจะไม่ผ่านการพิจารณา
.
และผู้ที่นำเสนอ ประกันชีวิตเพิ่มเติม ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประชีวิตหรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต / ประกันวินาสภัย( PA / ประกันอุบัติเหตุ ) ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาสภัย หรือ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาสภัย  โดยผู้นำเสนอต้องแจ้งให้กับลูกค้าก่อนเสมอ หรือหากมีการนำเสนอในสถานที่ทำการ ในสถานที่ทำการต้องติดประกาศรายละเอียดของผู้ที่มีใบอนุญาตว่า มีใครบ้าง ทุกสถานที่ทำการ

---------------------------------------------------

เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
.
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย
.
ประกาศ ธปท. 12 ม.ค. 2561 (สกส.1/2561)
.
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
.
https://www.bot.or.th/app/FIPCS/Thai/PFIPCS_List.aspx
.
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610034.pdf
.
#การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
#Marketconduct
#ธนาคารแห่งประเทศไทย
#สถาบันการเงิน
#ธนาคาร
ที่มา อัลบั้ม Market conduct
https://www.facebook.com/noom.sithiphong
2
บทความ (Blog) / Re: だって 君のことが …好きなの ❤❤❤ : แต่ว่าก็ดัน .... ชอบเธอซะแล้ว
« กระทู้ล่าสุด โดย Plusz เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 09:14:45 PM »
ความดีก็ต้องทำ หนัสงือก็ต้องเรียน
3
บทความ (Blog) / รอยผ่านของกาลเวลา
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ มีนาคม 22, 2018, 09:12:43 PM »

http://drinkmecome.blogspot.com/2018/03/blog-post.html


ภาพชุดนี้ชื่อ...{รอยผ่านแห่งกาลเวลา}ชุดเดียว 4 ภาพขอฝากแด่อนุชนรุ่นหลังเดิมทีเดียวไม่อยากเผยแพร่แต่มาคิดอีกทีไอ้ตัวเราก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้นานแล้วสู้นำมาเผยแพร่เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนอนุชนรุ่นหลังที่สามารถสืบสานสิ่งเก่า ๆให้อยู่มีลมหายใจต่อไปเดิมทีภาพชุดนี้ได้ POST ไว้ที่เว็บ ฯ เกี่ยวกับการถ่ายภาพพอ POST ออกไปก็มีช่างถ่ายภาพให้พาไปยังสถานที่ถ่ายภาพชุดนี้เพราะว่าพวกเขาอยากสืบสานสิ่งเก่า ๆ ให้คงอยู่ตลอดไปปัจจุบันนี้สถานที่แบบนี้มีแต่จะเลือนหายไปคนรุ่นใหม่โชคดีทีมีเทคโนโลยี สมัยก่อนมีแต่กล้องใช้ฟิล์มการถ่ายภาพให้ดูดีต้องมีใจรักทางด้านนี้แต่ตั้งใจใฝ่ศึกษา


รอยผ่านของกาลเวลา


4
บทความ (Blog) / It's my tales
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 21, 2018, 08:28:44 PM »เรื่องเล่าจากกรุงเทพ ฯ ภาพแรกไม่ทราบปีที่ถ่ายแน่ชัดผมอยากจะหยุดเวลาไว้แค่ภาพแรก
5
บทความ (Blog) / It's my tales
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 09:07:43 PM »
DSCSF0264 by dimsam dimsam, on Flickr


วันหนึ่งนานมาแล้วเดินไป ๆ เรื่อย ๆ บนถนนสายหนึ่งในเขตกรุงเทพ ฯ

ข้อมูลภาพไม่ใช่ข้อมูลทางเทคนิค

Date and Time(Original)2009:01:30 02:04:45

Date and Time(Digitized)2009:01:30 02:04:45


ผมใช้เวลาอยู่ที่เว็บ ฯ เกี่ยวกับการถ่ายภาพได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อคนเราใช้ เนท มันต้องมีเป้าหมายอย่างใด - อย่างหนึ่งบางทีกว่าจะได้ภาพสวย ๆ สัก 1 ภาพต้องลงทุนลงแรงไปไม่ใช่น้อย ๆ เลย

<a href="http://youtu.be/b0miPgHyxQU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/b0miPgHyxQU</a>

<a href="http://youtu.be/LvxnYiKj0e0" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/LvxnYiKj0e0</a>
6
บทความ (Blog) / งานวัด
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 03:06:13 PM »งานวัดแบบว่าถ่ายไว้นานแล้วภาพชุดนี้ POST ไว้ที่เว็บ ฯ การถ่ายภาพงานวัดในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ให้ภาพเล่าเรื่องราวของงานวัด
7
ล้างรูป / เมื่อน้าแม๊คกลายเป็นคนเก็บดาว !!
« กระทู้ล่าสุด โดย Mckaforce เมื่อ มีนาคม 19, 2018, 07:29:01 PM »
เมื่อน้าแม๊คกลายเป็นคนเก็บดาว !!

หลังจากได้มีโอกาสแหงนกล้องขึ้นฟ้า จากที่เคยแต่บันทึกภาพความสวยงามบนพื้นโลก
ผมก็กลายเป็นคนหลงรักแสงของหมู่ดาวไปในทันที

ผมลองคัดบางส่วนจากภาพที่เก็บมาตลอดสามปีเอามาทำเป็นวีดีโอ
มีทั้งทางช้างเผือกจากที่ต่าง ๆ การถ่ายเส้นแสงดาว และภาพวัตถุท้องฟ้าเชิงลึก
ลองชมกันดูครับ เผื่อวันนึงอาจจะอยากลองยกกล้องขึ้นถ่ายท้องฟ้าแบบผมบ้าง

ปล.อย่าลืมดูแบบ HD เต็มหน้าจอนะครับ จะเห็นรายละเอียดหมู่ดาวได้มากกว่า

! No longer available


 :yoyo032:

8
บทความ (Blog) / It's my tales
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 18, 2018, 09:15:04 PM »ภาพทั้งหมดผม POST ไว้ที่เว็บ ฯ การถ่ายภาพ


แสงและเงา


ความไม่รู้ ไม่มีทางที่ทางที่จะรู้ได้ ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น จากการไม่รู้สู่ความรู้ว่า อะไรที่เป็นภัย เป็นคลื่นใหญ่ ก็คือ อวิชชา(ความไม่รู้)

9
บทความ (Blog) / It's my tales
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 18, 2018, 08:20:58 PM »"ปัญญา"เจริญช้ามาก เหมือนการจับด้ามมีด เพราะอะไร เพราะกำลังฟังก็เข้าใจคำที่กำลังฟังพอฟังจบแล้ว ก็กิเลสเลย ยับยั้งไม่ได้ หยุดไม่ได้ มีปัจจัยที่จะเกิด เพราะฉะนั้น ปัจจัยของความเข้าใจคือ การได้ฟังพระธรรมถ้าหยุด ก็ไม่เติม ไม่เจริญ แค่ไหนก็แค่นั้น นับวันก็จะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ ความยินดีเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นกิเลสต่อไป


10
บทความ (Blog) / แร้งวัดสระเกศ
« กระทู้ล่าสุด โดย होशདངພວན2017 เมื่อ มีนาคม 18, 2018, 05:18:00 PM »ถ่ายภาพโดย....होशདངພວན2017


รูปปัจจุบันและรูปในอดีต


ความเชื่อแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เล่ากันว่าที่วัดแห่งนี้มักมีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 จนเผาศพแทบไม่ทัน ณ วัดสระเกศ จนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่า เปรตวัดสุทัศน์ แร้งวัดสระเกศ

แต่ถ้าพูดถึงแร้งวัดสระเกศแล้วไม่พูดถึง เปรตวัดสุทัศน์ ก็จะดูเหมือนเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเรามักจะได้ยินสองอย่างนี้คู่กันเสมอ ๆ สำหรับ เปรต นั้น ก็เป็นชื่อเรียกผีหรือมนุษย์ที่ทำบาปทำกรรมหนักหนาสาหัสเมื่อตายไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์

เปรตนั้นก็มีหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกัน แต่ภาพของเปรตที่คนส่วนมากจะคิดถึงก็คือต้องตัวสูงเท่าต้นตาล มือเท้าใหญ่เหมือนใบลาน ปากเท่ารูเข็ม ส่งเสียงร้องหวีด ๆ ตอนกลางคืน และมักมาปรากฏตัวให้เห็นตอนกลางดึกเพื่อขอส่วนบุญ ส่วนคนที่ได้เห็นเปรตก็ถือว่าช่วงนั้นดวงตกต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เปรต ตนนั้นเสีย


<a href="http://youtu.be/H2nziy_7ZRM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/H2nziy_7ZRM</a>
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham