บทความ (Blog)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 153
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 14, 2018, 09:47:51 PM by होशདངພວན2017


ถ่ายภาพโดย..... होशདངພວན2017

กินข้าวอิ่มแล้วมีแรง Post วันนี้(14 ตุลาคม 2561)มีเดินเวียนเทียนในช่วง 19.30 น.แล้วก็ทำวัตรเย็นจนถึงวันสุดท้ายรูปภาพในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันน่ะ

ทำไมคนทำ(ไม่ดี)ทุกวงการเพราะอะไร ?ทุกคนอยากเป็น(คนดี)แต่อดที่จะเป็นคน{ไม่ดีไม่ได้}อะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้น ต้องมีเหตุ คือ กิเลส เครื่องเศร้าหมองของจิต โดยเฉพาะ อวิชชา ความไม่รู้ เป็นต้นเหตุของความไม่ดีทั้งหมด

มาถึงครึ่งทางแล้วจะเรียกว่านับถอยหลังสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีกไม่กีวันแล้ว - วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................
<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 14, 2018, 08:29:11 PM by होशདངພວན2017

การดำเนินชีวิตปกติประจำวันเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอย่างแน่นอน แต่ว่าจะไปอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตเป็นปกติประจำวันนี่เอง แล้วจะดำเนินไปทางไหน ระหว่างทางถูก กับ ทางผิด ? เพียงหนึ่งขณะจิตที่เป็น{กุศล}มีค่าไหม ? เทียบกับหนึ่งขณะจิตที่เป็น(อกุศล) ?

มาถึงครึ่งทางแล้วจะเรียกว่านับถอยหลังสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีกไม่กีวันแล้ว - วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ออก(เจ)แล้วส่งเสด็จพระพุทธและเทพยดาเจ้ากลับสู่พุทธภูมิ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................
<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup ห้องสมุดบางกอกคุณค่าของการถ่ายภาพ Bangkok Classic
ตุลาคม 14, 2018, 12:14:19 AM by होशདངພວན2017

:46: :46: :46:

ยามเมื่อห้างเปิดกับ COVID 19 ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป
ยังคึกคักเหมือนเดิมบรรยากาศสบาย ๆ 13 June 2020 Saturday

:32: :32: :32:
Bangkok Classic ถ่ายด้วยกล้อง Digital มีเรื่องราวมากมายถ่ายทอดผ่าน Lens

พักเรื่องเทศกาลกินเจ(สักครู่)หันมา Relax สักหน่อย(แล้วค่อยไปต่อ)วันนี้ก็วันที่ 15 ตุลาคม 2561 อีก 4 วันนับจากนี้ไปก็ออก(เจ)แล้วก็มากินอาหารตามปกติ เดี๋ยวมาใหม่คอม ฯ เสียอีกแล้ว
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 13, 2018, 07:42:00 PM by होशདངພວན2017


จิต ต้องสะอาด สว่าง และสงบ

พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีแน่นอน แต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้น สิ่งนั้นเกิด เมื่อมีเหตุปัจจัย อาศัยกันและกัน ปรุงแต่งกันและกันเกิดขึ้น เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ได้ปรุงแต่งขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมที่ดีงามเกิดขึ้น ขณะนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ให้โทษเลยจิตที่ผ่องใส ต้องไม่มีสภาพของอกุศลใดๆ คือ ไม่มีโลภะความติดข้อง ไม่มีโทสะ ความโกรธความขุ่นเคืองใจและไม่มีโมหะ ความหลง ความไม่รู้ด้วยจึงผ่องใสได้

มาถึงครึ่งทางแล้วจะเรียกว่านับถอยหลังสู่ภาวะปกติก็ได้วันนี้คือวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เหลือเวลาอีกไม่กีวันแล้ว

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 13, 2018, 12:37:15 PM by होशདངພວན2017
ถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital รูปในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกัน

ที่กินเจก็กินเจกันไปที่ไม่กินเจก็ไม่กินเจกันไปบรรยากาศมีอยุ่ 2 แบบถ้า(อกุศล)เพิ่มขึ้นเป็นขั้น ๆ ซึ่งก็จะต้องเห็นโทษของ(อกุศล)แม้เพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รังเกียจกลัวบาปอย่างแท้จริง ผู้ที่สะสมความตระหนี่ สะสม(อกุศลธรรม)สะสมความติดใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในวัตถุ ในโภคทรัพย์ ถ้าในปัจจุบันชาติท่านสะสมอกุศลธรรม สะสมความตระหนี่ไว้มาก ชาติหน้าจะตระหนี่น้อยลงได้ไหม ? เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น การสละการละ ก็ยากขึ้นด้วย

อวิชชา ความไม่รู้ มีจริงเป็นธรรม นี่คือเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจริงแม้แต่คิดแม้แต่จำ ทั้งหมดอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริง ๆ เป็นธรรมทั้งหมด มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ มีการเสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีการนินทามีสุขแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นทุกข์ แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเมื่อไหร่ แสดงความไม่เที่ยงแต่เพราะไม่รู้ ก็โศกเศร้า แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วทุกอย่างหาเป็นของใครไม่

เกิดมาคนเดียว เห็นคนเดียว [ทำกรรมคนเดียว] รับผลของกรรมคนเดียวแล้วชาติต่อ ๆไปยังมีอีกมากเพราะฉะนั้น ขอให้เป็นความสว่างไสวทีละเล็กทีละน้อยที่จะได้รู้ความจริง ที่จะไม่ไปในหนทางที่ผิดเพราะเหตุว่า ถ้าผิดชาตินี้ชาติต่อไปก็ผิดต่อไปเหมือนพวกเดียรถีย์ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่มาเฝ้า ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะสะสมมา

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................


<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 12, 2018, 11:53:43 PM by होशདངພວན2017
เทศกาลกินเจปี 2561 ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วถ้านับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีก 5 วันแล้วกลับสู่ภาวะปกติ กินอาหารตามปกติแต่การกินอาหารพึงระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังกินเลือดกินเนื้อชีวิตของผู้อื่นแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นการตอบแทนคุณที่สัตว์เหล่านั้นเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อเรา

อวิชชา ความไม่รู้ มีจริงเป็นธรรม นี่คือเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจริงแม้แต่คิดแม้แต่จำ ทั้งหมดอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริง ๆ เป็นธรรมทั้งหมด มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ มีการเสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีการนินทามีสุขแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นทุกข์ แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเมื่อไหร่ แสดงความไม่เที่ยงแต่เพราะไม่รู้ ก็โศกเศร้า แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วทุกอย่างหาเป็นของใครไม่

ขณะนี้เวลา 20.00 น.ของวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เดินธูปอันเป็น(ข้อวัตร)ประจำวันเดินธูปเสร็จสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่สรพสัตว์น้อย - ใหญ่ มิตร คือ เพื่อน(เพื่อน)คือใคร ? คือ ผู้ที่หวังดี พร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูล ถ้าขณะนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ มิตร เพราะฉะนั้น มิตร ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด

เกิดมาคนเดียว เห็นคนเดียว [ทำกรรมคนเดียว] รับผลของกรรมคนเดียวแล้วชาติต่อ ๆไปยังมีอีกมากเพราะฉะนั้น ขอให้เป็นความสว่างไสวทีละเล็กทีละน้อยที่จะได้รู้ความจริง ที่จะไม่ไปในหนทางที่ผิดเพราะเหตุว่า ถ้าผิดชาตินี้ชาติต่อไปก็ผิดต่อไปเหมือนพวกเดียรถีย์ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่มาเฝ้า ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะสะสมมา

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................


<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup ประมวลภาพถ่ายและบรรยากาศ 泰國曼谷九皇齋節 2018 - 2561
ตุลาคม 12, 2018, 07:10:08 PM by होशདངພວན2017

เทศกาลกินเจปี 2561 ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้ว

คนที่หมดกิเลสแล้ว แม้จะมีทุกข์กาย แต่ทุกข์ใจไม่มี

ขณะนี้เวลา 19.25 น.ของวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เตรียมพร้อมเดินธูปอันเป็น(ข้อวัตร)ประจำวันเดินธูปเสร็จสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่สรพสัตว์น้อย - ใหญ่

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................


<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>

<a href="http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/ZSEv4mt2BBE</a>
thumbup เทศกาลกินเจประจำปี 2561 วันลอยกระทง - ลอยเคราะห์โศก - โรคภัย
ตุลาคม 12, 2018, 01:50:51 PM by होशདངພວན2017ลอยกระทง....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14758.0.html

เทศกาลกินเจปี 2561 ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้ว

ลอยเคราะห์ ลอยโศก โรคภัยไข้เจ็บปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ คือ มหาทานอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีต่อสังคม

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 12, 2018, 12:01:47 AM by होशདངພວན2017


กระทู้ต่อเนื่อง.....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14764.0.html

อยู่ ๆ คอม ฯ ก็เกิดเสียโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะฉะนั้นต้องรีบ Post แล้วซ่อมคอม ฯ โดยด่วนสงสัย(มาร)จะเริ่มแผลงฤทธิ์แล้วกระมัง ? ในกระทู้นี้มี 1 ภาพชื่อว่าเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฎอย่างไม่รู้จบ - รู้ สิ้น

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

หมายเหตุ.....ถ้าตั้งใจดูภาพถ่ายในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกัน

ห้องล้างรูป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14760.0.html

ห้องล้างรุป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14746.0.html

<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>
thumbup ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประจำปี 2561
ตุลาคม 11, 2018, 10:08:40 PM by होशདངພວན2017ประมวลภาพถ่ายแบบวันต่อวันไม่ได้ถ่ายจากกล้องมือถือน่ะแต่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลผ่านพ้นไปอีก 1 วันแล้วสำหรับเทศกาลถืออุโบสถศีล(เจ)นับต่อจากนี้ไปกิจกรรมก็เริ่มเข้มข้นแล้วน่ะครับนับต่อจากนี้ไปอาจจะไม่มีฝนตก(หวังไว้เช่นนั้น)แต่ฝนฟ้ามันอยู่เหนือความควบคุมของเราเราควบคุมกายใจของเราให้ดีตลอด 10 วันนี้(มาร)ไม่มีบารมีไม่เกิดที่ผมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจเพื่อให้ทุก ๆ ตระหนักถึงชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ว่าเขาก็รักชีวิตของเขาน่ะครับเราไปเบียดเบียนชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมมันบาปน่ะครับ

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

หมายเหตุ.....ถ้าตั้งใจดูภาพถ่ายในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกัน

ห้องล้างรูป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14760.0.html

ห้องล้างรุป....http://www.tairomdham.net/index.php/topic,14746.0.html
<a href="http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/1PKyvuvQ-aw</a>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 153
Powered by Blog by Tairomdham

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham