ผู้เขียน หัวข้อ: ความจริงก็เห็นๆ กันอยู่ :สมเด็จพระญาณสังวร  (อ่าน 259 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2227
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ความจริงก็เห็นๆ กันอยู่
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

" แม้แต่เนื้อตัวร่างกายของท่าน แต่แล้วก็ต้องทอดทิ้งจมดินและทราย
จนในที่สุดก็สลายไป เมื่อความจริงก็เห็นๆ กันอยู่เช่นนี้แล้ว
เหตุใดเราท่านทั้งหลาย ไม่เร่งสะสมอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งจะ
ติดตามตัวไปได้ในชาติหน้า แม้หากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริง
พวกเราก็เพียงเสมอตัว หากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มีจริง
แล้วเราท่านทั้งหลายไม่สร้างสมบุญและความดีไว้

สร้างสมแต่ความชั่วและบาปกรรม เวลาในชีวิตของเรา ซึ่งก็คง
มีไม่เกินคนละ ๑๐๐ ปีที่ควรจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์
กลับต้องมาโมฆะ เสียเปล่า ก็สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็น โมฆะบุรุษ โดยแท้ "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
:https://www.facebook.com/Dhammawindow?fref=ts

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2227
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 27.0.1453.116 Chrome 27.0.1453.116
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ความจริงก็เห็นๆ กันอยู่ :สมเด็จพระญาณสังวร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 09:20:40 PM »
เวร คือ ความเป็นศัตรูกัน
ของบุคคล ๒ คน หรือ ๒ ฝ่าย
เพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรม อีกฝ่ายหนึ่ง..
ก็ผูกใจเจ็บคิดแก้แค้น ถ้าไม่ผูกใจเจ็บ
ก็ไม่เกิดเป็นเวรโดยสมบูรณ์
กรรมเมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป
เวร เมื่อทั้งสองฝ่าย ยังผูกใจเป็นศัตรูกัน
ก็ยังไม่ระงับ เวรจึงอาจยาวก็ได้ สั้นก็ได้.


สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham