ผู้เขียน หัวข้อ: อุปาทาน คือการยึดมั่นถือมั่น  (อ่าน 398 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsอุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ เช่น
ยึดมั่นถือมั่นใน เบญจขันธ์ คือร่างกายและจิตใจ
รวมกันว่าเป็น "ตัวตน"
และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเกี่ยวข้องด้วยว่า
เป็น "ของตน"
หรือที่ละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือยึดถือจิตส่วนหนึ่ง
ว่าเป็น "ตัวเรา" แล้วยึดถือเอา
รูปร่างกาย ความรู้สึก ความจำ และความนึกคิด
๔ อย่างนี้ว่าเป็น "ของเรา"

อุปาทาน 4 อย่าง
กามุปาทาน ยึดติดในกาม
ทิฏฐุปาทาน ยึดถือในทิฏฐิ
สีลัพพัตตุปาทาน ติดยึดในศีลวัตรที่งมงาย
อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในตัวเอง ของตัวเอง

พุทธภาษิตมีอยู่ว่า "เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว
เบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน
นั่นแหละเป็นตัวทุกข์
"
ดังนั้น เบญจขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานครอบงำนั้น
หาเป็นทุกข์ไม่
ฉะนั้น คำว่าบริสุทธิ์หรือหลุดพ้นจึงหมายถึง
การหลุดพ้นจากอุปาทานว่า
"ตัวเรา" ว่า"ของเรา"นี้โดยตรง
ดังมีพุทธภาษิตว่า
"คนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
ด้วยอุปาทาน
"

>>> F/B >> พระพุทธเจ้า


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham