กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 10:16:00 PM »
หลักธรรมประยุกต์คำสอนเพื่อชัยชนะ

แม้แต่คนที่คิดว่ามีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยวิธีนั้น ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องกังวล สิ่งสำคัญคือ ไม่จมอยู่กับความล้มเหลว จงมองให้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ จงมีความสดใสและมองโลกในแง่ดี และเพียงแค่พยายามให้มีการสนทนาต่อไปเมื่อใดก็ตามที่ท่านพยายามทำบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสนทนาหรือเรื่องอื่น ๆ บางครั้งอาจมีการหยุดชะงัก การหยุดชะงักเป็นเครื่องหมายเกียรติยศสำหรับผู้ซึ่งพยายามที่จะบรรลุเรื่องบางอย่างที่มีค่า จงอย่าอายตัวเอง กุญแจไปสู่ชัยชนะคือพยายามเจริญเติบโตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการริเริ่มของผู้นำที่ลงมือท้าทาย คือ กุญแจในการก้าวหน้าเพื่อการเผยแพร่ธรรมขอให้ทุกคนกระทำอย่างกล้าหาญขอให้พูดและทำสิ่งที่ต้องการด้วยความชัดเจนและแม่นยำขอให้ร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ทุกคน เพื่อให้มีการเติบโตแลพัฒนา

Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism  Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism

ทุกคนที่มีความเข้าใจธรรมแล้ว ก็มีความเป็นมิตรกับคนอื่นที่ไม่เข้าใจและทำในสิ่งทีไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราก็ไม่ท้อถอยในการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยถ้าเห็นคุณประโยชน์สูงสุดของพระรัตนตรัย ก็จะทำให้เรามีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวเลยที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์....From Dhammahome


<a href="http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA</a>
2
มหายาน / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 08:06:28 PM »


ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมแก่ไป

เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว

เขาย่อมไม่เห็นดังนี้ว่า

ไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแก่ไป

โดยที่แท้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวง

ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ย่อมแก่ไปทั้งสิ้น

ส่วนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา

แก่ไปแล้ว พึงเศร้าโศก ลำบาก ร่ำไร

ทุบอก คร่ำครวญ หลง{งมงาย}<a href="http://youtu.be/sGyA6OKrsJg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/sGyA6OKrsJg</a>
3
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ เมื่อวานนี้ เวลา 03:45:42 PM »
Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism  Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism

เข้าใจธรรม ก็ทำดีขึ้น เป็นคนดีขึ้น

หลักธรรมประยุกต์คำสอนเพื่อชัยชนะ....

วิธีที่เราดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเราเราสร้างสิ่งแวดล้อมของเราเราเปิดทางเพื่อตัวเราเองจุดประสงค์ของความศรัทธาคือการรักษาจิตใจนี้ไปตลอดในหัวใจของเราปัญหาและความกลุ้มใจเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตเราอาจล้มป่วย หรือตัวเราพบกับทางตันในที่ทำงานอาจมีบางครั้งต้องต่อสู้ด้านความสัมพันธ์ที่ทำงาน ชุมชนหรือบ้านในแง่ของการดำเนินชีวิตก็คือการท้าทายอยู่เสมอ และชีวิตเป็นเวทีแห่งการต่อสู้ของเรา


พระธรรม เป็นเครื่องเตือนที่ดีให้เป็นผู้ระมัดระวังแม้ในการพูด โดยต้องระวังที่จิตใจของตนเองเมื่อจิตใจสะอาด คำพูดก็สะอาด แต่เมื่อจิตใจไม่สะอาด คำพูดก็ไม่สะอาดเพราะการพูดในบางครั้งดูเหมือนว่าไม่ได้พูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกแยกกัน แต่ถ้าพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่มีประโยชน์ คำพูดดังกล่าวย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งคนพูดและคนฟัง ก็ไม่ควรที่จะพูด ควรพูดเฉพาะคำที่จริง ไพเราะ เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ และพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเท่านั้น......From Dhammahome

<a href="http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA</a>
4
บทความ (Blog) / ที่สุดของความไม่รู้
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2018, 08:53:41 PM »
หลักธรรมประยุกต์คำสอนเพื่อชัยชนะ....

เข้าใจธรรม ก็ทำดีขึ้น เป็นคนดีขึ้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 วันเสาร์

Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism  Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism

เมื่อต้นสนเจริญงอกงามต้นสนอื่น ๆ ก็ปีติยินดี เมื่อต้นหญ้าเหี่ยวเฉา กล้วยไม้ก็ร่ำไห้ แม้แต่พืชและต้นไม้ที่ไร้ความรู้สึกยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนของมัน

การดีใจกับความสุขของเพื่อนของเรา การยกย่องความสำเร็จอย่างจริงใจของพวกเขา การอยู่เคียงข้างและส่งเสริมกำลังใจตอนที่เขากำลังต่อสู้ และการอยู่ร่วมยามสุขหรือยามทุกข์ และเผชิญความยากลำบากในชีวิตร่วมกับเขานั้น ความสามัคคีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากสายใยของจิตใจที่อบอุ่นและมีความเป็นมนุษย์เช่นนี้

คำว่า ธรรม เป็นคำมาจากภาษาบาลีแต่ถ้าเป็นคำไทยแล้วก็คือ สิ่งที่มีจริงแล้วสิ่งที่มีจริงนั้น คือ อะไร คือ ขณะนี้หรือไม่ ที่กำลังเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย คิดนึกขณะที่เป็นกุศล ความดีงามเกิดขึ้นและเป็นไป

การศึกษาธรรม ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมทุกขณะเป็นธรรมจริง ๆ ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยการฟังบ่อย ๆ เนือง ๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของ{ธรรม}จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริง ๆ ว่าธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน.....From Dhammahome

5
บทความ (Blog) / นาฏยศาสตร์
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2018, 03:54:22 PM »อินเดียมารากวัฒนธรรมมาตั้งแต่หลายพันปีและนี่คือ นาฏยศาสตร์ ในภาพยนต์เรื่อง อมราปาลีเถรี ถ้าใครชอบดูหนังอินเดียจะเห็นฉากร่ายรำอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งนักแสดงต้องเรียน - ต้องฝึกฝน การขับร้อง การร่ายรำแบบโบราณภาพถ่ายย่าน พาหุรัด จะเห็นโปสเตอร์หนังอินเดียที่ตอนนนี้ไม่ค่อยมีฉายในประเทศไทยแล้วแต่ในย่านพาหุรัดยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายความเป็นอินเดีย

รากศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยก็มาจากอินเดียลองไปศึกษาเพิ่มเติมดู

<a href="http://youtu.be/knYu_QbWsns" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/knYu_QbWsns</a>


ว่าด้วยหลักทฤษฎีของนาฏยศิลป์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องคือดนตรีกรรมและนาฏกรรม เชื่อว่า แต่งขึ้น โดยพระภรตฤาษี เนื้อหาในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับศิลปะ การแสดงได้อย่างกว้างขวางและน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย การออกแบบเวที นาฏลีลา การแต่งหน้า งานช่างเวที และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการดนตรี เพราะเป็นคัมภีร์เพียงเล่มเดียวที่กล่าวถึงองค์ประกอบทางดนตรีและเครื่อง ดนตรีในแต่ละช่วงเสียงไว้โดยละเอียด ดังนั้นคัมภีร์เล่มนี้จึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อรูปแบบงานดนตรี นาฏยศิลป์และงานช่างในศิลปะอินเดีย และในปัจจุบันได้มีนักวิชาการทำการศึกษาคัมภีร์เล่มนี้อย่างลึกซึ้งและเกิด ข้อโต้แย้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาตะวัน ออกอย่างเป็นหลักการ เช่น งานเขียนอภินาวภารตี ของเป็นต้น องค์กรทางศิลปะหลายแห่งในอินเดียจึงได้ทำการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษา คัมภีร์เล่มนี้อย่างกว้างขวาง

ประวัติของคัมภีร์นาฏยศาสตร์

นาฏยศาสตร์ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ทางด้านศิลปะการช่างละครที่เก่าแก่ที่สุดใน โลกเท่าที่รอดเหลือมา เนื้อหาภายในประกอบด้วยคำบรรยาย ๖,๐๐๐ โศลก เชื่อกันว่าพระฤาษีภรตมุนีแต่งขึ้นในราว ๒๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ.๒๐๐ แต่ก็ยังไม่ถืเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องยุคสมัยของคัมภีร์นี้ คัมภีร์นี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระเวทแขนงหนึ่งที่เรียกว่า นาฏยเวท ที่ได้มีการแต่งไว้มากถึง ๓๖,๐๐๐ โศลก และเป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับนาฏยเวทนี้หลงเหลือมา มากเท่าใดนัก นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า นาฏยศาสตร์ น่าจะได้รับการแต่งขึ้นจากผู้เขียนหลายคนและเขียนขึ้นในหลายสมัยแตกต่างกัน ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของคัมภีร์เล่มนี้จะเป็นอย่างไร ความสำคัญลิทธิพลที่ส่งผลต่อผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงของอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักบนหิน ไม้ และปูนขาว งานจิตรกรรมในผนังถ้ำและวิหาร ที่แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลต่อแบบแผนการฟ้อนรำของนาฏย ศิลปิ์นเดีย ดังเช่น ศิลปวัตถุรูปหญิงฟ้อนรำทำจากทองสำริด ในซากปรักหักพังของโมเฮนโชดาโร มีอายุ ๔๐๐ ปี และภาพเขียนการฟ้อนรำในถ้ำนัชมาฮี ทางอินเดียตอนกลางที่มีอายุประมาณ  ๒๐๐ ปีมาแล้ว

การที่เกิดพระเวทที่ ๕ นี้ขึ้นก็เพราะในสังคมชาวอารยันมีการแบ่งวรรณะเป็น พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ และสูทร มีเพียง ๒ วรรณะเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาพระเวทได้ คือ พราหมณ์และกษัตริย์ วรรณะแพศย์และสูทรจึงถูกห้ามให้เข้าถึงพระเวทแม้แต่เพียงการฟังเพราะถือว่าเป็นวรรณะต่ำ เมื่อพระอินทร์ต้องการให้คนวรรณะต่ำนี้ได้เข้าถึงพระเวทบ้าง จึงเกิดมีนาฏยเวทขึ้น
เนื้อหาหลักของคัมภีร์นาฏยศาสตร์ กล่าวถึงการฟ้อนรำที่ใช้ลีลาท่าที ๓ ลักษณะ ได้แก่................................
๑. นฤตตะ การฟ้อนรำล้วนๆ การเคลื่อนต่าง ๆ ไม่มีความหมายเฉพาะ หรือมีอารมณ์ เป็นการแสดงกลวิธีที่ละเอียดซับซ้อนของจังหวะท่าทางต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความงามบริสุทธิ์ของท่ารำ
๒. นฤตยะ เป็นการฟ้อนรำที่ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย มือ แขน ขา ตลอดจนการแสดงสีหน้ากอบ่รด้วยรสหรืออารมณ์ เป็นการแสดงที่กระทำเป็นเพียงประโยคหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง  หรือเป็นการแสดงละครทั้งเรื่องก็ได้ เพื่อถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ความรู้สึก
๓. นาฏยะ เป็นการผสมผสานการฟ้อนรำและการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของวรรณกรรมนาฏยศาสตร์  แสดงให้เห้นว่าการฟ้อนรำ เกิดจากการผสมผสานอย่างต่อเนื่องของท่าทาง ของร่างกาย ๓ ส่วนหลัก คือ.........
กิ่งของร่างกาย แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ศีรษะ ตัวเรือนร่าง และ ใบหน้า
ส่วนทั้ง ๓ ของร่างกายนี้ ต้องแสดงให้สัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพด้วยอัตราความเร็ว  ความละเอียดอ่อน ความสมดุลย์ การควบคุมร่างกายความหลากหลาย  การใช้สายตา  การแสดงสีหน้า  ความคิด  สรรพสำเนีงยและเสียงเพลงในกระแสธรรมชาติแห่งความกลมกลืน


ข้อมูลจากหนังสือ นาฏย์ศาสตร์ กรมศิลปากร

<a href="http://youtu.be/55LRrp3XNA4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/55LRrp3XNA4</a>
6
หยาดฝนแห่งธรรม / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2018, 03:10:25 PM »

สิ่งที่มีจริงนั้น ใครจะเรียกว่า - ธรรม - หรือไม่เรียกว่า ธรรม แต่ลักษณะสภาพนั้นก็เป็นธรรม เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมจนกระทั่งถึงการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าเข้าใจแล้ว แต่ว่าจะต้องศึกษาโดยละเอียดจริง ๆ  ตั้งแต่ขั้นต้นว่า ธรรมคืออะไร และจะปฏิบัติธรรมอะไร

มื่อทุกคนเกิดมาก็เป็นธรรมทั้งนั้น ทุกคนกำลังเห็น ลองพิจารณาดูว่า ถ้าเข้าใจธรรมแล้วว่า ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรม ขณะที่กำลังเห็นนี้เป็นธรรมหรือว่าเป็นเรา? จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรับรองคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นคำสอนที่ได้พิสูจน์แล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงเชื่อแต่หมายความว่า เป็นสิ่งที่รับฟังแล้วไม่เชื่อทันที แต่ว่าพิจารณาศึกษาในเหตุผล จนกระทั่งประจักษ์แจ้งว่า คำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้อง

7
บทความ (Blog) / Untitled
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2018, 12:48:15 PM »


วิธีปิด Windows Update Windows 8

กด keyboard Windows + R จะพบช่อง Run จากนั้นพิมพ์ sysmd.pcl จากนั้นไปที่ Hardward แล้วไปที่ Instlltionsetting แล้วติ๊กที่ No Let me choose want to do แล้วติ๊กที่ Never install software from windows update แล้วกด Save

หรือดูตามวีดีโอแล้วทำตามขั้นตอน

<a href="http://youtu.be/uqLAQJxoqqA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/uqLAQJxoqqA</a>
8
บทความ (Blog) / วันเที่ยวตรุษจีนปี 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 10:26:10 PM »


หัวข้อธรรมสั้น ๆ และกระชับได้ใจความ

การมีกัลยาณมิตรคือ{พุทธมรรค}ครบทั้งหมด

ชนะอื่นหมื่นแสนไม่สู้เท่าชนะตนเอง

หลักธรรมประยุกต์คำสอนเพื่อชัยชนะ....

เข้าใจธรรม ก็ทำดีขึ้น เป็นคนดีขึ้น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 วันศุกร์

วันนี้เป็นวันเที่ยว(ชิวอิก)นึกถึงครั้งวัยยุวชน

https://i.imgur.com/4e2fQNj.jpg

จงสอนผู้อื่นอย่างสุดความสามารถ

แม้เพียงแค่ประโยคเดียวหรือวลีเดียว

ขอให้พูดคุยอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับความจริงของ

สิ่งที่{พุทธธรรม}นี้สอนไว้

บุญกุศลที่เพิ่มพูนโดยการบอกกล่าว

คำสอนของ{พุทธรรม}กับผู้อื่นแม้เพียงคำเดียว

มีมากมายมหาศาลไม่อาจวัดได้


Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism  Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism


ทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ปลอดภัยจากกิเลส เพราะเป็นไปกับกิเลสตลอด สังสารวัฏยาวนานด้วยความไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่กำบังจาก(กิเลส)เป็นคำของบิดาไม่มีใครให้กำเนิดใหม่จากความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในสังสารวัฏนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอยู่ในโลกที่อันตรายจากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส คิดนึกโดยไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังจนเป็นนิสัย ฟังจนคุ้นเคยคำของพระองค์จนเป็น
อุปนิสยโคจร พอใจในคำของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่น มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นเพราะเป็นที่กำบัง อารักขาให้พ้นจากอกุศลเป็นอารักขโคจรไม่ตกไปในโลภะ โทสะ โมหะ จนกว่าจะเป็นอุปปนิพันธโคจรทำให้เกิดสติสัมปชัญญะ จนกว่าจะประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรม
  From....Dhammahome

<a href="http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/f1y2ZBFVXnA</a>
9
บทความ (Blog) / ภาคผนวกนางอัมราปาลีเถรี
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 09:06:31 PM »
อรรถกถาวีสตินิบาต

๑.อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา

ในวีสตินิบาต คาถาว่า กาฬกา ภมรวณฺณสทิสา เป็นต้น

เป็นคาถาของพระ อัมพปาลีเถรี มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้

พระเถรีแม้รูปนี้ ก็ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ

สร้างสมกุศล อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ บรรพชาอุป -

สมบทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขี สมาทานสิกขาบทของ

ภิกษุณีอยู่ วันหนึ่ง ไหว้พระเจดีย์ ทำประทักษิณเวียนขวา เมื่อพระขีณา -

สวเถรีเดินไปก่อน พลันถ่มน้ำลาย ก้อนน้ำลายก็ตกไปที่ลานพระเจดีย์ พระ

ขีณาสพเถรีไม่เห็นก็เดินไป ภิกษุณีรูปนี้ เดินไปข้างหลังเห็นก้อนน้ำลายนั้นก็

คำว่า อีแพศยาชื่อไรนะ ถ่มน้ำลายลงที่ตรงนี้ ภิกษุณีรูปนี้ รักษาศีลในเวลา

เป็นภิกษุณี เกลียดการเข้าอยู่ในครรภ์ ก็ตั้งจิตไว้ให้อยู่ในอัตภาพเป็นอุปปา -

ติกะ ด้วยการตั้งจิตนั้นในอัตภาพสุดท้าย ภิกษุณีรูปนั้น ก็บังเกิดเป็น

อุปปาติกะที่โคนต้นมะม่วงในพระราชอุทยาน กรุงเวสาลี พนักงานเฝ้า

อุทยานเห็นเด็กหญิงนั้นก็นำเข้าพระนคร เพราะบังเกิดที่โคนต้นมะม่วง นาง

จึงถูกเรียกว่า อัมพปาลี ครั้งนั้น พวกพระราชกุมาร{เจ้าขาย}มากพระ

องค์ เห็นนางสะสวยน่าชมน่าเลื่อมใส ทั้งแสดงคุณพิเศษมีเสน่ห์น่ารักน่าใคร่

เป็นต้น ต่างก็ปรารถนาจะทำให้เป็นหม่อมห้ามของตน ๆ จึงเกิดทะเลาะวิวาทกัน

คณะผู้พิพากษาได้รับคำฟ้องของนาง เพื่อระงับการทะเลาะวิวาทของพวกราช -

กุมารเหล่านั้น  จึงตั้งนางไว้ในตำแหน่งคณิกาหญิงแพศยา ว่าจงเป็นของทุกๆคน

นางได้ศรัทธาในพระศาสดาสร้างวิหารไว้ในสวนของตน มอบถวายแก่ภิกษุ -

สงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ภายหลัง ฟังธรรมในสำนักของพระวิมล -

โกณฑัญญเถระ บุตรของตน ก็บวชเจริญวิปัสสนา อาศัยความที่สรีระของตน

คร่ำคร่าลง เพราะชรา ก็เกิดสังเวชใจ เมื่อจะชี้แจงถึงความที่สังขารไม่เที่ยง

อย่างเดียว พระเถรีนี้ พิจารณาทบทวนอนิจจตาความไม่เที่ยงในธรรมที่เป็นไป

ในภูมิ ๓ ทั้งหมดโดยมุข คือการกำหนดความไม่เที่ยงในอัตภาพของตน

อย่างนี้แล้ว ยกขึ้นสู่ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะในอัตภาพตนนั้นตาม

แนวอนิจจลักษณะนั้นมักเขม้นเจริญวิปัสสนาอยู่ก็บรรลุพระอรหัต โดยลำดับมรรค


อ้างอิง.....พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม 2 ภาค 4
10
บทความ (Blog) / ภาคผนวกนางอัมราปาลีเถรี
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 08:55:52 PM »
ภาคผนวก นางอัมราปาลีเถรี

๒๖.มนุษย์เกิดโดยการผุดขึ้น

มนุษย์ยุคต้นกัปนั้น มีแรกกำเนิด โดยโอปปาติกะกำเนิด คือ เกิดโดยการผุดขึ้น อุบัติขึ้น

เพราะยุคต้นกัป ยังไม่มีมนุษย์ ที่เป็นพ่อแม่

และผู้ที่มาอุบัติเป็นมนุษย์ยุคแรก ล้วนมาจากเพศพรหมที่บริสุทธิ์

ภายหลังเมื่อมนุษย์มีกิเลสหนาขึ้น ส่วนใหญ่จึงต้องเกิดในครรภ์

ได้รับความอึดอัดทรมานจากการคลอด

แต่มนุษย์ยุคหลัง นอกเหนือจากพระนางปทุมวดี ที่กำเนิดจากดอกบัวแล้ว

ก็ยังมีมนุษย์อีกหลายคน ที่เกิดโดยโอปปาติกะกำเนิด

คนแรกชื่อนางอัมพปาลี เป็นหญิงคณิกามีชื่อของนครเวสาลี

ในอดีตชาติ ๓๑ กัปก่อน ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี

อัมพปาลีเกิดในตระกูลพราหมณ์

นางได้ด่าพระเถรีรูปหนึ่งว่าเป็นหญิงแพศยา ตายไปแล้วจึงต้องไป

รับกรรมในนรกอยู่นานแสนนาน

เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง ก็ต้องเกิดเป็นหญิงแพศยามานับหมื่นชาติ

จนถึงพุทธกาลพระพุทธเจ้าองค์ก่อน

อัมพปาลีได้บวชเป็นภิกษุณี  เกิดความเบื่อหน่ายเพราะการเกิดในครรภ์

จึงตั้งความปรารถนาไว้เสมอว่า ไม่อยากเกิดในครรภ์

ครั้นถึงพุทธกาลปัจจุบัน นางจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์กำเนิดพิเศษ

คือ อุบัติขึ้นแล้วโตเป็นสาวทันทีตามคำอธิษฐาน ได้ชื่อว่า อัมพปาลี

เพราะอุบัติขึ้น ที่โคนต้นมะม่วง ในราชอุทยานกรุงเวสาลี

อัมพปาลีเป็นหญิงสวยมาก

แต่ด้วยยังมีเศษของอกุศลกรรมที่เคยด่าพระเถรีว่าเป็นหญิงแพศยายังไม่หมดสิ้น

ทำให้ความสวยของนางเป็นโทษ

บรรดาเจ้าชายลิจฉวีเห็นนางแล้ว ทะเลาะกัน เพื่อแย่งนางไปเป็นสนม

คณะผู้พิพากษาต้องยุติศึกโดยตัดสินให้ อัมพปาลีเป็นหญิงแพศยา

เป็นนางคณิกาประจำนคร เป็นสมบัติของทุกคน การแย่งชิงนางจึงสงบลงได้

ด้วยอุปนิสัยที่เคยบวชมาแล้วในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อน

นางอัมพปาลีจึงมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนามาก ได้ถวายสวนมะม่วงของตนเป็นอาราม

และออกบวชเป็นภิกษุณี ในสำนักของบุตรชาย คือพระวิมลโกณฑัญญะเถระ

จนเมื่อมีอายุมากขึ้น ความสวยลดน้อยถอยลง ความชราเข้ามาแทนที่

นางพิจารณาเห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขาร

รู้เท่าทันไตรลักษณ์ สำเร็จเป็นพระอรหันต์
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham