ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 15, 2016, 01:31:58 AM

หัวข้อ: จาริกบุญ จารึกธรรม 8 ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ - ลุมพินี เนปาล
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ มิถุนายน 15, 2016, 01:31:58 AM
(http://www.dhammajak.net/board/files/268_1280294836.jpg_101.jpg)

https://www.youtube.com/v/7cTAkLJ2BP0

จาริกบุญ จารึกธรรม 8 ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ - ลุมพินี เนปาล

จาริกบุญ จารึกธรรม ตอนที่ 8 ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์
ธรรมบรรยาย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)