ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 500 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
ระหว่างความดีกับความไม่ดี เราจะเลือกทำสิ่งใดจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้จริง ( เลือกตอบแค่ ความดี กับ ความไม่ดี ครับผม):
คนที่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนใหญ่มัก คิดถึงสิ่งใดก่อนเสมอ  ( เลือกตอบแค่ ตัวเอง กับ คนอื่น ครับผม ):
กัน-ละ-ยา-นะ-มิด เขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าอย่างไรครับ:
คุณเชื่อในศรัทธาของความดีไหมครับ ( เลือกตอบแค่ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ ครับผม):
ถ้าเราโกรธใคร ธรรมะจะเป็นหนทางผ่อนคลายความโกรธนั้นลงได้ใช่ไหม ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม ):
คุณเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
การแสดงความชื่นชมยินดีในบุญหรือความดีที่ผู้อื่นทำ นิยมใช้คำว่า (อนุโมทนา) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ อนุโมทนา:
เปล่งวาจาว่าสาธุ เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้น (สาธุ) กรุณาพิมพ์คำนี้ครับ  สาธุ:
เว็บใต้ร่มธรรมเป็นเว็บเล็กๆในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่ ( เลือกตอบแค่ ใช่ กับ ไม่ใช่ ครับผม):
วัฒนธรรมไทยเมื่อเห็นผู้ใหญ่ท่านจะทำความเคารพ ด้วยการไหว้ท่านก่อนเสมอใช่หรือไม่:
ใต้ร่มธรรม เป็น แค่เว็บไซต์และจินตนาการทางจิต การทำดี สำคัญที่ใจเรา เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ พิมพ์คำว่า "เริ่มความดีที่ใจเราก่อนเสมอ":
บุคคลที่ไปหลายๆเว็บไซต์ โดยที่สวมบทบาทเป็นหลายๆคน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้จริงใจเราต้องการอะไร เพื่อน หรือ ชัยชนะ:
กล่าวคำดังนี้  "ขอโทษนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ให้อภัยนะ":
กล่าวคำดังนี้  "ขออโหสิกรรม":
ในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งจิต ไม่มีใครทำอะไรเราได้ นอกเสียไปจาก (คนพาล) หรือ (ใจของเราเอง):
ธรรมะคือ ธรรมชาติ พิมพ์คำว่า (ธรรมะชาติ) ครับ:
พิมพ์คำว่า (แสงธรรมนำทางธรรมะนำใจ) ครับ:
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น ฉะนั้นสมาชิกใต้ร่มธรรมควรให้เกียรติกันและกัน พิมพ์คำว่า (ฉันจะให้เกียรติสมาชิกทุกๆท่านในใต้ร่มธรรมเสมอด้วยวาจาสุภาพอ่อนน้อม):
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร พิมพ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษครับ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ เว้นวรรคคำด้วยครับ (He who has never tasted bitterness does not know what is sweet):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: มดเอ๊กซ
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2016, 12:14:43 am »หลวงปู่ "พุทธะอิสระ" ได้ให้สัมภาษณ์กับ "สนธิญาณ" ระบุชัด "ฉันปราถนา..พุทธภูมิ..ไม่ใช่การหลุดพ้น ฉันจึงมีหน้าที่ต้องทำ..ได้กราบสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงทราบ พระองค์ท่านได้อนุโมทนาแล้วได้มอบหมายภาระกิจให้ทำ"

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 ผู้สื่อข่าวทีนิวส์รายงาน หลวงปู่ พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัททีนิวส์ โดยระบุถึงกรณีปรารถนา "พุทธภูมิ" ว่า "ฉันภาวนาอธิษฐานจิตต่อหน้าสมเด็จพระญาณสังวร ที่ท่านเสด็จมา บอกว่ากระหม่อมฉัน ปรารถนาพุทธภูมิ มิใช่สาวกภูมิ เพราะฉะนั้นการสั่งสมบารมีธรรมของกระหม่อมฉันก็จะดำเนินไปตามวิถีแห่งทศบารมีทั้ง 10 ประการ พระองค์ก็ทรงสาธุว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนักหาได้ยากในอสงไขยที่จะมีพระโพธิสัตว์อุบัติมาเกิด"
 
หลวงปู่่ กล่าวต่อว่า ส่วนในเรื่องการปรารถนาพุทธภูมิ คือ "เป็นกรณีคล้ายกับความต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะต้องใช้เวลาสั่งสมในทศบารมี 10 ประการ ให้เป็นอสงไขย เป็นมหากัปป์ ถามว่าปัจจุบันนั้นบำเพ็ญบารมีอะไร ฉันไม่รู้หรอกว่าฉันบำเพ็ญบารมีอะไร แต่อะไรที่เข้ามาฉันต้องใช้ปัญญาตลอด เพราะถ้าไม่ใช้ปัญญาก็คงไม่รอดในเวทีแจ้งวัฒนะ"

<a href="https://www.youtube.com/v/AVsxvVunH5Y#t=19" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/AVsxvVunH5Y#t=19</a>


จาก http://social.tnews.co.th/content/176244

http://www.partiharn.com/contents/147552/

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham