ใต้ร่มธรรม

อริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอันดี => มาลาบูชาครู => หลวงปู่ขาว อนาลโย => ข้อความที่เริ่มโดย: ฐิตา ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 08:41:29 pm

หัวข้อ: ผู้อื่นไม่ได้ทำ :หลวงปู่ขาว อนาลโย
เริ่มหัวข้อโดย: ฐิตา ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 08:41:29 pm

(http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/03/Y7686331/Y7686331-19.jpg)

(http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/03/Y7686331/Y7686331-18.jpg)
"ผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราให้เศร้าหมอง หรือ ผ่องแผ้ว
เราเองเป็นผู้ทำให้จิตเศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น"
หลวงปู่ขาว อนาลโย