กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ล้างรูป / ครู
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ มิถุนายน 09, 2019, 04:50:12 PM »
 :13: :13: :13: :13:
2
บทความ (Blog) / Love
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ มิถุนายน 08, 2019, 12:46:15 PM »


วันเสาร์ 8 มิถุนายน 2562 จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง


<a href="http://youtu.be/bUWYNWiSwW8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/bUWYNWiSwW8</a>


1. ความรักอยากให้เขามาสนองตามความต้องการของเรา เพื่อทำให้ตัวเรามีความสุข เป็นเครื่องบำรุงบำเรอเรา ความรักประเภทนี้จะนำมาซึ่งปัญหา คือความเห็นแก่ตัว เบียดเบียนแย่งชิงกัน เช่น ความรักของหนุ่มสาว ท่านเรียก ราคะ
 
2. ความรักอยากให้เขามีความสุขหรือความปรารถนาให้ ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ความรักบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ความรักประเภทนี้ จะนำความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่น ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ท่านเรียก เมตตา
 
ความรักแบบที่ 1. ต้องการความสุขให้ตนเอง เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้ ก็เบื่อหน่ายรังเกียจ เป็นความรัก เมื่อได้ก็มีสุข ถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์ นั่นคือความเห็นแก่ตัว และ ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรม ถ้าเป็นทุกข์ คุณธรรมก็มาไม่ได้ คนต้องเบียดเบียนกัน แก้สังคมไม่ได้ ถ้าเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให้ หรือการให้กลายเป็นความสุข ปัญหาสังคมจะลดน้อยถอยลงไป เพราะการเกื้อกูลกัน
     
ความรักแบบที่ 2. ต้องการให้เขามีความสุข เมื่อเขาทุกข์เดือดร้อนก็สงสาร อยากปลดเปลื้องความทุกข์ให้เขาพ้นความลำบากเดือดร้อน ตัวอย่าง ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักแท้และยั่งยืน มั่นคงถาวร แม้ลูกจะดีจะร้าย ขึ้นสูงหรือลงต่ำ พ่อแม่ตัดลูกไม่ขาด แม้ลูกจะถูกคนทั้งโลกเกลียดชัง ไม่มีใครเอาด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ยังเป็นอ้อมอกสุดท้ายที่จะโอบกอดลูกไว้
https://i.imgur.com/BVADJsr.jpg


 
https://cdn1.imggmi.com/uploads/2019/6/8/b817fc2d8b03da402f0dd17ccfb3d3db-full.jpg
3
หยาดฝนแห่งธรรม / Re: มหานิทเทส
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ มิถุนายน 07, 2019, 01:22:05 PM »ชีวิต อัตภาพ สุข และทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมประกอบกัน เสมอด้วย จิต ดวงเดียว

ขณะย่อมเป็นไปพลันเทวดาเหล่าใดย่อมตั้งอยู่ตลอดแปดหมื่นสี่พันกัปล์ทวดาเหล่า

นั้นย่อมไม่เป็นผู้ประกอบด้วยจิต 2 ดวงเป็นอยู่เลยขันธ์เหล่าใดของสัตว์ผู้ตาย หรือ

ของสัตว์ที่เป็นอยู่ในโลกนี้ดับแล้วขันธ์เหล่านั้นทั้งปวงเที่ยวเป็นเช่นเดียวกันดับไป

แล้วมิได้สืบเนื่องกัน ขันธ์ เหล่าใดแตกไปแล้วในอดีตเป็นลำดับและขันธ์เหล่าใด

แตกไปแล้วในอนาคตเป็นลำดับความแปลกกันแห่งขันธ์ทั้งหลายที่ดับไปในปัจจุบัน

กับด้วยขันธ์เหล่านั้น ย่อมมิได้มีในลักษณะสัตว์ไม่เกิดแล้วด้วยอนาคตขันธ์ ย่อมเป็นอยู่

ด้วยปัจจุบัน ขันธ์ สัตว์โลกตายแล้วเพราะความแตกแห่งจิตนี้เป็นบัญญัติทาง ปรมัตถ์

ขันธ์ทั้งหลายแปรไปโดย ฉันทะ ย่อมเป็นไปดุจน้ำไหลไปตามที่ลุ่มฉะนั้นย่อมเป็นไป

ตามวาระอันไม่ขาดสายเพราะอายตนะ 6 เป็นปัจจัย ขันธ์ ทั้งหลายแตกแล้วมิได้ถึง

ความตั้งอยู่ กองขันธ์มิได้มีในอนาคต ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมตั้งอยู่เหมือนเมล็ด

พันธุ์ผักกาดทั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉะนั้นก็ความแตกแห่งธรรมขันธ์ทั้งหลายที่เกิด

แล้วนั้นสกัดอยู่ข้างหน้าแห่งสัตว์เหล่านั้น ขันธ์ ทั้งหลายมีความทำลายเป็นปกติมิได้

รวมขันธ์ที่เกิดก่อนย่อมตั้งอยู่ ขันธ์ ทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏแตกแล้วก็ไปสู่ที่ไม่

ปรากฏย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉะนั้นชีวิตน้อยเพราะ

ตั้งอยู่น้อยอย่างนี้.............................

4
บทความ (Blog) / 般若波羅 密多心經
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ มิถุนายน 04, 2019, 11:38:54 AM »

4 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันอังคาร นั่งดูสามเณร (Rerun) เป็นวันที่ 14 งานการไม่ไปถึงไหนเลย ตั้งสติใหม่

ทำตั้งนานเพิ่งได้ 2 หัวข้อ - https://drinkmecome.blogspot.com/กวน จื่อ ไจ๋ ผ่อ สัก  เห่ง ชิม ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ ซี้ * เจี่ย กี่ โหงว อุ่ง ไก่ คง * โต่ว เจ็ก เฉียก โค่ว แอะ เส หลี่ จื้อ * เส็ก ปุก อี่ คง * คง ปุก อี่ เส็ก * เส็ก เจียก สี่ คง * คง เจียก สี่ เส็ก * สิ่ว เสีย เห่ง เส็ก  เอี่ย หก อยู่ สี *เส หลี่ จื้อ * สี่ จู หวบ คง เสี่ยง * ปุก แซ ปุก มิก * ปุก โกว ปุก เจ็ง * ปุก เจ็ง ปุก เกี้ยม * สี่ กู คง ตัง บ่อ เส็ก * บ่อ สิ่ว เสีย เห่ง เสก * บ่อ งั่ง ยื่อ ผี จิ๊ ซิง อี่ * บ่อ เส็ก เซีย เฮียง บี่ ฉก หวบ * บ่อ งั่ง ไก่ * ไหน จี่ บ่อ อี่ เส็ก ไก่ * บ่อ บ่อ เม้ง * เอีย บ่อ บ่อ เม้ง จิ่ง * ไหน จี่ บ่อ เหลา ซี่ * เอี่ย บ่อ เหลา ซี่ จิ่ง * บ่อ โค่ว จิบ มิก เต๋า * บ่อ ตี่ เอี่ย บ่อ ติก * อี บ่อ สอ เต็ก กู * ผู้ ที สัก ตอ * อี ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ กู * ซิม บ่อ คั่ว ไหง * บ่อ คั่ว ไหง กู * บ่อ อู่ คง ปู่ * เอี๋ยง ลี่ เตียง เต้า หมั่ง เสีย * กิว เก้ง นิบ พ้วง * ซำ สี่ จู ฮุก * อี ปัวะ เยียก ปอ ลอ มิก ตอ กู * เต็ก ออ เน่า ตอ ลอ ซำ เมี่ยว ซำ ผู่ ที * กู ไจ ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ตอ * สี่ ไต่ สิ่ง จิ่ว * สี่ ไต่ เม้งจิ่ว * สี่ บ่อ เสียง จิ่ว * สี่ บ่อ เต๋ง เต๋ง จิ่ว * เหล็ง ตื๊อ เจ็ก เฉียก โค่ว * จิง สิก ปุก ฮือ * กู ส่วย ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ต่อ จิ่ว * เจียก ส่วย จิ่ว เยียก * กิด ตี กิด ตี * ปอ ลอ กิด ตี * ปอ ลอ เจ็ง กิต ตี * ผู่ ที สัก ผ่อ ฮอ *

ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซิม เกง กวง จือ ไจ ผู่ สัก
般 若 波 羅 密 多 心 經 觀 自 在 菩 薩,
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระอารยาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ฮัง ชิม ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซือ เจียว เกียน อู วัน ไก คง ตู อี ไช คู งุก
行 深 般 若 波 羅 蜜 多 時, 照 見 五 蘊 皆 空 ,度一切苦厄。
เมื่อครั้งบำเพ็ญจริยาแห่งปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้ง, ได้พบว่า เบญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า, จึงได้ก้าวล่วงสรรพทุกข์ทั้งปวง,

แส ลี จือ เส็ก ปุก อี คง คง ปุก อี เสก เสก เจียก ซือ คง
舍 利 子, 色 不 異 空, 空 不 異 色, 色 即 是 空,
สารีบุตร, รูปไม่ต่างจากความว่าง, ความว่างก็ไม่ต่างจากรูป, รูปคือความว่าง,

คง เจียก ซือ เสก เซา เสียง ฮัง เสก ยิด ฝุก ยู่ ซือ
空 即 是 色, 受 想 行 識, 亦 復 如 是。
แลความว่างก็คือรูป, อัน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ , ก็เป็นเช่นนี้,

แส ลี จือ ซือ จู ฝับ คง เซียง ปุก เซง ปุก มิก
舍 利 子, 是 諸 法 空 相, 不 生 不 滅,
สารีบุตร, ก็สรรพธรรมทั้งปวงมีความว่างจากลักษณะ, มิเกิดขึ้นและมิดับสูญไป,

ปุก เกียว ปุก เจง ปุก เจง ปุก กำ ซือ กู คง จง
不 垢 不 淨, 不 增 不 減。 是 故 空 中
มิแปดเปื้อนและมิบริสุทธิ์, มิเพิ่มขึ้นและมิลดลง, ด้วยเหตุฉะนี้ในความว่างนั้น,

บู เสก บู เซา เสียง ฮัง เสก บู งัน ยือ พี เสก เซง อี
無 色,無 受 想 行 識, 無 眼 耳 鼻 舌 身 意,
จึงไร้รูป, ไร้เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ, ไร้ซึ่งจักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และมโน,

บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ บู งัน ไก ไน จี บู อี เสก ไก
無 色 聲 香 味 觸 法, 無 眼 界,乃 至 無 意 識 界,
ไร้ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์, ไร้ซึ่งจักษุธาตุ, ไปจนถึงไร้ซึ่งมโนวิญญาณ,

บู บู เมง หยิด บู บู เมง จิน ไน จี บู เลา ซือ
無 無 明, 亦 無 無 明 盡, 乃 至 無 老 死,
ไร้ซึ่งอวิชชาความไม่รู้, และไร้ซึ่งความสิ้นไปของอวิชชา, จนไร้ซึ่งความชรา มรณะ,

ยิด บู เลา ซือ จิน บู คู จิบ มิก เตา
亦 無 老 死 盡, 無 苦 集 滅 道,
แลไร้ซึ่งความสิ้นไปของความชราและมรณะ, ไร้ซึ่งทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, และมรรค,

บู ตี หยิด บู เตก อี บู ซอ เตก กู ผู่ ที สัก ตอ
無 智 亦 無 得, 以 無 所 得 故。 菩 提 薩 埵,
ไร้ซึ่งปัญญาญาณ และยังไร้ซึ่งการเข้าถึง ( ปัญญาญาณ )ได้, และด้วยเหตุที่มิอาจเข้าถึงได้ด้วย
ประการทั้งปวง, พระโพธิสัตว์,

อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู ซิม บู ควง ไง
依 般 若 波 羅 蜜 多 故, 心 無 罣 礙,
เพราะอาศัยปัญญาปารมิตาเป็นเหตุ, ให้ในหทัยไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลง,

บู ควง ไง กู บู เยา คง ปู
無 罣 礙 故, 無 有 恐 怖,
แลเมื่อไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลงแล้ว, จึงปราศจากความตระหนกหวาดหวั่น,

ยิน ลี ติน เตา มง เซียง กิว เกง นิบ พับ
遠 離 顛 倒 夢 想, 究 竟 涅 槃,
ไกลห่างจากความคิดและความฝันที่วิปลาสผกผัน, จนบรรลุพระนิรวาณได้ในที่สุด,

ซำ ซือ จู ฟู อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู
三 世 諸 佛, 依 般 若 波 羅 波 多 故,
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรีกาล, ด้วยเหตุที่ทรงอาศัยปัญญาปารมิตา,

เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซำ ผู่ ที กู จือ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。 故 知 般 若 波 羅 蜜 多,
จนได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ, ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรทราบว่า ปัญญาปารมิตานี้

ซือ ไต เซง เจา ซือ ไต เมง เจา ซือ บู เซียง เจา ซือ บู ตัง ตัง เจา
是 大 神 咒, 是 大 明 咒, 是 無 上 咒 是 無 等 等 咒,
คือมหาศักดามนตร์, มหาวิทยามนตร์, อนุตรมนตร์, อสมมนตร์,

แนน ชี อี ไช คู จิน สิก ปุก ฮี
能 除 一 切 苦, 真 實 不 虛。
สามารถขจัดสรรพทุกข์ทั้งปวง, เป็นสัจจะที่มิผิดพลาดหลอกลวง, จึงกล่าว มนตราปารมิตาว่า

กู ส่วย ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ เจา เจียก ส่วย เจา หวัก
故 說 般 若 波 羅 蜜 多 咒。 即 說 咒 曰

กิด ตี กิด ตี ปอ ลอ กิด ตี ปอ ลอ เจง กิด ตี ผู่ ที สัก พอ ฮอ
揭 諦 揭 諦, 波 羅 揭 諦 波 羅 僧 揭 諦, 菩 提 薩 婆 訶。

มอ ฮอ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ (3 จบ)
摩 訶 般 若 波 羅 蜜 多
<a href="http://youtu.be/4zB2jBVe6jg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4zB2jBVe6jg</a>


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ...............5
ล้างรูป / สภาวะ 'ความเป็นจริง'
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ มิถุนายน 03, 2019, 06:29:38 PM »
 :13: :13: :13: :13:
6
บทความ (Blog) / 辭郎洲
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ มิถุนายน 01, 2019, 09:49:09 PM »


https://yapics.com/a2201Sm3K06-7564

Farewell To A Warrior หนังเต็มเรื่อง

เปลี่ยนบรรยากาศมาดูนาฏศิลจีนกันบ้าง เดี๋ยวจะเอาไปใส่ใน Blog ส่วนตัว

辭郎洲 อ่านว่า สี่นึ้งจิว(ภาษาจีนแต้จิ๋ว)สร้างโดยบริษัท ชอว์บราเดอร์ ปีที่ออกฉาย 1976 กำกับการแสดงโดย - 楚原 ฉู่หยวน  野峰 แหย่ฟง - 蕭南英 เซียวหนานอิง นำแสดง เสียงในฟิล์มภาษาจีนแต้จิ๋ว


大導演楚原作品中,唯一一部潮語戲曲電影,意義重大。本片是家傳戶曉之潮劇戲寶,故事背景發生於南宋末年,元軍攻陷臨安,宋帝南逃至廣東崖門,遭逢元軍圍困,危在旦夕,下詔張達將軍(丁敏)起兵勤王。張達以不過問朝政為理由,不願勤王;其妻陳璧娘(蕭南英)乃文武雙全之女中豪傑,對丈夫曉以大義,張達終被說服,率師出征。張達之義軍遭元軍水陸兩路封鎖,糧水斷絕,處境十分危險;璧娘聞此驟變,立即定下奇襲元軍之計劃……


<a href="http://youtu.be/DLuznLMQ89A" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/DLuznLMQ89A</a>
7
Shade มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ระบาดใหม่อีกรอบในไทย ติดไปแล้ว 700 ราย
.
Shade มัลแวร์เรียกค่าไถ่ กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง แพร่ผ่านไฟล์แนบในอีเมล ในไทยตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า 700 ราย โดยหลังมัลแวร์ติดตั้งบนเครื่องคอม จะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น .crypted000007 พร้อมทั้งเปลี่ยนพื้นหลังหน้าจอให้เป็นสีดำแสดงข้อความเป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ รวมถึงสร้างไฟล์ README(ตัวเลข 1 – 10).txt เพื่อแจ้งเหยื่อส่งอีเมลติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลวิธีกู้ไฟล์กลับคืน
.
Shade มัลแวร์เรียกค่าไถ่ สายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายผ่านอีเมล โดยมีลักษณะส่งลิงก์เพื่อให้กดเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ หรือแนบไฟล์ PDF หรือไฟล์ Zip ที่ข้างในจะมีไฟล์ JavaScript อันตรายฝังอยู่ ซึ่งหากเหยื่อหลงเชื่อคลิกเปิดไฟล์ดังกล่าวก็จะถูกดาวน์โหลดมัลแวร์เรียกค่าไถ่มาติดตั้งลงในเครื่อง เนื่องจากไฟล์ที่แนบมากับอีเมลนั้นไม่ได้เป็นไฟล์มัลแวร์จริงๆ แต่เป็นไฟล์ประเภท downloader ที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดมัลแวร์จากเว็บไซต์ภายนอกมาติดตั้ง (ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ถูกเจาะระบบเพื่อนำไฟล์มัลแวร์ไปวางไว้อีกทีหนึ่ง)
.
ทาง Palo Alto Networks ได้วิเคราะห์การเข้าถึง URL ของเว็บไซต์ที่ถูกใช้แพร่กระจายมัลแวร์ พบว่า URL เหล่านั้นถูกเรียกจากประเทศไทยจำนวน 723 ครั้ง เป็นไปได้ว่าอาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในไทยตกเป็นเหยื่อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 700 เครื่องด้วย
วิธีป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่
.

    ควรสำรองข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
    หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลแอนติไวรัสให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
    ระมัดระวังการเปิดไฟล์แนบในอีเมล

.
ข้อมูลจาก Palo Alto Networks ,  ThaiCERT
.
https://www.it24hrs.com/2019/shade-ransomware-effect-thai/?fbclid=IwAR1Ek7liElRX0aXN5O5i2bLOOXSk1OcrOju5lxW5YTvxphvT7LnhI0_whz4
.
8
บทความ (Blog) / Sky
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ พฤษภาคม 29, 2019, 11:04:40 PM »

ขอพักไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอาไปใส่ Blog...

ท้องฟ้าที่แลดูงดงามนั้น เป็นเพราะที่บนฟ้า สายลม - กำลังพัดแรงและต่อสู้อยู่ หากสายลมหยุดการต่อสู้ เมฆคงลอยต่ำปกคลุมทั่วท้องฟ้า ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ในระหว่างต่อสู้ ท้องฟ้าที่งดงามของชีวิตก็จะเปิดออก และในระหว่างที่ต่อสู้ ความงดงามในการเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รับการขัดเกลาและสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้ว ก็จะส่องประกายแวววาวออกมา หากเราหยุดการต่อสู้หรือท้าทายในแต่ละวัน ชีวิตเราก็จะมีเมฆดำปกคลุมมืดครึมไปทั่ว

บนลู่วิ่งแห่งชีวิตนั้น สมมุติว่าไม่สามารถชนะการวิ่งในระยะสั้น แต่ก็อาจชนะการวิ่งในระยะกลาง หากไม่สามารถชนะการวิ่งในระยะกลาง ก็อาจชนะการวิ่งในระยะไกลก็ได้ ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า ท้ายที่สุดแล้วฉันต้องชนะคนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอดีต คือ คนที่อยู่ในวัยชรา คนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยปัจจุบัน คือคนที่อยู่ในวัยกลางคน คนที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอนาคตคือ คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว...
SGT 2017 January 1

9
บทความ (Blog) / 曼谷石龍軍路唐人街
« กระทู้ล่าสุด โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ เมื่อ พฤษภาคม 29, 2019, 03:02:35 PM »
https://k7591.blogspot.com/2019/05/blog-post.html

<a href="http://youtu.be/yhs-7BKvdOw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/yhs-7BKvdOw</a>


คุณค่าของการถ่ายภาพ

ชุมชนในย่านฅนจีนมีอายุกว่าร้อยปีกำลังจะถูกทำลายความเจริญด้านวัตถุนำมาซึ่งหายนะอย่างใหญ่หลวงต่อไปนี้เป็นฉบับย่อความโดยสังเขปชุมชน (เจริญไชย) มีมานานกว่า 100 ปี ร้านค้าสืบทอดกิจการมาหลายรุ่นพอถึงเทศกาลงานประเพณีสำคัญของชาวจีนในประเทศไทยผู้คนต่างมุ่งมาที่นี่ศูนย์รวมของใช้ประกอบพิธีกรรมของชาวจีนร้านยาสมุนไพร ร้านอาหารเลิศรสสูตรโบราณ ร้านค้าอุปกรณ์ถ่ายภาพพลับพลาไชย บ้านเก่าเล่าเรื่องชุมชนเจริญไชย คือ

พิพิธภัณฑ์ในตึกเก่าย่านเยาวราชห้องที่ 32 ตรอกเจริญกรุง 23 ใกล้กับวัดมังกรกมลาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ เดิมผู้อาศัยในห้องนี้เป็นคณะงิ้วจีนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกล่าวได้ว่าการก่อตั้งที่นี่เกิดมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงของคนในชุมชนเนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่กำหนดให้สร้างสถานีรถไฟฟ้าตรงบริเวณนี้ ส่วนที่ต้องรื้ออย่างแน่นอน คือ -

- ตึกแถวบางส่วนของปากซอยเจริญกรุง 23 และฝั่งตรงข้ามอีกเป็นแนวยาวความกังวลของคนในชุมชนเกิดมาจากมีแนวโน้มที่เจ้าของที่ดิน คือ มูลนิธิจุมภฏพันธุ์ทิพย์ ซึ่งเป็นเจ้าของตึกหมายเลข 32 ที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยจะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ให้มีผลตอบแทนมากกว่าการเก็บค่าเช่าแบบเดิมคณะกรรมการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟู

ชุมชนเจริญไชยจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนจีนในเยาวราชและเพิ่มความตระหนักต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนเอง พิพิธภัณฑ์นี้เปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการในวันไหว้พระจันทร์เดือนกันยายน 2554https://www.img.live/images/2019/05/31/IMG_000001576.jpg
10
ล้างรูป / นิ่งอยู่
« กระทู้ล่าสุด โดย ดอกโศก เมื่อ พฤษภาคม 26, 2019, 07:09:01 PM »
 :13:


 :13: :13: :13:
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham