บทความ (Blog)

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 150
xx Covid 19 New Cluster
เมื่อวานนี้ เวลา 06:20:05 PM by होशདངພວན2017เมื่อ(กะลาแลนด์)
กลายเป็นดินแดนวิปโยค Covid 19 Cluster ใหม่สายพันธุ์ใหม่
วัคซีนช้าและตอนนี้(กะลาแลนด์)กลายเป็นดินแดนไร้อนาคต
ยอดคนติดเชื้อเพิ่มเป็นหลายสิบเท่าและจะไม่หยุดแค่นี้
ถนนโล่งไม่มีผู้คนไม่มีรถวิ่งและคนติดเชื้อกลายเป็นคน
น่ารังเกียจและต่อไปนี้ประเทศไทยจะไร้อนาคตและไม่มี
วิธีจะหยุดเชื้อโรค(ร้าย)นี้ได้เพราะมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ


<a href="http://youtu.be/44LCZDjLjEk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/44LCZDjLjEk</a>


เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดความโลภนั้นมี ๔ อย่าง เพราะสาเหตุมาจากกรรมในอดีต ๒ และกรรมในปัจจุบัน ๒

กรรมในอดีต ๒ อย่างนั้นประการแรกคือในอดีตชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเคยเกิดเป็นเปรต หรือ อสุรกาย อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันคือจุติจากเปรตหรืออสุรกายก็มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้นั้นเพราะมหาวิปากจิต ๘ ดวงใดดวงหนึ่งเป็นต้น มหาวิปากมาส่งผลในขณะปฏิสนธิกาล และมหาวิปากที่เป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็หมดหน้าที่ไป และมีกรรมอันประกอบด้วยโลภะเป็นบริวารติดตามมาด้วยเป็นอุปถัมภกกรรม ทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้นั้นก็เต็มไปด้วยความโลภ โลภะที่เป็นบริวารนี้จะให้ผลในปวัตติกาลคือ หลังจากปฏิสนธิแล้วโลภะก็จะทำหน้าที่อุปถัมภกกรรมไปเรื่อย ทำให้เป็นคนที่มีสันดาน จริต ที่เต็มไปด้วยความโลภ ความอยากที่มากอย่างมัวเมากักขระหยาบคาย แสวงหาเท่าไรก็ไม่เคยพอ ยอมทำทุกอย่างแม้ทุจริตก็ยอมเพื่อจะได้มาให้มากที่สุด และมนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นเปรตนั้นก็เป็นมนุษย์ที่มีแต่ความโลภ เมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่พ้นจริตเดิมๆ ที่เคยเป็น เพราะมีความแรงของโลภะมากเป็นปกตูปนิสสยปัจจัย

อดีตชาติก่อนที่เป็นเปรตนั้นจะเป็นผู้ที่มีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา มีความทุกข์ที่เกิดมาจากความอยาก อยากกินน้ำกินอาหารตลอดเวลา แต่เนื่องจากวิปากที่ได้รับจึงทำให้ต้องอดอยากและทรมาน แม้จะได้กินน้ำกินอาหารบ้างแต่ก็ทำได้เพียงเล็กน้อย หูได้ยินเสียงน้ำไหล แต่ก็ไม่สามารถกินได้ เพราะปากเท่ารูเข็มแม้จะกรอกน้ำเข้าไปได้ก็แค่ได้เพียงหยดเดียว จึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอยาก ความหิวกระหายไม่สิ้นสุดในชีวิตขณะนั้น เปรตจึงไม่มีคำว่าหายอยาก จะอยากอยู่ตลอดเวลา

ส่วนอสุรกาย ก็เป็นพวกที่หากินด้วยความไม่ชอบธรรม ชอบกินของบูชายันต์ เซ่นสรวงบูชา บางทีก็ให้ผลตอบแทนแก่ผู้บูชาเซ่นสรวงได้ มักจะไปหากินกับผู้ที่เป็นร่างทรง เมื่อไปเข้าร่างใคร คนๆ นั้นก็สามารถทำทุกอย่างที่ตนไม่เคยทำ เมื่อถูกอสุรกายแฝงหรือสิงแล้ว กินไก่ได้ทีละ ๑๐ ตัวบ้าง กินเหล้าสูบบุหรี่ได้อย่างชำนาญ อสุรกายบางตัวเมื่อมาสิงอยู่ในมนุษย์คนใดแล้วบางทีก็กินมนุษย์นั้นด้วย ทำให้มนุษย์นั้นค่อยๆ ตายไปในที่สุด อสุรกายนั้นชอบอ้างตนเป็นคนสำคัญที่ตายไปแล้ว เมื่อไปหากินกับร่างทรงก็อ้างตนเองเป็นคนสำคัญที่มนุษย์เคารพยกย่อง หรือบางทีก็อ้างตนเป็นเทวดา ซึ่งเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่เทวดาทั้งหลายท่านจะมาสิงอยู่ในร่างมนุษย์ เพราะมนุษย์นั้นไม่ใช่อิฏฐารมณ์ของเทวดา สำหรับเทวดาแล้วมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าพิศมัยนักสำหรับเทวดาที่จะเข้าใกล้

ผู้ที่จะเกิดมาเป็นอสุรกายนั้นคือผู้ที่ทำกรรมด้วยการใช้อำนาจทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง กล่าวคำดูถูกติเตียนผู้ที่ไม่ควรถูกติเตียน และกล่าวสรรเสริญแก่ผู้ที่ไม่ควรได้รับการสรรเสริญ เป็นผู้ที่ใช้อำนาจใช้ทรัพย์สมบัติของตนไปในทางที่ผิด เมื่อผู้นั้นไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วหมดวาระลง อาจจะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะมหาวิปากจิตส่งผลให้ปฏิสนธิเป็นมนุษย์ ก็เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ชอบให้สินบนผู้อื่นเพื่อแสวงหาประโยชน์สู่ตน มีความโลภอย่างมากทำทุกอย่างแม้แต่ทางที่ทุจริตก็ทำเพื่อสนองความต้องการไม่จบไม่สิ้น

ทั้งอดีตชาติที่เป็นเปรต อสุรกาย เหล่านี้นั้นก็เป็น อกุศลในอดีตชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หลังจากเกิดมาแล้ว ก็เป็นมนุษย์ที่มีแต่ความโลภโดยสันดานในปวัิตติกาลของปัจจุบันชาติที่เป็นมนุษย์
หตุให้เกิดความโลภประการที่๒ นั้นคือ มนุษย์ที่ปฏิสนธิต่อมาจากเทวดาในอดีตชาติ ในชาติก่อนนั้นได้เกิดเป็นเทวดามีความเป็นอยู่ที่ปราณีตกว่าเปรต อสุรกาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดานั้นจะเป็นผู้ที่มีโลภะมากไม่ได้ โลภะของเทวดานั้นจะไม่กักขระหยาบคายเหมือนพวกเปรต อสุรกาย เทวดานั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ปราณีตแสวงหาความสุขทางกามารมณ์ มีรูป รส กลิ่น เสียงเป็นต้น เมื่อมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วนั้น ความสุขทางกามารมณ์ก็ติดมาด้วย ก็เป็นคนรักสวยรักงาม ชอบแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสวยงาม แสวงหาที่อันน่ารื่นรมณ์ แสวงหาที่สนุกสนาน ร้อง ฟ้อนรำ ฟังเพลงเต้นรำสนุกสนาน ขอให้ได้แต่งตัวขอให้ได้เที่ยวหาความสำราญ เพลิดเพลินอยู่ในความสนุกสนาน ก็เป็นเหตุใ้ห้เกิดความต้องการทรัพย์เพื่อบำรุงบำเรอความสุขแก่ตน จึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภ

(ยกเว้นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิต เพราะชั้นนี้จะไม่มีความมัวเมา เพราะปราถนาโพธิญาณทั้งสิ้นสำหรับเทวดาที่อยู่ในชั้นนี้ เมื่อเทวดาชั้นดุสิตนี้หมดวาระมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ เป็นมนุษย์ที่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกามารมณ์ มีใจคอกว้างขวางไม่มีจิตใจคับแคบ เป็นผู้ที่ใจบุญใจกุศล ทำทาน ทำบารมี เช่น พระเวสสันดร บริจาคทาน เอื้อเฟือเผื่อแผ่ ไม่ติดในทรัพย์สมบัติ หากเมื่อใดที่โลกมนุษย์มีแต่ผู้ที่มาจากชั้นดุสิตมาเกิดมาก ก็จะทำให้โลกมนุษย์น่าอยู่ ผู้คนที่เกิดอยู่ร่วมด้วยก็พลอยมีความสุขไปด้วย)

จากกรรมในปัจจุบัน ๒ อย่างคือ ประการที่ ๓ นั้นได้แก่การที่มนุษย์นั้นประสบแต่อิฏฐารมณ์ คือพบเจอแต่สิ่งที่น่ารื่นรม พบเจอแต่สิ่งสวยงาม ได้เห็น ได้ยินเข้า ก็เกิดความอยากได้ จึงขวนขวายเพื่อที่จะให้ได้มาจึงเป็นเหตุให้เกิดความโลภ ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา แม้แต่ต้องทำทุจริตก็ตาม ก็ยอมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา

ประการที่ ๔ คือมนุษย์ที่ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ตนเองพอใจอยู่เนืองๆ ก็เกิดความโลภขึ้นได้เพราะอยากอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป คือพวกที่เกิดมาสุขสบาย เป็นต้น จะมีเครื่องประดับสวยงาม กินแต่อาหารดีๆ วันหนึ่งถ้าจะต้องพ้นไปจากความสุขเหล่านั้นก็ทนไม่ได้ จึงต้องขวนขวายเพื่อให้ได้เสพสุขอย่างนั้นต่อไป หรือโลภมากขึ้นเพื่อรักษาความเป็นอยู่นั้นไม่ให้หายไปแม้จะต้องทำทุจริตก็ยอม และสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้มากๆ ยิ่งรวยยิ่งโลภ

กรรมในอดีต ๒ ประการนั้น เราจะแก้ไขในอดีตนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่แก้ไขได้อย่างไรนั้นก็ต้องเป็นปัจจุบันชาติในขณะนี้ จะต้องใช้ความเพียรสูง ละอกุศลที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไป อุปมาเปรียบเทียบเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติด ต้องใช้ความกล้า ต้องใช้ความเพียรสูง ต้องใช้ความอดทน เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยอมตายแต่ไม่ยอมเสพยาเสพติดอีกต่อไป เรียกว่าลงแดงก็ยอม ก็มีผู้ที่ทำแล้วสำเร็จก็มี ทำสำเร็จได้ก็เลิกเด็ดขาด ดังนั้นผู้ที่มีแต่ความโลภอย่างมัวเมา ก็ต้องปรับพฤติกรรมมีความเพียรสูง มีความกล้าหาญอดทน เพียรที่จะทำกุศล ละอกุศล จึงจะสำเร็จได้แก้ไขกันในขณะปัจจุบันนี้

กรรมในปัจจุบัน ๒ ประการหลังนี้ต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นตามความจริง ถ้าเห็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรจะยึคถือเป็นแก่นสาร แม้แต่เพชรที่มีค่า หากพิจารณาดีๆ จะพบว่าไม่ต่างไปจากก้อนหิน สัมผัสถูกก็แข็ง ถูตัวไปเรื่อยๆ ก็เจ็บ ทำเป็นแหวนสวมใส่นิ้วก็รุงรัง นิ้วนั้นไม่สวมแหวนจะสบายกว่าสวมแหวน อีกทั้งต้องรักษาและระแวดระวังโจรปล้นจี้ เพชรก็ไม่ต่างไปจากก้อนหินเป็นของประจำโลก เราตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ ต้องทิ้งไว้ให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ แต่หากเป็นผู้มีปัญญาควรเร่งขวายทำกุศลเพื่ออาศัยอานิสงส์ของกุศลนั้นเพื่อออกจากวัฏฏะ หรือผู้ที่ยังต้องการเกิดต่อไปก็ต้องอาศัยอานิสงค์ของกรรมดีเพื่อความสุขในภายภาคหน้า ไม่ใช่เร่งขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆ มาสะสม เห็นอะไร อยู่อย่างไรไม่ให้หลง ผู้ที่มีปัญญาจะพิจารณาได้ เมื่อพิจารณาแล้วความโลภจะเบาบางลง เร่งทำกุศลดีกว่า ไม่ยินดีติดใจอยู่ในกามารมณ์ รูป รส ฯ ไม่อาลัยอาวรณ์อยู่ในสิ่งต่างๆ เห็นแล้ว พบแล้ว ได้ยินแล้วก็วางเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นได้ เป็นต้น
thumbup Untitled
กุมภาพันธ์ 02, 2021, 10:30:11 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
<a href="http://youtu.be/Qdv84U0W_lc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/Qdv84U0W_lc</a>
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ไม่ว่าใครหากได้พกพาความกตัญญูติดตัวไปด้วยละก็ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีผู้คนจะยกย่องสรรเสริญในสมัยซือฮั่นมีลูกกตัญูคนหนึ่งชื่อ หวังหลาง ครอบครัวของเขายากจนมากในขณะที่พ่อป่วยหนักหมดทางเยียวยาก่อนตายพ่อปรารฎว่า อยากกินแกงปลาสักถ้วยหนึ่ง เวลานั้นเป็นฤดูหนาว อากาศหนาวจัด น้ำในลำธารกายเป็น้ำแข็งหมด ไม่สามารถจับปลาได้ เมื่อไปถึงลำธารหวังหลาง ถอดเสื้อผ้าออกหมด ทอดร่างอันเปลือยเปล่านอนราบลงไปบนธารน้ำแข็ง เพื่อใช้ไออุ่นจากร่างกายของตนละลายน้ำแข็ง ในที่สุดน้ำแข็งก็ละลายจนเป็นโพลง ไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาในน้ำจะกระดดดขึ้นฝั่งโดยที่เขาไม่ต้องลงไปจับเลยนับว่า สวรรค์มีตาเห็นแก่

ความกตัญญูของเขาที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้พ่อได้กินแกงปลาหากคนในปัจจุบันเอาเยี่ยงอย่าง หวังหลาง มีความรัก – ความเคารพและกตัญญูต่อพ่อ – แม่ของตน ความวุ่นวายคงลดน้อยลงมาก กระแสเศรษฐกิจของสังคมโลกยุคปัจจุบันส่งผลต่อศีลธรรมในใจของผู้คนมากเหลือเกิน ปัญหาความแตกแยกภายในครอบครัวทำให้พ่อ – แม่ – ลูกไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากัน บางครอบครัวพ่อ – แม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพื่อส่งเงินมาให้ลูก แต่ไม่อาจส่งอ้อมกอดมาให้ลูกได้ ทำให้ลูกเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก จึงทำตัวเหลวแหลกหากลูกถูกสะกิดความคิดจากผู้มีปัญญาสักนิดว่าพ่อแม่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบายให้ลูกได้เล่าเรียนเผื่อวันหน้าจะได้เป็นเจาคน นายคน ลูกทุกคนจึงควรแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยการประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่

เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นของขวัญล้ำค่าที่พ่อ – แม่ปรารถณามากกว่าสิ่งใด ๆ ในโลกมาลัยดอกสีขาวบริสุทธิ์ยังไม่หอมชื่นเท่ากับน้ำใจที่แสดงออกถึงความห่วงใยเวลาที่ท่านต้องการกำลังใจเหมือนบทประพันธ์ที่ผู้รู้ถ่ายทอดไว้ว่าพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายมีวิชาเลี้ยงตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็พอใจยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาถึงคราวดับดิ้นสิ้นชีวา หวังเจ้าช่วยปิดตาคราสิ้นใจเราอาจบอกรักใครได้วันละหลาย ๆ หนแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรอฟังคำว่า รัก จากลูกมากว่าครึ่งค่อนชีวิตแต่ไม่เคยได้ยินเลย เพราะลูกอายกลัวคนอื่นจะได้ยิน ไม่กล้าก้มกราบแทบเท้าแม่กลัวคนอื่นจะเห็น คนที่ดีจะไม่อายที่จะบอกรักพ่อแม่แต่อายที่จะทำความชั่วเราเป็นคนดีหรือคนชั่วดูจากความกล้าในเรื่องนี้ก็พอจะรู้แล้ว


thumbup Untitled
กุมภาพันธ์ 01, 2021, 01:17:35 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง

อยู่ทุกวันแต่บัดเดี๋ยวนี้โลกจะไม่

เหมือนเดิมอีกต่อไปคำทำนาย

วันสิ้นโลกใกล้ความจริงแล้ว


ภาพบนสุดถ่าย 2543

ภาพต่อมาถ่ายปี 2550

ห้องสมุดบางกอก

คุณค่าของการถ่ายภาพ
เพื่อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา
จงให้ความสำคัญและทะนุถนอมเพื่อนเก่าของเราเสมอ
ในขณะเดียวกัน ก็คบหาเพื่อนใหม่
ด้วยการพบปะที่สดใหม่
ความจริงใจและความห่วงใยพร้อมกับรอยยิ้มของเรา
จะเปิดประตูหัวใจของผู้คน
น้ำ……..ใจคนล้นค่ากว่าสิ่งไหน
ใส……..กระจ่างสว่างไกลประดุจแสง
ใจ……..มนุษย์ผ่องผุดพิสุทธิแจ้ง
จริง…….เท็จไซร้แจ่มแจ้งแยกชั่วดี
มงคล…..ธรรมบำเพ็ญเห็นประจักษ์
ธรรม……ปฏิบัติเป็นหลักมั่นไม่ผันหนี
อภัย…….เถิดชั่ว – ช้าประดามีบาปกลับดีด้วย
มีใจสำนึกตน คนเราเกิดมาย่อมนำพาชีวิตหมาย
เห็นวิญญาณมิใช่เราเบาทันที
ภพไม่มีชาติไม่เกิดแต่อย่างใด
เห็นวิญญาณนั้นเป็นเราเอาเมื่อไร
ภพก็ได้ชาติก็เกิดขึ้นตอนนั้น

หกวิญญาณนั้นเกิดดับสลับเปลี่ยน
ไหลหมุนเวียนสร้างรูปนามตามสังขาร
หาใช่คนหาใช่สัตว์ผีเปรตมาร
รู้เท่าทันวิญญาณหกตกหายไป
วิชชาเกิดสังขารดับไม่นับญาติ
เลิกผูกขาดหกวิญญาณรูปนามใด

อายตะนะทั้งภายนอกทั้งภายใน
ผัสสะใดไม่ยึดถือคือตัวตน
หกวิญญาณสักว่าธาตุสักว่าขันธ์
เลิกผูกพันเลิกยึดมั่นมันก็พ้น
เห็นวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คน
หลุดวังวนพ้นวัฏฏะสังสารเอย...
29-12-2019
thumbup Untitled
มกราคม 29, 2021, 10:38:34 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛ไม่ทราบปีที่ถ่าย...(แต่คาดคะเนว่า 60 - 80 ปี UP)

และนี่ คือ ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

ถ่ายปี 2009

ถ่ายวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562

คุณค่าของการถ่ายภาพ
thumbup Untitled
มกราคม 29, 2021, 06:17:42 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛
IMG_0033 by dimsam dimsam, on Flickr

ถ่ายภาพและวีดีโอโดย....時々होशདང一རພຊຍ๛

ถ้าพูดถึงศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยก็มีเยอะแยะ
ทั้งในและต่างประเทศถ้าพูดถึง"ฮัวน่อยม่า"คนรุ่นไหม่ก็น้อยคน
ที่จะรู้จักผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนสร้างวัด(คณิกาผล)ได้มีการ
ขุดศพแล้วก็พบ ฮัวน่อยม่า ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยจึงมีมติเก็บร่าง
อาม่าไว้ให้คนสักการะจึงนำมาใส่ตู้กระจกตามที่เห็นอยู่นี้ผมเอง
ก็จำผู้ใหญ่เล่ามาได้แค่นี้ถ้าใครมีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ได้โปรด
ชี้แนะด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงและเป็นวิทยาทานกับชน
รุนหลัง


<a href="http://youtu.be/yhs-7BKvdOw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/yhs-7BKvdOw</a>
thumbup New Normal
พฤษภาคม 04, 2020, 12:24:27 PM by 時々होशདང一རພຊຍ๛

DSCF_0000009300000214 by dimsam dimsam, on Flickr


IMG_0000001420131011
by dimsam dimsam, on Flickr

IMG_0000000000901130042 by dimsam dimsam, on Flickr


คำทำนายวันสิ้นโลกเป็นจริงแล้ว

จะเห็นชอบ ต้องอาศัย ฟังให้คิด
เมื่อพินิจ ควรคิดชอบ กรอบกลาง
ทั้งกาม,โกรธ เบียดเบียน เอียนให้ห่าง
คือคิดวาง ทางหาเรื่อง ใส่ตัว
New Normal Life ทุกวันนี้บางคนเป็นโรควิตกจริต
พอออกไปนอกบ้านหรือที่ทำงานก็คิด ๆ ๆ ๆ ว่า
วันนี้ - เวลานี้เราจะติดเชื้อมาหรือเปล่า ?
ถ้ายังไม่ติดก็คิดว่าดวงยังดีอยู่แต่เชื้อโรคนี้กลาย
พันธุ์ไปได้เรื่อย ๆ วัคซีนไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสีย
ทีเดียวเชื้อโรคตัวนี้จะอยู่กับมนุษย์ไปอีกนานแสน
นานพูดง่าย ๆ คือ การล้างโลก(ตามจินนาการ)
วิกฤต โรคระบาดครั้งร้ายแรงของ
มวลมนุษย์ชาติ ทำให้การดำรงชีวิตเปลี่ยนไป Mask กลายเป็นปัจจัย
ที่ 6 - 7 - 8 ไปแล้ว ฤาวันสิ้นโลกจะมาถึงแล้ว ไวรัสตัวนี้ไม่ยอมผ่อนปรน
แก่ผู้ใดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพระราชา ประธานาธิบดี หรือยาจกเข็นใจถ้าเกิด
โดนไวรัสตัวนี้เข้าปอดจะไม่เหมือนเดิมที่เกริ่นมานี้คือ สงครามชีวภาพ
หรือสงครามเชื้อโรค ทุกวันนี้มีแต่คนตายทุกวันถ้าจะนับทั่วโลก
ก็วันละ 10,000 ศพขึ้นไป ยอดจริง ๆ อาจมากกว่านี้มาคิดดูแล้ว
คนเรามันจะโลภไปทำไม ? และมันก็ต้องตายทุกคนไม่ว่าคนนั้น
จะเป็นพระราชาหรือมหาเศรษฐี เศรษฐกิจทรุดประชาชนสิ้นหวัง
ถ่ายภาพชีวิตจริงไม่ใช่นิยายมาให้ดูสงครามโลกครั้งที่ 3
ได้เกิดขึ้นแล้ว บ้านเมืองคับขัน
ท่านยังชมจันทร์อยู่อีกหรือ
?
<a href="http://youtu.be/Jp_ou6RgXsU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/Jp_ou6RgXsU</a>
thumbup Social Distancing
กุมภาพันธ์ 07, 2020, 05:18:07 PM by होशདངພວན2017IMG - 0013 by arnocha2002, on Flickr


Social Distancing

<a href="http://youtu.be/BPhrtvr3ZJU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/BPhrtvr3ZJU</a>


Social Distancing

COVID - 19 ศัตรูที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้
หมายเหตุ...ติดตามตอนต่อไปก็ได้น่ะยังมีอีก


ประวัติศาตร์ต้องจารึกไว้ กรุงเทพ ฯ เกือบเป็นเมืองร้างเหมือนอยู่ในภาวะสงครามย่านการค้าปิดหมด ถนนโล่งหรือว่านี่คือความหายนะของมวลมนุษย์จริง ๆ แล้วหรือ ? หน้ากากอนามัยขาดแคลนผู้คนล้มตายคนติดเชื้อเกือบพันรายผู้คนออกจากบ้านไปทำธุระด้วยความหวาดระแวงว่าจะติดเชื้อ การเก็บตัวอยู่ในบ้านกับการออกไปทำธุระนอกบ้านมันคนล่ะอารมณ์กันเลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดเกิดมาอายุจวนจะเข้าโลงแล้วไม่นึกว่าความหายนะจะมีจริง ๆ การลงโทษมนุษย์แบบนี้อาจจะยุติธรรมแล้วก็เป็นได้ สงกรานต์ว่าถนนโล่งแล้วแต่นี่ถนนในกรุงเทพโล่งกว่าเทศกาลสงกรานต์เสียอีกไม่น่าเชื่อเห็นมากับตามีการคาดคะเนไว้ว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่านี้อีกไม่แพ้ต่างประเทศเช่นที่ อิตาลีหรือว่าเกาหลีใต้

บรรลัยแล้ว - พวกเราจะรอดหรือไม่รอด

crisis COVID - 19

ภาพก่อนและหลังการเกิด COVID 19
สถานที่เดียวกันภาพบนก่อนเกิด
เหตุการณ์ COVID 19 และภาพต่อมา
เกิดเหตุการณ์COVID 19 แล้วถ่ายเมื่อ
ไม่นานมานี้ ณ.ตอนนี้ถนนโล่งดีจังIMG_00258 by arnocha2002, on Flickr
https://uppic.cc/d/6pUzWfhTyG9NQcOY3FYLX
thumbup Untitled
มกราคม 29, 2020, 11:18:57 PM by होशདངພວན2017

<a href="http://youtu.be/vSeXhCVYLCw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/vSeXhCVYLCw</a>

thumbup ห้องสมุดบางกอกคุณค่าของการถ่ายภาพ
มกราคม 29, 2020, 02:31:32 AM by होशདངພວན2017


ควันหลง ตรุษจีนปี 2020 - 2563

กว่าจะได้ภาพมายากหนักหนา

ต้องไขว่คว้ายากเย็นเป็นนิสัย

หนึ่งภาพนั้นบอกเป็น.....ไน ไน

เช่นนั้นไซร์ คือ ภาพ(ธรรม)ดื่มด่ำใจ

thumbup ห้องสมุดบางกอกคุณค่าของการถ่ายภาพ
มกราคม 29, 2020, 01:57:43 AM by होशདངພວན2017

กว่าจะได้ภาพมายากหนักหนา

ต้องไขว่คว้ายากเย็นเป็นนิสัย

หนึ่งภาพนั้นบอกเป็น.....ไน ไน

เช่นนั้นไซร์ คือ ภาพ(ธรรม)ดื่มด่ำใจ

IMG_000000000201_110 by dimsam dimsam, on Flickr

https://www.img.in.th/images/2930a1c750e82775e9ce777a4e99d82b.jpg
https://www.img.in.th/images/2c122eb7ad61f3565fba6ab28ddb8438.jpg
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 150
Powered by Blog by Tairomdham

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham