ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 01:23:05 PM

หัวข้อ: ฉีกทุกกฏ..."ป.อ.ปยุตฺโต" ขึ้นชั้นสมเด็จ เข้าสู่เส้นทาง มส.( เผชิญหน้า SpringNew)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 01:23:05 PM

https://www.youtube.com/v/s0uNbt6uOAk