ผู้เขียน หัวข้อ: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong  (อ่าน 28209 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:06:49 PM »
คำบูชาพระสีวลี   (พระฉิม)
อิมินา   สักกาเรนะ   สีวะลีเถรัง   อะภิปูชะยามิ
เมื่อบูชาแล้วกำหนดภาวนาในใจว่า
   สีวลี   จะ   มะหาเถโร   อินโท   พรัมมาจะ   ปูชิตัง   สัพพะลาภัง   ประสิทธิเม   เถรัสสะ   อานุภาเวนะ   สัพพะโสตถี   ภะวันตุเม   ฯ

คาถาพระฉิมพลี  (พระสีวลี)
   ฉิมพะลี   จะ   มหาเถโร   ยักขาเทวาภิปูชิโต   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   อะหัง   วันทามิ   สัพพะทา
   ฉิมพะลี   จะ   มหาเถโร   เทวะตานะระปูชิโต   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   มหาลาภัง   กะโรนตุ   เม   ลาเภนะ   อุตตะโม   โหติ   โส   ระโห   ปัจจะยาทิมหิ   มหาลาภัง   สะทา   โสตถิง   ภะวันตุ   เม   ฯ
   ราชะปุตโต   จะ   โย   เถโร   ฉิมพะลี   อิติรัสสุโต   ลาเภนะ   อุตตะโม   โหติ   ยัง   ยัง   ชะนะปะทัง   ยาตินิคะเม   ราชะธานิโย   สัพพัตถะ   ปูชิโต   โหติ   เถรัสสะ   ปาเท   วันทามิ   เถรัสสานุภาเวนะ   สัพพะลาโภ   ภะวันตุ   เม   ฯ
   ฉิมพะลีนันทะ   ฉิมพะลีเถรัสสะ   เอตถะตัง   คุณัง   สัพพะธะนัง   สุปะติฏฐิตัง   สาริกะธาตุ   พุทธะรูปัง   อะหัง   วันทามิ   สัพพะทา   ฯ

หัวใจพระสิวลี
นะ   ชาลีติ   ประสิทธิลาภา

หัวใจพระฉิมพลี
นะชาลิติ   ปะสิทธิลาภา   ปะสันนะจิตตา   สะทา   โหติ   ปิยัง   มะมะ   สัพเพชะนา   พะหูชะนา   สัพเพ   ทิสา   สะมาคะตา   กาละโภชนา   วิกาละโภชนา   อาคัจฉันติ   ปิยัง   มะมะ   ฯ
คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี
(โดยหลวงพ่อเกษม   เขมโก   สุสานไตรลักษณ์   จังหวัดลำปาง)
นโม   ๓   จบ
สิวะ   ลีมะหา   เถรัง   วันทามิหัง   (  ๓   จบ  )
มะหาสิวะลี   เถโร  มะหาลาโภ   โหติ   มะหาสิวะลี  เถโร   ลาภัง   เม   เท  ถะ

คำบูชาขอลาภพระสิวลี   (ประจำวัน)
วันอาทิตย์   ( ๖ จบ )
ฉิมพะลี   จะ   มหานามัง   สัพพะลาภัง   ภะวิสสะติ   เถรัสสานุภาเวนะ   สะทา   โหนติ   ปิยัง   มะมะ   ฯ
วันจันทร์   ( ๑๕ จบ )
   ยัง   ยัง   ปุริโสวา   อิตถีวา   ทูเรหิวา   สะมีเปหิวา   เถรัสสานุภาเวนะ   สะทา   โหนติ   ปิยัง   มะมะ   ฯ
วันอังคาร   ( ๘ จบ )
   ฉิมพะลี   จะ   มหาเถโร   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   เชยยะลาโภ   มหาลาโภ   สัพพะลาภา   ภะวันตุ   สัพพะทา   ฯ
วันพุธ   ( ๑๗ จบ )
   ทิตติตถะภะเวราชา   ปิยาจะ   คะระตุเม   เย   สารัตติ   นิรันตะรัง   สัพพะสุขาวะหา   ฯ
วันพฤหัสบดี   ( ๑๙ จบ )
   ฉิมพะลี   จะ   มหาเถโร   ยักขาเทวาภิปูชิโต   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   อะหัง   วันทามิ   สัพพะทา   ฯ
วันศุกร์   ( ๒๑ จบ )
   ฉิมพะลี   จะ   มหาเถโร   เทวะตานะระปูชิโต   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   มหาลาภัง   กะโรนตุ   เม   ลาเภนะ  อุตตะโม   โหติ   สัพพะลาภะ   ภะวันตุ   สัพพะทา ฯ
วันเสาร์   ( ๑๐ จบ)
   ฉิมพะลี   จะ   มหานามัง   อินทาพรหมา   จะ   ปูชิตัง   สัพพะลาภัง   ปะสิทธิ   เม   เถรัสสานุภาเวนะ   สะทา   สุขี   ปิยัง   มะมะ   ฯ
หมายเหตุ   -ในวงเล็บหมายถึงการให้ภาวนาจำนวน………จบ
      -ถ้าจะขอลาภเป็นพิเศษ   ก็   สวดคำบูชาพระสิวลี   นำก่อน   หลังจากนั้นจึงสวด   คำบูชาขอลาภพระสิวลี   (ประจำวัน)   ที่จะขอลาภนั้น   ตามกำลังวัน

คำบูชาพระสิวลี
(ใช้สวดนำทุกวัน)
นะชาลีติประสิทธิลาภา   ปะสันนะจิตตา   สะทา   โหนติ   ปิยังมะมะ   สัพเพชะนา   พะหูชะนา   สัพเพทิศา   สะมาคะตา   กาละโภชะนา   วิกาละโภชนา   อาคัจฉันติ   ปิยังมะมะ
   ธัมมะจักกัง   ปะทัง   สุตวา   พุชฌิตะวา   อัตตังปะทัง   สันติ   อะระหาโลเก   โลกานัง  หิตะการะณาภันเต  คะวัมปะตินามะ  ตีสุ  โลเก  สุปากะโต  พรหมะปุตโต  มะหาเถโร  อะระโห  เชฏฐะโก  มุนิ  นัตถิ  เถโร  สะโม  อินทะคันธัพพา  อะสุรา  เทวาสักโก  พรหมาภิปูชิโต  นะโม  พุทธัสสะ  คะวัมปติสสะ  นะโม  ธัมมัสสะ  คะวัมปะติสสะ  นะโม  สังฆัสสะ  คะวัมปะติสสะ  สุกขาสุกขะ  วะรัง  ธัมมัง  ธัมมะจักกัง  ปะวะรัง   วะรัง  ฯ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:07:15 PM »
คำบูชาพระสังกัจจายน์
   การบูชาพระสังกัจจายน์นิยมใช้ดอกบัวหรือดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม เช่น ดอกมะลิ   ดอกพุด   ดอกจำปี   ฯลฯ   นิยมใช้   ๓   ดอก   หรือ   ๗   ดอก   , และน้ำเย็นสะอาด   ๑   แก้ว    ในวันพระหรือวันเกิดของผู้เป็นเจ้าของพระควรถวายภัตตาหารในถาดเล็กๆ หรือ ถวายผลไม้ในวันนั้นๆ   ถ้าเป็นร้านค้าจะถวายทุกวันจะดีมาก

คำบูชาพระสังกัจจายน์
นโม   ๓   จบ
   กัจจานะจะมหาเถโร  พุทโธ  พุทธานัง  พุทธะตัง  พุทธัญจะ  พุทธะสุภา   สิตัง   พุทธะตังสะมะนุปปัตโต   พุทธะโชตัง   นะมามิหัง   ปิโยเทวะ   มะนุสสานัง   ปิโยพรหม   นะมุตตะโม   ปิโยนาคะ   สุปันนานัง   ปิยินทะริยัง   นะมามิหัง   สัพเพชะนา   พะหูชะนา   ปุริโสชะนา   อิถีชะนา   ราชาภาคินิ   จิตตัง   อาคัจฉาหิ   ปิยังมะมะ   ฯ

หรือ               นโม   ๓   จบ
ธัมมะจักกัง   ประทังสุตะวา   พุชฌิตะวา   อัตตังปะทัง   สันติเก   อะระหาโลเก   โลกานังหิตะการะณา   ภันตาตันเต   กัจจายะนะ   นามะ   ตีสุโลเกสุ   ปากะโต   พรหมะปุตโต   มะหาเถโร   อะระโห   เชฏฐโกมุนิ   นัตถิเถโร   สะโมอินทะคันธัพพา   อะสุราเทวะ   สักโก   พรหมาภิปูชิโต   นะโมพุทธัสสะ   กัจจายะนะมะหา   เถรัสสะ   นะโมธัมมัสสะ   กัจจายะนะหาเถรัสสะ   นะโมสังฆัสสะ   กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ   สุขาสุขะวะรังธัมมัง   ธัมมะจักกัง   ปะวะรัง   นิฎฐิตัง   ฯ

คำบูชาขอลาภพระสังกัจจายน์
นโม   ๓   จบ
กัจจายะนะมะหาเถโร   เทวะตานะระปูชิโต   โสระโห   ปัจจะยาทิมหิ   มะหาลาภัง   ภะวันตุ   เม   ลาเภนะ   อุตะโมโหติ   โสระโหปัจจะยาทิมหิ   มะหาลาภัง   สัพพะลาภา   สะทาโสตถิ   ภะวันตุ   เม   ฯ

คำบูชาพระภควัม  ( ภควัมบดี  หรือ  พระปิตตา )
   ธัมมะจักกัง   ปะทังสุตตะวา   พุชฌิตตะวา   อัตตังปะทัง   สันติเก   อะระหาโลเก   โลกานัง   หิตะการะนา   ภันเตควันปิติ   นามะตี   สุโลเก   สุปากะโต   พรหมะปุตโต   มหาเถโร   อะระหะโต   เชฏฐะโก   มุนินัตถิ   เถโร   สะโมอินทะ   คันธัพพา   อะสุรา   เทวา   สักโก   พรหมาภิ   ปูชิโต   นะโมพุทธัสสะ   ควัมปะติสะ      นะโมธัมมัสสะ   ควัมปะติสะ   นะโมสังฆัสสะ   ควัมปะติสะ   สุขา   สุขะวะรัง   ธัมมัง   ธัมมะ   จักกัง   ปะวะรัง   นัฏฐิตัง   ฯ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:08:37 PM »
คำบูชาหลวงปู่ทวด   วัดช้างไห้   จ.ปัตตานี
นโม   ๓   จบ
นะโม   โพธิสัตโต   อาคันติมายะ   อิติภะคะวา   ( ๓   จบ )
ให้บูชาท่านด้วยธูปแขก   ๙   ดอก   มะลิขาว   ๙   ดอก   แล้วจึงสวดขอบารมีต่าง ๆ

พระคาถาจักรพรรดิ์
(ใช้บูชาพระ)
นะโมพุทธายะ  พระพุทธะไตรรัตนญาณ  มณีนพรัตน์  สีสะหัสสะสุธรรมา  พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ
ยะธาพุทธโมนะ  พุทธะบูชา  ธรรมะบูชา  สังฆะบูชา  อัคคีทานังวะรังคันธัง  สิวะลีจะมหาเถรัง
      อะหังวันทามิ   ทูระโต      อะหังวันทามิ  ธาตุโย
      อะหังวันทามิ   สัพพะโส      พุทธะ  ธัมมะ  สังฆะ  ปูเชมิคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร   พระอาจารย์มั่น   ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส   จ.สกลนคร
นโม   ๓   จบ
ปัญจะ   มาเร   ชิโน   นาโถ   ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง   จะตุสัจจัง   ปะกาเสติ   ธัมมะจักกัง   ปะวัตตะยิ   เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   โหตุ   เม   ชะยะมังคะลัง   ฯ

สัพพสิทธิคาถา   พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต
วัดเทพศิรินทราวาส   กรุงเทพ ฯ
@ อะระหัง   สัมมา   สัมพุทโธ   อุตตะมัง   ธัมมะมัชฌะคา   มหาสังฆัง   ปะโพเธสิ   อิจเจตัง   ระตะนัตตะยัง   เอตัสสะอานุภาเวนะ   กะตะปุญญัสสะ   เจตะสา   สัพพะโรคะ   วินิมุตโต   สัพพะสันตา   ปะวัฑฒิโฒ   สัพพะเวระมะติก   กันโต   ยถาทีโป   จะนิพพุโต   นิพพุโต   จะตุวัง   ภะวะ   ชะยะสิทธิ   ธะนังลาภัง   โสตถิ   ภาคคะยัง   สุขัง   พะลัง   สิริอายุจะ   วัญโณจะ   โภคังวุฑฒี   จะยะ   สะวา   สะตะวัสสาจะ   อายุจะ   ชีวะสิทธี   ภะวันตุ   เต   
( สวดให้ตนเอง  เปลี่ยนจาก   เต   เป็น   เม )
   @ โส   อัทธะลัทโท   สุขิโต   วิรุฬโห   พุทธะสาสะเน   อะโรโค   สุขิโต   โหหิ   สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ   สา   อัทธะลัทธา   สุขิตา   วิรุฬหา   พุทธะสาสะเน   อะโรคา   สุขิตา   โหหิ   สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ   เต   อัทธะลัทธา   สุขิตา   วิรุฬหา   พุทธะสาสะเน   อะโรคา   สุขิตา   โหถะ   สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ   ยะถาวาริวะหา   ปูรา   ปะริปูเรนติ   สาคะรัง   เอวะเมวะ   อิโตทินนัง   เปตานังอุปะกัปปะติ   อิจฉิตัง   ปัตถิตัง   ตุมหัง   ขิปปะเมวะ   สะมิชณะตุ   สัพเพ   ปูเรนตุ   สังกัปปา   จันโท   ปัณณาระโสยะถา   มะณีโชติระโสยะถา   สัพพีติโย   วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค   วินัสสะตุ   มาเต   ภะวะ   วันตะรา   โย   สุขี   ทีฆายุโก   ภะวะ   อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง   วุฑฒาปะจายิโน   จัตตาโร   ธัมมา   วัฑฒันติ   อายุวัณโณ   สุขัง   พะลัง   ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ   สัพพะเทวะตา   สัพพะพุทธา   สัพพะธัมมา   สัพพะ   สังฆานุภาเวนะ   สทาโสตถิ   ภะวัน   ตุ   เต   
( สวดให้ตนเอง  เปลี่ยนจาก   เต   เป็น   เม )
พระเมตตา   พระมหาเสน่ห์   พระมหานิยม   อุดมลาภ   พระมหาลาภ   พระมหาอุด   อยู่ยงคงกระพันชาตรี   แคล้วคลาด   อุปัทอันตราย   หายตัวได้

@ สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   อิทังพะลัง   เอตัสสมิง   ระตะนัตตะยัสสมิง   สัมปะสาทะนะ  เจตะโส
ผลแห่งจิตอันเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย   จงห่างไกลโรคาพาธ   ผ่านพ้นอุปสรรค   แคล้วคลาดอุปัทวันตราย   หายตัวได้   ศัตรูหมู่ร้ายเปลี่ยนแปลงกลับใจมาเคารพรักภักดี   กลับร้ายมาเป็นดี   กลับใจมาเป็นมิตรไม่คิดร้าย   กลับช่วยขวนขวายให้สำเร็จประโยชน์กิจ   ทั้งทิฎฐธรรมสัมปรายภพ   และปรมัตถ์ประโยชน์   ชาตินี้ชาติหน้า   และพ้นจากสังสารวัฏฏ์ชาติทุกข์   ประสพโชคดีมีความสุขความเจริญ   ก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรม   พร้อมทั้งโลกสมบัติและโลกุตรสมบัติ   มนุษย์สมบัติ   สวรรค์สมบัติ   นิพพานสมบัติ   ประสพสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพูลผลชนมาสุขทุกประการ   เจริญยิ่งๆด้วย   อายุวรรณะ   สุขะ   พละ   ปฏิภาณ   ถึงพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์   สมบูรณ์ด้วยอิฏฐารมภ์   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   สิริ   โภคะ   ธนะ   คุณสารสมบัติทุกประการ   ประสงค์ใดจงสำเร็จ   สมประสงค์   ทุกประการทั่วกัน   เทอญ ฯ   
(จาก   อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ   เจ้าคุณนรฯ   วันอังคารที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๕ )

คำบูชาหลวงพ่อเงิน   วัดบางคลาน   จ.พิจิตร
นโม   ๓   จบ
อะกะ    อะธิ    อะธิ    อะกะ    ธิอะ    กะอะ
   วันทามิ  อาจาริยัญจะ  หิรัญญะ  นามะกัง  ถิรัง  สิทธิ  ทันตัง  มหาเตชัง  อิทธิ  มันตัง  วะสาทะรัง   ( สิทธิ  พุทธัง  กิจจัง  มะมะ  ผู้คนไหลมา  นะชาลี  ติ  สิทธิ  ธัมมัง    จิตตัง  มะมะ  ข้าวของไหลมา  นะชาลี  ติ  สิทธิ  สังฆัง  จิตตัง  มะมะ  เงินทองไหลมา  นะชาลี  ติ  ฉิมพลี  จะ  มหาลาภัง  ภะวันตุ  เม )
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:09:21 PM »
พระคาถาแก้วสารพัดนึก  พระราชสังวราภิมณฑ์ ( หลวงปู่โต๊ะ  อินทสุวณโณ )
วัดประดู่ฉิมพลี    กรุงเทพฯ
นโม   ๓   จบ
พุทธัง   ธัมมัง   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ
นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง  มะเหสินัง  ตัณหังกะโร  มะหาวีโร  เมธังกะโร  มะหายะโส  สะระณังกะโร  โลกะหิโต  ทีปังกะโร  ชุตินธะโร  โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข  มังคะโล  ปุริสาสะโภ  สุมะโน  สุมะโน  ธีโร  เรวะโต  ระติวัฑฒะโน  โสภิโต  คุณะสัมปันโน  อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม  ปะทุโม  โลกะปัชโชโต  นาระโท  วะระ  สาระถี  ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล  สุชาโต  สัพพะโล กัคโค  ปิยะทัสสี  นะราสะโภ  อัตถะทัสสี  การุณิโก  ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท  สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก  ติสโส  จะ  วะทะตัง  วะโร  ปุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ  วิปัสสี  จะ  อะนูปะโม  สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา  เวสสะภู   สุขะทายะโก  กะกุสันโธ  สัตถะวาโห  โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห  กัสสะโป  สิริสัมปันโน  โคตะโม  สักยะปุงคะโว 
*   พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโณ  มหาชนา  นุกัมปะโก  ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร  สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ
**   อินทะสุวัณณะ  เถโร  จะ  อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง  เอตัสสะ  อานุภาเวนะ  สัพพะทุกขา  อุปัททะวา  อันตะรายา  จะ  นัสสันตุ  ปุญญะลาภะ  มะหาเตโช  สิทธิกิจจัง  สิทธิลาโภ  สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เม  ติ

พระคาถาเมตตาหลวง  (หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต)
พระญาณสิทธาจารย์  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  ต.กลางดง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
วิธีการสวด
ให้ไหว้พระ  อรหัง  สัมมาสัมพพุทโธ ,  นโม ๓ จบ ,  พุทธัง   ฯลฯ  เป็นคำเริ่มต้นก่อน
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:09:55 PM »
คำสวดให้เมตตาตน
อะหัง   สุขิโต   โหมิ,   นิททุกโข   โหมิ,   อะเวโร   โหมิ,   อัพพะยาปัชโฌ   โหมิ,   อะนีโฆ   โหมิ,   สุขี   อัตตานัง   ปริหะรามิ,
๑.คำสวดแผ่เมตตา (ย่อ)
๑.สัพเพ   สัตตา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง 
               ปะริหะรันตุ
๒.สัพเพ  ปาณา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๓.สัพเพ  ภูตา            อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ         
๔.สัพเพ  ปุคคะลา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๕.สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา   อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๖.สัพพา  อิตถิโย         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๗.สัพเพ  ปุริสา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๘.สัพเพ  อะริยา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๙.สัพเพ  อะนะริยา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๑๐.สัพเพ  เทวา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๑๑.สัพเพ  มนุสสา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ
๑๒.สัพเพ  วินิปาติกา         อะเวรา  อัพพะยาปัชณา  อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง               ปะริหะรันตุ

๒.คำสวดแผ่กรุณา (ย่อ)
๑.สัพเพ  สัตตา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ         
๒.สัพเพ  ปาณา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๓.สัพเพ  ภูตา            สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ         
๔.สัพเพ  ปุคคะลา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ   
๕.สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา   สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๖.สัพพา  อิตถิโย         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๗.สัพเพ  ปุริสา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๘.สัพเพ  อะริยา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๙.สัพเพ  อะนะริยา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๑๐.สัพเพ  เทวา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๑๑.สัพเพ  มนุสสา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ
๑๒.สัพเพ  วินิปาติกา         สัพพะทุกขา  ปะมุญจันตุ

๓.คำสวดแผ่มุทิตา (ย่อ)
๑.สัพเพ  สัตตา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๒.สัพเพ  ปาณา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๓.สัพเพ  ภูตา            ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๔.สัพเพ  ปุคคะลา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๕.สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา   ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๖.สัพพา  อิตถิโย         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๗.สัพเพ  ปุริสา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๘.สัพเพ  อะริยา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๙.สัพเพ  อะนะริยา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๑๐.สัพเพ  เทวา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๑๑.สัพเพ  มนุสสา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ
๑๒.สัพเพ  วินิปาติกา         ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ

๔.คำสวดแผ่อุเบกขา (ย่อ)
๑.สัพเพ  สัตตา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๒.สัพเพ  ปาณา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๓.สัพเพ  ภูตา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๔.สัพเพ  ปุคคะลา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๕.สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา   กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๖.สัพพา  อิตถิโย         กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๗.สัพเพ  ปุริสา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๘.สัพเพ  อะริยา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๙.สัพเพ  อะนะริยา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๑๐.สัพเพ  เทวา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๑๑.สัพเพ  มนุสสา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

๑๒.สัพเพ  วินิปาติกา      กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา   กัมมะโยนี   กัมมะ พันธุ   กัมมะปะฏิสะระณา  ยัง,  กัมมัง ,  กะริสสันติ  กัลละยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ

อานิสงส์เมตตาพระท่านบอกไว้ว่า   สุขัง  สุปติ  หลับตื่นชื่นตา  เสวยสุขอนันต์  ไมฝันลามกร้ายกาจ  ปีศาจมนุษย์ชื่นชมหฤหรรษ์  เทวาทุกชั้นช่วยชูรักษา  หอก  ดาบ  ยาพิษ  ไฟลุก  เข้ามา  ครั้นถึงองค์พระโยคาย้อนกลับยับเป็นผง  ใจร้ายใจบาปสันดานชั่วหยาบ  ระงับดับลงด้วยพรหมวิหารา  องค์พระโยคาสุกใส  ใครเป็นพิศวง  เมื่อตายไปไม่หลงเหมือนคนสามานย์  ส่งผลถึงอัครฐานตราบเท่านิพพานแล
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:11:54 PM »
คำบูชาหลวงปู่ขาว  อนาลโย  วัดถ้ำกลองเพล  จ.อุดรธานี
นโม   ๓   จบ
พุทธะ   เมตตัง   จิตตัง   มะมะ   พุทธะ   พุทธา   นุภาเวนะ
ธัมมะ   เมตตัง   จิตตัง   มะมะ   ธัมมะ   ธัมมา   นุภาเวนะ
สังฆะ   เมตตัง   จิตตัง   มะมะ   สังฆะ   สังฆา   นุภาเวนะ

คำบูชาหลวงปู่แหวน  สุจิณโณ  วัดดอยแม่ปั๋ง  จ.เชียงใหม่
นโม   ๓   จบ
   พุทโธ   อะระหัง   ธัมโม  อะระหัง   สังโฆ  อะระหัง   อะระหัง   พุทโธ   อะระหัง   ธัมโม   อะระหัง   สังโฆ   ฯ

คำบูชาหลวงพ่อเกษม  เขมโก   สุสานไตรลักษณ์  จ.ลำปาง
นโม   ๓   จบ
   โอกาสะ   โอกาสะ   อาจะริโย   เม  นาโถ  โหตุ   อายัสสมา   เขมโก   ภิกขุ   เม   นาโถ   อาจะริยัง   วันทามิ   ฯ   
   หรือบทย่อ   สะมะณัง   วันทามิ   สัทธานัง   อนุโมทามิ   ฯ 

พระคาถาหลวงปู่สุก  (ไก่เถื่อน)
นโม   ๓   จบ
เวทาสากุ  กุสาทาเว  ทายะสาตะ  ตะสายะทา  สาสาทิกุ  กุทิสาสา  กุตุกุภู  ภูกุตะกุ

คำบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
วัดระฆังโฆสิตาราม  ธนบุรี    กทม.
นโม   ๓   จบ
โตเสนโต   วะระธัมเมนะ   โตสัฏฐาเน   สิเว   วะเร   โตสัง   อะกาสิ   ชันตูนัง   โตสะจิตตัง   นะมา   มิหัง ฯ

คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะภะกะสะ นะมะอะอุ  อิสวาสุ  อาปามะจุปะ  ทิมะสังอังขุ  สังวิทาปุกะยะปะ  สะธะวิปิปะสะอุ  อะสังวิสุโลปุสะพุภะ  นะมะนะอะ  นอ กอ นะกะ กอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง  อิติอะระหัง  พุทธังสะระณังคัจฉามิ  อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ  อิติอะระหังสังฆังสะระณังคัจฉามิ  ตะติอุนิ  จิเจรุนิ  จิตตังเจตะสิกกัง  รูปังนิพพานัง  นามะรูปัง ทุกขัง  นะมะรูปังอนิจจัง  นามะรูปังอนัตตา  อะยังอัตตะภาโว  อะสุจิ  อะสุภัง  อะระหังหรินังหัคตา  สัมมาสัมพุทโธ  พุทธะสังมิ  มังคะลังโวเจติ  อิติอะระหัง  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ

พุทธมังคลคาถาถือเป็นอีกหนึ่งบทคาถาของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  คำว่าพุทธมังคลคาถานี้ คือการนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศซึ่งล้วนแต่เป็นพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น
คาถาบูชาพระสมเด็จ
ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา
คาถาอารธนาพระสมเด็จ
โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง
คาถาสืบสร้างทางสวรรค์และนิพพาน
พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:12:51 PM »
คำไหว้บารมี   ๓๐   ทัศ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย   จ.เชียงใหม่
   ๑.ทานะปาระมี   สัมปันโน   ทานะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทานะปาระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๒.สีละปาระมี   สัมปันโน   สีละอุปะปาระมี   สัมปันโน   สีละปะระมัตถะปาระมี      สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๓.เนกขัมมะปาระมี   สัมปันโน   เนกขัมมะอุปะปาระมี   สัมปันโน   เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๔.ปัญญาปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาอุปะปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๕.วิริยะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะอุปะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะอุปะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๖.ขันติปาระมี   สัมปันโน   ขันติอุปะปาระมี   สัมปันโน   ขันติปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๗.สัจจะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะอุปะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๘.อธิษฐานะปาระมี   สัมปันโน   อธิษฐานะอุปะปาระมี   สัมปันโน   อธิษฐานะปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๙.เมตตาปาระมี   สัมปันโน   เมตตาอุปะปาระมี   สัมปันโน   เมตตาปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๑๐.อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อุเบกขาอุปะปาระมี   สัมปันโน   อุเบกขาปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   ๑๑.ทะสะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะปะระมัตถะปาระมี   สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา
   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ,   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ,   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ   นะมามิหัง   ฯ


คาถาครูบาศรีวิชัย  ( ใช้ป้องกันภัย )
หลวงปู่โง่น  โสรโย  วัดพระพุทธบาทเขารวก  จ.พิจิตร
นะโมเมพุทธะวีรัตถุ   วิปปะมุตโตสิสัพพะธิ   สัพพาธะปะฏิโน   สะมิ   ตัสสะเม   สะระนังภะวะ

คาถาขอสิ่งของ   หลวงปู่บุดดา   ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญ   จ.สิงห์บุรี
นโม   ๓   จบ
อุอาอา   เมตตาสังฆัง   ( ๓จบ หรือ ท่องบ่อยๆ )

คาถาหลวงพ่อโอภาสี   วัดโอภาสี   บางมด   กรุงเทพฯ
นโม   ๓   จบ
อิติสุคะโต   อะระหังพุทโธ   นะโมพุทธายะ   ปะฐะวีคงคา   พระภุมมะเทวา   ขะมามิหัง

คาถาค้าขายดี  (ของเก่า)
   พุทธัง  พะหุชะนานัง  เอหิจิตตัง  เอหิมะนุสสานัง  เอหิลาภัง  เอหิเมตตา  ชมภูทีเป  มะนุสสานัง  อิตถิโย  ปุริโส  จิตตัง  พันธังเอหิ
   พ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์นิยมเสกเป่า  ๓  จบ  ๗  จบ  ทำน้ำมนต์ล้างหน้าและประพรมสินค้าขายของดีนักแล (อธิษฐาน และใส่บาตรทุกวันตามศรัทราจะบังเกิดโชคลาภ)

คาถาเจริญโภคทรัพย์
   นิจจัง  กาลัง  ปิยัง  โหติ  เทวะตาปิ  นิปัตเตยยัง  มะหาเตชัง  มะหาตะปัง  พะเล  เนเน  เตเช  ชะยะตุ  ชะยะมังคะลัง ฯ
   คาถานี้  ท่านให้ภาวนาทุกๆวัน  เจริญโภคทรัพย์  มีลาภ และมีตบะ  เดชะดีนักแลฯ

คาถามหาลาภ
หลวงพ่อปาน  วัดบางนมโค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(นะโม  ๓  จบ)
   นะมามีมา  มะหาลาภา  อิติพุทธัสสะ  สุวัณณังวา  ระชะตัง  มะณีวา  ธะนังวา  พีชังวา  อัตถังวา  ปัตถังวา  เอหิ  เอหิ  อาคัจเฉยยะ  อิติมีมา  นะมามิหัง
   ใช้สวดภาวนาก่อนนอน  ๓  จบ  และตื่นนอนเช้า  ๓  จบ  เป็นการเรียกทรัพย์เรียกลาภ

คาถาเสริมทรัพย์
หลวงพ่อปาน  วัดบางนมโค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(นะโม  ๓  จบ)
พุทธะ   มะอะอุ  นะโม  พุทธายะ  ( ว่า  ๑  จบ)
วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มาณีมามะ  พุทธัสสะ  สะวาโหม
   ใช้สวดภาวนาก่อนนอน  ๓  จบ  ตื่นนอนเช้า  ๓  จบ  เวลาใส่บาตร  จบขันข้าว  ๑  จบ  แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิ  อย่าได้เว้น  นอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น  จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย

คาถามหาอำนาจ
หลวงพ่อปาน  วัดบางนมโค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   เอวัง  ราชะสีโห  มะหานาทัง  สีหะนาทะกัง  สีหะนะเม  สีละเตเชนะ  นามะ  ราชะสีโห,  อิทธิฤทธิ์  พระพุทธัง  รักษา  สาระพัดศัตรู  อะปะราธะยัง,  อิทธิฤทธิ์  พระธัมมัง  รักษา  สาระพัดศัตรู  อะปะราธะยัง,  อิทธิฤทธิ์  พระสังฆัง  รักษา  สาระพัดศัตรู  อะปะราธะยัง
   ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า  จะมีอำนาจคนยำเกรง  ศัตรูพ่ายแพ้

คาถาอิทธิฤทธิ์
หลวงพ่อปาน  วัดบางนมโค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พุทโธ  พุทธัง  นะกันตัง  อะระหัง  พุทโธ  นะโม  พุทธายะ
   เป็นคาถาป้องกันตัว  เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด  ทั้งมีด  ไม้  ปืน  หรือระเบิด  ให้ภาวนา  ดังนี้
อุทธัง  อัทโธ  นะโม  พุทธายะ

คาถาเงินล้าน
พระราชพรหมยาน  วัดท่าซุง
(นะโม  ๓  จบ)
   พรหมา  จะ  มหาเทวา  สัพเพยักขา  ปะรายันติ  พรหมา  จะมหาเทวา  อะภิลาภา  ภะวันตุ  เม  มหาปุญโญ  มหาลาโภ  ภะวันตุ  เม  มิเตพาหุหะติ  พุทธะมะอะอุ  นะโมพุทธายะ  วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มามีมามะ  พุทธัสสะ  สวาโหม  สัมปติจฉามิ
(ภายหลังให้เพิ่มบทต้นว่า   นาสังสิโม    บทต่อท้ายว่า  เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ )  (บูชา  ๙  จบ  ตัวคาถาต้องว่าหมด)
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:13:20 PM »
คำบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นโม   ๓   จบ
นเรศวรมหาราชจุติ   สิทธิสังโฆ   นโมพุทธายะ   ( ๓   จบ )
อิติ  จิตตัง  เอหิ  เทวะตาหิ  จะมหาเตโช  นะระปูชิโต  โสระโส  ปัจจะยา  ทิปปะติ   นะเรโส  จะมหาราชา  เมตตา  จะกะโรติ   มหาลาภัง   จะ   ทาโสตถี   ภะวันตุเม  ฯ
คำแปล   ข้าพระพุทธเจ้า…………………………………………ขอน้อมกราบบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระองค์ผู้ทรงมหา   เดชานุภาพ   ทรงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของชาติไทย   เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่ง   ขอพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมี   คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและ……………………………ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน   เงินทอง   มีลาภ   มีความสุขสวัสดิ์ชั่วนิรันดร์   เทอญ.
หรือ      นะมามิ   สิระสา   พิมพัง      พุทธะ   ญาณะ   นเรศวร   
สัพพะ   ทุกขะ   สะเมตารัง      สินติทัง   สุขะทัง   สะทาติ
คำถวายเครื่องสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ
อิเมหิ   ปานะโภชเนหิ   มหาราชานัง   ปูเชมิ ฯ
คำลา
ราชา   เสสังมังคลา   ยาจามิ
หมายเหตุ
-  ถวายน้ำชา  ,  น้ำธรรมดา  -  วันเสาร์  ถวายผลไม้  -  สักการะบูชาด้วยดอกมะลิ

คำบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ
นโม   ๓   จบ
โย   หิ   เสฏโฐ   ราชา   สิริปุญญานะมาสะโย   นะริสสะระมะหารัญโญ   กะนิฐโฐวะอะติปปิโย   อะยุชฌิยา   ธิโป   โหติ   เอกาทะสะระโฐติ   นามะโก   กะตัง   ปุญญะผะลัง   มัยหัง  ปุญญะ  ภาคา  ภะวันตุ  เม  ระตะนัตตะยา  นุภาเวนะ  สัพเพ  เม  นิสสันตุ  ปัทวา

คำบูชาสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาณีเทวี หรือพระพี่นางสุพรรณกัลยา
นโม   ๓   จบ
   เอหิภูโต   มหาภูโต   สะมะนุสโส   สะเทวะโก   กะโรหิ   เทวะทิ   ตานังอาคัจเฉยะ   อาคัจฉาหิ   เอหิวิญญานะสุพรรณกัลละยา   เทวะทิตา   อาคัจเฉยยะ   อาคัจฉาหิ   มานิมามา        สวดบูชา   ๗   จบ
กำหนดลมหายใจ เข้า – ออก ระลึกนึกถึงท่าน   เมื่อลมหายใจละเอียดลงใช้ความรู้สึกอย่างแรงในขณะหายใจเข้า  ดึงเอาภาพลักษณ์ของ พระสุพรรณกัลยาณีเทวี ให้มาปรากฎ
หรือ
นะสุพรรณกัลยาณี  นะโมโพธิสัตว์โต  นะ  เมตตา  นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ
สวด   ๓ , ๕ , ๘ , ๙   จบ

พระคาถาบูชาดวงชะตา   พระนพรัต   วัดป่าแก้ว  อยุธยา
พระนพรัต   วัดป่าแก้ว  อยุธยา   ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในคราวปราบศัตรูกู้บ้านเมือง
นโม   ๓   จบ
   นะโม   เม   สัพพะเทวานัง   สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง   สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ   สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง   วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ   ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง   โสโร   ราหูเกตุ   จะ   มะหาลาภัง   สัพพะ   ภะยัง   วินาสสันติ   สัพพะทุกขัง      วินาสสันติ   สัพพะโรคัง   วินาสสันติ   ลักขะณา   อะหัง   วันทามิ   สัพพะทา   สัพเพเทวา  มัง  ปาละยันตุ  สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ  สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เม ฯ
   พุทธัง   พะหุชะนานัง   เอหิจิตตัง   เอหิมะนุสสานัง   เอหิลาภัง   เอหิเมตตา   ชมภูทีเป   มนุสสานัง   อิตถิโย   ปุริโส   จิตตัง   พันธังเอหิ   มะมะ

พระคาถานี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นัก  ถ้าใครได้ภาวนาด้วยความเชื่อมั่นเลื่อมใสได้บ่อย ๆ   จะมีอานิสงส์ได้รับผลทันตาหลายประการ   คือ
   ๑.จะได้รับชัยชนะต่อศัตรูคู่อริทุกอย่าง
   ๒.ทวยเทพเทวาซึ่งเป็นใหญ่ในจักรวาล   จะช่วยบันดาลความสุขให้   และปกป้องผองภัยสารพัดทุกอย่าง   และจะเป็นผู้มั่งมีด้วยลาภ   ผล   
   ๓.ถ้าต้องการร่ำรวย   ให้ท่องบ่อยๆ   เงินทองจะไหลมาเทมา
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:13:48 PM »
คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นโม   ๓   จบ
อาราธนาดวงพระวิญญาณ
โอม   สิโน   ราชาเทวะ   ชะยะตุภะวัง   สัพพะศัตรู   วินาสสันติ
ถวายเครื่องสักการะ
โอม   สิโน   ราชาเทวะ   นะมามิหัง
พระคาถาให้โชคลาภ   ( นโม   ๓   จบ )
นะชาลิติ   มะหาลาโภ   ลาโภ   มหาโชค   มหาลาภ

การถวายเครื่องสักการะบูชา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณที่สถิตย์เป็นหนึ่งในสมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้า   คอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู   ทรงโปรดสิ่งเหล่านี้……………………………
๑.ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อ   ชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์   และราชบัลลังก์   ตลอดจนผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ
๒.พระกระยาหารที่ทรงเสวยนั้น   ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ายๆ   และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย   เช่น   เครื่องของแห้งต่างๆ
๓.แต่บางแห่งเช่น   ที่วัดหนองนกไข่   ทรงนิมิตรแก่ท่านเจ้าอาวาส   ว่า   ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม   อันเป็นอาหารสำหรับเดินทัพ
๔.ผลไม้ไทยและจีน   เครื่องเซ่นไหว้แบบจีนเต็มชุด   เช่น   เป็ด   ไก่   หัวหมูบายศรี   และซาแซ   เป็นอาทิ   
๕.น้ำเปล่า   น้ำผลไม้   และน้ำหวานอื่นๆ   ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์
๖.ดอกไม้ที่ใช้บูชา   โปรดสีแดง   อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์
๗.เครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทย   ครั้งละ   ๒   เล่ม   และปืนใหญ่จำลอง
   ๘.โปรดเสียงประทัด  และเสียงปืน
เมื่อจะขอพระบารมี   ต้องจุดธูป   ๑๖   ดอก   กลางแจ้ง   แล้วกราบขอพระราชทานพระบารมี   ตามที่ต้องการ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:14:13 PM »
คำบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( รัชกาลที่   ๕ )
พระปิยะมหาราช    ( วัดเบญจมบพิตร )
นโม   ๓   จบ
   พระสยามิน   ทะโร   วะโร   อัตตัง   พุทธะ   สังมิ   อิติ   อะระหัง   วะรัง   พุทโธ   นะโมพุทธายะ   ปิโยเทวา   มะนุสานัง   ปิโยนาคะ   สุปันนานัง   ปิโยพรหมานะ   มุตตะโม   ปินัน   ทริยัง   นะมามิหัง
( ธูป   ๙   ดอก   ห้ามบนบาน   ให้อธิฐานขอ )

คาถาหัวใจมงกุฏพระพุทธเจ้า
อิติปิโส   วิเสเสอิ   อิเสเส   พุทธนาเมอิ   อิเมนา   พุทธตังโสอิ   อิโสตัง   พุทธปิติอิ
(หลวงปู่เอี่ยม   ได้ถวายแด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสยุโรบ)
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham