Forum > หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

หน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเอง

(1/1)

ฐิตา:มีผู้ไปกราบเรียนกับหลวงปู่ดูลย์
เรื่องงานที่มีการจัดกันบ่อยๆใกล้วัดว่ารบกวนการปฏิบัติ
ท่านได้ตอบดังนี้ "มัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้น
ธรรมดาแสงย่อมสว่าง ธรรมดาเสียงย่อมดัง
หน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเอง

เราไม่ใส่ใจฟังเสียก็หมดเรื่อง
จงทําตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
เพราะมันมีอยู่อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างนี้เอง
เพียงแต่ทําความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้
ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเอง"

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


>>> F/B https://www.facebook.com/tarasaitong

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version