ผู้เขียน หัวข้อ: การระลึกชาติของพระพุทธเจ้า ชาติที่ ๑ - ๑๗๐  (อ่าน 1236 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsการระลึกชาติของพระพุทธเจ้า ชาติที่ ๑ - ๑๗๐

การระลึกชาติของพระพุทธเจ้า
ชาติที่่ ๑ เรื่อง พ่อค้าเกวียนฉลาด และพ่อค้าเกวียนโง่
              พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ฉลาด   
              พระเทวทัตได้เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนโง่
 
ชาติที่ ๒ เรื่อง ขุดบ่อน้ำในทะเลทราย
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน
               ภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดเป็นผู้รับใช้

ชาติที่ ๓ เรื่อง ต้นเหตุพระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้า
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ 
               พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าโกง

ชาติที่ ๔ เรื่อง เศรษฐีหนู 
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นพ่อตา
               พระจุฬปันถกได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นลูกเขย

ชาติที่ ๕ เรื่อง เจ้าหน้าที่ตีราคาของหลวง
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ตีราคาของหลวงคนเก่า 
               พระอุทายีผู้โง่เขลาได้เคยเกิดเป็นเจ้าหน้าทีตีราคาของหลวงคนใหม่

ชาติที่ ๖ เรื่อง ผีเสื้้อน้ำถามปัญหาเทวธรรม
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมหิสสาสะกุมาร 
               พระหลวงตาองหนึ่งได้เคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำ

ชาติที่ ๗ เรื่อง หญิงหาบฟืนได้เป็นมเหสี 
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดมหาอุปราช
               ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้าพาราณสีกับหญิงหาบฟืน

ชาติที่ ๘ เรื่อง ผู้เชื่อฟังได้ดี
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระคามาณีราชกุมาร

ชาติที่ ๙ เรื่อง มัฆเทวะเสด็จออกบรรพชา 
               พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามัฆเทวะ
               พระราหุลได้เคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัฆเทวะ
               พระอานนท์ได้ เคยเกิดเป็นช่างตัดผม

ชาติที่ ๑๐ เรื่อง สุขบรรพชิต 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีสำเร็จฌาณมีบริวารมากในป่าหิมพาน

ชาติที่ ๑๑ เรื่อง เนื้อเทวทัตและเนื้อสารีบุตร
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเนื้อนายฝูงผูัเป็นพ่อในป่าแห่งหนึ่ง
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นเนื้อลักขณะผู้เป็นบุตร
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นเนื้อกาฬะผู้เป็นบุตร

ชาติที่ ๑๒ เรื่อง เนื้อนิโครธ และเนื้อสาขา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเเกิดเป็นพญาเนื้อนิโครธ
                 มารดาพระกุมารกัสสปได้เคยเกิดเป็นแม่เนื้อมีครรภ์
                 พระเทวท้ตได้เคยเเกิดเป็นเนื้อสาขะ

ชาติที่ ๑๓ เรื่อง เนื้อหนุ่มหลงนางเนื้อจนตัวตาย                       
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดา
                 ภิกษุรูปหนึ่งได้เกืดเป็นเนื้อหนุ่มที่รักใคร่ผูกพันนางเนื้อในป่าใกล้บ้าน
 
ชาติที่ ๑๔ เรื่อง เลียงผาหลงรสน้ำผึ้ง
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าสัญชัย

ชาติที่ ๑๕ เรื่อง ลูกเนื้อหัวดื้อ 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเนื้อพี่ชาย 
                 นางอุบลวรรณาได้เคยเกิดเป็นเนื้อน้องสาว
                 ภิกษุว่ายากรูปหนี่งได้เคยเกิดเป็นเนื้อหลานชาย

ชาติที่ ๑๖ เรื่อง ลูกเนื้อว่าง่าย
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเนื้อนายฝูงผู้เป็นลุง
                 พระราหุลได้เคยเกิดเป็นเนื้อผู้เป็นหลาน

ชาติที่ ๑๗ เรื่อง ราชสีห์กับเสือโคร่งโต้เถียงกัน
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระฤๅษีดาบส
                 พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นราชสีห์

ชาติที่ ๑๘ เรื่อง ฆ่าสัตว์ทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไป 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา

ชาติที่ ๑๙ เรื่อง ฆ่าสัตว์แก้บน 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดา

ชาติที่ ๒๐ เรื่อง ไม้อ้อไม่มีปล้อง (ข้อ)
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระยาวานร
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำ

ชาติที่ ๒๑ เรื่อง กวางโพธิสัตว์กับนายพรานเทวทัต
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกวาง
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนายพรานเมื่อตายแล้วไปตกนรก

ชาติที่ ๒๒ เรื่อง พญาสุนัขช่วยบริวาร
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาสุนัข 
                 บริวารได้เคยเกิดเป็นฝูงสุนัข 
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๒๓ เรื่อง ม้าโพธิสัตว์
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาม้า
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนายม้า
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๒๔ เรื่อง ม้าโพธิสัตว์ออกรบอีก
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาม้า 
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนายม้า
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
             
ชาติที่ ๒๕ เรื่อง ผู้สอนไม่รู้จักนิสัยของศิษย์ก็ไม่ได้ผล
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชครู
                  พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นคนเลี้ยงม้า
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๒๖ เรื่อง ช้างมหิลามุขะของพระเจ้าพาราณสี
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                 ภิกษุคบกับพวกพระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นช้าง

ชาติที่ ๒๗ เรื่อง ผู้เคยชอบกันในชาติก่อน
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ผู้รู้เหตุผล
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี   
                  ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง

ชาติที่ ๒๘ เรื่อง โควินันทิวิศาล
                  พระพุทธเจ้าเกิดได้เคยเกิดเป็นโควินันทิวิศาล
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์

ชาติที่ ๒๙ เรื่อง โคกัณทะมีกำลังมาก
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโคกัณทะ
                  นางอุบลวรรณาได้เคยเกิดเป็นยายแก่

ชาติที่ ๓๐ เรื่อง โคริษยาสุกร
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโคริษยาสุกร
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นโคตัวน้อง

ชาติที่ ๓๑ เรื่อง พระอินทร์สร้างศาลา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นมาตลีเทพสารถี

ชาติที่ ๓๒ เรื่อง นกยูงเสียลาภเพราะไม่ละอาย
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระยาหงส์ทอง
                  พระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งได้เคยเกิดเป็นนกยูง

ชาติที่ ๓๓ เรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกกระจาบนายฝูง
                  พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนกกระจาบที่แบ่งพวกทะเลาะกันทำให้แตกสามัคคี

ชาติที่ ๓๔ เรื่อง ปลาใหญ่หลงนางปลา
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                  ภิกษุองค์หนึ่งได้เคยเกิดเป็นปลาใหญ่ 
                  ภรรยาเก่าภิกษุได้เคยเกิดเป็นนางปลา 

ชาติที่ ๓๕ เรื่อง พญานกคุ่มป้องกันไฟ
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญานกคุ้ม (ลูก)
                  พระพุทธบิดามารดาได้เคยเกิดเป็นนกคุ้ม (พ่อแม่)

ชาติที่ ๓๖ เรื่อง พญานกฉลาดหนีภัย
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกนายฝูง
                 บริวารของพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพวกนกที่เชื่อฟัง

ชาติที่ ๓๗ เรื่อง สัตว์สามสหายเคารพกัน
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกกระทา
                 พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นช้าง
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นวานร

ชาติที่ ๓๘ เรื่อง นกยางหลอกกินปลา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                  ภิกษุช่างทำจีวรบ้านนอกได้เคยเกิดเป็นปู

ชาติที่ ๓๙ เรื่อง ทาสเกิดมานะเพราะทรัพย์
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกุดุมภีร์ผู้ออกอุบาย
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นลูกกุดุมภีร์

ชาติที่ ๔๐ เรื่อง มารขัดขวางการให้ทาน
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาตินี้ เรื่อง บุพกรรมที่ทำให้อดอยาก พระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ว่า
พระโลสกะติสสะได้เคยเป็นพระเถระเจ้าอาวาส
ในครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กีดกันข้าวยาคู
ที่ นายกุดุมภีร์ใส่บาตรฝากไปถวายพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์
และเอาข้าวยาคูไปเททิ้งในกองไฟไหม้ที่คันนาเมื่อกลับถึงวัดไม่เห็นพระเถระ
ก็เกิดความเสียใจและซูบผอมลงจนมรณะภาพ
ได้ไปตกนรกเป็นเวลานานมาก เมื่อพ้นจากนรก ได้มาเกิดเป็นยักษ์
และสุนัขหลายร้อยชาติและ ได้กินอาหารไม่พออิ่ม
และในชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นพระโลสกะติสสะผู้อดหยากยิ่งนัก
ก่อนปรินิพพาน พระสารีบุตรได้บิณฑบาตร
ได้จตุมาธุรสเต็มบาตรประสงค์จะให้พระโลสกะดื่มให้อิ่ม
จึงประคองบาตรไว้ให้ท่านดื่มจนอิ่ม แล้วก็ได้ปรินิพพานไปในคืนนั้น
                 
ชาติที่ ๔๑ เรื่อง กาละโมบ ขโมยกินในครัว
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกพิราบ

ชาติที่ ๔๒ เรื่อง ฤๅษีเลี้ยงลูกงูเห่า
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ฤๅษี

ชาติที่ ๔๓ เรื่อง มิตรโง่สู้ศัตรูฉลาดไม่ได้
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้า

ชาติที่ ๔๔ เรื่อง มิตรโง่สู้ศัตรูฉลาดไม่ได้อีก
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๔๕ เรื่อง ใช้ให้ลิงรดน้ำต้นไม้
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษบัณฑิต

ชาติที่ ๔๖ เรื่อง คนโง่ทำให้เหล้าเสีย
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี 

ชาติที่ ๔๗ เรื่อง มนต์เรียกฝนห่าแก้ว
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นศิษย์ของพราหมณ์
                  ภิกษุผู้ว่ายากได้เคยเกิดเป็นอาจารย์พราหมณ์

ชาติที่ ๔๘ เรื่อง เสียประโยชน์เพราะถือฤกษ์
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบัณฑิต
                  อาชีวกอีกคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นอาชีวกสมัยก่อน

ชาติที่ ๔๙ เรื่อง ห้ามฆ่าสัตว์เซ่นเทวดา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ชาติที่ ๕๐ เรื่อง พระเจ้ามหาสีลาทรงมั่นอยู่ในศีลอย่างยิ่ง
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาศีลา 
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ทุจริต

ชาติที่ ๕๑ เรื่อง รู้เท่านักเลงสุราที่วางยาพิษ
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี
                  พวกนักเลงสุราได้เคยเกิดเป็นนักเลงสุรา

ชาติที่ ๕๒ เรื่อง ผู้รอบคอบในเหตุกาลทั้งปวง
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน

ชาติที่ ๕๓ เรื่อง ยักษ์ขนเหนียว   
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร

ชาติที่ ๕๔ เรื่อง แก้หนักให้เป็นเบา   
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นชาวนา

ชาติที่ ๕๕ เรื่อง วานรหลอกจรเข้   
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาวานร
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นจรเข้ 
                 นางจิญจมาณวิกาได้เคยเกิดเป็นจรเข้ตัวเมีย

ชาติที่ ๕๖ เรื่อง ผู้มีธรรม ๓ อย่างสู้ศัตรูได้   
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นลูกวานร
                  พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพ่อวานร

ชาติที่ ๕๗ เรื่อง คนตีกลองหัวดื้อ   
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นคนตีกลอง (พ่อ)
                  ภิกษุผู้ว่ายากได้เคยเกิดเป็นคนตีกลอง (ลูก)

ชาติที่ ๕๘ เรื่อง คนเป่าสังข์หัวดื้อ   
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นลูกคนเป่าสังข์
                  ภิกษุหัวดื้อได้เคยเกิดเป็นคนเป่าสังข์

ชาติที่ ๕๙ เรื่อง มนต์ไม่รู้เบื่อ   
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์อาจารย์ทิศาปาโมกข์
                 เมืองตักสิลาพระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นมานพ

ชาติที่ ๖๐ เรื่อง นับแต่ออกจากเปลือกไข่
                พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ชาติที่ ๖๑ เรื่อง บัณฑิตเปรียงถูกภรรยาคิดร้าย
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบัณฑิตเปรียง
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนายโจร 
                 (พระพุทธเจ้าแสดงแก่ภิกษุผู้อยากสึก ภิกษุรูปนั้นฟังแล้วไม่อยากสึกสำเร็จเป็นพระโสดาบัน)

ชาติที่ ๖๒ เรื่อง หญิงไม่ดีอีกคนหนึ่ง
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ใหญ่ทิศาปาโมกข์

ชาติที่ ๖๓ เรื่อง หญิงประพฤติชั่วอีกคนหนึ่ง
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์
                 (เรื่องนี้ได้มีสุภาษิต สุรา นารี วิถี คงคา ศาลา เปรียบผู้หญิง
เหมือน แม่น้ำ หนทาง โรงเหล้า ที่ประชุม บ่อน้ำ)

ชาติที่ ๖๔ เรื่อง ฤๅษีหลงรักพระนางมุทุลักขณา 
                พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี 
                พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                นางอุบลวรรณาได้เคยเกิดเป็นพระนางมุทุลักขณา
                (พระพุทธเจ้าแสดงแก่ภิกษุผู้อยากสึก ภิกษุรูปนั้นฟังแล้วไม่อยากสึก
                สำเร็จเป็นพระโสดาบัน)

ชาติที่ ๖๕ เรื่อง พกผ้า
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าโกศล

ชาติที่ ๖๖ เรื่อง พราพมณ์ที่อ้างว่าเป็นพระพุทธบิดามารดา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นลูกของพราหมณ์ 
                 พระนางสิริมายากับพระเจ้าสุทโธทนะได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์สามีภรรยาเมืองสาเกต

ชาติที่ ๖๗ เรื่อง งูพิษใจเด็ดตัวหนึ่ง 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหมองู
                  พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นงู
                 
ชาติที่ ๖๘ เรื่อง บัณฑิตจอบที่บวชถึง ๗ หน
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบัณฑิตจอบ
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๖๙ เรื่อง มานพผู้เกียจคร้าน 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์
                 ภิกษุผู้เกียจคร้านได้เคยเกิดเป็นมานพ

ชาติที่ ๗๐ เรื่อง พญาช้างโพธิสัตว์ถูกนายพรานเทวทัตตัดงา
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง 
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนายพราน
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นรุขเทวดา

ชาติที่ ๗๑ เรื่อง จริงอย่่างเขาว่า 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้า 
                 พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมารอกตัญญูู

ชาติที่ ๗๒ เรื่อง รุกขเทวดาเห็นแก่่การบวงสรวง 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าเทวดา

ชาติที่ ๗๓ เรื่อง พญาปลาช่่อนทำให้ฝนตกใหญ่ 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาปลาช่อน
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นปธุนนเทวราชผู้ช่วยทำให้ฝนตก

ชาติที่ ๗๔ เรื่อง เราไม่ความระแวง 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                  บริวารพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพวกพ่อค้าเกวียน

ชาติที่ ๗๕ เรื่อง พระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศล
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๗๖ เรื่อง อิลลีสะเศรษฐีขี้เหนียว
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นช่างตัดผม
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                  พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                  ที่เคยเป็นบิดาของอิลลีสะเศรษฐีขี้เหนียวและได้
                  ทรมานอิลลีสะเศรษฐีขี้เหนียวให้ตัดความตระหนี่

ชาติที่ ๗๗ เรื่อง อำมาตย์ทุจริตให้ท้ายพวกโจร
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้า
                  พระเจ้าโกศลได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ทุจริต

ชาติที่ ๗๘ เรื่อง นายพิมเสนผู้อวดดี
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมานพ
                  ภิกษุผู้อวดว่ามีตระกูลสูงได้เคยเกิดเป็นนายพิมเสน

ชาติที่ ๗๙ เรื่อง โทษแห่งสุรา 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์อาจารย์ฤๅษีผู้มีอภิญญา
                 พระภิกษุ ๕๐๐ องค์ได้เคยเกิดเป็นฤๅษี ๕๐๐ องค์

ชาติที่ ๘๐ เรื่อง มิตตวินทุกะมานพผู้หัวดื้อ 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวราช
                 ภิกษุหัวดื้อองค์หนึ่งได้เคยเกิดเป็นมิตตวินทุกะมานพผู้หัวดื้อ

ชาติที่ ๘๑ เรื่อง นายกาลกัณณิ     
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี
                 พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนายกาลกัณณิ

ชาติที่ ๘๒ เรื่อง เด็กฉลาดเกินตัว 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๘๓ เรื่อง ต้นอะไร 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน
                  พวกบริวารพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบริวารพ่อค้าเกวียน

ชาติที่ ๘๔ เรื่อง พราหมณ์ทดลองศีล 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ชาติที่ ๘๕ เรื่อง การถือมงคลตามตำราพราหมณ์                           
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                  พราหมณ์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์

ชาติที่ ๘๖ เรื่อง โคสารัมภะ 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโคสารัมภะ
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์

ชาติที่ ๘๗ เรื่อง ดาบสลวงโลก
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้า
                  ภิกษุผู้หลอกลวงชาวบ้านได้เคยเกิดเป็นดาบสลวงโลก

ชาตินี้ เรื่อง มิตรไม่รู้จักคุณ พระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ว่า
อนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เคยเกิดเป็น เศรษฐีในเมือง
เพื่อนทรยศของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีนอกเมือง

ชาติที่ ๘๘ เรื่อง นักเลงสะกาโกง 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นสหายของนักเลงสะกาโกง
               
ชาติที่ ๘๙ เรื่อง วานรขโมยสร้อยพระศอ 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมหาอำมาตย์
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๙๐ เรื่อง ราชสิห์กินยาพิษตาย 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๙๑ เรื่อง พระสุนักขัตตภิกษุผู้หันไปเข้ารีต 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาชีวก

ชาติที่ ๙๒ เรื่อง พระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดิ์โดยย่อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์คืนวันที
พระองค์จะทรงดับขันธ์ปรินิพพานที่พระราชอุทธยานเมืองกุสินารา
ว่าที่นี่เคยเป็นราชธานีใหญ่
พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดิ์

ชาติที่ ๙๓ เรื่อง พระราชกุมารผู้ไม่หลงกลนางยักษิณี 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร

ชาติที่ ๙๔ เรื่อง มานพหาเลือกชื่อ 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                  ภิกษุผู้ชอบเปลี่ยนชื่อบ่อยๆได้เคยเกิดเป็นมานพหาเลือกชื่อเปลี่ยนบ่อยๆ

ชาติที่ ๙๕ เรื่อง พ่อค้าโกง 
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบัณฑิตเล็ก
                  พ่อค้าโกงในเมืองพาราณสีได้เคยเกิดเป็นบัณฑิตใหญ่

ชาติที่ ๙๖ เรื่อง พระสารีบุตรเคยมีปัญญายิ่งกว่าผู้อื่นมาแล้ว 
                 พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ 
                 พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้ใหญ่

ชาตินี้        เรื่อง บุพกรรมของพระสีวลี  พระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ว่า
ในชาติก่อนโน้นบิดาของราชกุมารซี่งเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี
ถูกพระเจ้าโกศลล้อมยึดเมืองฆ่าเอามเหสีไปครอง พระราชกุมารหนีไปได้
และได้รวบรวมผู้คนมาล้อมกรุงพาราณสี พระราชชนนีลอบส่งส่งข่าวว่า
อย่ารบพุ่ง จึงล้อมเมืองไว้ถึง ๗ ปี แต่ยังไม่ได้เมือง พระราชชนนีลอบส่งข่าวบอกว่า
ให้ปิดประตูเล็กๆเสียให้หมด ไม่ให้คนออกไปทำมาหากิน
พระราชกุมารก็ทำตาม ชาวเมืองก็จับพระเจ้าโกศลผู้เคยชิงเมือง
ถวายแก่พระราชกุมารให้สำเร็จโทษเสีย แล้วครองเมืองต่อแทนราชบิดา
เนื่องจากผลของกรรมที่ทำในชาติก่อนจึงส่งผลให้พระราชกุมาร
มาเกิดเป็นพระสีวลีในชาตินี้
พระสีวลีได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมารอยู่ในท้องมารดาถึง ๗ ปี และติดที่ช่องคลอด ๗ วัน

ชาตินี้        เรื่อง พระพุทธเจ้าชมปัญญาของพระสารีบุตร พระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ว่า
                  พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้มีปัญญา

ชาตินี้        เรื่อง อุบาสกคนหนึ่งทดลองลูกสาว พระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ว่า
                  อุบาสกและลูกสาวได้เคยเกิดเป็นพ่อทดลองธิดาเหมือนชาตินี้

ชาติที่ ๙๗ เรื่อง เศรษฐีหนีโจร
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๙๘ เรื่อง เทวดาตอบมิตตะวิทุกะมานพ
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๙๙ เรื่อง ช้างกลัวตาย
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดา
                  ภิกษุผู้กลัวตายได้เคยเกิดเป็นช้างผู้กลัวตาย
                  (พระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุกลัวตายฟังจบแล้วภิกษุนั้นได้บรรลุพระโสดาบัน)

ชาติที่ ๑๐๐ เรื่อง ฤาษีสอนบุตรผู้จะลาสึก
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นบิดา
                   ภิกษุองค์หนึ่งได้เคยเกิดฤๅษีเป็นบุตร
                   หญิงสาวที่เล้าโลมภิกษุรูปนั้นได้เคยเกิดเป็นกุมารี

ชาติที่ ๑๐๑ เรื่อง บุรุษเปลี้ยดีดขี้แพะ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                   ภิกษุผู้ดีดกรวดถูกตาหงษ์ได้เคยเกิดเป็นบุรุษเปลี้ย

ชาติที่ ๑๐๒ เรื่อง หญิงรู้จักอาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์

ชาติที่ ๑๐๓ เรื่อง ขนมรำ  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดาต้นละหุ่่ง
                   (ชายเข็ญใจถวายขนมรำแก่พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นชายเข็ญใจถวายขนมรำแก่เทวดา)

ชาติที่ ๑๐๔ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกหลอกพราหมณ์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๐๕ เรื่อง ปลาสามตัว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปลาที่คิดพอดี
                    (ภิกษุสององค์ ที่ฟังพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ ก็ได้สำเร็จพระโสดาบัน)
                 
ชาติที่ ๑๐๖ เรื่อง นางนกที่รู้จักสอนแต่ผู้อื่น
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนางนกหัวหน้าฝูง
                    ภิกษุณีที่ชอบสอนแต่ผู้อื่นได้เคยเกิดเป็นนางนกตัวหนึ่ง 

ชาติที่ ๑๐๗ เรื่อง อาจารย์ไม่เชื่อศิษย์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นศิษย์
                    ภิกษุหัวดื้อได้เคยเกิดเป็นอาจารย์

ชาติที่ ๑๐๘ เรื่อง ผู้ตายเพราะปาก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีอาจารย์
                    พระโกกาลิกะเพื่อนของเทวทัตได้เคยเกิดเป็นฤๅษีปากร้ายถูกฆ่าตาย

ชาติที่ ๑๐๙ เรื่อง อุบายนกกระจาบ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกกระจาบ

ชาติที่ ๑๑๐ เรื่อง ไก่ขันไม่เป็นเวลา
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                   ภิกษุผู้ไม่รู้จักเวลาว่าเวลาไหนควรทำอะไรได้เคยเกิดเป็นไก่ขันไม่เป็นเวลา

ชาติที่ ๑๑๑ เรื่อง ชาติก่อนของนางจิญจมาณวิกา
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชครู
                   นางจินมาณวิกาได้เคยเกิดเป็นอัครมเหสี

ชาติที่ ๑๑๒ เรื่อง มิตรต่ำช่วยมิตรสูงได้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดาก่อหญ้าคา
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นเทวดาต้นไม้ใหญ่

ชาติที่ ๑๑๓ เรื่อง พระเจ้ากรุงราชคฤห์ทรงริษยาช้างพระที่นั่ง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นควานช้าง
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ากรุงราชคฤห์

ชาติที่ ๑๑๔ เรื่อง เห็นงูเหมือนงอนไถ 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์
                    พระโลฬุทายีได้เคยเกิดเป็นลูกศิษย์มีความเพียรดีแต่โง่เขลา

ชาติที่ ๑๑๕ เรื่อง ฤๅษีให้ทานน้ำ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ฤๅษีผู้เป็นอาจารย์
                    ภิกษุองค์หนึ่งได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้มีความเพียรให้ทานแก่สัตว์ทั้งหลาย

ชาติที่ ๑๑๖ เรื่อง ขี้ข้าได้ดีชื่อว่านายกฏาหกะ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นนาย
                   ภิกษุชอบอวดได้เคยเกิดเป็นนายกฏาหกะผู้เคยเป็นทาสของเศรษฐี

ชาติที่ ๑๑๗ เรื่อง พราหมณ์ดูลักษณะดาบ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร
                    พราหมณ์ดูลักษณะดาบได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ดูลักษณะดาบของพระเจ้าโกศล

ชาติที่ ๑๑๘ เรื่อง ขี้ข้าได้ดีชื่อว่านายกลัณฑุกะ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นนาย
                    ภิกษุชอบอวดได้เคยเกิดเป็นนายกลัณฑุกะผู้เคยเป็นทาสของเศรษฐี

ชาติที่ ๑๑๙ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกหลอกกินหนู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาหนู
                    ภิกษุโกหกได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๒๐ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกขนเกรียนหลอกกินหนู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาหนู
                    ภิกษุหลอกลวงได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกขนเกรียน                                     

ชาติที่ ๑๒๑ เรื่อง ยาแก้ไข้มารยาหญิง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์
                    ผัวเมียคู่หนึ่งได้เคยเกิดเป็นผัวเมียมาก่อน

ชาติที่ ๑๒๒ เรื่อง มิตรอกตัญญู 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นสังขเศรษฐี
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นปิลิยเศรษฐี

ชาติที่ ๑๒๓ เรื่อง พระราชกุมารไม่หลงนางยักษิณี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชา

ชาติที่ ๑๒๔ เรื่อง ผู้มีปัญญารู้จักหาที่ปลอดภัย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญานก

ชาติที่ ๑๒๕ เรื่อง ปัญญาพระสารีบุตรในการก่อน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นศิษย์ผู้ใหญ่

ชาติที่ ๑๒๖ เรื่อง ปัญญาพระสารีบุตรในการก่อนอีก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นศิษย์ผู้ใหญ่

ชาติที่ ๑๒๗ เรื่อง โลภมากลาภหาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหงส์ทอง
                    นางตุลละนันทาภิกษุณีผู้ละโลบได้ไม่รู้จักพอด้เคยเกิดเป็นนางพราหมณ์

ชาติที่ ๑๒๘ เรื่อง โลภนักมักตัวตาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นช่างแก้ว
                                 
ชาติที่ ๑๒๙ เรื่อง ฤๅษีหลอกฆ่าเหี้ย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาเหี้ย
                    ภิกษุลวงโลกได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๑๓๐ เรื่อง พรานแหเทวทัต
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพรานแห

ชาติที่ ๑๓๑ เรื่อง พญากาช่วยญาติ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญากา
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๑๓๒ เรื่อง ลูกพญาเหี้ยคบกิ้งก่า
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาเหี้ย
                    ภิกษุองค์หนึ่งผู้ไปคบบริวารพระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นลูกพญาเหี้ย

ชาติที่ ๑๓๓ เรื่อง นักเลงสุราออกอุบายฆ่าสุนัขจิ้งจอก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาสุนัขจิ้งจอก 
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนักเลงสุรา

ชาติที่ ๑๓๔ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกทำตามราชสีห์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาราชสีห์

ชาติที่ ๑๓๕ เรื่อง ผู้ไม่เชื่อการฆ่าสัตว์บูชายันต์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๑๓๖ เรื่อง คุณแห่งการเลี้ยงนกแขกเต้าไว้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าตัวพี่
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าตัวน้อง

ชาติที่ ๑๓๗ เรื่อง กาวิดน้ำทะเล
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดา

ชาติที่ ๑๓๘ เรื่อง ตายเพราะเชื่อเมีย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดาที่ห้ามปราม
                    สองสามีภรรยาได้เคยเกิดเป็นสองสามีภรรยาในอดีตชาติ

ชาติที่ ๑๓๙ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกติดอยู่ในท้องช้าง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๔๐ เรื่อง ฤๅษีออกอุบายสอนเจ้าชาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระราชกุมารได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร

ชาติที่ ๑๔๑ เรื่อง เสกมนต์ปลุกเสือตายให้ลุกขึ้น
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 
                   พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง
                   พระอชาตสตรูได้เคยเกิดเป็นสัญชีวมานพ

ชาติที่ ๑๔๒ เรื่อง ผู้ชนะด้วยคุณธรรม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนายสารถี   
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพัลลิกะ

ชาติที่ ๑๔๓ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกหลงรักนางราชสีห์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชสีห์ผู้เป็นพี่ชาย
                    บุตรชายช่างตัดผมได้เคยเกิดเป็นราชสีห์
                    นางกษัตริย์เมืองเวสาลีด้เคยเกิดเป็นนางราชสีห์

ชาติที่ ๑๔๔ เรื่อง สุกรท้าราชสีห์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาราชสีห์
                    ภิกษุอวดดีองค์หนึ่งได้เคยเกิดเป็นสุกร

ชาติที่ ๑๔๕ เรื่อง ฤๅษีสอนพญาครุฑให้เมตตาพญานาค
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    มหาอำมาตย์ทั้งสองซึ่งเป็นข้าศึกกันได้เคยเกิดเป็นพญานาคพญาครุฑ

ชาติที่ ๑๔๖ เรื่อง ให้พรแก่ผู้จาม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์
                    พระมหากัสสปได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๑๔๗ เรื่อง ช้างกตัญญู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพ่อพญาช้าง
                    ภิกษุองค์หนี่งได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง

ชาติที่ ๑๔๘ เรื่อง ราชสีห์กตัญญู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชสีห์
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๔๙ เรื่อง ม้าดุร้ายพบม้าดุร้าย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์คนเก่า
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                   
ชาติที่ ๑๕๐ เรื่อง พญานกยูงทองหลงไปติดบ่วง เพราะได้ยินเสียงนางนกยูง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกยูงทอง
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสีองค์ที่ ๗

ชาติที่ ๑๕๑ เรื่อง หงส์หามกา
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามิถิลา
                   พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นลูกกา 
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นหงส์ที่เป็นพ่อ
                   พระโมคคัลลาพระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นลูกหงส์ทั้งสอง

ชาติที่ ๑๕๒ เรื่อง ฤๅษีเลี้ยงช้าง 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีอาจารย์
                    ภิกษุผู้ว่ายากสอนยากได้เคยเกิดเป็นอินทสมานโคตร์ฤๅษี

ชาติที่ ๑๕๓ เรื่อง การบูชาไฟไม่มีเปลี่ยน 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
         
ชาติที่ ๑๕๔ เรื่อง สมโภชน์ช้าง                   
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมานพ
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์

ชาติที่ ๑๕๕ เรื่อง แร้งกตัญญู 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นแร้งผู้เลี้ยงมารดา                   
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี 
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๑๕๖ เรื่อง งูกับพังพอน 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    เสนาที่เป็นศัตรูและกลับเป็นมิตรกันได้เคยเกิดเป็นงูและพังพอน

ชาติที่ ๑๕๗ เรื่อง ที่ไม่เคยตายไม่มี 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พราหมณ์ทั้งสองได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์สองพ่อลูก

ชาติที่ ๑๕๘ เรื่อง เทพธิดาเกี้ยวฤๅษี 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    เทพธิดาที่หลงรักพระสมิทธิเถระได้เคยเกิดเป็นนางเทพธิดาที่รักใคร่กล่าวเล้าโลมฤๅษี

ชาติที่ ๑๕๙ เรื่อง นกมูลไถหากินผิดถิ่น 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกมูลไถ
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นเหยี่ยวอันหยาบช้า

ชาติที่ ๑๖๐ เรื่อง อระกะศาสดา 
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอระกะศาสดา
                   พุทธบริษัทได้เคยเกิดเป็นหมู๋ฤๅษี

ชาติที่ ๑๖๑ เรื่อง กิ้งก่าได้ทอง
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมโหสถ

ชาติที่ ๑๖๒ เรื่อง บวชเพราะได้ยินเสียงเล่าลือว่าตนบวช
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๑๖๓ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกร้องแข่งราชสีห์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาฤๅษี
                   พระโกกาลิกะเพื่อนของพระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๖๔ เรื่อง ลิงปลอมเป็นฤๅษี 
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นบิดา
                    พระราหุลได้เคยเกิดเป็นฤาษีผู้เป็นบุตร

ชาติที่ ๑๖๕ เรื่อง ลิงอกตัญญู ลิงเนรคุณ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษตักน้ำใส่รางให้ลิงดื่ม
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นลิงอกตัญญู ลิงเนรคุณ

ชาติที่ ๑๖๖ เรื่อง ลิงปลอมเป็นฤๅษีหลอกให้คนนับถือ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีหัวหน้า
                   ภิกษุผู้ชวงลวงชาวบ้านได้เคยเกิดเป็นลิงหลอกลวง

ชาติที่ ๑๖๗ เรื่อง ไม่ควรยกทัพในฤดูฝน
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชครู
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๑๖๘ เรื่อง ลิงไปลักกินผลมะพลับของชาวบ้าน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาวานร
                    มหานามสักยะราชได้เคยเกิดเป็นลิงเสนก       
           
ชาติที่ ๑๖๙ เรื่อง เต่าห่วงที่อยู่
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นช่างหม้อ
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นเต่า

ชาติที่ ๑๗๐ เรื่อง พราหมณ์ไม่ยอมกินอาหารของคนจัณฑาล
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษจัณฑาล>>> ผลของกรรม ชีวิตหลังความตาย ระลึกชาติได้ การเวียนว่ายตายเกิด
การระลึกชาติของพระพุทธเจ้า ชาติที่ ๑๗๑ - ๓๓๐
>>> http://reincarnationandlifeafterdeath.blogspot.com/2014/02/blog-post.html


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsการระลึกชาติของพระพุทธเจ้าชาติที่ ๑๗๑- ๓๓๐

ชาติที่ ๑๗๑ เรื่อง การพร้อมกันถวายทานแก่พวกฤๅษี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็น หัวหน้าฤๅษี ได้พาบริวารมาที่กรุงสารวัตถี
                    พักในพระราชอุทยานตลอดฤดูฝน ทรงแสดงธรรมว่า "ธรรมของสัปบุรุษทั้ง
                    หลายย่อมปฏิบัติตามได้ยาก เพราะฉะนั้นคติของสัปบุรุษและอสัปบุรุษจึงแตกต่าง
                    กัน อสัปบุรุษย่อมไปนรก สัปบุรุษย่อมไปสวรรค์"

ชาติที่ ๑๗๒ เรื่อง อสทิสกะราชกุมารผู้เยี่ยมในวิชาธนู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอสทิสะกุมาร ลาพระอนุชาออกบวชเป็นฤๅษี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระอนุชา

ชาติที่ ๑๗๓ เรื่อง พญาช้างถูกเตือนก็เกิดกำลังใจ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนายหัตถาจารย์
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระราชาผู้ไปล้อมกรุงพาราณสี
                    พระนันทภิกษุได้เคยเกิดเป็นพญาคชสารผู้สอนง่าย

ชาติที่ ๑๗๔ เรื่อง ฬาเมาน้ำหาง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ผู้เป็นราชครู
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี
                    อุบาสกได้เคยเกิดเป็นม้าสินธพ
                    คนกินเดน ๕๐๐ คน ในสมัยพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฬาทั้ง ๕๐๐ ตัว

ชาติที่ ๑๗๕ เรื่อง ม้าขากะเผลกไปตามคนเลี้ยง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นคนเลี้ยงม้าชื่่อคิริทัต
                    ภิกษุผู้คบหากับพวกพระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นม้าพระที่นั่ง

ชาติที่ ๑๗๖ เรื่อง เสื่อมความรู้เพราะมัวเมาด้วยบุตรภริยา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นทิศาปาโมกอาจารย์
                    พราหมณ์กุมารผู้หลงลืมความรู้เพราะมัวเมาบุตรภรรยาได้เคยเกิดเป็น
                    พราหมณ์กุมารผู้เสื่อมความรู้เพราะมัวเมาบุตรภรรยาในชาติก่อน

ชาติที่ ๑๗๗ เรื่อง พระเจ้าทธิวาหนะได้ของวิเศษ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์

ชาติที่ ๑๗๘ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกอวดรู้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                    อัครสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นหงส์ทั้ง ๒ ตัว
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๑๗๙ เรื่อง ลูกราชสีห์เสียงไม่เหมือนพ่อ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาราชสีห์
                    พระราหุลได้เคยเกิดเป็นลูกราชสีห์
                    ภิกษุชื่อโกกาลิกได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก (ราชสีห์พันทาง)

ชาติที่ ๑๘๐ เรื่อง ฬาอาศัยหนังราชสีห์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นชาวนาผู้เป็นบัณทิต
                    พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นฬา

ชาติที่ ๑๘๑ เรื่อง พญานาคช่วยอุบาสกผู้มีศรัทธา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทพยดาผู้รักษามหาสมุทรผู้ถือท้ายเรือสำเภา
                    อุบาสกผู้บรรลุนิพพานได้เคยเกิดเป็นอุบาสกผู้เป็นพระโดาบัน
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพญานาค

ชาติที่ ๑๘๒ เรื่อง หลงเชื่อภรรยาอย่างน่าอาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    ภรรยาเก่าของภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางพราหมณีภรรยาเก่าปุโรหิต
                    ที่ถูกหย่าร้าง

ชาติที่ ๑๘๓ เรื่อง ปทุมกุมาร
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าปทุม
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นเหี้ยใหญ่ที่ช่วยพระเจ้าปทุมซึ่งถูกพระขายาทำอุบาย
                    ให้ไปแก้บนบูชาเทวดาบนยอดภูเขาแล้วผลักลงเหวไปค้างทีเครือมะกล่ำต้นมะเดื่อ
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นโจรชื่อไอ้ด้วนเพราะตัดมือตัดเท้าตัดหูจมูกลอยแพมา
                    นางจิญจมานวิกาได้เคยเกิดเป็นพระชายาผู้หลงรักไอ้ด้วน

ชาติที่ ๑๘๔ เรื่อง โจรลักแก้วมณี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษที่ถูกพระเจ้าพรหมทัตใส่โทษว่าขโมยแก้วจุฬามณี
                    ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยอำนาจศีลของนางสุชาดาที่รักษามาประกาศให้เทวดารู้
                    ทั่วร้อนถึงท้าวโกสีห์จึงได้ช่วยให้รอดชีวิต  และได้เป็นพระเจ้าพาราณสีองค์ใหม่
                    พระนางพิมพาได้เคยเกิดเป็นนางสุชาดาผู้มีสีลาจารวัตรดีงามเป็นภรรยาของบุรุษ
                    พระอนุรุทธได้เคยเกิดเป็นท้าวโกสีห์ผู้บันดาลให้พระเจ้าพรหมทัตตกจากคอช้าง
                    ลงมาที่ประหารถูกราชบุรุษฟันคอขาด  และบันดาลให้บุรุษนั้นไปนั่งบนคอช้างแทน
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตผู้หลงรักภรรยาของบุรุษแล้วให้คนเอา
                    แก้วจุฬามณีไปซ่อนไว้ในเกวียนให้คนไปค้นและจับมาลงโทษประหารชีวิตบุรุษนั้น
                    "ให้โทษแก่ท่าน โทษนั้นถึงตัว เพราะหลงความงาม โลภอยากได้ภรรยาผู้ิอื่น"

ชาติที่ ๑๘๕ เรื่อง พระราชทานอภัยให้แก่อำมาตย์ผู้ลอบรักนางใน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๑๘๖ เรื่อง พวกนางยักษิณีหลอกกินพวกสำเภา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาม้าวลาหก
                    พุทธบริษัทได้เคยเกิดเป็นพวกพานิช ๒๕๐คนที่เชื่อนายวานิชและพญาม้าวลาหก   

ชาติที่ ๑๘๗ เรื่อง ลักษณะมิตรและศัตรู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นอาจารย์
                    ภิกษุผู้เป็นอุปัชฌาย์ได้เคยเกิดเป็นลูกช้าง
                    ภิกษุลูกศิษย์ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นฤๅษีเลี้ยงช้าง

ชาติที่ ๑๘๘ เรื่อง นกแขกเต้า ๒ ตัวที่พราหหมณ์เลี้ยงไว้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าชื่อว่าราธะ
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าชื่อว่า โปฏฐปาทะ
                   
ชาติที่ ๑๘๙ เรื่อง ภรรยาคหบดีคบชู้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นคฤหบดี

ชาติที่ ๑๙๐ เรื่อง เลือกเขย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นทิศาปาโมกอาจารย์
                    พราหมณ์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ 

ชาติที่ ๑๙๑ เรื่อง ตัดเครื่องจองจำอย่างมั่นคงได้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษผู้หนีออกจากพระนครไปสู่ป่าหิมพานต์บรรพชา
                    เป็นดาบสเจริญพรตพรหมวิหารจนได้ฌานสมาบัติและอยู่ในสถานที่นั้น
                    พระพุทธบิดามารดาได้เคยเกิดเป็นบิดามารดาของบุรุษนั้น
                    พระนางพิมพามารดาพระราหุลได้เคยเกิดเป็นภรรยาของบุรุษนั้น

ชาติที่ ๑๙๒ เรื่อง โทษแห่งการทรมานสัตว์และคนแก่
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                    ลกุณฑกภัทริยะได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต

ชาติที่ ๑๙๓ เรื่อง ฤๅษีสอนมนต์ป้องกันงู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นอาจารย์
                    บริวารของพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีทั้งหลาย

ชาติที่ ๑๙๔ เรื่อง กาบก กาน้ำ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกาน้ำ ชื่อว่าวีรกะ
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นกาบก ชื่อว่าสวิฏฐกะ

ชาติที่ ๑๙๕ เรื่อง สัตว์ทั้ง ๒ อวดความสวยต่อกัน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทพยดา
                    ภิกษุหนุ่ม ๒ รูปได้เคยเกิดเป็นปลาทั้งสองตัว ชื่่อเคยยะ อยู่ในแม่น้ำคงคา
                    และ ชื่อยมุเนยยะ อยู่ในแม่น้ำมยุนา ปลาทั้งสองได้อวดความสวยงามและได้
                    โต้เถียงกัน และให้เต่าตัดสินว่าใครสวยกว่า เต่าว่าสวยสู่เต่าไม่ได้เพราะปลาไม่มีขา

ชาติที่ ๑๙๖ เรื่อง ๓ สัตว์สหายช่วยกัน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกวาง
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนกกระไน
                    พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นเต่า   
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนายพราน

ชาติที่ ๑๙๗ เรื่อง พระเจ้าอัสสกะทรงทุกข์โศรกถึงพระอัครมเหสี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบสมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘
                    มาแสดงธรรมให้พระเจ้าอัสสกะ และทำให้พระเจ้าอัสสกะได้เห็นพระอัครมเหสี
                    อุพพริ ได้เกิดเป็นหนอนในมูลโคในอุทธยานเพราะหลงมัวเมารักใคร่ในร่างกายตน
                    ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรกำหลงรักกับหนอนอีกตัวหนึ่ง ทำให้พระเจ้าอัสสกะตัดความ
                    รักหมดอาลัยในนางอุพพริ และให้เอาพระศพออกนอกพระราชวังทันที           
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์มานพผู้นำดาบสเข้าพบพระเจ้าอัสสกะ
                    ภรรยาเก่าของภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางอุพพริ

ชาติที่ ๑๙๘ เรื่อง วานรหลอกเหยียบหัวจรเข้
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาวานร
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นจรเข้
                    นางจิญจมานวิกาได้เคยเกิดเป็นภรรยาของจรเข้

ชาติที่ ๑๙๙ เรื่อง ไก่ฉลาดรู้จักรักษาตัว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดาผู้เห็นกิริยาของนายพรานและไก่
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนายหราน
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นไก่

ชาติที่ ๒๐๐ เรื่อง นกหัวขวานกับนกกระไน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกหัวขวานเป็นเพื่อนกันนกกระไนพากันไปหากิน
                    เจาะเอาคัวด้วงและหนอนในต้นตะเคียนมากินกัน นกกระไนติดใจเหยื่อที่ได้กิน
                    จึงบินไปเจาะต้นตะเคียนเองอย่างแรง ทำใหืจะงอยปากแตกหักนัยตาทะเล้น
                    สมองแตกตกลงสู่พื้น นกหัวขวานกล่าวว่า นกกระไนเจาะได้แต่ไม้เนื้ออ่อน
                    เมื่อเจาะไม้เนื้อแข็งมีแก่น ก็ได้รับอันตรายจนศีรษะแตก เพราะไม่รู้จักประมาณตน
           
ชาติที่ ๒๐๑ เรื่อง คนโง่จนพูดไม่ถูก
             พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโสมทัตต์บุตรของพราหมณ์เป็นมหาดเล็ก
             ได้สอนพ่อให้ไปขอโคไถนาจากพระเจ้าพรหมทัต ๑ ตัวแทนตัวที่ตายไป เพื่อให้ครบ
             ๒ ตัว สอนอยู่ ๑ ปี จึงพาพ่อไปทูลขอโค แต่กลับพูดว่า"ขอพระองค์จงรับโค ตัวที่ ๒
             ของข้าพระองค์ไว้เถิด" พระเจ้าพรหมทัตทรงพระสรวลเข้าใจว่าพราหมณ์พูดผิด
             จึงถามโสมทัตค์ว่า "พ่อเธอมีโคมากหรือ" โสมทัต์ทูลว่า "ถ้าทรงพระราชทานก็จะมี
             จะมีมาก" พระองค์ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานโคให้ ๖ ตัว พร้อมเครื่องประดับ
             โค และบ้านที่อยู่ให้แก่พราหมณ์
             พระโลฬุทายีได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์โง่

ชาติที่ ๒๐๒ เรื่อง ข้าวร้อนอยู่ข้างบน ข้าวเย็นอยู่ข้างล่าง
             พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษเข็ญใจได้เห็นนางพราหมณีเอาข้าวให้ชายชู้
             บริโภค บุรุษเข็ญใจได้เข้าไปใกล้เพื่อจะขอรับประทาน ขณะนั้นสามีนางพราหมณี
             กลับมาบ้าน นางพราหมณีบอกให้ชายชู้ไปซ่อนที่พุ่มไม้ และเอาข้าวร้อนใส่ลงไปใน
             ข้าวเย็นที่เป็นเดนชายชู้  บุรุษเข็ญใจคิดว่าควรบอกให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีรู้ จึงบอก
              แก่พราหมณ์ แล้วเดินหลีกไป  พราหมณ์ได้จับคนทั้งสองมาโบยตีห้ามทำลามกอีก
              ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นสามีนางพราหมณี
                 ภรรยาเก่าของภิกษุได้เคยเกิดเป็นนางพราหมณี

ชาติที่ ๒๐๓ เรื่อง พวกฤๅษีแย่งต้นไม้กัน
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบสผู้เป็นใหญ่กว่าดาบสทั้งสอง
                   
ชาติที่ ๒๐๔ เรื่อง ความฉลาดของปุโรหิต
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระราชา

 ชาติที่ ๒๐๕ เรื่อง หงส์หามเต่า
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    อัครสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นหงส์ทั้ง ๒ ตัว
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                    พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นเต่า
 
ชาติที่ ๒๐๖ เรื่อง ปุโรหิตรู้จักภาษาสัตว์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นปลา
                    ภรรยาของภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางปลา
 
ชาติที่ ๒๐๗ เรื่อง พ่อทดลองลูกสาวว่าจะรู้เดียงสาหรือยัง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                    บิดาและธิดาได้เคยเกิดเป็นพ่อและลูกสาว
 
ชาติที่ ๒๐๘ เรื่อง แก้โกง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นตุลาการ
                    อุบาสกได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าบ้านนอกผู้ซื่อตรง
                    พ่อค้าโกงเคยเกิดเป็นพ่อค้าโกง
 
ชาติที่ ๒๐๙ เรื่อง ลิงเล่าถึงธรรมเนียมพวกมนุษย์ให้พวกฟัง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาวานร
                    พุทธบริษัทได้เคยเกิดเป็นพวกวานรทั้งหลาย

 ๒๑๐ เรื่อง ปุโรหิตถูกยุยง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นช่างกลบก
                    พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นเสนาบดี
 
ชาติที่ ๒๑๑ เรื่อง พญาช้างจับนายพราน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นบุรุษเข็ญใจ
 
ชาติที่ ๒๑๒ เรื่อง ลิงสละชีวิตแทนแม่
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นลิงตัวพี่
                    พระนางมหาปชาบดีได้เคยเกิดเป็นแม่ลิง
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นลิงตัวน้อง
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นนายพราน
 
ชาติที่ ๒๑๓ เรื่อง เมียรักผัวข้างเดียว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    สามีภรรยาคู่หนึ่งได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับอรรคมเหสี

ชาติที่ ๒๑๔ เรื่อง ให้อภัยแก่คนผิด
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                   
ชาติที่ ๒๑๕ เรื่อง ไม่ควรไปผิดเวลา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
 
ชาติที่ ๒๑๖ เรื่อง หนอนท้าช้าง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                    บุรุษน่าทึ่งได้เคยเกิดเป็นหนอน
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นช้าง
 
ชาติที่ ๒๑๗ เรื่อง ไม่รู้จักพอ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นท้าวโกสีห์
                    พราหมณ์คนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
 
ชาติที่ ๒๑๘ เรื่อง คนอวดดีมักพบผู้ดีกว่าตน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าตักสิลา
                    ปริพพาชกได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
 
ชาติที่ ๒๑๙ เรื่อง ผู้อวดดีอีกคนหนึ่ง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี 
                    ปริพพาชกได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าคันธารราช
             
ชาติที่ ๒๒๐ เรื่อง ลูกศิษย์ขันสู้อาจารย์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นศิษย์

ชาติที่ ๒๒๑ เรื่อง ลูกสาวเศรษฐีโง่หลงรักบุรุษค่อม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้ไปสู่ขอธิดาเศรษฐีให้บุตรของตน             
                    ธิดาเศรษฐีได้เคยเกิดเป็นธิดาเศรษฐีที่หนีตามบุรุษค่อมไป

ชาติที่ ๒๒๒ เรื่อง จรเข้ติดชนัก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                   
ชาติที่ ๒๒๓ เรื่อง เห็นใหม่ทิ้งเก่า
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    ๒ สามีภรรยาได้เคยเกิดเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดา

ชาติที่ ๒๒๔  เรื่อง ฤๅษีชี้โทษฆราวาส
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    โรชะได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๒๒๕ เรื่อง นกยางหลอกกินปลา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาปลา
                    ภิกษุผู้ลวงโลกได้เคยเกิดเป็นนกยาง

ชาติที่ ๒๒๖ เรื่อง พราหมณ์ทั้งสองเคยเป็นพุทธบิดามารดาของพระพุทธเจ้าหลายๆชาติ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ในอดีต
                    พราหมณ์ ๒ สามีภรรยาได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ ๒ สามีภรรยา
                    ซึ่งได้เคยเป็นพุทธบิดามารดาในชาติก่อนๆ

ชาติที่ ๒๒๗ เรื่อง เด็กฉลาดถามปัญหาพ่อ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีผู้เป็นบิดา
                    กฎุมพีคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นบุตรเศรษฐี

ชาติที่ ๒๒๘ เรื่อง ปลากัดงู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเขียด
                    อชาตศัตรูได้เคยเกิดเป็นงู

ชาติที่ ๒๒๙เรื่อง พระเจ้าตาเหลือง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระโอรส
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าตาเหลือง
 
ชาติที่ ๒๓๐ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกยกทัพไปล้อมกรุงพาราณสี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ปุโรหิต
             พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
             พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก
                   
ชาติที่ ๒๓๑ เรื่อง สุนัขรักเจ้าของเดิม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเจ้าของสุนัข
                    สุนัขได้เคยเกิดเป็นสุนัขตัวนั้น

ชาติที่ ๒๓๒ เรื่อง ศิษย์คิดสู้ครู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นคุตติละผู้เป็นอาจารย์
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นมุสสิละผู้เป็นศิษย์

ชาติที่ ๒๓๓ เรื่อง ปริพาชกอวดดี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    ปริพาชกได้เคยเกิดเป็นปริพาชกผู้อวดดี

ชาติที่ ๒๓๔ เรื่อง ศิษย์ทนงตนว่ามีความรู้เท่าอาจารย์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบสผู้เป็นอาจารย์
                    ภิกษุ ๕๐๐ องต์ผู้อวดดีได้เคยเกิดเป็นมานพ ๕๐๐ คน

ชาติที่ ๒๓๕ เรื่อง ผู้กินไม่บาป
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    นิคัณฐนาฏบุตรได้เคยเกิดเป็นกุฎุมพี

ชาติที่ ๒๓๖ เรื่อง คนโง่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตนฉลาด
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นมหาอำมาตย์
                    พระโลฬุทายีได้เคยเกิดเป็นปาทัญชลี

ชาติที่ ๒๓๗ เรื่อง คนทั้ง ๔ เถียงกันเรื่องต้นทองกวาว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๓๘ เรื่อง ลิงเกลียดหมองู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าข้าวเปลือก
                    ภิกษุผู้จูัจี้ได้เคยเกิดเป็นหมองู
                    เด็กคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นลิง

ชาติที่ ๒๓๙เรื่อง ลิงปลอมเป็นดาบส
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นดาบสผู้เป็นบิดา
                    พระราหุลได้เคยเกิดเป็นบุตรของดาบส
                    ภิกษุโกหกรุปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นวานร
 
ชาติที่ ๒๔๐ เรื่อง ฤๅษีเสื่อมฌาณเพราะเห็นอารมณ์ตรงกันข้าม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๔๑ เรื่อง พระราชกุมารผูกอาฆาตอาจารย์
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอาจารย์
                    ภิกษุขี้โกรธรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร
         
ชาติที่ ๒๔๒ เรื่อง ฤๅษีขอแก้วพญานาค
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นพี่ชาย
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นน้องชาย
 
ชาติที่ ๒๔๓ เรื่อง ลูกม้ากตัญญู
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้าม้า
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๔๔ เรื่อง ลูกนกแขกเต้าหัวดื้อ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าผู้เป็นพ่อ
                    ภิกษุผู้ไม่รู้จักประมาณรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้าผู้เป็นลูก

ชาติที่ ๒๔๕ เรื่อง โลภนักมักตัวตาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้า
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นพญานาค

ชาติที่ ๒๔๖ เรื่อง พระราชกุมารฉลาดเกินวัย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าอาทาสมุข
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์

ชาติที่ ๒๔๗ เรื่อง พระเจ้ามัณธาตุราช
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามันธาตุราช
             
ชาติที่ ๒๔๘ เรื่อง ติริวัจฉะเศรษฐีช่วยพระเจ้าพรหมทัต
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นติริติวัชฉะดาบส
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๔๙ เรื่อง พระเจ้าโพธนสุทธิกะทรงเมตตาคนหิว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าโภชนสุทธิกราช
                    ภิกษุผู้มีความละโมภรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นบุรุษผู้มีความละโมภ
 
ชาติที่ ๒๕๐ เรื่อง บุรุษจมูกด้วน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุตรเศรษฐีคนที่ ๓
               
ชาติที่ ๒๕๑ เรื่อง พระนางมุทุปราณีผู้มีพระห้ตถ์นิ่มดั่งสำลี
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๕๒ เรื่อง อนิตติคันธกุมารผุ้เกลียดหญิงหลงหญิง
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระราชกุมาร

ชาติที่ ๒๕๓ เรื่อง พระเจ้ามหาปนาท
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                    พระภัทชิได้เคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาท

ชาติที่ ๒๕๔ เรื่อง นายบ้านผุ้กล้าหายคนหนึ่ง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนายบ้าน
   
ชาติที่ ๒๕๕ เรื่อง พญาม้าสินธพ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาม้า
                    สตรีคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางฬา
     
ชาติที่ ๒๕๖ เรื่อง พญาปูทองหนิบพญาช้าง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญาช้าง
                    อุบาสิกาคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางช้าง

ชาติที่ ๒๕๗ เรื่อง พระราชชนนีปากร้าย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    นางสุชาดาได้เคยเกิดเป็นพระมารดา

ชาติที่ ๒๕๘ เรื่อง กากับนกเค้าเป็นศัตรูกัน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหงส์ทอง

ชาติที่ ๒๕๙ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกขี้ใส่หม้ิอน้ำฤๅษี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีผู้เป็นหัวหน้า
                   สุนัขจิ้งจอกที่ขี้เยี่ยวลงในบ่อน้ำของสงฆ์ได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก
                   ขี้ใส่หม้อน้ำฤๅษี

ชาติที่ ๒๖๐  เรื่อง ป่าพึ่งเสือๆ พึ่งป่า
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดาผู้มีปัญญา
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นราชสีห์
                    พระโมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง
                    พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นเทพยดาโง่เขลา

ชาติที่ ๒๖๑ เรื่อง เต่ากับลิงซุกซน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๒๖๒ เรื่อง กุรุธรรมของพระเจ้าโกรพย์หรือคนทั้ง ๑๑
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าโกรพย์
                    สาวกสาวิกาพระพุทธบิดามารดาได้เคยเกิดเป็นบุคคลทั้ง๑๐

ชาติที่ ๒๖๓ เรื่อง ดาบสคิดจะฆ่านกพิราบกิน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกพิราบนายฝูง
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นดาบสผู้ทรงศีล
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นดาบสโกง

ชาติที่ ๒๖๔ เรื่อง  ลิงโลเลตัวหนึ่ง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกระบือมีศีล
                    ลิงซุกซนได้เคยเกิดเป็นลิงซุกซน
                    ช้างดุร้ายตัวหนึ่งได้เคยเกิดเป็นกระบือร้าย
                                   
ชาติที่ ๒๖๕ เรื่อง แม่ตายไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกช่วยลูก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนายโจร

ชาติที่ ๒๖๖ เรื่อง วานรแก้ห่อแล้วห่อไม่เป็น
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์
                    ทารกคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นวานร

ชาติที่ ๒๖๗ เรื่อง มะม่วงอัพภันดร
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นหัวหน้าดาบสในอุทยาน
                    พระนางพิมพาได้เคยเกิดเป็นพระราเทวี
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นดาบส
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    พระราหุลได้เคยเกิดเป็นนกแขกเต้า

ชาติที่ ๒๖๘ เรื่อง อำมาตย์ทรยศ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าสามน

ชาติที่ ๒๖๙ เรื่อง สุกรฆ่าเสือ หรือหมูกินเสือ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดา
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นหมูช่างไม้

ชาติที่ ๒๗๐ เรื่อง ได้เป็นเจ้าแผ่่นดิน เพราะได้กินเนื้อไก่มีบุญ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนายหัตถาจารย์

ชาติที่ ๒๗๑ เรื่อง สุกรพยายามจะทำให้ถ้ำแก้วมณีเสียเสีย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   
ชาติที่ ๒๗๒ เรื่อง สุกรถุกฆ่าแต่งงานแล้วมาเกิดเป็นพระ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโคมหาโลหิต
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นโคจุฬโลหิต
                    ภิกษุรูปหนึ่งเคยเกิดเป็นสุกร
                    นางกุมาริกาเคยเกิดเป็นนางกุมาริกา

ชาติที่ ๒๗๓ เรื่อง อุบายให้เกิดลาภโดยไม่ชอบ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นทิศาปราโมกข์อาจารย์
                    ภิกษุรูปหนึ่งเคยเกิดเป็นมานพ

ชาติที่ ๒๗๔ เรื่อง น้องชายโกงพี่ชาย
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพี่ชาย
                    พ่อค้าโกงคนหนึ่งได้เคยเกิดเป็นน้องชาย

ชาติที่ ๒๗๕ เรื่อง ผู้มีความพอใจต่างกัน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต

ชาติที่ ๒๗๖ เรื่อง พราหมณ์ทดลองศีล
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ทดลองศีล

ชาติที่ ๒๗๗ เรื่อง โทษแห่งสุรา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์
                    หลานของอนาถบิณทิกเศรษฐีได้เคยเกิดเป็นนักเลงสุรา

ชาติที่ ๒๗๘ เรื่อง กาภักดีต่อพญากา
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพญากา
                    พระนางพิมพาได้เคยเกิดเป็นกามเหสี
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นกาเสนาบดี

ชาติที่ ๒๗๙ เรื่อง บนตัวบวชๆ แล้วได้สำเร็จฌาน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๒๘๐ เรื่อง กากับสุนัขจิ้งจอกยกย่องกันเกินไป
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพฤกษาเทพยดา
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก
                    พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นกา

ชาติที่ ๒๘๑ เรื่อง กากับสุนัขจิ้งจอกยกย่องกันอีก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพฤกษาเทพยดา
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก
                    พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นกา

ชาติที่ ๒๘๒ เรื่อง ดีแต่สอนผู้อื่น
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทพยดา
                   พระอุปนันท์ได้เคยเกิดเป็นกา

ชาติที่ ๒๘๓ เรื่อง ตกนรกเพราะเมีย
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทพยดาผู้เห็นเหตุการณ์
                   ภิกษุรูปหนึ่งเคยเกิดเป็นบุรุษ
                ภรรยาเก่าภิกษุรูปหนึ่งเคยเกิดเป็นภรรยาบุรุษ

ชาติที่ ๒๘๔ เรื่อง ลิงหลอกลิง
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                     ภิกษุอาคันตุกะได้เคยเกิดเป็นวานรใหญ่
                     ภิกษุเจ้าอาวาสรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นวานรน้อย

ชาติที่ ๒๘๕ เรื่อง ลิงคนอง
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโกมาริยะฤๅษี
                     พวกภิกษุพวกหนึ่งได้เคยเกิดเป็นพวกฤๅษีผู้คนอง

ชาติที่ ๒๘๖ เรื่อง นกยางรักษาศีล
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระอินทร์

ชาติที่ ๒๘๗ เรื่อง พวกน้อยชนะพวกมากได้ด้วยสามัคคี
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๒๘๘ เรื่อง ผู้ได้รับผลดีแห่งการต้อนรับ
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นบุรุษ

ชาติที่ ๒๘๙ เรื่อง อำมาตย์ทรยศอีกคนหนึ่ง
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าทุพภิเสน
 
ชาติที่ ๒๙๐ เรื่อง นาคขี้โกรธ
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนาคพี่ชาย
                     ภิกษุรูปหนึ่งเคยเกิดเป็นนาคน้องชาย

ชาติที่ ๒๙๑ เรื่อง ทดลองหาคนมีศีล
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นศิษย์ผู้มีศีล
                     พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นทิศาปราโมกข์อาจารย์
 
ชาติที่ ๒๙๒ เรื่อง ตระกูลบิดาเป็นใหญ่
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                     พระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระนางมัลลิกาได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                   และพระอัครมเหสี

ชาติที่ ๒๙๓ เรื่อง รุกขเทวดาช่วย
                     พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา
                     พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ยากจน

ชาติที่ ๒๙๔ เรื่อง ราชสีห์กตัญญูต่อนกหัวขวาน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกหัวขวาน
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นราชสีห์

ชาติที่ ๒๙๕ เรื่อง ไม่เคารพธรรม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุรุษจัณฑาล
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๒๙๖ เรื่อง เห็นบรรพชาดีกว่าฆราวาส
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีซึ่งเป็นบูตรของปุโรหิต
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นสัยหอำมาตย์
                  พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระราชา

ชาติที่ ๒๙๗ เรื่อง เทวดาเกลียดโจร
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสะเดา
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นโพธิ์

ชาติที่ ๒๙๘ เรื่อง คนแก่ไม่ควรถือสาเด็ก
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษีพี่ชาย
                    สามเณรได้เคยเกิดเป็นฤๅษีน้องชาย 
                    ภิกษุแก่รูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นฤๅษีบิดา               

ชาติที่ ๒๙๙ เรื่อง ฤๅษีถืดขันติอย่างแรงกล้า
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นเสนาบดี
                  พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นพระราชา

ชาติที่ ๓๐๐ เรื่อง สัตว์นรก ๔ ตน
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นศิษย์ผู้ใหย่ของพราหมณ์

ชาติที่ ๓๐๑ เรื่อง ลูกเศรษฐี ๔ ตนขอเนื้อนายพราน
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุตรเศรษฐี
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนายพราน

ชาติที่ ๓๐๒ เรื่อง กระต่ายให้ทานชีวิต
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกระต่าย
                    พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นลิง
                    โมคคัลลาได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นนาก

ชาติที่ ๓๐๓ เรื่อง ไม่ควรร้องให้ถึงคนที่ตายไป
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบุตรชายคนเล็ก

ชาติที่ ๓๐๔ เรื่อง ตายเพราะหลงกลหญิง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นโจร
                    ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นบุตรเศรษฐี
                    ภรรยาของภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นนางสามา               

ชาติที่ ๓๐๕ เรื่อง นกกระทาถามปัญหาฤๅษี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระราหุลได้เคยเกิดเป็นนกกระทา

ชาติที่ ๓๐๖ เรื่อง หญิงรักผัวข้างเดียว
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต
                    กุฎุมพีได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                    ภรรยาของกุฎุมพีได้เคยเกิดเป็นอัครมเหสี

ชาติที่ ๓๐๗ เรื่อง ลิงรื้อรังนกกิ้งโครง
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกกิ้งโครง
                     ภิกษุรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นลิง

ชาติที่ ๓๐๘ เรื่อง กระตายตื่นตูม
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชสีห์
                   
ชาติที่ ๓๐๙ เรื่อง ให้ขอแต่ไม่กล้าขออยู่ถึง ๑๒ ปี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระราชา

ชาติที่ ๓๑๐ เรื่อง ไหว้ผู้ไม่ควรไหว้ได้รับโทษ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพ่อค้า
                   ปริพาชกโง่เขลาได้เคยเกิดเป็นปริพาชกโง่เขลาทำความเครพแพะและถุกแพะชน

ชาติที่ ๓๑๑ เรื่อง ฤๅษีคิดจะฆ่าเหี้ย
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเหี้ย
                   ภิกษุโกหกรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นฤๅษีโกง

ชาติที่ ๓๑๒ เรื่อง หลอกลวงขอดอกไม้ทิพย์
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเทพบุตรองค์ใหญ่
                   พระกัสสปะ, พระสารีบุตร, พระโมคคัลลาน์ ได้เคยเกิดเป็นเทยบุตรทั้ง ๓

ชาติที่ ๓๑๓ เรื่อง นางกากี
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                    ภิกษุรูปหนึ่งอยากสึกซึ่งได้เคยเกิดเป็นนากุเวร

ชาติที่ ๓๑๔ เรื่อง สัมมิลลาทสิณี
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                    พระนางพิมพาได้เคยเกิดเป็นนางสัมมิลลาทสิณี

ชาติที่ ๓๑๕ เรื่อง ลิงดำและลิงขาวได้ลาภและเสื่อมลาภ
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นลิงราชะ
                    พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นลิงโปฏฐปาทะ
                    พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นลิงกาษมาหุ
 
ชาติที่ ๓๑๖ เรื่อง ทดลองศีล
                    พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี

ชาติที่ ๓๑๗ เรื่อง แม่กาเลี้ยงนกดุเหว่า
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                   พระโกกาลิกะได้เคยเกิดเป็นนกดุเหว่า

ชาติที่ ๓๑๘ เรื่อง ปุโรหิตพาลหาเรื่องพวกเกวียน
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์ผู้วินิจฉัย
                   ปุโรหิตได้เคยเกิดเป็นปุโรหิต

ชาติที่ ๓๑๙ เรื่อง โกหกอย่างโง่ๆ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                   กุุฎุมพี ๒ สามีภรรยาได้เคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์กับพระอรรคมเหสี

ชาติที่ ๓๒๐ เรื่อง ผลไม้มีรสหวานในสมัยพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรม
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี

ชาติที่ ๓๒๑ เรื่อง สุนัขจิ้งจอกเอาอย่างราชสีห์
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นราชสีห์
                   พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก

ชาติที่ ๓๒๒ เรื่อง ฤๅษีรู้มนต์รู้จักที่ฝังทรัพย์
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นอำมาตย์
                   ภิกษุโกหกรูปหนึ่งได้เคยเกิดเป็นฉัตตฤๅษี

ชาติที่ ๓๒๓ เรื่อง บรรพชิตไม่ควรโกรธชาวบ้าน
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นเศรษฐี

ชาติที่ ๓๒๔ เรื่อง มนต์ดักใจ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นทิศาปราโมกข์อาจารย์

ชาติที่ ๓๒๕ เรื่อง กาเสื่อมลาภเพราะนกยูง
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นนกยูง
                   นิคัณฐนาฏบุตรได้เคยเกิดเป็นกา

ชาติที่ ๓๒๖ เรื่อง พระอินทร์ริษยาผู้ให้ทาน
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นวิสัยหเศรษฐี
                   พระนางพิมพามารดาพระราหูได้เคยเกิดเป็นภรรยาของเศรษฐี

ชาติที่ ๓๒๗ เรื่อง วานรหลอกจรเข้ว่า หัวใจอยู่ที่ต้นมะเดื่อ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นวานร
                   พระเทวทัตได้เคยเกิดเป็นจรเข้

ชาติที่ ๓๒๘ เรื่อง นางนกกระเรียนผูกอาฆาตเด็ก
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต
                   นางนกกะเรียนได้เคยเกิดเป็นนางนกกะเรียน

ชาติที่ ๓๒๙ เรื่อง ฤาษีให้ธิดาเศรษฐี ๔ นางสาบาล
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นท้าวสักเทวราช
                   ฤๅษีได้เคยเกิดเป็นฤๅษี
                   ธิดาเศรษฐีทั้ง ๔ ได้เคยเกิดเป็นธิดาเศรษฐีทั้ง ๔

ชาติที่ ๓๓๐ เรื่อง ตัวกระบองช้างเกียจคร้าน
                  พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นบัณฑิตอำมาตย์
                  ภิกษุผู้เกียจคร้านได้เคยเกิดเป็นตัวกะบองช้าง

ชาติที่ ๓๓๑ เรื่อง เกษวะเทวดานึกถึงศิษย์ที่ชอบใจ
                   พระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นกัปปดาบส
                   พระสารีบุตรได้เคยเกิดเป็นนารทอำมาตย์

                   พระอานนท์ได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสี
                   บกพรหมได้เคยเกิดเป็นเกษวดาบส

reincarnation and life after death
THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014

จัดทำโดย อ. หมอสุชาติ ภูวรัตน์
หัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยภูเก็ต
เพื่อความรู้เรื่องผลของกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
ติตต่อได้ที่ อีเมล์: pk_ttm_center@outlook.com

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 1011
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1119
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

:46: :46: :46:

สาธุ ครับพี่ แป๋ม

ข้อความพิเศษ เพื่อ ซ่อน:
Prajnaparamita hrdaya sutra. Heart sutra. El sutra del corazon

ข้อความพิเศษ เพื่อ ซ่อน:
ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham