ผู้เขียน หัวข้อ: ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต  (อ่าน 558 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • ดูรายละเอียด
  • Awards




ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต...

"ทุกอย่างเป็นเพียงความสัมผัสของจิตที่สัมผัสได้ตามอายตนะ
ทั้งโลกนี้เป็นเพียงความรู้สึกของจิต
โลกปรากฎเพราะความรู้สึกของจิต ถ้าไม่มีจิตโลกนี้ก็เท่ากับว่าไม่มี
การรู้สึกทำให้เกิดการปรุงแต่งต่อไป
แต่ตัวตนแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มี เช่น ความเจ็บปวดที่เนื้อที่ตัว
ถ้าจิตไม่รู้สึกมันก็เท่ากับไม่มี
ทุกอย่างที่มันมี ก็เพราะความรู้สึกของจิต มันจึงเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ได้
จิตรู้สึกได้ด้วยระบบประสาทไปตามกฎธรรมชาติ
เป็นเพียงมายา จิตที่มีอวิชชาก็ถือว่ามายาเป็นตัวตนที่แท้จริง"

:พุทธทาสภิกขุ
Cr.page: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
Dhamma Pages Sadhuchon 19 สิงหาคม




~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham