ผู้เขียน หัวข้อ: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong  (อ่าน 28218 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 10:24:39 AM »
คำแปลพุทธชัยมงคลคาถา
๑.พระจอมมุนี  ได้ชนะพญามาร  ผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน  ถืออาวุธครบมือ  ขี่คชสารครีเมขละ  พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึก  ด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้น  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๒.พระจอมมุนี  ได้ชนะอาฬวกยักษ์  ผู้มีจิตกระด้าง  ปราศจากความอดทน  มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง  ด้วยวิธีทรมาณเป็นอันดี  คือ  พระขันตี (ความอดทน) ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๓.พระจอมมุนี  ได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี  เป็นช้างเมายิ่งนัก  แสนที่จะทารุณ  ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า  ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ  คือพระเมตตา  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๔.พระจอมมุนี  มีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์   ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมาล  (ผู้มีพวงคือนิ้วมนุษย์)  แสนร้ายกาจมีฝีมือ  ถือดาบวิ่งไล่พระองค์  ไปสิ้น  ๓  โยชน์  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๕.พระจอมมุนี  ได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา  ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์  เพราะทำไม้มีสัณฐานอันกลม  ให้เป็นประดุจมีท้อง  ด้วยวิธีสมาธิอันงาม  คือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๖.พระจอมมุนี  รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป  คือปัญญา  ได้ชนะสัจจกนิครนถ์  ผู้มีอัชฌาสัยที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์  มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตน  ให้สูงดุจยกธง  เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก  ด้วยเทศนาญาณวิธี  คือรู้อัชฌาสัยแล้ว  ตรัสเทศนา  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๗.พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส   นิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมาน   พญานาคราช   ชื่อนันโทปนันทะ   ผู้มีความรู้ผิด   มีฤทธิ์มาก   ด้วยวิธีอันให้อุปเทห์แห่งฤทธิ์  แก่พระเถระ  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
๘.พระจอมมุนี  ได้ชนะพรหมผู้มีนามว่า  ท้าวพกา  ผู้มีฤทธิ์  มีอันสำคัญตนว่า  เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์  มีมืออันท้าวภุชงค์  คือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดตรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว  ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนาญาณ  ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
นรชนใด  มีปัญญา  ไม่เกียจคร้าน  สวดก็ดี  ระลึกก็ดี  ซึ่งพระพุทธชัยมงคล  ๘  คาถา  แม้เหล่านี้ทุก ๆ วัน  นรชนนั้นจะพึงละเสียได้  ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลาย  มีประการต่าง ๆ เป็นเอนก  ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัย  อันเป็นบรมสุขแล .
   มหาการุณิโก  นาโถ    ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วย    พระมหากรุณา  หิตายะสัพพะปาณินัง  ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา  ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม  เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง  ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน .

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 10:29:17 AM »
หมายเหตุ                 การภาวนาพระพุทธชัยมงคลคาถา
๑.   เมื่อเผชิญกับศัตรูหมู่มาก  ซึ่งมุ่งจะทำลายความมุ่งมั่นตั้งใจ  ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามของเรา  ทำให้เราท้อถอยและท้อแท้ด้วยเหตุผลต่างๆ   ให้ภาวนาบทที่  ๑  ( มั่นใจในการทำความดี  ในเจตนาดี  และหวังดีของเราเอง  แล้วมุ่งหน้ากระทำต่อไป  จึงจะชนะศัตรูและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ )
๒.   เมื่อเผชิญกับผู้ที่มีจิตใจหยาบกระด้าง  ไม่ได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องวินัยและมารยาท  ให้ภาวนาบทที่  ๒  ( ในการที่เราเจอกับคนที่จิตใจกระด้าง  หยาบคาย  นับว่าเป็นโอกาสให้เราฝึกขันติธรรม  และหากเราฝึกได้ดี  ก็จะสามารถชนะใจคนแข็งกระด้าง  ทำให้เขายอมรับข้อเสนอของเราและทำประโยชน์ร่วมกันได้ )
๓.   เมื่อเผชิญกับสัตว์ดุร้าย  ให้ภาวนาบทที่  ๓  ( แม้ว่าสัตว์จะดุร้าย  เราก็ควรแผ่เมตตาให้ความเอ็นดู  ไม่ควรฆ่า  หรือใช้วิธีรุนแรง  ด้วยความเมตตานี้  จะทำให้มนุษย์กับสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ )
๔.   เมื่อเผชิญกับโจร  มุ่งทำร้ายเราหรือก่อนที่จะไปต่อสู้กับผู้ร้ายในสถานการณ์ที่ต้องสู้ไม่มีทางเลือกอื่น  ให้ภาวนาบทที่  ๔  ( วิธีที่ดี  คือ  ต้องพยายามทำให้เราเป็นฝ่ายเหนือกว่าเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้เสมอ  เมื่อเราทำให้เขายอมจำนนได้แล้ว  จึงค่อยหาโอกาสแนะนำสิ่งที่ดีแก่เขาภายหลัง  ด้วยเจตนาดีและมีเมตตา )
๕.   เมื่อต้องเจอกับคำครหา  นินทา   การใส่ความให้เสียหาย    ให้ภาวนาบทที่  ๕   ( เบื้องต้นต้องสงบจิตใจไว้ก่อน  อย่างน้อยก็ตระหนักถึงข้อที่ว่า  การนินทานั้น  เป็นหนึ่งในโลกธรรม  คือ  เป็นสิ่งประจำโลก  แม้พระพุทธองค์ยังมีคนกล่าวร้ายได้  จากนั้นจึงพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะ  หากจะโต้ตอบต้องตอบโต้ตามความเป็นจริง  หากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จริง  ผู้กล่าวหาย่อมแพ้ภัยตนเองไปในที่สุด)
๖.   เมื่อต้องตอบโต้คำถามจากผู้มีความเห็นผิดทะนงตัว  หรือต้องโต้วาทีเพื่อหาข้อยุติด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง  ให้ภาวนาบทที่  ๖  ( เมื่อเผชิญกับผู้ที่โอ้อวดยกเหตุผลต่างๆ  เพื่อมาหักล้างศีลธรรม  ความถูกต้องดีงาม  เราจำเป็นต้องโต้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนกว่า  โดยแยกแยะให้เขาเห็นข้อบกพร่องในเหตุผลของเขา  ถ้าเป็นปัญหา  ที่ต้องตอบตรงๆ  ก็ยกความเป็นจริงขึ้นหักล้าง  บางอย่างอาจถามย้อนก่อนตอบ  เพื่อให้ผู้ถามเห็นข้อบกพร่องในคำถามและเหตุผลที่ตนยกขึ้นถาม  อย่างไรก็ตาม  บางคำถามที่ควรงดเว้นไม่ควรตอบให้เสียเวลา )
๗.   เมื่อต้องเผชิญกับผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยม  มากด้วยอุบาย  ให้ภาวนาบทที่  ๗  ( เหตุการณ์บางอย่าง  เราอาจพึ่งผู้อื่น  เพื่อช่วยคลีคลายสถานการณ์  โดยเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ  ช่วยจัดการให้เรียบร้อย )
๘.   เมื่อต้องเผชิญกับผู้ใหญ่ที่มีความเห็นผิด  ผู้มีทิฐิมานะมาก  ทั้งมีอำนาจในสังคม  เป็นที่รู้จัก  และนับถือของคนทั่วไป   ต้องทำใจให้เป็นสมาธิด้วย   การภาวนาบทที่  ๘  ( เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่สำคัญในระดับที่เป็นหลักการ  หรือนโยบาย  ซึ่งแม้ผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนา  เป็นที่ยอมรับนับถึอของคนทั่วไป  ยังมีความเห็นผิดจากหลักการตามความเป็นจริง  เราต้องแม่นยำในหลักการพิจารณาหลักการ  หรือนโยบายนั้นอย่างรอบคอบ  แล้วชี้แจงให้เห็นถึงความบกพร่องและผลเสียที่เกิดขึ้นในระยะยาว  ทั้งนี้การชี้แจงกับผู้ใหญ่ต้องมีเหตุผลชัดเจน  ชี้แจงให้แจ่มแจ้งว่าหลักการ  วิธีการ  และเป้าหมายของกิจการนั้นๆ  มีความขัดแย้งกันอย่างไร  มีจุดบกพร่องที่สำคัญตรงไหนบ้าง  และอย่าลืมว่าหลังจากกระบวนการทางปัญญาสิ้นสุดลง  เรากับผู้ใหญ่นั้น  ยังคงมีความสัมพันธ์ร่วมงานกันได้ดังเดิม  หรืออาจจะดีกว่าเดิม  เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ  )
   อานิสงส์เบื้องต้น  ในการภาวนาชัยมงคลคาถานั้น  เป็นการยับยั้งการตัดสินใจ  อย่างหุนหันพลันแล่น  ไม่รอบคอบ  ซึ่งอาจให้ผลร้ายตามมาอย่างคาดไม่ถึง  และที่สำคัญ  เป็นการ  เรียกสติกลับคืนมา  เพื่อให้จิตใจมั่นคง  เมื่อจิตใจมั่นคงแล้ว  จะทำให้เราจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น  และได้ผลดีย้อนกลับมามากขึ้นด้วย

ออฟไลน์ ส. เพ็งพล

 • เกล็ดเมล็ด
 • *
 • กระทู้: 41
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 22
 • ชมรมพระวังหน้า
  • ดูรายละเอียด
  • ชมรมพระวังหน้า
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 12:48:04 PM »
โมทนาสาธุครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2010, 09:13:53 PM โดย sithiphong, เหตุผล: เพิ่มสระ า หลังตัว ส ครับ »
ชมรมพระวังหน้า

ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 08:57:19 PM »
 :13: อนุโมทนาครับพี่หนุ่ม
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:27:34 PM »
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

      เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก  มีคำกล่าวในหนังสือนำว่า  ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน  มีอานิสงค์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลก  และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ    ทำมาหากินเจริญฯ
      ผู้ใดสร้างไว้สวดมนต์  สักการะบูชาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่  และจะมีความสุข     ศิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบัน กาลอนาคต  และภายหน้าภาคหน้า  ด้วยอำนาจของความเคารพในพระคาถานี้  สร้างครบ ๗ วัน  ครบอายุ  หมดเคราะห์โศกทุกประการฯ

ประวัติต้นฉบับเดิมกล่าวไว้ว่า
      หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าศักดิ์สิทธิ์     ถ้าผู้ใดได้สวนมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าแล้ว  ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ  แม้ได้บูชาไว้กับ      บ้านเรือนก็อาจป้องกันอันตรายต่าง ๆ จะภาวนาพระคาถาอื่น ๆ สัก ๑๐๐ ปี  อานิสงค์         ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง  ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์         จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำ  ก่อเป็นพระเจดีย์  ตั้งแต่มนุษยโลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก  อานิสงค์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้  และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ใน       ต้นฉบับเดิมนั้นอีกหลายประการฯ
      ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก  เป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลาน  จึงแปลเป็นภาษาไทย  หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลก
      ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้  ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุสามเณร หรือญาติสนิทมิตรสหาย  ครบ ๗ วัน  หรือครบอายุปัจจุบันของตน  จะบังเกิดโชคลาภ      ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง  จะพ้นเคราะห์  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย  และภัยพิบัติทั้งปวง
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:28:54 PM »
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ   โส  ภะคะวา
   แม้เพราเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้ไกลจากกิเลส

     วะตะ  บางฉบับเป็น  วัจจะ  ที่ถูกตามภาษาบาลีควรเป็น  วะตะ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:30:22 PM »
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะ  สัมปันโน  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้รู้แจ้งโลก
.   อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์  ด้วยเศียรเกล้า
   สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  ด้วยเศียรเกล้า
   วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิริสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ  ด้วยเศียรเกล้า
   สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว  ด้วยเศียรเกล้า
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:31:29 PM »
   โลกะวิทุง   สะระณัง  คัจฉามิ 
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
บางแห่งเป็น  โลกะวิทัง  ตามหลักบาลีไวยากรณ์ต้องเป็น  โลกะวิทุง มาจากศัพท์เดิมว่า  โลกะวิทู
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:32:05 PM »
   โลกะวิทุง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก  ด้วยเศียรเกล้า
.   อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนุตตะโร  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่า
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปุริสะธัมมะสาระถิ  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
   อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา
   แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน
.   อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม  ไม่มีใครยิ่งกว่า  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
   อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ
   ข้าพเจ้า  ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม  ด้วยเศียรเกล้า
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออนไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7409
 • กิจกรรม:
  1.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: บทสวดมนต์ รวบรวมโดย sithiphong
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:32:52 PM »
   ปุริสะทัมมะสาระถิง   สะระณัง  คัจฉามิ
   ข้าพเจ้า  ขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ  ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
ปุริสะทัมมะสาระถิง  ในที่นี้ประกอบศัพท์ตามหลักบาลีไวยากรณ์  บางแห่งเป็น  ปุริสะทัมมะสาระถิ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham