บทความ (Blog)

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 153
thumbup Subway In bangkok
สิงหาคม 06, 2019, 04:02:36 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

https://www.mx7.com/view2/BzRDnMpSJ00BRmAC

https://www.img.live/images/2019/08/21/Postjung--00000495.jpg

https://www.img.live/images/2019/08/21/postjung-00000444143.jpg

https://www.img.live/images/2019/08/08/IMG_00000544_2019.jpg

https://www.mx7.com/view2/Byba2z1iezt1nhn3

https://jina1055.blogspot.com/2019/08/blog-post_7.html

https://jina1055.blogspot.com/

https://vot731.wordpress.com/

ห้องสมุดบางกอกคุณค่าของการถ่ายภาพ

ก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในย่านนี้มีการคัดค้านอย่างหนักจากผู้ที่มีบ้านอยู่ในย่านนี้แต่ผู้คนมีธุระกิจในย่านนี้ก็ไม่อาจต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ภาพ 2 ภาพนี้ถ่ายมุมมองเดียวกันแต่ระยะเวลาห่างต่างกันเกือบ 10 ปี

สถานีวัดมังกรเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าที่มีตัวสถานีอยู่ใจกลางพื้นที่เมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ภายในขอบเขตระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม โดยแผนงานก่อนหน้านี้ได้ระบุที่ตั้งสถานีและจุดขึ้น – ลงสถานีอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 16 (ตรอกอิสรานุภาพ หรือตรอกเล่งบ๊วยเอี้ย)

ผลกระทบทางนิเวศน์วิทยาและชุมชน

ยังดีหน่อยที่ตรงนี้(ย่านนี้)เป็นแบบรถไฟ้าใต้ดินถ้าเป็นรถแบบลอยฟ้าผลกระทบทางภูมิทัศน์คงจะเลวร้ายกว่านี้แต่ละชุมชนย่อมมีประวัติมีวัฒนธรรมชุมชนเพราะสถานที่อาณาบริเวณนี้มีประวัติยาวนานเป็นย่านที่มีวัฒนธรรมประเพณี มีสถาปัตย์กรรมเก่าแก่ถึงแม้ว่าบรรพบุรุษจะล่วงลับไปแล้วแต่ก็มีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งพยายามสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ซึ่งก็น่ายกย่องอยู่ไม่น้อย


อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าวินรถมอเตอร์ไซร์รับจ้างพอสถานีรถไฟ้าใต้ดินสร้างเสร็จวินรถมอเตอร์ไซร์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีทันใดช่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งนักแค่มีรถก็มาตั้งวินได้นับว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นแบบนี้ในขณะเดียวรถสามล้อก็จอดแช่เป็นวินรอผู้โดยสารอย่างเดียวเท่านั้นเพราะค่าแก๊สแพงแทนที่จะวิ่งหาผู้โดยสารก็รอให้ผู้โดยสารมาหาเองป้ายขาวแดงบ่งบอกว่าห้ามจอดมันก็จอดอย่างไม่เกรงใจกฏหมายจะว่าไปแล้วมันเป็นความมักง่ายของคนไทย


<a href="http://youtu.be/vK63WsHR7yM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/vK63WsHR7yM</a>
 


https://img.techpowerup.org/190902/img-0000262017.jpg
thumbup พระกษิติครรภ์ราชามหาโพธิสัตว์
กรกฎาคม 21, 2019, 02:46:14 AM by 時々होशདང一རພຊຍ๛น้ำ……..ใจคนล้นค่ากว่าสิ่งไหน
ใส……..กระจ่างสว่างไกลประดุจแสง
ใจ……..มนุษย์ผ่องผุดพิสุทธิแจ้ง
จริง…….เท็จไซร้แจ่มแจ้งแยกชั่วดี
มงคล…..ธรรมบำเพ็ญเห็นประจักษ์
ธรรม……ปฏิบัติเป็นหลักมั่นไม่ผันหนี
อภัย…….เถิดชั่ว – ช้าประดามี
บาป……..กลับดีด้วยมีใจสำนึกตน

คนเราเกิดมาย่อมนำพาชีวิตหมายมั่นสู่ความมั่นคง มนุษย์จึงดำรงชีพดำเนินชีวิตไปตามทิศทางที่นำไปสู่เป้าหมายแห่งความสุขสบาย คนเป็นอันมากมักนึกถึงแต่ความั่งมีเฉพาะภายนอกกายเป็นเหตุให้หลายต่อหลายครั้งคนเราจึงถลำออกนอกวิถีแห่งความดีงามด้วยหมายมั่นจะมากมี ชีวิตเลยต้องด้นรนไปตามยถาประดุจเศษสวะที่พัดพาไปเรื่อย ๆ ตามกระแสน้ำ ยากนักจะลอยไหลพัดทวนน้ำไปสู่ต้นสายอันบริสุทธิ์ – สะอาดเปรียบได้กับใจของคนเราเมื่อปลอ่ยให้ฟุ้งเฟื้อเห่อเหิมไปตามกระแสกเลสใจจึงไหลลิ่วไปสู่ความเวิ้งว้างอันหาฟากฝั่งไมพบหากในทางตรงกันข้าม ถ้ามนุษย์รู้จักขัดขืนฝืนกระแสแห่งความอยากได้ใคร่มีแล้วน้ำใจฝืนทวนน้ำไปสู่จิตเดิมอันเป็นต้นธารแห่งกุศลใจของคนก็จะสะอาดใสเฉกเช่นเดียวกับตาน้ำอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้ตะกอนอันขุ่นมัว อันเป็นวิถีกลับสู่ความดีงามของชีวิตน้ำที่ใสเหมือนใจที่จริง ย่อมสงบนิ่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่

โดยเสมอ น้ำใส – ใจริงแม้ยากจะหาเจอในหมู่มวลมนุษย์ แต่ใช่ลำบากสุดเกินค้นพบ หากคนเรารู้จักลดเลิกต่ออกุศลกรรมแล้วสำนึกนำชีวิตไปพ้นไปจากความผิดพลาดแต่เก่าก่อน มองย้อนดูตนแจ้งกมลในความผิดคิดชั่วที่เคยกระทำ มีความสำนึกผิดแล้วน้อมนำไปแก้ไขให้ถูกต้องมุ่งมองไปสู่ทางสายตรงของชีวิต ตั้งจิตปรารถณาแสวงหาน้ำใสใจริงในตัวเราเอง แสวงหาน้ำมิตรจากกัลญาสหาย อย่าได้กลับกลายน้ำใจไมตรีอันมีต่อกันแล้วพร้อมพากันไปสู่วิถีทางแห่งความดี – ความงาม ความจริง ละทิ้งอกุศลแต่เก่าก่อนมุ่งหน้าสู่ครรลองแห่งคุณธรรม มีน้ำใจใสสว่างอยู่เป็นนิตย์แล้วเคียงคู่กับกัลยาณมิตร เพื่อพิชิตกำราบกิเลสบาปทั้งปวงเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งความร้างไร้ทุกข์ข่วงเข็ญ มีความสงบเย็นอยู่เป็นิจกาลขอมโนปณิธานนี้จงสัมฤทธิ์ – จงสัมฤธิ์ แ่ก่กุศลแห่งกิจมงคลพิธีอภัยบาปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

น้ำขุ่นใสมีตะกอนไม่นอนนิ่ง
ใจหม่นมัวไม่เห็นจริงยิ่งเลือนหลง
น้ำไม่ใสใจไม่แจ้งยิ่งต่ำลง
อกุศลข้นขุ่นให้วุ่นวาย
น้ำไม่ใส – ใจไม่จริงดุแปลกเปลี่ยน
เหมือนมนุษย์ยังวนเวียนไม่ห่างหาย
ในวัฏฏะแห่งการเกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย
จากเริ่มต้นจรดปลายตะกอนคน
รู้ทวนน้ำดำเนินย้อนคืนต้นธาร
ณ.สถานที่ซึ่งเปี่ยมกุศล

คัดมาจากหนังสือ บรมธรรม
ชุดคู่มือมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต<a href="http://youtu.be/kv2CNHhLgM0" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/kv2CNHhLgM0</a>


thumbup รู้จักมองและมุมมองของชีวิต
กรกฎาคม 01, 2019, 11:19:33 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛ในโลกนี้ ศีลเท่านั้นเป็นเลิศ แต่ผู้มีปัญญาเป็นบุคคลสูงสุด
- สีลเมวะ อิธ อคฺคํ ปญฺญวา ปน อุตฺตโม - ปุณณเถรคาถา 26/207กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้ว ถ่ายภาพ ๆ นี้ด้วยกล้องใช้ฟิล์มจำได้ว่านานมากเลยทีเดียว เป็นภาพที่ได้อารณ์และความรู้สึกและเป็นธรรมชาติชีวิตต้องดิ้นรนและต่อสู้เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว และอีก 1 ภาพเป็นภาพผู้คนกับร้านหรู ๆ ซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับแอร์เย็นฉ่ำ 2 ภาพนี้เป็น 2 อารมณ์ซึ่งมันมีการขัดแย้งกันอยู่ ตามความคิดและมุมมองของคนถ่ายภาพ


<a href="http://youtu.be/OBgN849_nOs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/OBgN849_nOs</a>ความเหลื่อมล้ำมันคือเส้นขนานไม่มีวันมาบรรจบกันได้ตามสัจธรรม__

สังคหวัตถุ 4 ประการ ได้แก่...
 
1. ทาน การให้ การเสียสละ เพื่อแบ่งปัน ปลูกฝังให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว
 
2. ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน
 
3. อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน(ช่วยกิจกันไป)
 
4. สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน

https://uppic.cc/d/K83y
https://www.img.live/images/2020/03/17/SAM-300845527670227820.jpg
thumbup ถ้อยคำแห่งกำลังใจขอมอบไว้ให้ทุก ๆ คน
มิถุนายน 29, 2019, 12:01:16 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛<a href="http://youtu.be/OBgN849_nOs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/OBgN849_nOs</a>
วันเบา ๆ ท้องฟ้าโปร่งเหมาะแก่การถ่ายภาพจงอย่าให้วัน - เวลาผ่านพ้นไปโดยสูญเปล่า

จงเพียรพยายามในสองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษา หากขาดการปฏิบัติและการศึกษาแล้ว พุทธธรรม ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้  ตัวเองจงปฏิบัติ แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วย การปฏิบัติและการศึกษานั้น เกิดจากความศรัทธา หากมีพลังแล้วจงพูดคุยแม้เพียงหนึ่งประโยคหรือหนึ่งวลี[เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย] ฉบับภาษาอังกฤษ......By....Nichiren Buddhism

Nichiren Buddhism Meditation


thumbup ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรม(สัทธรรมปรุณฑริกสูตร)
มิถุนายน 28, 2019, 07:31:22 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
ตึกสูงที่สามารถมองลงมาดูเครื่องบินได้ผลบุญจากการสวดมนต์เช้าเย็นและ(ไดโมขุ)ไม่ขาดเมื่อรู้สึกท้อแท้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติศรัทธา ไม่อยากสวดมนต์เช้าเย็น หรือไม่อยากสวดไดโมขุขอให้ขึ้นรถไฟสายสีเขียวในกรุงโตเกียว และไปที่ ตึกซันไชน์[Sunshine Building]ซึ่งเป็นตึกที่สร้างโดยสมาชิกผู้ใหญ่ชายของสมาคมโซคาท่านหนึ่ง ที่ไม่เคยละเว้นการสวดมนต์เช้าเย็นและการสวดไดโมขุเลยเป็นเวลา 30 ปีผู้ใหญ่ชายท่านนี้ ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตที่ตกต่ำมาก ตกต่ำจนถึงขนาดคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากเป็นหนี้ท่วม

หัวนอกจากนั้น ภรรยาก็มีปัญหาตามองไม่เห็น และลูกเกเร เป็นเด็กมีปัญหา แต่ก่อนที่จะไปฆ่าตัวตาย สมาชิกท่านนี้อยากขอกินอาหารจานโปรดของตนเองเป็นมื้อสุดท้าย นั้นคือผักตุ๋นรวมหรือ[โอเด้ง]ในเย็นวันที่ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายนั้น ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ก็เดินหาร้านขายโอเด้ง และพบเห็นแสงตะเกียงสว่างไสวมาจากมุมตึกแห่งหนึ่ง เมื่อคิดว่าใช่แล้ว ก็เดินไปยังสถานที่แห่งนั้น เมื่อไปถึงสถานที่นั้น มีผู้คนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันอยู่ ปรากฏว่าไม่ใช่ร้ายขายโอเด้ง แต่เป็นการประชุมสนทนาและเมื่อผู้ใหญ่ชายท่านนี้ถามคนข้างเคียงว่าผู้ชายที่กำลังบรรยายบางสิ่งบางอย่างอยู่นั้นเป็นใคร ก็ได้รับคำการบอกกล่าวว่า คือ อาจารย์โทดะ หลังจากอยู่ร่วมฟังอาจารย์โทดะบรรยายแล้ว ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ได้ถามอาจารย์โทดะว่าหาก นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว มีอานุภาพจริง ไม่ทราบว่าจะช่วยผมให้สามารถแก้ไขปัญหาการเงิน แก้ไขปัญหาของภรรยาที่ตามองไม่เห็น หรือแก้ไขปัญหาลูกเกเรได้ไหมครับอาจารย์โทดะตอบว่า นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ช่วยเหลือคุณได้มากกว่าปัญหาทั้งหมดที่คุณกล่าวมาอีก หากคุณเชื่อใน นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงิน แก้ไขเป็นหาของภรรยา

และแก้ไขปัญหาเรื่องลูกได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้น คุณจะกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยมีเงินทองจนสามารถสร้างตึกสูงได้ขนาดที่สามารถก้มลงมองเครื่องบินได้เลย ขอให้สวดมนต์เช้าเย็นและสวดไดโมขุทุก ๆ วันอย่าได้ขาดก็แล้วกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ก็ตัดสินใจเข้าศรัทธากับสมาคมโซคา คำพูดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของอาจารย์โทดะ คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ตัดสินใจเข้าศรัทธาต่อ โงะฮนซน แม้จะยากลำบากในตอนเริ่มต้นปฏิบัติศรัทธา แต่ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์(โทดะ)แนะนำในวันนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่เคยขาดการสวดมนต์เช้าเย็นเลยสักวันเดียว และสวดไดโมขุวันละ 1 ชั่วโมงครึ่งทุกวัน หลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ปัญหาเรื่องการเงินได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ตาของภรรยามองไม่เห็นก็ได้รับการแก้ไขจนสามารมองเห็นได้ ปัญหาเรื่องลูกเกเรก็หมดไป ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประทานบริษัท ทั้ง ๆ ที่

ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีในระดับเดียวกับเพื่อนร่วมงาน แต่ก็สามารถมีฐานะทางการเงินร่ำรวย นอกจากนั้น ลูกที่เคยมีปัญหาก็เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในฝ่ายยุวชน สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่ผู้ใหญ่ชายท่านนี้ได้คาดหวังไว้ในปีที่ครบรอบ 30 ปีของการปฏิบัติศรัทธา มีคนเห็นผู้ใหญ่ชายท่านนี้ยืนร้องไห้อยู่บนหลังคาตึกซันไชน์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงโตเกียว เป็นตึกที่เขาสร้างขึ้นมาพร้อมกับกล่าวว่า"เป็นจริงอย่างที่อาจารย์โทดะกล่าวไว้ทุกอย่าง ตึกนี้สูงจนก้มลงมองเครื่องบินได้ นี่ก็ผ่านไปแล้ว 30 ปี อาจารย์ โทดะครับ ขอบพระคุณมากครับ ขอขอบคุณสมาคมโซคาด้วยในบั้นปลายชีวิตของผู้ใหญ่ชายท่านนี้ ซึ่งเสียชีวิตในวัยกว่า 80 ปี เขามักจะชี้ไปที่ตึกซันไชน์พร้อมกับกล่าวกับผู้อื่นว่า ผมสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ตึกซันไชน์เป็นข้อพิสูจน์ของอานุภาพแห่งการสวด ไดโมขุ ดังนั้นขอให้สวดมนต์เช้าและเย็น และ สวดไดโมขุ อย่า

ได้ขาดฉะนั้น เวลาใดที่รู้สึกไม่อยากสวดมนต์เช้าและเย็น และไม่อยากสวด ไดโมขุ ก็ขอให้นึกถึง ตึกซันไชน์เพราะทุกวันนี้ ตึกซันไชน์นี้ก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ที่กรุงโตเกียว อนึ่ง ตึกซันไชน เป็นตึกที่มีชื่อเสียงตึกหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงโตเกียว ตั้งอยู่ที่เมืองอิเคบุขุโร[Ikebukuro]เป็นตึกที่เป็นทั้งสถานที่ตั้งของบริษัทต่าง ๆ มีศูนย์การค้าร้านอาหาร จนกระทั่งถึงศูนย์สัตว์น้ำและหอดูดาว ตึกซันไชน์ เป็นตึกที่สร้างบนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือนจำซูงินาโมะ[Suginamo]ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังอาจารย์ มาคิงุจิและอาจารย์ โทดะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองthumbup กวนอิมจิตสงบ
มิถุนายน 21, 2019, 08:03:01 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


ขออภัยในความไม่สะดวก
Deleted !thumbup Love
มิถุนายน 08, 2019, 12:46:15 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


วันเสาร์ 8 มิถุนายน 2562 จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง


<a href="http://youtu.be/bUWYNWiSwW8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/bUWYNWiSwW8</a>


1. ความรักอยากให้เขามาสนองตามความต้องการของเรา เพื่อทำให้ตัวเรามีความสุข เป็นเครื่องบำรุงบำเรอเรา ความรักประเภทนี้จะนำมาซึ่งปัญหา คือความเห็นแก่ตัว เบียดเบียนแย่งชิงกัน เช่น ความรักของหนุ่มสาว ท่านเรียก ราคะ
 
2. ความรักอยากให้เขามีความสุขหรือความปรารถนาให้ ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ความรักบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ความรักประเภทนี้ จะนำความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่น ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ท่านเรียก เมตตา
 
ความรักแบบที่ 1. ต้องการความสุขให้ตนเอง เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้ ก็เบื่อหน่ายรังเกียจ เป็นความรัก เมื่อได้ก็มีสุข ถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์ นั่นคือความเห็นแก่ตัว และ ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรม ถ้าเป็นทุกข์ คุณธรรมก็มาไม่ได้ คนต้องเบียดเบียนกัน แก้สังคมไม่ได้ ถ้าเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให้ หรือการให้กลายเป็นความสุข ปัญหาสังคมจะลดน้อยถอยลงไป เพราะการเกื้อกูลกัน
     
ความรักแบบที่ 2. ต้องการให้เขามีความสุข เมื่อเขาทุกข์เดือดร้อนก็สงสาร อยากปลดเปลื้องความทุกข์ให้เขาพ้นความลำบากเดือดร้อน ตัวอย่าง ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักแท้และยั่งยืน มั่นคงถาวร แม้ลูกจะดีจะร้าย ขึ้นสูงหรือลงต่ำ พ่อแม่ตัดลูกไม่ขาด แม้ลูกจะถูกคนทั้งโลกเกลียดชัง ไม่มีใครเอาด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ยังเป็นอ้อมอกสุดท้ายที่จะโอบกอดลูกไว้

https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/6/8/b817fc2d8b03da402f0dd17ccfb3d3db-full.jpg
thumbup 般若波羅 密多心經
มิถุนายน 04, 2019, 11:38:54 AM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


4 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันอังคาร นั่งดูสามเณร (Rerun) เป็นวันที่ 14 งานการไม่ไปถึงไหนเลย ตั้งสติใหม่

ทำตั้งนานเพิ่งได้ 2 หัวข้อ - https://drinkmecome.blogspot.com/กวน จื่อ ไจ๋ ผ่อ สัก  เห่ง ชิม ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ ซี้ * เจี่ย กี่ โหงว อุ่ง ไก่ คง * โต่ว เจ็ก เฉียก โค่ว แอะ เส หลี่ จื้อ * เส็ก ปุก อี่ คง * คง ปุก อี่ เส็ก * เส็ก เจียก สี่ คง * คง เจียก สี่ เส็ก * สิ่ว เสีย เห่ง เส็ก  เอี่ย หก อยู่ สี *เส หลี่ จื้อ * สี่ จู หวบ คง เสี่ยง * ปุก แซ ปุก มิก * ปุก โกว ปุก เจ็ง * ปุก เจ็ง ปุก เกี้ยม * สี่ กู คง ตัง บ่อ เส็ก * บ่อ สิ่ว เสีย เห่ง เสก * บ่อ งั่ง ยื่อ ผี จิ๊ ซิง อี่ * บ่อ เส็ก เซีย เฮียง บี่ ฉก หวบ * บ่อ งั่ง ไก่ * ไหน จี่ บ่อ อี่ เส็ก ไก่ * บ่อ บ่อ เม้ง * เอีย บ่อ บ่อ เม้ง จิ่ง * ไหน จี่ บ่อ เหลา ซี่ * เอี่ย บ่อ เหลา ซี่ จิ่ง * บ่อ โค่ว จิบ มิก เต๋า * บ่อ ตี่ เอี่ย บ่อ ติก * อี บ่อ สอ เต็ก กู * ผู้ ที สัก ตอ * อี ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ กู * ซิม บ่อ คั่ว ไหง * บ่อ คั่ว ไหง กู * บ่อ อู่ คง ปู่ * เอี๋ยง ลี่ เตียง เต้า หมั่ง เสีย * กิว เก้ง นิบ พ้วง * ซำ สี่ จู ฮุก * อี ปัวะ เยียก ปอ ลอ มิก ตอ กู * เต็ก ออ เน่า ตอ ลอ ซำ เมี่ยว ซำ ผู่ ที * กู ไจ ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ตอ * สี่ ไต่ สิ่ง จิ่ว * สี่ ไต่ เม้งจิ่ว * สี่ บ่อ เสียง จิ่ว * สี่ บ่อ เต๋ง เต๋ง จิ่ว * เหล็ง ตื๊อ เจ็ก เฉียก โค่ว * จิง สิก ปุก ฮือ * กู ส่วย ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ต่อ จิ่ว * เจียก ส่วย จิ่ว เยียก * กิด ตี กิด ตี * ปอ ลอ กิด ตี * ปอ ลอ เจ็ง กิต ตี * ผู่ ที สัก ผ่อ ฮอ *

ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซิม เกง กวง จือ ไจ ผู่ สัก
般 若 波 羅 密 多 心 經 觀 自 在 菩 薩,
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระอารยาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ฮัง ชิม ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซือ เจียว เกียน อู วัน ไก คง ตู อี ไช คู งุก
行 深 般 若 波 羅 蜜 多 時, 照 見 五 蘊 皆 空 ,度一切苦厄。
เมื่อครั้งบำเพ็ญจริยาแห่งปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้ง, ได้พบว่า เบญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า, จึงได้ก้าวล่วงสรรพทุกข์ทั้งปวง,

แส ลี จือ เส็ก ปุก อี คง คง ปุก อี เสก เสก เจียก ซือ คง
舍 利 子, 色 不 異 空, 空 不 異 色, 色 即 是 空,
สารีบุตร, รูปไม่ต่างจากความว่าง, ความว่างก็ไม่ต่างจากรูป, รูปคือความว่าง,

คง เจียก ซือ เสก เซา เสียง ฮัง เสก ยิด ฝุก ยู่ ซือ
空 即 是 色, 受 想 行 識, 亦 復 如 是。
แลความว่างก็คือรูป, อัน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ , ก็เป็นเช่นนี้,

แส ลี จือ ซือ จู ฝับ คง เซียง ปุก เซง ปุก มิก
舍 利 子, 是 諸 法 空 相, 不 生 不 滅,
สารีบุตร, ก็สรรพธรรมทั้งปวงมีความว่างจากลักษณะ, มิเกิดขึ้นและมิดับสูญไป,

ปุก เกียว ปุก เจง ปุก เจง ปุก กำ ซือ กู คง จง
不 垢 不 淨, 不 增 不 減。 是 故 空 中
มิแปดเปื้อนและมิบริสุทธิ์, มิเพิ่มขึ้นและมิลดลง, ด้วยเหตุฉะนี้ในความว่างนั้น,

บู เสก บู เซา เสียง ฮัง เสก บู งัน ยือ พี เสก เซง อี
無 色,無 受 想 行 識, 無 眼 耳 鼻 舌 身 意,
จึงไร้รูป, ไร้เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ, ไร้ซึ่งจักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และมโน,

บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ บู งัน ไก ไน จี บู อี เสก ไก
無 色 聲 香 味 觸 法, 無 眼 界,乃 至 無 意 識 界,
ไร้ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์, ไร้ซึ่งจักษุธาตุ, ไปจนถึงไร้ซึ่งมโนวิญญาณ,

บู บู เมง หยิด บู บู เมง จิน ไน จี บู เลา ซือ
無 無 明, 亦 無 無 明 盡, 乃 至 無 老 死,
ไร้ซึ่งอวิชชาความไม่รู้, และไร้ซึ่งความสิ้นไปของอวิชชา, จนไร้ซึ่งความชรา มรณะ,

ยิด บู เลา ซือ จิน บู คู จิบ มิก เตา
亦 無 老 死 盡, 無 苦 集 滅 道,
แลไร้ซึ่งความสิ้นไปของความชราและมรณะ, ไร้ซึ่งทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, และมรรค,

บู ตี หยิด บู เตก อี บู ซอ เตก กู ผู่ ที สัก ตอ
無 智 亦 無 得, 以 無 所 得 故。 菩 提 薩 埵,
ไร้ซึ่งปัญญาญาณ และยังไร้ซึ่งการเข้าถึง ( ปัญญาญาณ )ได้, และด้วยเหตุที่มิอาจเข้าถึงได้ด้วย
ประการทั้งปวง, พระโพธิสัตว์,

อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู ซิม บู ควง ไง
依 般 若 波 羅 蜜 多 故, 心 無 罣 礙,
เพราะอาศัยปัญญาปารมิตาเป็นเหตุ, ให้ในหทัยไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลง,

บู ควง ไง กู บู เยา คง ปู
無 罣 礙 故, 無 有 恐 怖,
แลเมื่อไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลงแล้ว, จึงปราศจากความตระหนกหวาดหวั่น,

ยิน ลี ติน เตา มง เซียง กิว เกง นิบ พับ
遠 離 顛 倒 夢 想, 究 竟 涅 槃,
ไกลห่างจากความคิดและความฝันที่วิปลาสผกผัน, จนบรรลุพระนิรวาณได้ในที่สุด,

ซำ ซือ จู ฟู อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู
三 世 諸 佛, 依 般 若 波 羅 波 多 故,
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรีกาล, ด้วยเหตุที่ทรงอาศัยปัญญาปารมิตา,

เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซำ ผู่ ที กู จือ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。 故 知 般 若 波 羅 蜜 多,
จนได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ, ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรทราบว่า ปัญญาปารมิตานี้

ซือ ไต เซง เจา ซือ ไต เมง เจา ซือ บู เซียง เจา ซือ บู ตัง ตัง เจา
是 大 神 咒, 是 大 明 咒, 是 無 上 咒 是 無 等 等 咒,
คือมหาศักดามนตร์, มหาวิทยามนตร์, อนุตรมนตร์, อสมมนตร์,

แนน ชี อี ไช คู จิน สิก ปุก ฮี
能 除 一 切 苦, 真 實 不 虛。
สามารถขจัดสรรพทุกข์ทั้งปวง, เป็นสัจจะที่มิผิดพลาดหลอกลวง, จึงกล่าว มนตราปารมิตาว่า

กู ส่วย ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ เจา เจียก ส่วย เจา หวัก
故 說 般 若 波 羅 蜜 多 咒。 即 說 咒 曰

กิด ตี กิด ตี ปอ ลอ กิด ตี ปอ ลอ เจง กิด ตี ผู่ ที สัก พอ ฮอ
揭 諦 揭 諦, 波 羅 揭 諦 波 羅 僧 揭 諦, 菩 提 薩 婆 訶。

มอ ฮอ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ (3 จบ)
摩 訶 般 若 波 羅 蜜 多
<a href="http://youtu.be/4zB2jBVe6jg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4zB2jBVe6jg</a>


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ...............thumbup 辭郎洲
มิถุนายน 01, 2019, 09:49:09 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛


Farewell To A Warrior หนังเต็มเรื่อง

เปลี่ยนบรรยากาศมาดูนาฏศิลจีนกันบ้าง เดี๋ยวจะเอาไปใส่ใน Blog ส่วนตัว

辭郎洲 อ่านว่า สี่นึ้งจิว(ภาษาจีนแต้จิ๋ว)สร้างโดยบริษัท ชอว์บราเดอร์ ปีที่ออกฉาย 1976 กำกับการแสดงโดย - 楚原 ฉู่หยวน  野峰 แหย่ฟง - 蕭南英 เซียวหนานอิง นำแสดง เสียงในฟิล์มภาษาจีนแต้จิ๋ว


大導演楚原作品中,唯一一部潮語戲曲電影,意義重大。本片是家傳戶曉之潮劇戲寶,故事背景發生於南宋末年,元軍攻陷臨安,宋帝南逃至廣東崖門,遭逢元軍圍困,危在旦夕,下詔張達將軍(丁敏)起兵勤王。張達以不過問朝政為理由,不願勤王;其妻陳璧娘(蕭南英)乃文武雙全之女中豪傑,對丈夫曉以大義,張達終被說服,率師出征。張達之義軍遭元軍水陸兩路封鎖,糧水斷絕,處境十分危險;璧娘聞此驟變,立即定下奇襲元軍之計劃……

一、劝郎
璧娘:(白)将军。
      (唱)匹夫匹妇关兴亡,岂可坐视国破民殃。丈夫应显凌云志,  青史垂名万古扬。
张达:(白)夫人,国家大事,我非不知,只是张达早已立志不问朝政,勤王之事,不提也罢了!
璧娘:(白)却是为何?
张达:(唱)岂不闻杨家将七子救驾一子归, 落得个佘太君老泪空垂。 岳武穆精忠报国扶危宋,风波亭上父子屈作冤魂鬼。 李纲七十贬琼州,只见奸谗显赫忠臣危。
      (白)无数英雄,为赵家天下舍身流血,到头来总难免枉屈而死。
璧娘:(白)将军,
      (唱)杨家满门忠烈为家国,世代传颂天波名。 岳武穆虽然遭冤丧, 西子湖畔万民吊英灵。将军哙!  有道是君轻民为贵, 起义师岂只为赵家朝廷? 如今是大好河山已破碎,万民翘首望太平。愿将军为国舒展平生志, 勤王抗元救苍生!
张达:(白)夫人大义相劝,张达敬佩,只是……
      (唱)十载转战北复南,三次勤王遭奸谗。  非是张达忘君国,提起勤王我心胆寒。
璧娘:(白)不知将军今日处境,比那杨家将当年如何?
张达:(白)张达不才,怎敢与古人相比。
璧娘:(白)又不知将军种种遭遇,比之文丞相与陆丞相又是如何?
张达:(白)张达又怎敢比得二位丞相。
璧娘:(白)将军,这就是了。
      (唱)你看那杨家遭冤解甲归田,乡居廿载不在朝间。东辽来犯边关告急,  穆夫人不念旧怨重整雕鞍。文丞相遭谗在外不忘家国恨,一声勤王也毁家纾难。 陆丞相也曾被贬潮州府,于今他为国扶危义胆忠肝。
      (白)将军!有道是:“疾风知劲草,国危见孤忠。”
大娘:(白)将军!
      (唱)张将军哙, 江山局势今非昔比,剩水残山国运艰难。倘若元番灭赵宋,饶平一隅难苟安。望将军忘却恩怨把诏令接,为万民举义师早灭豺狼。
张达:(唱)怕的是朝廷无心抗顽敌,将士阵前空徒劳。
璧娘:(唱)陈宜中弃职已出走,  杨淑妃礼贤下士亲临朝。
张达:(唱)还恐奸佞再作梗,事未竟成受阻挠。
大娘:(唱)陆丞相真诚为国, 张元帅忠义贤豪。
璧娘:(唱)文丞相蒙难在敌营, 好壮士哪能袖手旁观?
张达:(唱)孤掌难鸣事难举。
大娘:(唱)畬家军与你同勤王。
张达:(唱)饶平海洲谁来守?
璧娘:(唱)自有璧娘一身当。
雷俊:(唱)侄愿为叔打前锋。
蕊珠:(唱)我也助婶保家乡。
张达:(白)好呀!
      (唱)接战袍,整弓刀。
      (念)阵前轻舒抓云手,帐里运筹数六韬。
      (白)雷侄,
      (唱)叔叔命你为先行,明日中午誓师勤王。
雷俊:(白)谢过叔叔。

二、辞郎
璧娘:(白)将军行上。
      (唱)马蹄儿似未见这般匆忙, 战靴儿也比往常重。重铠紧傍缰绳漫牵, 都只为出征人在话别声中。
张达:(唱)北望临安远千里,西眺崖门烟水苍茫。 卫国不怕征途远,纵天涯海角也平常。
璧娘:(唱)虽不愁叹千里奔波,切莫疏漫了征途坎坷。 鞍马秋风自珍重,为国珍重,珍重此身卫山河。
张达:(白)夫人锦注,张达谨记。
璧娘:(白)谢过将军。将军,妾赋有一诗相赠,以壮行色。
张达:(白)愿闻夫人佳作。
璧娘:(唱)八千子弟远勤王,别吾去者海茫茫。后有奸宄妾抵挡,试看风霜飞剑铓。
张达:(白)夫人壮志,为夫钦佩。
璧娘:(唱)郎兹行,勿回顾,北风萧萧虎门树。 传檄早定潮州路,恢复中原驰露布。

三、盼郎
璧娘:(唱)漫空烽烟密布,征人有信也难通雁路。对明月心事向谁诉? 崖西海洲团圞应共有,却难把两地愁郁舒。
      (念)义师出征勤王去,转眼之间岁已暮。  数尽归帆无捷报,回肠百转绕心绪。
      (唱)耳边厢,猛听得波涛澎湃,似千军万马正怒呼。又似那阵中砍杀声喧天,  浴血啸歌御强虏。可惜我,未能随军沙场去,挥戈击鼓为君辅。辜负了青锋剑,望断了崖西路。  铁衣权当寒夜褥,枕戈且效闻鸡舞。


<a href="http://youtu.be/0KniG3arXH8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/0KniG3arXH8</a>

thumbup Sky
พฤษภาคม 29, 2019, 11:04:40 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

ขอพักไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอาไปใส่ Blog...

ท้องฟ้าที่แลดูงดงามนั้น เป็นเพราะที่บนฟ้า สายลม - กำลังพัดแรงและต่อสู้อยู่ หากสายลมหยุดการต่อสู้ เมฆคงลอยต่ำปกคลุมทั่วท้องฟ้า ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ในระหว่างต่อสู้ ท้องฟ้าที่งดงามของชีวิตก็จะเปิดออก และในระหว่างที่ต่อสู้ ความงดงามในการเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รับการขัดเกลาและสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้ว ก็จะส่องประกายแวววาวออกมา หากเราหยุดการต่อสู้หรือท้าทายในแต่ละวัน ชีวิตเราก็จะมีเมฆดำปกคลุมมืดครึมไปทั่ว

บนลู่วิ่งแห่งชีวิตนั้น สมมุติว่าไม่สามารถชนะการวิ่งในระยะสั้น แต่ก็อาจชนะการวิ่งในระยะกลาง หากไม่สามารถชนะการวิ่งในระยะกลาง ก็อาจชนะการวิ่งในระยะไกลก็ได้ ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า ท้ายที่สุดแล้วฉันต้องชนะคนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอดีต คือ คนที่อยู่ในวัยชรา คนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยปัจจุบัน คือคนที่อยู่ในวัยกลางคน คนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอนาคตคือ คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว...
SGT 2017 January 1

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 153
Powered by Blog by Tairomdham

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham