ผู้เขียน หัวข้อ: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong  (อ่าน 28220 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:34:28 PM »
   ปุริสะทัมมะสาระถิง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ  ด้วยเศียรเกล้า
   สัตถารัง   เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
สัตถารัง  ในที่ประกอบศัพท์ตามหลักไวยากรณ์  บางแห่งเป็น  สัตถา


   สัตถารัง  เทวะมะนุสสานัง  สิริสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์  ด้วยเศียรเกล้า
   พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   พุทธัง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน   ด้วยเศียรเกล้า
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  กอปรด้วยดังว่ามานี้แล
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปะขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้จะมีรูปขันธ์เป็นอนิจจลักษณะ  คือ ไม่เที่ยงแท้  แต่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  เวทะนาขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้จะมีเวทนาขันธ์เป็นอนิจจลักษณะ   คือ ไม่เที่ยงแท้  แต่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัญญาขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้จะมีสัญญาขันธ์เป็นอนิจจลักษณะ  คือ ไม่เที่ยงแท้  แต่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สังขาระขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้จะมีสังขารขันธ์เป็นอนิจจลักษณะ  คือ ไม่เที่ยงแท้  แต่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณะขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้จะมีวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจลักษณะ  คือ ไม่เที่ยงแท้  แต่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระบารมี
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:35:40 PM »
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะวี  ธาตุสะมาธิญาณะ   สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในปฐวีธาตุ

     ญาณะ หรือ ญาณ  คือ การหยั่งรู้  มาคู่กับสมาธิ  มีความหมายเท่ากับปัญญา…..ผู้แปล

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:36:22 PM »
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อาโป  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในอาโปธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  เตโช  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในเตโชธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  วาโย  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในวาโยธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในอากาศธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในวิญญาณธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  จักกะวาฬะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในจักรวาลธาตุ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  จาตุมมะหาราชิกา  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตาวะติงสา  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นดาวดึงส์
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยามา  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นยามา
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ดุสิตา  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นดุสิต
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  นิมมานะระติ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นนิมมานรดี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นที่สถิตของเทวดาชั้นปรินิมมิตวสวัตดี
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  กามาวะจะระ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ การหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในเทวโลกชั้นกามาวจร
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปาวะจะระ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในพรหมโลกชั้นรูปาวจร
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:37:40 PM »
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะรูปาวะจะระ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในพรหมโลกชั้นอรูปาวจร
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกุตตะระ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นโลกุตตระ  คือ อยู่เหนือโลกทั้งปวง
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะมะฌานะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในปฐมฌาน
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ทุติยะฌานะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในทุติยฌาน
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตะติยะฌานะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในตติยฌาน
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  จะตุตถะฌานะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในจตุตถฌาน
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุที่เป็นไปในปัญจมฌาน
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสานัญจายะตะนะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ  คือ อากาสานัญจายตนะ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณัญจายะตะนะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ  คือ วิญญาณัญจายตนะ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากิญจัญญายะตะนะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ  คือ อากิญจัญญายตนะ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ  ธาตุสะมาธิญาณะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธาตุอันเป็นไปในอรูปาวจรภูมิ  คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติมัคคะ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระโสดาปัตติมรรค
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิมัคคะ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระสกิทาคามิมรรค
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิมัคคะ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระอนาคามิมรรค
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะมัคคะ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระอรหัตมรรค
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตา  ปัตติผะละ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระโสดาปัตติผล
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิผะละ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระสกิทาคามิผล
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิผะละ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระอนาคามิผล
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:38:06 PM »
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละ  ธาตุสะมาธิญานะ  สัมปันโน
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา  คือ ความหยั่งรู้ในธรรมที่เป็นธาตุ  คือ พระอรหัตผล
.   กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล
   อิติปิ  โส  ภะคะวา
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  มีพระคุณดังพรรณมานานี้แล
   อะ  อา
   (มนต์คาถา)
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
   ชัมพูทีปัญจะอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้เป็นอิสระแห่งชมภูทวีป  ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือชมพูทวีป
   นะโม  พุทธายะ
   ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
   นะโม  ธัมมายะ
   ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
   นะโม  สังฆายะ
   ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
   ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง
   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
   อา  ปา  มะ  จุ  ปะ
   หัวใจพระวินัยปิฏก
   ที  มะ  สัง  อัง  ขุ
   หัวใจพระสุตตันตปิฏก
   สัง  วิ  ธา  ปุ  กะ  ยะ  ปะ
   หัวใจพระอภิธรรมปิฏก
   อุ  ปะ  สะ  ชะ  สุ  เห  ปา  สา  ยะ  โส
   (มนต์คาถา)
   โส  โส  สะ  สะ  อะ  อะ  อะ  อะ  นิ
   หัวใจโลกุตตรธรรม  คือ มรรคสี่ ผลสี่ นิพพานหนึ่ง
   เต  ชะ  สุ  เน  มะ  ภู  จะ  นา  วิ  เว
   หัวใจพระเจ้าสิบชาติแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ
   อะ  สัม  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ
   หัวใจพระพุทธคุณเก้า  (นวหรคุณ)
   อิ  สวา  สุ  สุ  สวา  อิ
   หัวใจคุณพระรัตนตรัย
   กุสะลา  ธัมมา  จิตติ  วิอัตถิ
   ธรรมะฝ่ายกุศล  มีนัยวิจิตรพิสดาร
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้ไกลจากกิเลส
   อะ  อา
   (มนต์คาถา)
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
   สา  โพธิ  ปัญจะ  อิสะโร  ธัมมา
   (มนต์คาถา)
.   กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมฝ่ายกุศล
   นันทะวิวังโก
   (มนต์คาถา)
   อิติ  สัมมาสัมพุทโธ
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแล
   สุ  คะ  ลา  โน
   (มนต์คาถา)
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:38:45 PM »
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
   จาตุมมะหาราชิกา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือเทวโลกชั้นจาตุมมหาราช
   อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน
   พระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ
   อุ  อุ
   (มนต์คาถา)
   ยาวะ  ชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
   ตาวะติงสา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
   นันทะ  ปัญจะ
   (มนต์คาถา)
   สุคะโต  โลกะวิทู
   พระพุทธเจ้า  ผู้เสด็จไปดีแล้ว  ผู้รู้แจ้งโลก
   มะหาเอโอ
   (มนต์คาถา)
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
   ยามา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นยามา
   พรัหมะสัททะ  ปัญจะ  สัตตะ  สัตตาปาระมี  อะนุตตะโร
   พระโพธิสัตว์ห้า  และบารมีของพระโพธิสัตว์  ยอดเยี่ยมกว่าเสียงจากพระพรหม (หรือประกาศิตของพรหม)
   ยะมะกะขะ
   (มนต์คาถา)
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
.   ตุสิตา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นดุสิต
   ปุ  ยะ  ปะ  กะ
   (มนต์คาถา)
   ปุริสะทัมมะสาระถิ
   พระพุทธเจ้า  พระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
.   นิมมานะระตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
   เหตุโปวะ
   (มนต์คาถา)
   สัตถา  เทวะมะนุสสานัง
   พระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
   ตะถะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
.   ปะระนิมมิตตะวะสะวัตตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
   สังขาระขันโธ
   ขันธ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:39:30 PM »
   ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา
   ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  (มิใช่ตัวตนของเราจริง)

ไตรลักษณ์  แปลความตามที่เรียงลำดับโดยทั่วไป  คือ อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา  ในที่นี้เรียง  ทุกขัง ก่อน
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:39:59 PM »
   รูปะขันโธ  พุทธะปะผะ
   แม้ว่ารูปขันธ์ของพระพุทธเจ้า (ก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปและเป็นอนัตตา)
   ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
.   พรัหมา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา
   ธรรมะฝ่ายกุศล  เป็นใหญ่เหนือกว่าพระพรหม
   นัตถิปัจจะยา  วินะปัญจะ  ภะคะวะตา
   แม้ธรรมะที่กล่าวถึงความไม่มีเป็นปัจจัย  พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้  ไม่มียกเว้น
   ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่งตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
   นะโม  พุทธัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
   นะโม  ธัมมัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
   นะโม  สังฆัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
   พุทธิลา  โภกะลา  กะระกะนา
   (มนต์คาถา)
   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ
   ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
   หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะฯ
   (มนต์คาถา)
.   นะโม  พุทธัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
   นะโม  ธัมมัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
   นะโม  สังฆัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
   วิตติ  วิตติ  มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  วัตติ  วัตติ
   (มนต์คาถา)
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:40:31 PM »
   มะยะสุ  สุวัตถิ  โหนตุ
   ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
   หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ
   (มนต์คาถา)
.   อินทะสาวัง  มะหาอินทะสาวัง  พรัหมะสาวัง  มะหาพรัหมะสาวัง  จักกะวัตติสาวัง  มะหาจักกะวัตติสาวัง  เทวาสาวัง  มะหาเทวาสาวัง  อิสิสาวัง  มะหาอิสิสาวัง  มุนีสาวัง  มะหามุนีสาวัง  สัปปุริสสาวัง  มะหาสัปปุริสสาวัง  พุทธะสาวัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง     อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิ  วิชชาธาระณังสาวัง  สัพพะโลกา  อิริยานังสาวัง
   (มนต์คาถาจากพระคาถามหาทิพยมนตร์)
   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุฯ
   ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
.   สาวัง  คุณัง  วะชะพะลัง  เตชัง  วิริยัง  สิทธิกัมมัง  นิพพานัง  โมกขัง  คุยหะกัง  ทานัง  สีลัง  ปัญญานิกขัง  ปุญญัง  ภาคะยัง  ตัปปัง  สุขัง  สิริรูปัง  จาตุวีสะติ  เทสะนัง
   (มนต์คาถาจากพระคาถามหาทิพยมนต์)
   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ
   (มนต์คาถา)  ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเดิม
   หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะฯ
   (มนต์คาถา)
.   นะโม  พุทธัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
   ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ
   รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง
   นะโม  อิติปิ  โส  ภะคะวา
   ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

.   นะโม  ธัมสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
   ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ
   รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง
   นะโม  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
   ขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
.   นะโม  สังฆัสสะ
   ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
   ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ  สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ
   รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มิใช่ตัวตนของเราจริง
   นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
   ขอนอบน้อมพระสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้ปฏิบัติดีแล้ว
   วาหะปะริตตัง
   พระปริตรที่นำสิ่งดีงามมาให้
.   นะโม  พุทธายะ
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
มะอะอุ
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  ยาวะ  ตัสสะ  หาโย
ตราบใดที่ความไม่เที่ยง  ความเป็นทุกข์  และความเป็นอนัตตามีอยู่จริงเช่นนี้  ทุกสิ่งก็มีความสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่ตราบนั้น
โม  นะ  อุอะมะ
ขอนอบน้อมพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา
ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:41:07 PM »
อุ  อะ  มะ  อะ  วันทา
ขอกราบไหว้พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
นะโม  พุทธายะ
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะ  อะ  กะ  ติ  นิ  สะ  ระ  ณะ
(มนต์คาถา)
อา  ระ  ปะ  ขุท  ธัง
(มนต์คาถา)
มะ  อะ  อุ
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ
ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
วิปัสสิต
(สำเร็จและเห็นแจ้ง)
สัพพะทุกขา  สัพพะภะยา  สัพพะโรคา  วินัสสันตุ
(ด้วยอำนาจแห่งยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกที่ข้าพเจ้าได้สวดแล้วนี้)
ขอทุกข์ภัย  อันตราย  และโรคทั้งปวง  จงพินาศไปสิ้น
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham