ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ กันยายน 29, 2016, 01:18:45 am

หัวข้อ: การเจริญกรรมฐาน ทางสู่พระนิพพาน - หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ กันยายน 29, 2016, 01:18:45 am
1:40 วิชชา ๓ - 1.ทิพยจักขุญาณ (จุตูปปาตญาณ) 2.บุพเพนิวาสานุสติญาณ 3.อาสวักขยญาณ
2:44 อภิญญา ๖ - 1.อิทธิวิธี 2.ทิพยโสต 3.เจโตปริยญาณ 4.บุพเพนิวาสานุสติญาณ 5.ทิพยจักขุ 6.อาสวักขยญาณ
4:00 สังโยชน์ ๑๐ - 1.สักกายทิฏฐิ 2.วิจิกิจฉา 3.ศีลพตปรามาส - โสดาบัน

https://www.youtube.com/v/LNskZKLlcYQ

จาก https://www.youtube.com/playlist?list=PLuks6qegFh7gDFn8SUFHE09qtcHar7nYV (https://www.youtube.com/playlist?list=PLuks6qegFh7gDFn8SUFHE09qtcHar7nYV)

https://www.youtube.com/user/TheSeripiput/videos (https://www.youtube.com/user/TheSeripiput/videos)