ผู้เขียน หัวข้อ: พระโพธิสัตว์ไม่ยึดติดในขันธ์ 5  (อ่าน 461 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsพระโพธิสัตว์ไม่ยึดติดในขันธ์ 5

ดูก่อนกุลบุตร! พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ ไม่ยึดมั่นภายในกาย ไม่ยึดมั่นภายนอกกาย
ไม่ยึดมั่นทั้งภายในและภายนอกกาย ไม่ยึดมั่นทั้งกายในอดีต ปัจจุบัน อนาคต...
จึงได้ชื่อว่า พระโพธิสัตว์ผู้เริ่มได้บรรลุสำเร็จซึ่งนิรุปาทิเศษ-ธรรมกษานติ(อนุตฺปตฺติก ธรฺม กฺษานติ).
จาก...มหาไวปุลยทศจักรสูตร

善男子!菩薩摩訶薩、不著内身、不著外身、不著内外身、
不著過去未來現在身、是名菩薩初得成就無餘法忍。
大方廣十輪經


(พระโพธิสัตวมหาสัตว์) ไม่ยึดมั่นเวทนาภายในกาย ไม่ยึดมั่นเวทนาภายนอกกาย
ไม่ยึดมั่นเวทนาทั้งภายในและภายนอกกาย
ไม่ยึดมั่นเวทนาของกายทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต จนถึงไม่ยึดมั่นในสัญญาสังขาร
ไม่ยึดมั่นวิญญาณ(ความรู้สึก)ภายใน ไม่ยึดมั่นวิญญาณภายนอก
ไม่ยึดมั่นทั้งวิญญาณภายในและภายนอก ไม่ยึดมั่นวิญญาณในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
ไม่ยึดมั่นในชาติก่อน ไม่ยึดมั่นในชาติปัจจุบัน ไม่ยึดมั่นในชาติถัดไป ;
ไม่ยึดมั่นในรูปภพ ไม่ยึดมั่นในอรูปภพ
จึงได้ชื่อว่า "พระโพธิสัตว์ผู้สำเร็จทศธรรม บรรลุถึงอนุตฺปตฺติก ธรฺม กฺษานฺติ"
(มหาไวปุลยทศจักรสูตร)

復次,( 菩薩摩訶薩) 不著内身受、不著外身受、不著内外身受、
不著過去末來現在身受、乃至不著想行、不著内識、不著外識、不著内外識、
不著過去未來現在識、不著前世、不著今世、不著後世; 不著色界、
不著無色界、是名菩薩成就十法得無著忍。
大方廣十輪經


>>> F/B Vitsawapat Maneepattamakate
ได้แชร์ รูปภาพ ของ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย (佛眼禪林弘法基金會:地藏道場)


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham