ใต้ร่มธรรม

ริมระเบียงรับลมโชย => รับสายลมเย็นหน้าระเบียง => หัวใจบนปลายเท้า => ข้อความที่เริ่มโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:16:07 PM

หัวข้อ: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:16:07 PM
ได้ฤกษ์เอามาลงสักทีกับบทความชุดนี้ ผมไปเที่ยวเมืองอุทัยมาครับ

เที่ยวมานานแล้วแหละแต่เพิ่งเอามาลงให้ได้ชม ๕๕๕๕

อุทัยธานี

(http://www.oceansmile.com/map/n/3129s.gif)

สำหรับความประทับใจของผมที่มีต่อจังหวัดอุทัยธานีก็บอกได้เลยครับว่า

อุทัยธานีเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่น่าอยู่ บรรยากาศดี ไม่วุ่นวายครับ

ยังคงธรรมชาติ ความร่มรื่นทั่วทั้งตัวจังหวัด แม้แต่ในตัวเมือง

เรื่องความเจริญก็บอกได้เลยว่าความเจริญทางวัตถุยังไม่มากจนขั้นวัตถุนิยม

ยังพบเห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวบ้าน ๆ ได้ตลอดครับ
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยฯ: "เมืองส้มโอหวาน ผู้หญิงสาว ขาวสวย หมวยอึ๋ม"

ไม่ใช่ครับ อันนั้นมั่ว

คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี จริง ๆ แล้วคือ

"อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ"ปล. ยาวจริง ๆ
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:16:27 PM

  สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีอยู่ตรงไหนดูในแผนที่เลยครับ


(http://www.99bayresort.com/images/1118207372/ThailandMap_02.jpg)


  ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี


จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
และและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษา
และนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน


ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ
หลายเมือง ได้แก่เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ
เมืองโบราณการุ้ง


ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า(อำเภอหนองฉาง)
แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่
ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ
“พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก
ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้น
กองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือน
ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน


อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษา
หาความรู้ อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมายเช่นหน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา
ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้


จังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ
แต่ละอำเภอมีระยะห่างจากอำเภอเมือง ดังต่อไปนี้
 -   อำเภอทัพทัน 19 กิโลเมตร
 -   อำเภอบ้านไร่ 80 กิโลเมตร
 -   อำเภอลานสัก 54 กิโลเมตร
 -   อำเภอสว่างอารมณ์ 33 กิโลเมตร
 -   อำเภอหนองขาหย่าง 10 กิโลเมตร
 -   อำเภอหนองฉาง 22 กิโลเมตร
 -   อำเภอห้วยคต 45 กิโลเมตร


อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่
   1.จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง
(วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร
   2.จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และแยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 333 ตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทาง
ประมาณ 222 กิโลเมตร
   3.อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากถนนสาย 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา)
เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพาน
จังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย311ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสรรพยา
จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร
• รถตู้ปรับอากาศ ให้บริการระหว่างเวลา 04.00–18.00 น. จอดบริเวณใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านสนามเป้า
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 กิโลเมตร 11 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและ
รถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น.
• รถไฟ ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ
50 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1960, 223-7010, 223-7020
• การเดินทางภายในจังหวัด จะมีทั้งรถสองแถว และรถบัสประจำทางวิ่งตามเส้นทางต่างๆ
เช่น อุทัยธานี-หนองฉาง อุทัยธานี-วัดสิงห์ อุทัยธานี-บ้านไร่ ลานสัก-สว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านไร่-คลองแห้ง เป็นต้น

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:17:52 PM

เอาละครับ รู้ที่มาที่ไปกันเยอะแล้ว


การเดินทางมาเขาสะแกกรังนี่ง่ายมากครับ


ถ้าวิ่งมาสายเอเชีย ก็จะเจอป้ายแยกเลี้ยวเข้าอุทัยธานีครับ


ขับรถมาประมาณสิบห้ากิโลเมตร ก็จะเจอตัวเมืองอุทัยฯ เลยครับ


ซึ่งเขาสะแกกรังที่ผมว่านี้คือเขากลางตัวเมืองเลยครับ


จะเจอป้ายบนเขาว่า "เมืองพระชนกจักรี" คล้าย ๆ ป้าย HOLLYWOOD


นั่นหละครับเขาสะแกกรัง เอาละครับ ขับรถขึ้นเขาเลยครับ


เป็นทางค่อนข้างดีครับ สองเลน ร่มรื่นตลอดทางสองสามกิโลจนถึงยอดเขา


และแล้วก็มาถึงยอดเขาครับ
(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0007.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0008.jpg)


ลานบนยอดเขาสะแกกรัง
*** ภาพทั้งหมดในเซตนี้ ผมถ่ายด้วยกล้องจากมือถือแม่นะครับ


ภาพจะไม่ค่อยคมชัดเท่าที่ควร
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:18:20 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0004.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0006.jpg)


ป้ายบริเวณลานจอดรถครับ บอกแหล่งท่องเที่ยวของอุทัยธานี

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:18:41 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0009.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0012.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0013.jpg)


บรรยากาศโดยรอบครับ


ภาพที่สองจะเห็นมีแม่น้ำอยู่ไกล ๆ นั่นคือแม่น้ำสะแกกรังครับ


ซึ่งบริเวณนั้น (จุดที่แม่น้ำหักมาทางขวา แต่โดนตึกบัง) คือตัวตลาดครับ


ซึ่งเรื่องตัวตลาด กับวิถีชีวิตของคนอุทัยกับสายน้ำ ผมจะลงรายละเอียดอีกที


ในหัวข้อใหม่ครับ อันนี้จะเอาแค่ส่วนของเขาสะแกกรังก่อนครับ

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:18:57 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0014.jpg)


วันที่ไปนี่คนค่อนข้างน้อยครับ


เพราะเป็นวันธรรมดา อีกอย่างมันเป็นช่วงบ่าย แดดร้อนเอาเรื่อง


รถจอดก็มีเท่าที่เห็นครับ มีคนเที่ยวรวม ๆ สักสิบคนได้ (ตลอดเวลานับชั่วโมงที่ผมอยู่ที่นั่น)

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:19:19 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0015.jpg)


บริเวณทางเข้าที่จะไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทครับ


มีวัตถุมงคลขายหลายเจ้า เรียงเป็นแผงครับ แม่ค้าที่นี่ใจดีครับ


สามารถสอบถามข้อมูลได้หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:19:53 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0017.jpg)


ศาลเจ้าครับ ด้านในมีเจ้าแม่กวนอิม แล้วก็มีพระแม่ธรณีให้กราบไว้


เดี๋ยวเราจะมาแวะที่นี่กันตอนขาออกครับ
(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0020.jpg)


ท่ามกลางความสวยงาม ก็มีมุมที่เสื่อมอยู่บ้าง คนชื่อ BIRD คงภูมิใจ


ที่ได้ทำลายความสวยงามอีกมุมด้วยการพ่นสี อวดศักดาและความโง่เขลา
(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0021.jpg)


ตัวลานหน้าศาลเจ้าที่ผ่านมาเมื่อครู่ครับ ที่นี่จะเป็นลานทางเดินแบบนี้หมดเลย


ผมชอบครับ ลมโกรกดีมากเลยที่นี่

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:20:12 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0022.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0023.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0024.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0025.jpg)


นี่ครับ มณฑป ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาสะแกกรัง


มณฑปนี้มีนามว่าสิริมหามายากุฎาคาร ซึ่งที่บนเขาสะแกกรังเปรียบให้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า


เสด็จไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์


ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาที่เมืองกัสนคร และกลายมาเป็นชื่อวัดสังกัสรัตนคีรี


ซึ่งสมมุติให้วัดเป็นกัสนคร

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:20:27 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0026.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0027.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0029.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0030.jpg)


บริเวณรอบมณฑปครับ


ผมเลือกถ่ายเสา เหตุผลสั้น ๆ ครับ "ชอบ"


 ;D ;D ;D ;D

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:20:48 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0031.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0032.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0033.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0035.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0036.jpg)
บรรยากาศชิล ๆ บริเวณลานมณฑป


ลมพัดเย็นสบายมากครับตรงนี้ เห็นแดดเปรี้ยง ๆ ก็เหอะ


แต่ใต้ต้นไทรนี่เย็นหยั่งกะติดแอร์ อาจเป็นเพราะพื้น แล้วก็ลมที่พัดอยู่ตลอดเวลา


 (^^) (^^) (^^)

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:21:13 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0037.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0038.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0039.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0040.jpg)


อีกมุมหนึ่งครับ ร่มรื่นครับ


อารมณ์ตอนนั้นอยากนอนซักงีบเลยหละครับ


 ;D ;D ;D

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:21:51 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0041.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0042.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0043.jpg)


ด้านหน้ามณฑปมีระฆังใบใหญ่ตั้งอยู่  พระปลัดใจและชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443


ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้


ก็เหมือนมาไม่ถึงอุทัยธานี


เพราะงั้นผมเลยซัดไปลั่นทุ่งซะสามดอก เป็นอันประกาศว่า น้าแม๊คมาถึงอุทัยแล้วโว๊ยยย !!!

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:22:20 PM

(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0044.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0045.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0046.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0047.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0048.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0049.jpg)
ภายใน มณฑป ครับ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น


ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:22:50 PM

มาชมบรรยากาศรอบ ๆ กันครับ


บรรยากาศก็เหมือนกันกับวัดทั่ว ๆ ไป มีพระให้กราบไว้บูชา


มีที่ให้ทำบุญต่าง ๆ เติมน้ำมันตะเกียง บริจาค ฯลฯ


แต่ก็อย่างที่บอกครับ ถึงแดดจะเปรี้ยง แต่แหม ลมที่นี่มันเย็นสบายดีจริง ๆ


 ;D ;D ;D ;D


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0050.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0051.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0052.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0058.jpg)
 :12: :12: :12: :12: :12:
 :12: :12: :12: :12: :12:หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:23:25 PM

ต่อจากด้านบนครับ บรรยากาศรอบ ๆ


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0053.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0054.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0055.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0056.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0059.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0060.jpg)
 :25: :25: :25: :25: :25:
 :25: :25: :25: :25: :25:
 :25: :25: :25: :25: :25:

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 01, 2011, 03:24:27 PM
ขาออกแล้วครับ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศภายในศาลเจ้า ที่ผมเกริ่นไว้แต่ต้น


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0061.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0062.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0063.jpg)


(http://www.sookjai.com/external/uthai/Photo-0064.jpg)
หากใครไปเที่ยวอุทัยธานีก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ


เมืองอุทัยธานียังมีมุมสวย ๆ อีกมากมายที่ยังไม่ได้นำมาลงให้ชม


ห้วยขาแข้งนี่ก็น่าเที่ยวครับ ร่มรื่น กับผืนป่าสุดลูกหูลูกตา


ยังมีวัดท่าซุง วัดต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายครับ


ไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปถ่ายรูป (ส่วนมากจะไปเที่ยวไม่ได้ถ่ายรูป) จะเก็บภาพสวย ๆ


พร้อมบรรยากาศผ่านถ้อยคำพรรณนามาฝากครับ
บุญรักษาครับ


 ;D ;D ;D
น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี


http://www.sookjai.com/index.php?topic=17649.0


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกโศก ที่ เมษายน 01, 2011, 03:26:07 PM
ขอบคุณที่นำมาปันให้ชมค่ะ

สวยมากค่ะ  น่าไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทแล้วก็เที่ยวชมนะคะ ^^
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: แปดคิว ที่ เมษายน 01, 2011, 08:34:34 PM
 :yoyo084: :yoyo051: :yoyo0008:
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: สายลมที่หวังดี ที่ เมษายน 01, 2011, 10:52:01 PM
 :yoyo083: ว๊าวๆ เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองเลย :46: ขอบคุณน้องแม็คนะค่ะ
จะรอดูทริปต่อๆไป :yoyo048: อย่าลืมเอามาลงให้พี่ได้ชมเป็นขวัญตาอีกนะค่ะ :08:
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว เขาสะแกกรัง สักการะ รอยพระพุทธบาท อันเลื่องชื่อ แห่งเมือง อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ เมษายน 02, 2011, 12:07:40 AM
  มีเรื่อย ๆ ครับ ค่อย ๆ ทยอยเอามาลง


 :25: :25: :25: :25: