ผู้เขียน หัวข้อ: อย่างสรุปหมดและครบถ้วน  (อ่าน 745 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7456
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2233
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อย่างสรุปหมดและครบถ้วน
« เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 10:39:48 PM »
จะปฏิบัติให้...ถูกหัวใจ....พระพุทธศาสนานั้น
จะปฏิบัติอย่างไร

พระพุทธเจ้า...ท่านได้ตรัสการปฏิบัติไว้
อย่างสรุปหมดและครบถ้วนนี้ว่า

เมื่อเห็นรูปด้วย ตา...ก็สักว่า...ดู
เมื่อได้ฟังเสียงทาง หู...ก็สักว่า...ได้ยิน
เมื่อได้กลิ่นทาง จมูก...นี้ก็สักว่า...ได้ดม
เมื่อได้ลิ้มรสทาง ลิ้น...นี้ก็สักว่า...ได้ชิม

เมื่อได้สัมผัสทาง ผิวหนังผิวกายทั่ว ๆ ไป...
นี้ก็สักว่า...ได้กระทบ

เมื่ออารมณ์ เช่นเรื่องเศร้าเป็นต้น ได้เกิดขึ้น
ใจ...จิต....ก็ให้เป็น...สักว่า...รู้
รู้ว่า....อารมณ์เศร้า

ทำไมจึงไม่พูดถึง...เรื่องศีล เรื่องสมาธิ
เรื่องปัญญา เรื่องทำบุญให้ทาน นั่นเป็น
เรื่อง...ป ลี ก ย่ อ ย ไม่ใช่เรื่อง... หั ว ใ จ

เรื่องทำบุญให้ทาน...ก็เพื่อขจัดตัวตน
เรื่องรักษาศีล...ก็เพื่อควบคุมตัวตน
เรื่องทำสมาธิ...ก็เพื่อควบคุมตัวตน
เรื่องทำปัญญา...ก็คือทำลายตัวตน

ทีนี้ตัวเราไม่พูดหลายเรื่อง
เราพูดถึง...แต่เรื่องจำเป็นประจำวันที่สุด

ที่ตา...เราจะได้เห็นนั่นเห็นนี่
หู...เราจะได้ยินนั่นยินนี่
จมูก...เราจะได้ ฯลฯ
ทั้งหกทางนี้...เรา...ควบคุมที่นี้อย่างเดียว
ก็เป็นอันควบคุมหมด
และเป็นการปฏิบัติหมดและครบถ้วน

นี่คือ...หั ว ใ จ ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติคัดบางส่วนจาก "พระพุทธเจ้าสอนอะไร"
พุทธทาสภิกขุ . . .
>>> F/B ติช นัท ฮันห์ -18 กันยายน 56
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2013, 11:18:55 PM โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg »


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham