ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วย.. เนื้อความโดยสังเขปในปัจจัยทั้ง 24  (อ่าน 410 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
สำหรับเนื้อความโดยสังเขปในปัจจัยทั้ง 24 มีดังนี้

1. เหตุปัจจัย เพราะมีเหตุ 6 เป็นปัจจัย
2. อารัมมณปัจจัย เพราะมีอารมณ์ 6 เป็นปัจจัย
3. อธิปติปัจจัย เพราะมีความเป็นอธิบดี 4 เป็นปัจจัย
4. อนันตรปัจจัย จิต เจตสิกที่ดับไปอย่างไม่มีระหว่างคั่น เป็นปัจจัย
5. สมนันตรปัจจัย จิต เจตสิกที่ดับไปอย่างไม่มีระหว่างคั่นตามลำดับ เป็นปัจจัย

6. สหชาตปัจจัย การเกิดพร้อมกัน เป็นปัจจัย
7. อัญญมัญญปัจจัย เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัย
8. นิสสยปัจจัย เพราะโดยเป็นที่อาศัย เป็นปัจจัย
9. อุปนิสสยปัจจัย เพราะเป็นที่อาศัยโดยมีกำลังมาก เป็นปัจจัย
10. ปูเรชาตปัจจัย เพราะด้วยการเกิดก่อน เป็นปัจจัย

11. ปัจฉาชาตปัจจัย เพราะด้วยการเกิดทีหลัง เป็นปัจจัย
12. อาเสวนปัจจัย เพราะมีชวนะที่เกิดก่อน เป็นปัจจัย
13. กัมมปัจจัย เพราะมีเจตนา เป็นปัจจัย
14. วิปากปัจจัย เพราะมีวิบาก เป็นปัจจัย
15. อาหารปัจจัย เพราะมีอาหาร 4 เป็นปัจจัย

16. อินทริยปัจจัย เพราะมีนามรูปอินทรีย์ เป็นปัจจัย
17. ฌานปัจจัย เพราะมีองค์ฌาน 7 เป็นปัจจัย
18. มัคคปัจจัย เพราะมีองค์มรรค 9 เป็นปัจจัย
19. สัมปยุตตปัจจัย เพราะเป็นนามธรรมเหมือนกัน เป็นปัจจัย
20. วิปยุตตปัจจัย เพราะเป็นนามกับรูปซึ่งไม่เหมือนกัน เป็นปัจจัย

21. อัตถิปัจจัย เพราะมีนามรูปที่กำลังมีอยู่ เป็นปัจจัย
22. นัตถิปัจจัย เพราะมีนามธรรมที่ดับไปแล้ว เป็นปัจจัย
23. วิคตปัจจัย เพราะด้วยการปราศจากไปแล้วของนามธรรม เป็นปัจจัย
24. อวิคตปัจจัย เพราะด้วยการที่ยังไม่ปราศจากไปของนาม-รูป เป็นปัจจัย


>>> F/B Trader Hunter พบธรรม
 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham