กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
บทความ (Blog) / เทศกาลทานอาหาร เจ ประจำปี 2017
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 16, 2017, 08:36:28 PM »https://2017th.wordpress.com/


เทศกาลกินเจประจำปี 2017 ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2017 ขอเชิญเข้าสู่เทศกาลกิน เจ โดยพร้อมเพรียงกัน.....หมายเหตุ....เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ก็มีคนเขียนให้อ่านมากมายแล้วในที่นี้จะกล่าวถึงข้อปฏิบัติระหว่างเข้าถือ ศีล เจ เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน

ภาค 1....ท่านทั้งหลายลองตรองดูให้ดี ๆ ถ้าคุณเห็นวัวที่ถูกต้อนเข้าโรงฆ่าสัตว์น้ำตาไหลพรากลูกต้องจากแม่{แม่}เป็นห่วงลูกคุณยังกล้ากินเนื้อเขาได้ลงคอเชียวหรือ ? บาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกิน อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไรทุก ๆ คนคงทราบดีอย่าเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยชั่วครู่ -ชั่วยามแล้วทำกรรมไม่รู้จักจบสิ้นไม่ว่า หมู เป็ด ไก่ แม้แต่แมลงตัวเล็ก ๆ ก็ยังรักชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นหยุดเบียดเบียนชีวิตสัตว์ผมเคยเขียนบทความทำนองนี้ไปหลายครั้งแล้ว.....ฝากไว้ให้คิด....

1.เวลาเห็นสาว ๆ สวย ๆ ห้ามเหลียวหลังไปมอง....ข้อนี้สำคัญมาก

2.ห้ามเชื่อในสิ่งที่เหลวไหลเช่นทรงเจ้า เข้าผีกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ควรกราบไหว้เช่น กราบหมา กราบแมว

กราบต้นไม้ กราบคนที่ไม่ควรกราบ


แต่ถ้าหากว่าการกราบไหว้นั้นมีความหมายว่า เราปรารถนาที่จะยึดเอาเป็นที่ขอสิ่งของ หรือว่าขออะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปขอกับมนุษย์ด้วยกัน อย่างนี้เริ่มต้นแล้วที่จะพาตนเองไปสู่ความ{งมงาย} คือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้นั้นจะเป็นของจริงหรือไม่จริง ท่านจะเป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิก็ตาม แต่ลักษณะการขอของเราเป็นมิจฉาทิฐิแล้ว เนื่องจากเรา

พยายามที่จะทำอะไรให้มันเหนือธรรมชาติ เราพยายามจะชนะกฏของธรรมชาติ กฎของกรรมวิบาก ด้วยการให้ใครคนหนึ่งที่มีอำนาจวิเศษยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันที แล้วถ้าพิจารณาตามแนวคิด หรือว่าแนวอุดมคติ หรือแนวปรัชญาของพุทธศาสนาเนี่ย มันไปรบกวนความเชื่อหรือความเลื่อมใสเกี่ยวกับตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และเรื่องของการ

ที่จะน้อมใจไปเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างยิ่งเลยพูดง่าย ๆ ก็คือว่า ทางพุทธเราไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เกิดการวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะในรูปแบบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการน้อมไหว้ บางทีพระพุทธเจ้าถึงกับให้บทสวดบางบทเพื่อที่จะผูกมิตรกับบรรดายักษ์ บรรดาอสูร บรรดา

เปรต คือไม่ใช่เรียกร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องตัวเองนะ เวลาที่พระพุทธเจ้าให้บทสวด ท่านจะให้เป็นบทผูกมิตร บทแผ่เมตตา บทที่มีการสรรเสริญคุณของเทวดา คือหมายถึงว่า คุณวิเศษของเทวดาได้มาอย่างไร ด้วยการทำกรรมอย่างไร มีการจาระไนนะว่ากรรมอย่างไรถึงทำให้เป็นเทวดา นี่คือหลักการแบบ พุทธ
......โดย...ดังตฤณวิสัชชนา

ไม่มีทางออกจาก{สังสารวัฏฏ์}ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องสิ่งที่ประเสริฐสุด คือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก

3. พูดให้น้อย ๆ ปฏิบิติให้มาก ๆ

4 .รับประทานอาหารเท่าที่จำเป็น(กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน)

5 .สำรวมกริยามารยาทในการนั่ง เดิน ยืน นอน

หมายเหตุ.....ยังมีข้อปฏิบัติปลีก - ย่อยอีกซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป.....เพราะตอนนี้ชักจะง่วงนอนแล้ว

กิน เจ ด้วยจิตเมตตา :46:

ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่า(การกิน)ซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเรา

ขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรม ขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรม ขอเพียงได้เข้าใจธรรม ขอเพียงได้เข้าใจธรรม ขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรมขอเพียงได้เข้าใจธรรม

หัวข้อธรรม


การขัดเกลากิเลสเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพราะเหตุว่าจะต้องเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมโดยละเอียด โดยถูกต้อง ถ้าใครศึกษาพระธรรมโดยไม่รอบคอบ หรือมีการเข้าใจผิดในพระธรรม การขัดเกลากิเลสก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ สามารถที่จะให้ผู้พิจารณาขัดเกลากิเลสอกุศลธรรมได้อย่างละเอียด เพราะเหตุว่าชี้ให้เห็นโทษของตนเอง ซึ่งยากที่จะเห็นได้ เป็นศาสดาแทนพระองค์ เป็นดุจครูอาจารย์ผู้คอยชี้โทษ เป็นกัลยาณมิตร คือ มิตรแท้ คือ ผู้ที่ชี้ให้เห็นโทษของตนเอง...Dhammahome<a href="http://youtu.be/r4nQCBej03Y" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/r4nQCBej03Y</a>
2
เรียน คุณufabet8

ห้ามลงเว็บที่เกี่ยวกับการพนันโดยเด็ดขาด

ขอความร่วมมือด้วย

ขอบคุณครับ
3
บทความ (Blog) / No title กว่าจะเขียนได้แต่ละครั้งแสนยาก
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 14, 2017, 06:51:11 PM »

คอม ฯ มันเป็นอะไรว่ะ ต้องให้เสียเงินอยู่เรื่อยเลยพับผ่าเอาว่ะเป็นงัยเป็นกัน แวะเข้ามาก่อน ซ่อมคอม ฯ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยจะเขียน Blog ต่อก็ชักจะง่วงนอนซ่ะละไม่ค่อยอยากนอนดึก ๆ มาก ๆ https://1drv.ms/i/s!Aiz4EEqH0IjlgVtqf5N3ppvWnf4x

ขณะที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นนั้นแท้จริงก็คือ เพื่อจิตใจเราเองหมายความว่าเพื่อความเจริญขึ้นของความดีที่จะขัดเกลาจิตใจของตนเอง

การขัดเกลากิเลสเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะเหตุว่าจะต้องเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมโดยละเอียด โดยถูกต้อง ถ้าใครศึกษาพระธรรมโดยไม่รอบคอบ หรือมีการเข้าใจผิดในพระธรรม การขัดเกลากิเลสก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้

กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม กิเลสท่วมใจยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม

มีบางเวลาที่ชีวิตดูซึมเศร้าและอับเฉา เมื่อเรารู้จึกจมอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง เมื่อเรามองทุกสิ่งในแง่ลบ เมื่อเรารู้สึกสูญเสียหรืองุนงง ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหน ในเวลาดังกล่าวเราจะต้องเปลี่ยนท่าทีจิตใจ และความตั้งใจของเราว่า ฉันจะดำเนินไปบนเส้นทางนี้ ฉันจะทำภาระหน้าที่ของฉันในวันนี้เมื่อเราทำเช่นนั้น ฤดูใบไม้ผลิที่แท้จริงก็จะมาถึงในจิตใจของเรา และดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบาน.....SGI


4
บทความ (Blog) / No title กว่าจะเขียนได้แต่ละครั้งแสนยาก
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 13, 2017, 02:18:22 PM »


กว่าจะเขียนได้แต่ละครั้งแสนยาก :17:

วันนี้เป็นวันอะไรมีใครทราบบ้างถ้าไม่ทราบก็ไม่อยากเฉลย เมื่อตะกี้เผลอหลับไปเอาล่ะ ตอนนี้กลับมาเขียนต่อว่าดังนี้คือ....การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากหนักหนา ไม่เพียงท่านได้รับร่างกายมนุษย์ แต่ท่านมีโชคที่หายากมากที่ได้พบกับ"พุทธธรรม"ขอให้ก้าวกระโดดและออกไปพบกับเพื่อนของเราการสนทนาทุกอย่างที่เราเข้าร่วมเป็นการกระทำที่ช่วยให้ผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์กับ(พุทธธรรม)ทุกเวลาที่เราตัดสินใจลงมือกระทำเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างแน่นอน.....SGI

ในวันหนึ่ง ๆ หลังเห็น หลังได้ยิน หลังได้กลิ่น หลังลิ้มรส หลังกระทบสัมผัส ความคิดนึกเป็นไปด้วยอกุศลตามการสะสม โอกาสของกุศลจิตเกิดขึ้นได้น้อยมาก จึงต้องอาศัย การอบรมเจริญบารมีในชีวิตประจำวัน เพื่อให้กุศลจิตเกิดขึ้นแทนอกุศลจิต เพราะขณะที่กุศลจิตเกิด อกุศลจิตก็ไม่มีโอกาสเกิดได้ มีเพียงกุศลเท่านั้นที่จะต้านทานกับอกุศลได้ มีเพียงความเข้าใจธรรมซึ่งก็คือปัญญาเท่านั้นที่จะนำไปสู่กุศลธรรมทั้งหลาย ขณะนี้กำลังอบรมกุศล คือ ปัญญา ท่ามกลางอกุศล และสูงสุดกุศลจิตที่เป็นมรรคจิต แต่ละขั้นสามารถดับกิเลสหมดสิ้นเป็น(สมุจเฉท)......Dhammahome

จงก้าวหน้าไปอย่างกล้าหาญเมื่อเราใช้ความคิดในการกระทำจิตใจของเราจะถูกยกสูงขึ้นอย่าแน่นอนด้วยการแสดงท่าทีที่ดีและสดชื่นแน่นอนว่าเราจะได้รับผลแห่งความเชื่อถือและเคารพจากประชาชนมากขึ้นและพัฒนามิตรภาพกับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น....SGI


<a href="http://youtu.be/T_BV3haa7s8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/T_BV3haa7s8</a>

5
บทความ (Blog) / ขีด ๆ เขียน ๆ ไปตามเรื่อง - ตามราว
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 12, 2017, 09:23:49 PM »
<a href="http://youtu.be/khojGMscWic" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/khojGMscWic</a>

บทความแรกสำหรับค่ำคืนนี้กำลังซ่อมคอม ฯอยู่แล้วก็แวะเข้ามาที่นี่เหลือเพียงอีก 2 เดือนกับอีก 21 วันปีแห่งความวิปโยคของคนไทยก็จะผ่านไปแล้วน่ะครับ ขอให้ตั้งสติเอาไว้ดี ๆ เศรษฐกิจกำลังดำดิ่งลงเหว ขอไปดู Fast Family ก่อนเดี๋ยวกลับมา อากาศก็ร้อนจัดทั้ง ๆ ที่ฝนตกปีนี้ไม่รู้จะได้รับลมหนาวหรือเปล่า ?
 1 ภาพ 1,000,000 คำพูด จงกราบคนที่ควรจะกราบและอย่ากราบคนที่ไร้ค่า


ชาดก...คำว่า ชาดก หมายถึง เรื่องที่เกิดแล้วนั่นก็คือ เรื่องราวหรือประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดแล้วในอดีตกาล สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง สิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์และเกื้อกูลกับสัตว์โลก อันนำมาซึ่งกุศลธรรม และ ปัญญาสำหรับผู้อ่านแล้วเข้าใจดังนั้น ชาดก แม้จะดูเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่า แต่ในความเป็นจริงมีอรรถ อันลึกซึ้ง เพราะสามารถทำให้ผู้อ่าน ผู้ที่ได้ฟังในสมัยพุทธกาล เมื่อได้ฟังชาดกจบ ก็ทำให้ถอยห่าง ออกจากอกุศลธรรมในขณะนั้นได้และปัญญาเจริญในขณะนั้น จนทำให้สามารถบรรลุได้ นี่แสดงให้เห็นถึง ความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมแม้แต่ชาดกที่เป็นเรื่องราวในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นประโยชน์เสมอ สำหรับผู้ที่เข้าใจ

เรื่อง พิสูจน์ชาดก โดย หลักฐานทางโบราณคดี หากเราจะตัดสินสิ่งที่มีจริงด้วยการเห็นเท่านั้นหากไม่ได้เห็นก็บอกว่าไม่มีจริง คงตัดสินแค่นั้นไม่ได้ครับ สิ่งที่ไม่เห็นแต่มีจริงก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเหตุผล และเมื่อบุคคลเห็นด้วยตาตัวเองแล้วจึงเชื่อ แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ย่อมเชื่อในสิ่งที่แม้ไม่ได้เห็น เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เป็นไปตามความเป็นจริง

ดังนั้น ชาดก เป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ที่ ผ่านมานาน นับปีไม่ได้ ดังนั้นก็เป็นธรรมดา ที่จะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี แต่ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ว ยังมีอยู่และไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่าเป็นความจริง ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม คือ การเจริญขึ้นของกุศล ปัญญาและขัดเกลากิเลสเป็นสำคัญ

พระธรรมเทศนาในส่วนของชาดก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดา ๆ ทั้งหมดนั้นแสดงถึงอดีตประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ รวมไปถึงอดีตประวัติของพระสาวกทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกชาดกต่าง ๆ ขึ้นแสดงนั้น ก็มีพระสาวกสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม จากการได้ฟังพระธรรมในส่วนของชาดก มากมาย เพราะท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรรวมถึงชาดกต่าง ๆ พระวินัย พระอภิธรรม ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตามกำลังความเข้าใจของแต่ละบุคคล แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะศึกษาพระธรรมเข้าใจ.....
Dhammahome


http://upload.i4th.in.th/th/delete.php?id=59DF819418FEB
6
บทความ (Blog) / ย่างเข้าวันใหม่
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 12, 2017, 12:39:13 AM »


อีกสัก 1 บทความก่อนเข้านอนย่างเข้าวันใหม่แล้วแวะเข้ามาอีก 1 ครั้งอยาก เข้ามาตอกย้ำว่า อย่าลืมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอย่างมงายกราบไหว้สิ่งเหลวไหลกราบสุนัข กราบต้นไม้ ถูต้นไม้ขอหวย แล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาตื่นเถิดชาวไทย - ตื่นเถิดชาวพุทธศิษย์ตถาคตต้องมีปัญญารู้จะแยกแยะผิดถูกชั่ว - ดี

มีปัจจัยที่จะให้อกุศลเกิดบ่อยมาก ถ้ากุศลไม่เกิด เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นได้ว่า มีหนทางหนึ่งที่จะให้อกุศลไม่เกิด คือ ขณะนั้นเป็นกุศล

รักตัว จึงทำบาปทุกอย่าง เพราะหวังว่า จะเป็นสุขจากการที่ทำบาปนั้นๆ ทำบาปโดยการที่ว่าจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยทางทุจริตทางกาย ทางวาจา โดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเหตุที่จะนำทุกข์มาให้ ไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์ ได้ ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องมีกิเลสเกิดขึ้นจนกว่าจะชำระจิตให้บริสุทธิ์

ถ้าสะสมความดี ความดีก็มีกำลัง ขณะที่จะกระทำทุจริต ความดีก็ยังสามารถที่จะเกิดได้ ตามกำลังของการสะสม แต่ถ้าความดีน้อย ก็ต้องเป็นไปตามอกุศล เพราะฉะนั้น ที่สำคัญที่สุด คือ ไม่ประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อย
7
บทความ (Blog) / เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ไหม ?
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 11, 2017, 08:26:53 PM »

เห็นกองกระดูกนี้มั๊ย ? แล้วรู้มั๊ย ? เจ้าของกระดูกกองนี้คือใครเมื่อก่อนเขาเคยมีตัวตนอยู่บนโลกเบี้ยว ๆ ใบนี้แล้วลองคิดดูดี ๆ ว่าอีกหน่อยเราจะเป็นเหมือนกระดูกกองนี้มั๊ย ? ฝากไว้ให้คิดพิจารณาเมื่อก่อนมีตัวตน บัดนี้เป็นเถ้าถ่านจากเถ้าถ่านเป็นธุลีและอีกหน่อยจะกลายเป็นสสารจากสสารก็สลายหายไปในที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใคร พระราชา ยาจก เศรษฐีล้วนหนีเงื้อมมือมัจจุราชไม่พ้น แต่อย่าลืมว่า มนุษย์ทุก ทุกนามทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจงอย่าให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา จงอย่าให้ใครมากดขี่ข่มเหงรังแกเราบทความที่ 2 สำหรับวันนี้เอามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูหนังต่อ Fast 7 กำลังมันส์ :17:

ดูซิว่าคอม ฯ จะใช้การได้อีกหรือเปล่า ?

เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ไหม ? ถ้ามีความละเอียดว่าเห็นอะไร เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ ฟังคำนี้บ่อย ๆ ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ ? ถ้าละเอียดลึกซึ้งกว่านั้น เห็นภัยอะไร เห็นภัยของ"เห็น"เดี๋ยวนี้หรือยัง ? ภัยของสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย"เห็น"เกิดเพราะเหตุปัจจัยเห็นภัยของ"เห็น"หรือยังเห็นภัยของ"ขณะนี้"แล้วหรือยัง ? ยังไม่เห็นต้องเป็นผู้ตรงอย่างยิ่งไม่ใช่ไปเห็นตอนทุกข์ยากตอนป่วยไข้ ตอนไม่มีเงิน  แต่เดี๋ยวนี้เองที่กำลัง"เห็น"นี่คือ สังสารวัฏฏ์ ได้ยินอย่างนี้เห็นภัยของ"ได้ยิน"หรือยัง ?ได้ยินแล้ว"คิด"เห็นภัยของ"คิด" หรือเปล่า ? นี่คือสังสารวัฏฏ์เพราะฉะนั้นเห็นภัยของ"สังสารวัฏฏ์"ก็คือ เห็นภัยของสิ่งซึ่งเกิดและก็ดับไป ไม่มีอะไรเหลือ จะดีอย่างไร"สังสารวัฏฏ์"คืออะไร ? และความจริงที่ปรากฏในสังสารวัฏฏ์ทุกขณะที่ธรรมเกิดดับสืบต่อ คือ สังสารวัฏฏ์ เช่น ก่อนเสียงปรากฏ ไม่มีเสียงเมื่อเสียงปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่กลับมาอีกเลยใน"สังสารวัฏฏ์"ทุกอย่างที่มีในขณะนี้เป็นเพียงหนึ่งขณะของ"สังสารวัฏฏ์"ที่สืบต่อ

ถ้าจะรู้ลักษณะของธรรมหนึ่ง ต้องอาศัยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจากการฟังเป็นปัจจัยให้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะรู้ตรงแข็งเมื่อใด เริ่มเข้าใจลักษณะนั้นที่ไม่เป็นลักษณะอื่นซึ่งลักษณะอื่นไม่ได้ปรากฏเลย คือ โลกที่เป็นอย่างนี้ หายไปหมด มีแต่แข็งและธาตุที่กำลังรู้แข็งในความมืดสนิท ซึ่งกว่าที่จะรู้แต่ละธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตนทีละหนึ่งได้ ก็ต้องด้วยความเข้าใจว่าเป็น"ธรรม".....Dhammahome


<a href="http://youtu.be/rUXQlomCN4A" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/rUXQlomCN4A</a>
8
บทความ (Blog) / ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ ตุลาคม 11, 2017, 07:01:38 PM »


ไม่ได้เข้ามาที่นี่หลายวันเป็นโรคเบาหวาน เบาเปรี้ยว เบาเค็ม และโรคคนแก่ หนุ่มสาวพึงระวังไว้ กินอะไร ๆ ไม่เลือกพอแก่ตัวเข้าโรคภัยจะถามหาเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนคอม ฯ แก่ ๆ ก็ดันมาเสียตอนนี้อีก เฮ้อ ! กลุ้ม :09:

จะบอกอะไรให้น่ะเรื่องความตาย ความแก่ไม่มีใครหนีพ้นแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราแสวงหามาเองโดยเราไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวอีกที่ก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นพึงระวังเรื่ออาหารการกินโดยเฉพาะของหวาน ๆ ไปดูหนังต่อดีฝ่า :17:

ณ.บัดนี้จะนำข้อความหรือบทความทางธรรมมาแบ่งปันกันเป็นการชั่วคราวหัวข้อ(โดยความเป็นของสูญ คือ ธรรมทั้งหลายเป็น อนัตตา)....ธรรมทั้งหลายเป็น"อนัตตา"ด้วย อรรถว่าดังนี้.....

โดยความเป็นของสูญ

โดยความเป็นของสูญ คือ เพราะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยสูญไปเลย แต่มีสภาพธรรม เพียงแต่สูญ คือ ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนในสภาพธรรมนั้นเลย เพราะเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา สัตว์ บุคคล

โดยความไม่มีเจ้าของ

โดยความไม่มีเจ้าของ คือ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสภาพธรรม ที่คิดว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่รู้ว่าว่ามีคนเป็นเจ้าของเพราะเป็นแต่เพียงรูป และทรัพย์สมบัติก็เสื่อมสบลายไป ไม่ใมีใครที่เป็นเจ้าของได้จริง ๆ ผู้ที่เป็นเจ้าของ ก็ต้องจากไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริง ๆ เพราะเป็นแต่เพียงธรรมที่เป็น"อนัตตา"

โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้

โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้ คือ ไม่สามารถให้ จิต เจตสิก รูปและสภาพธรรมเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ตามใจชอบไม่ไ้ด้เลย และไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ จะให้ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

โดยปฏิเสธต่ออัตตา

โดยปฏิเสธต่อ อัตตา คือ ปฏิเสธว่าไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนอยู่ในสภาพธรรมนี่คือ อรรถ 4 อย่างที่แสดงถึงความเป็น"อนัตตา"ของสภาพธรรม

เพราะฉะนั้น อนัตตา จึงเป้นของสูญจากความเป็นเราแต่ อนัตตา ไม่ได้หมายความว่าสูญไม่มีอะไร แต่มีธรรม ทีมีจริง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เพราะฉะนั้น กรรม ก็ไม่ใช่ใครแต่ เป็นสภาพธรรม ที่เรียกว่าเจตนาเจตสิก กรรม จึงเป็นธรรม เป็นอนัตตา คือ บังคับไม่ได้ และไม่ใช่เราแต่ พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระธรรมอีกนัยหนึ่ง คือ สมมติโวหาร โดยสมมติให้ชาวโลกเข้าใจว่า ใครทำกรรม เช่น พระเทวทัตทำกรรม ไปตกในนรก เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่า ใครเป็นคนทำ และ ใครได้รับกรรม เพื่อให้ สัตว์โลกเกิด หิริ โอตตัปะในการทำบาปแต่ ผู้มีปัญญาย่อมเข้าใจได้ว่า เป็นการแสดงโดยสมมติทางโลกให้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงใครทำกรรมแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครมีแต่ธรรมทำหน้าที่ก็เป็น อนัตตา.....Dhammahome


<a href="http://youtu.be/4DaTGwRGpc4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4DaTGwRGpc4</a>
9
หัวใจบนปลายเท้า / Re: น้าแม๊คพาเที่ยว : Dreams 2 Day - ep.10 ดรีมส์ทูช่องเย็น
« กระทู้ล่าสุด โดย Mckaforce เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 07:53:34 PM »

บรรยากาศบริเวณลานกางเต๊นท์เป็นสนามหญ้ากว้าง ๆ ด้านหน้าที่เห็นคือบ้านพักแบบเป็นห้องเหมือนห้องแถวของอุทยาน
ซึ่งสามารถทำการจองที่พักได้ผ่านทางเว็บไซท์ของอุทยาน และติด ๆ กันคือบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่จุดช่องเย็น
บ้านพักแบบบ้านเดี่ยวของอุทยาน เป็นบ้านที่ผมพักแล้วชอบมาก เพราะกว้างขวางมีพื้นที่มาก เหมาะสำหรับการพักเป็นกลุ่มใหญ่
มีห้องแบ่งแยกอีกสองห้อง ถ้าผมจำไม่ผิดมีเตียงให้พักราวสิบเตียง หน้าบ้านมีพื้นที่ให้นั่งเล่นชิล ๆ หรือใครอยากจะกางเต๊นท์หน้าบ้านก็ย่อมได้
เพราะบริเวณรอบ ๆ บ้านเป็นสนามหญ้า มีพื้นที่กว้างพอจะจอดรถได้หลายคัน
ภาพทะเลหมอกบนช่องเย็น เป็นวิวสุดลูกหูลูกตา ผมถ่ายที่ทางยาวโฟกัส 600mm เพื่อดึงภาพภูเขาสูงที่อยู่ไกลสุดตา
ไอหมอกไหลเคลื่อนตลอดเวลาทำให้ภาพวิวที่ปรากฏเบื้องหน้าเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกัน สะกดสายตามาก
ปิดท้ายด้วยภาพทางช้างเผือกบนช่องเย็น ที่ผมตั้งกล้องถ่ายตัวเองยืนถือไฟฉายส่องไฟขึ้นฟ้า
เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมตั้งใจไปถ่ายในรอบนี้เลยก็ว่าได้ ที่บอกว่าตั้งใจเพราะผมได้คำนวณเวลา กับทิศทางไว้หมดแล้ว
ว่าต้องการให้ได้ภาพทางช้างเผือกขึ้นด้านหลังป้ายช่องเย็น จากฟ้าปิดตอนหัวค่ำ ในที่สุดฟ้าก็มาเปิดทันเวลา
ผมยืนถ่ายดาวอยู่หลายชั่วโมง ได้ภาพอย่างที่ต้องการสมใจ


ครั้งหนึ่งในชีวิต หากอยากตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกอันวุ่นวาย อยากมีเวลาอยู่กับตัวเองให้มาก ๆ
ช่องเย็นคือหนึ่งในสถานที่ที่ผมอยากแนะนำให้หลาย ๆ คนได้มาลองเที่ยวดูสักครั้ง

10
หัวใจบนปลายเท้า / Re: น้าแม๊คพาเที่ยว : Dreams 2 Day - ep.10 ดรีมส์ทูช่องเย็น
« กระทู้ล่าสุด โดย Mckaforce เมื่อ ตุลาคม 06, 2017, 07:41:52 PM »

เก็บตกภาพบรรยากาศบนช่องเย็น

มุมหนึ่งบนช่องเย็น ใกล้ ๆ กับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
สัมผัสบรรยากาศเงียบสงบ สายลมที่พัดโหมตลอดวัน พัดพาความชื้นและไอหมอกผ่านช่องเขา
จนได้ชื่อว่าช่องเย็น
เนื่องจากลมด้านบนแรงมาก การก่อเตาถ้าไม่ใช้ขี้ไต้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยสักหน่อย
และหัวพ่นไฟคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ใช้ได้ดีเสมอ
อาหารง่าย ๆ ที่เราทำ ไข่กระทะ ผักย่าง เห็ดย่าง ปลาหมึกกับพวกลูกชิ้น ไส้กรอก
หนึ่งในกิจกรรมชิล ๆ ที่ใครขึ้นมาก็ต้องทำก็คือการปิ้งย่าง
อาหารร้อน ๆ ช่วยเพิ่มความฟินได้เสมอท่ามกลางอากาศหนาว
ถ้าใครไม่ได้เตรียมมาจากที่บ้าน ที่ตลาดสดคลองลานมีของขายเกือบทั้งวัน
โดยเฉพาะผักและเห็ดซึ่งชาวบ้านแถวนี้ปลูกกันเยอะมาก


หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham