Blog

Blogsเขียนบทความใหม่ http://www.tairomdham.net/image/post/Thankyou.pngThank you แทนคำขอบคุณ PM เขียนจดมายส่วนตัว

 Summary - ฐิตา


ออฟไลน์ ออฟไลน์
ชื่อ:
ฐิตา
กระทู้:
7457 (1.687 ต่อวัน)
ตำแหน่ง:
ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม

อายุ:
ยังไม่มีข้อความ
วันที่สมัครสมาชิก:
กรกฎาคม 06, 2010, 09:26:34 am
ใช้งานล่าสุด:
สิงหาคม 08, 2022, 09:57:07 am

Contact Me :)

อีเมล์
ซ่อน
Facebook:
Gmail:
Twitter:
Yahoo:
Youtube:

My Buddies


แก้วจ๋าหน้าร้อน
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ดอกโศก
ออฟไลน์ ออฟไลน์

rain....
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Pure+
ออฟไลน์ ออฟไลน์

แก้มโขทัย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ดอกไม้ในที่ลับตา ~ ღ
ออฟไลน์ ออฟไลน์

สายลมที่หวังดี
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ปาริชาต
ออฟไลน์ ออฟไลน์

(〃ˆ ∇ ˆ〃)
ออฟไลน์ ออฟไลน์

now
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Plusz
ออฟไลน์ ออฟไลน์

แปดคิว
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Profile Pictures

Currently, there are no pictures.

About Me

I will write this later. :)

My Media


พลังกัลยาณมิตร:
2236
ภาษา:
Thai
เวลาท้องถิ่น:
สิงหาคม 12, 2022, 12:39:45 am

Add comment


Comments

Plusz

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
พฤศจิกายน 03, 2016, 09:43:21 pm
สวัสดีค่ะพี่แป๋ม

ตุลาคม 13, 2016, 09:04:01 pm
รักษาสุขภาพนะครับพี่แป๋ม บอร์ดเราคนป่วยๆกันเยอะจริงๆ
แต่พวกเราอึดเน้อ 555+
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

สิงหาคม 25, 2016, 04:25:10 pm
ผมโทรไป พี่ แป๋มไม่รับสาย

ดอกโศก

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
กรกฎาคม 02, 2016, 09:44:31 pm
คิดถึงนะคะ ^^

พฤษภาคม 26, 2016, 04:26:52 pm
ขอบคุณครับพี่แป๋ม รักษาสุขภาพเช่นกันนะครับ
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

ฐิตา

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
พฤษภาคม 01, 2016, 12:03:32 pm
//พระอภิธรรมนั้นแสดงเหตุ แต่วิบากกรรมแสดงผล ลมหายใจละทั้งเหตุทั้งละผล:
//คำพูดของคนที่ออกมาจากความคิดเห็น แม้จะฟังดูดีให้แง่คิด แต่ทำร้ายคน จะด้วยความรู้หรือความไม้รู้เท่าทันก็ตาม มันผิดไม่ใช่สัมมาวาจา
แม้กระทั่งผู้ที่บอกให้คนอื่นปล่อยวางๆอยู่ร่ำไป อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังยึดติด การปล่อยวางมันรู้ได้เฉพาะตนที่เรียกว่าปัจจัตตังน่ะโยม นอกจากนั้นมันก็เป็นแค่ความคิดหรือทิฎฐิเท่านั้น: -อนาคาริก

ฐิตา

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
ธันวาคม 25, 2015, 04:28:10 pm

ฐิตา

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
ตุลาคม 21, 2015, 10:17:26 pm

ตุลาคม 11, 2015, 04:23:09 pm
ขอบคุณมากนะครับที่แจ้งเตือนเรื่องดาต้าเบสล่มครับ ผมซ่อมแล้วนะครับพี่แป๋ม

รักษาสุขภาพนะครับพี่แป๋ม
ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ

ฐิตา

  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
กันยายน 26, 2015, 11:06:03 am
  6. มูลการของสังสารวัฏฏ์ (ฐีติภูตํ อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโวชาติ)
     คนเราทุกรูปทุกนามที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่เกิด ทั้งสิ้น กล่าวคือ มีบิดามารดาเป็นแดนเกิด ก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจจยาการ แต่เพียงว่า อวิชฺชา ปจฺจยา ฯลฯ เท่านั้น อวิชาเกิดมาจากอะไร? ท่านหาได้บัญญัติไว้ไม่ พวกเราก็ยังมีบิดามารดา
 อวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกัน ได้ความตามบาทพระคาถาเบื้องต้นว่า ฐีติภูตํ นั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชา ฐีติภูตํ ได้แก่ จิตดั้งเดิม เมื่อ ฐีติภูตํ ประกอบไปด้วย ความหลง จึงมีเครื่องต่อกล่าวคือ อาการของอวิชชาเกิดขึ้น เมื่อมีอวิชชาแล้ว จึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่เป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือ จึงเป็นภพชาติ คือต้องเกิดก่อต่อกันไป
 ท่านเรียกปัจจยาการ เพราะเป็นอาการสืบต่อกันวิชชาและอวิชชาก็ต้องมาจาก ฐีติภูตํ เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อ ฐีติภูตํ ประกอบไปด้วยอวิชชา จึงไม่รู้เท่าอาการทั้งหลาย แต่เมื่อ ฐีติภูตํ ประกอบด้วยวิชชา จึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่พิจารณาด้วยวุฎฐานคามินีวิปัสสนา รวมใจความว่า ฐีติภูตํ เป็นตัวการดั้งเดิมของสังสารวัฎ (การเวียนว่ายตายเกิด)
 ท่านจึงเรียกชื่อว่า " มูลตัดไตร" เพราะฉะนั้น เมื่อจะตัดสังสารวัฏให้ขาดสูญจึงต้องอบรมบ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชชารู้ เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลง แล้วไม่ก่ออาการทั้งหลายใดๆอีก ฐีติภูตํ อันเป็นมูลการก็หยุดหมุน หมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยประการนี้ >>หลวงปู่มั่น+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham