ใต้ร่มธรรม

แสงธรรมนำใจ => จิตวิวัฒน์ กระบวนการนิวเอจ นิเวศแนวลึก => พระไพศาล วิสาโล => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊กซ ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 08:59:49 PM

หัวข้อ: Before I die มรณสนทนา ระหว่าง พระไพศาล และ คุณนิ้วกลม
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊กซ ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 08:59:49 PM

https://www.youtube.com/v/_TwZjD3eUYs

มรณสนทนา Before I die

เวทีสนทนาเรื่องความตายและการเตรียมตัวตาย พบกับคำตอบที่ว่า คนในสังคมปัจจุบันหลงลืมความตายหรือไม่ อะไรที่ผู้คนมักจะทำก่อนตาย อะไรที่ผู้คนควรจะทำก่อนตายทั้งด้านนอกและด้านในจิตใจ ทำไมจึงควรศึกษาเรียนรู้เรื่องความตาย และจะศึกษาเรียนรู้เรื่องความตายได้อย่างไร

สนทนาโดยพระไพศาล วิสาโล และคุณนิ้วกลม
11 ตุลาคม 2556
ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

จัดโดย
งานสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา และ
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs)

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/peacefuldeath2011 (http://www.facebook.com/peacefuldeath2011)
และ www.budnet.org/peacefuldeath (http://www.budnet.org/peacefuldeath)