ผู้เขียน หัวข้อ: อุ ป สั น ต บุ ค ค ล  (อ่าน 1089 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 27.0.1453.94 Chrome 27.0.1453.94
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อุ ป สั น ต บุ ค ค ล
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 01:54:56 pm »
อุ ป สั น ต บุ ค ค ล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

สิ่งอันใดหรืออารมณ์อันใดที่ได้ยึดไว้แล้ว
จับต้องแล้ว ถือมั่นแล้ว
ด้วย
อำนาจ
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ
อันมีอยู่ในสันดาน

สิ่งอันนี้ หรืออารมณ์อันนี้ ท่านพึงสละละวางเสีย
พึงปลดเปลื้องเสียพึงละเสียพึงบรรเทาเสีย
พึงกระทำให้มีที่สุด พึงให้ถึงซึ่งอันเกิดตามไม่ได้


มา เต วิชชตุ กิญจนํ
เครื่องกังวลคือราคะ โทษะ โมหะ และทิฏฐิ
กังวลคือกิเลสและทุจริตอย่าให้มีในสันดาน

ยํ ปุพเพ ตํ วิโสเสหิ
สิ่งใดมีในภายก่อน ท่านจงยังสิ่งนั้นให้เหือดแห้ง

ปจฉา เต มาหุ กิญจนํ
กังวลในภายหลัง อย่าให้มีในสันดาน

มชเฌ เจ โน คเหสสสิ
ท่านอย่าได้ถือเอา ณ ท่ามกลาง

อุปสนโต จริสสสิ
ท่านก็จักเป็นคนสงบระงับแล้ว เที่ยวอยู่>>> F/B Trader-Hunter-พบธรรม
 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham