ผู้เขียน หัวข้อ: รวม เตือนภัย "ปัญหาพระภิกษุ" เอ๊ย ไม่ใช่ ต้องเป็น "พระภิกษุที่มีปัญหา"  (อ่าน 15547 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ทุกวันนี้ การไปทำบุญ  ตามวัดต่างๆ  ต้องพิจารณาให้ดีว่า วัดที่เราไปทำบุญ  เป็นวัดที่ดีหรือไม่ 

หากวัดไหนที่ไม่ดี  ก็อย่าไปทำบุญ 

เพื่อเป็นการไม่ส่งเสริมพระภิกษุที่ประพฤติผิดวินัยสงฆ์  ซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง

.

ผมจะทยอยนำลงให้ได้ทราบกัน


.

 รู้จักพระวินัย รู้จักพระ รู้จักอลัชชี
พุทธศาสนา ดำรงอยู่ได้ ด้วยพุทธบริษัททั้งสี่
-http://www.oknation.net/blog/maijea/2010/03/03/entry-1-


อาบัติ คืออะไร

อาบัติ คือกิริยาที่ล่วงละเมิดสิกขาบท และต้องได้รับโทษต่อตน กล่าวโดยชื่ออาบัติมี ๗ อย่าง คือ ๑ ปาราชิก ๒ สังฆาทิเสส ๓ ถุลลัจจัย ๔ ปาจิตตีย์ ๕ ปาฏิเทสนียะ ๖ ทุกกฏ ๗ ทุพภาสิต กล่าวโดยโทษมี ๓ สถานคือ

๑.อาบัติอย่างหนัก ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นขาดจากความเป็นภิกษุ อันหมายถึงอาบัติปาราชิก

๒.อาบัติอย่างกลาง ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นต้องอยู่กรรม โดยประพฤติวัตรอย่างหนึ่งเพื่อทรมานตน อันหมายถึงอาบัติสังฆาทิเสส

๓.อาบัติอย่างเบา ทำให้ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้นต้องประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน แล้วจึงจะพ้นโทษนั้นได้ อันได้แก่อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต โดยอาบัติ

ปาราชิก โทษประหารชีวิต ของพระภิกษุ

ภิกษุล่วงอาบัติปาราชิกเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ย่อมไม่สามารถอยู่กับภิกษุทั้งหลายเหมือนก่อนได้อีก เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้ แม้จะอุปสมบทอีก ก็ไม่เป็นภิกษุโดยชอบด้วยพระวินัยตลอดชาติ อาบัติในสิกขาบทนี้ จึงเป็น อเตกิจฉา คือแก้ไขไม่ได้  เป็น อนวเสสา คือหาส่วนเหลือมิได้ เป็น มูลเฉท คือตัดรากเหง้า ภิกษุจะล่วงมิได้เลยเด็ดขาด

 

สิกขาบทที่ ๑ ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย แล้วไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง เสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้

สิกขาบทที่ ๒ ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ เป็นส่วนแห่งโจรกรรม จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้น แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้

สิกขาบทที่ ๓ ภิกษุใด จงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิต ให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้

สิกขาบทที่ ๔ ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ [คือไม่รู้จริง] กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตน อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม [คือเชื่อก็ตาม ไม่เชื่อก็ตาม ถูกซักถามก็ตาม ไม่ถูกซักถามก็ตาม] เป็นอันต้องอาบัติแล้ว แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2013, 08:34:00 PM โดย sithiphong, เหตุผล: เพิ่มบทความ รู้จักพระวินัย รู้จักพระ รู้จักอลัชชี »


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
สำหรับผมเอง  ตั้งไว้ในเรื่องของการเคารพและกราบพระภิกษุ

ประเภทที่ 1 กราบได้เต็มหัวใจ

ประเภทที่ 2 เป็นพระภิกษุที่พอไหว้ได้

ประเภทที่ 3 ไม่สมควรไหว้  ไม่ต้องไหว้


------------------------------------------------------------


ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์

ปาราชิก
๑ ห้ามภิกษุเสพเมถุนกับมนุษย์ อมุนษย์(เช่นสัตว์ดิรัจฉาน เปรต เป็นต้นไม่ว่าตายหรือยังมี ชีวิต อยู่ หรือแม้แต่ศพเมื่อมีจิตรับจะทำเมถุนกับสิ่งนั้น
๒.ห้ามลักทรัพย์ ตั้งแต่ ๕ มาสก(หรือประมาณ ๑ บาทใน สมัยนี้)ขึ้นไป ถ้าลักทรัพย์ต่ำกว่าเป็นอาบัติข้ออื่น โดยมีจิตคิดจะเอาและได้ทรัพย์นั้นแล้ว
๓. ห้ามฆ่ามนุษย์และทำแท้งกับหญิงที่มีครรภ์ ( มีเจตนากระทำให้มนุษย์ตายหรือเด็กในครรภ์ตาย)
๔. ห้ามอวดอุตตริมนุษสธรรม คือไม่มีฌานก็ว่ามี ไม่มี ฌานก็ว่ามี ไม่ได้มรรคไม่ได้ผล ก็อ้างว่ามี ( ถ้ามีอยู่หรือถึงแล้วแสดงเพื่อประโยชน์ ก็ต้องห้ามเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผลของการอาบัติปาราชิก ปรับอาบัติไม่ได้ ถือขาดจากการครองสมณเพศไม่จำต้องบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กระทำ เป็นเหตุปิดการทำมรรคผลนิพพานในชาตินี้
ถ้าครองสมณเพศอยู่ถือว่าเป็นโจรปล้นพระศาสนาทำลายตนเองให้ถึงทุคติมีอบายภูมิเป็นที่เกิดอย่างแน่นอน เปรียบเสมือนต้นตาลที่ยอดด้วนย่อมไม่เกิดผลได้ )

สังฆาทิเสส
๕. ห้ามทำน้ำอสุจิ ให้เคลื่อนด้วยความจงใจ (ยกเว้นฝัน)
๖ . ห้ามถูกต้องเคล้าคลึงกายหญิงด้วยความจงใจ
๗ . ห้ามพูดสอนความ พูดพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาแก่สตรี
๘. ห้ามพูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยเมถุนธรรม
๙. ห้ามเป็นพ่อสื่อให้คนแต่งงานกัน
๑๐.ภิกษุขอให้สร้างกุฎิแก่ตนต้องมีขนาดกว้าง ๗ คืบยาว ๑๒ คืบด้วยคืบของพระพุทธเจ้า
๑๑.ห้ามสร้างวิหารใหญ่โดยสงฆ์มิได้กำหนดที่
๑๒.ห้ามโจทอาบัติปาราชิกไม่มีมูล
๑๓.ห้ามอ้างเลสโจทอาบัติปาราชิก
๑๔.ทำสังฆ์ให้แตกกัน(สงฆเภท)
๑๕.ห้ามเป็นพรรคพวกของผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน
๑๖.ห้ามเป็นคนว่ายากสอนยาก
๑๗.ห้ามเป็นผู้มีความประพฤติเลวทรามและประจบ คฤหัสถ์อนิยตะ
๑๘. ห้ามนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง(อาบัติ ปาราชิก, สงฆาทิเสส,หรือปาจิตตีย์ )
๑๙ ห้ามนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง (อาบัติ สังฆาทิเสส , หรือปาจิตตีย์นิสสัคคีย์
๒๐. ห้ามเก็บจีวรเกินจำเป็นไว้เกิน ๑๐ วัน (ยกเว้นทำเป็น สองเจ้าของ)
๒๑.ห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้คืนหนึ่ง(ยกเว้น ภิกษุ(ได้รับสมมติ)
๒๒.ห้ามเก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกิน ๑ เดือน(ยกเว้นทำเป็นสองเจ้าของ)
๒๓.ห้ามใช้นางภิกษุณีชักจีวรเก่า(จีวรที่ใช้แล้ว)
๒๔.ห้ามรับจีวรจากมือของภิกษุณี
๒๕.ห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ที่มิใช่ญาติ(ยกเว้นขอต่อคนปวารณา)
๒๖.ห้ามรับจีวรเกินกำหนดเมื่อจีวรถูกชิงหรือ หายไป
๒๗.ห้ามพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีกว่าเขากำหนดไว้เดิมถวาย
๒๘.ห้ามไปพูดให้เขารวมกันซื้อจีวรที่ดีถวาย
๒๙.ห้ามทวงจีวรเอาแก่คนที่รับฝากผู้อื่นเพื่อซื้อ จีวรถวายเกินกว่า ๓ ครั้ง
๓๐.ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งพรมเจือด้วยไหม
๓๑.ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียม(ขนสัตว์) ดำล้วน
๓๒.ห้ามใช้ขนเจียมดำเกิน ๒ ส่วนใน ๔ ส่วนเมื่อหล่อเครื่องปูนั่ง
๓๓.ห้ามหล่อเครื่องปูนั่งให้ตัดของเก่าปนลงใน ของใหม่
๓๔.ห้ามการทำเครื่องปูนั่งให้ตัดของเก่าปนลงในของใหม่
๓๕.ห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน ๓ โยชน์
๓๖.ห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติทำการซักย้อมซึ่งขนเจียม
๓๗.ห้ามรับทองเงิน( ชาตะ รูปรชตะ)
๓๘.ห้ามทำการซื้อขายของด้วยเงินทอง
๓๙.ห้ามซื้อขายโดยใช้ของแลก
๔๐.ห้ามเก็บบาตรเกิน ๑ ลูกไว้เกิน ๓๐ วัน
๔๑.ห้ามขอบาตรเมื่อบาตรเป็นแผลงไม่เกิน ๕ แห่ง
๔๒.ห้ามเก็บเภสัช ๕(เนยใส, เนยข้น,น้ำมัน, น้ำผึ้ง ,น้ำอ้อย)เกิน ๗ วัน
๔๓.ห้ามแสวงและทำผ้าอาบน้ำฝนเกินกำหนด
๔๔.ให้จีวรภิกษุอื่นแล้วห้ามชิงคืนในภายหลัง
๔๕.ห้ามขอด้ายเอามาทอเป็นจีวร
๔๖.ห้ามไปกำหนดให้ช่างหูกทอจีวรให้ดีขึ้นเพื่อตน (ยกเว้นขอต่อคนปวารณา)
๔๗.ห้ามเก็บผ้าจำนำพรรษาไว้เกินกำหนด
๔๘.ห้ามภิกษุอยู่ป่าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน ๖ คืน (ยกเว้นภิกษุได้รับสมมุติ)
๔๙.ห้ามน้อมลาภสงฆ์มาเพื่อตน

ปาจิตตีย์
๕๐.ห้ามพูดปด(มุสาวาท)
๕๑.ห้ามด่า(ผรุสวาท)
๕๒.ห้ามพูดส่อเสียด(ปิสุณาวาท)
๕๓.ห้ามกล่าวธรรมพร้อมกับอนุปสัมบัน(ผู้ไม่ใช่ภิกษุ เช่นภิกษุณีสามเณรเป็นต้น)ในขณะสอน)
๕๔.ห้ามนอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืน
๕๕.ห้ามนอนร่วมกับหญิง
๕๖ห้ามแสดงธรรมสองต่อสองกับผู้หญิงเกิน ๖ คำ(ยกเว้นเมื่อมีผู้ชายที่รู้เดียงสาอยู่ด้วย)
๕๗.ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่อนุปสัมบัน
๕๘.ห้ามบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน
๕๙.ห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุด
๖๐.ห้ามทำลายต้นไม้
๖๑.ห้ามพูดไฉไลหรือทำให้ยุ่งยากเมื่อถูกสอบสวน
๖๒.ห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงฆ์ไว้กลางแจ้ง
๖๓.ห้ามทิ้งเตียงตั่งของสงฆ์ไว้กลางแจ้ง
๖๔.ห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำ
๖๕.ห้ามนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนเพื่อทำให้ภิกษุนั้นลุกหนีไป
๖๖.ห้ามฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ เพราะขัดใจ(ยกเว้นภิกษุอลัชชี)
๖๗.ห้ามนั่งนอนบนเตียงหรือตั่งโดยแรงที่อยู่ชั้นบน
ซึ่งมีผู้นอนอยู่ชั้นล่าง(เป็นเตียง ๒ ชั้น)
๖๘.ห้ามโบกฉาบวิหารใหญ่เกิน ๓ ชั้น
๖๙.ห้ามเอาน้ำมีตัวสัตว์รดหญ้าหรือดิน
๗๐.ห้ามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมายจากสงฆ์
๗๑.ห้ามสอนนางภิกษุณีตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้ว
๗๒.ห้ามสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่
๗๓.ห้ามติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ
๗๔.ห้ามให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ แต่ให้แลก เปลี่ยนจีวรกันได้
๗๕.ห้ามเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
๗๖.ห้ามเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณี เว้นไว้แต่หนทาง ที่จะไปมีอันตราย
๗๗.ห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือร่วมกัน เว้นไว้แต่โดยสารหรือข้ามฟาก
๗๘.ห้ามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะให้เขาถวาย
๗๙.ห้ามนั่งในที่ลับสองต่อสองกับนางภิกษุณี
๘๐.ห้ามฉันอาหารในที่ทานเกิน ๑ มื้อ(ยกเว้นแต่ป่วย)
๘๑.ห้ามขออาหารชาวบ้านเพื่อมาฉันรวมกลุ่มกับพวกของตน
๘๒.ห้ามนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น
๘๓.ห้ามรับบิณฑบาตเกิน ๓ บาตร
๘๔.ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้ว
๘๕.ห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉันอีกเพื่อจับผิด
๘๖.ห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล(วิกาลโภชนา)
๘๗.ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน
๘๘.ห้ามขออาหารประณีตมาเพื่อฉันเอง(ยกเว้นขอต่อผู้ปวารณา)
๘๙.ห้ามฉันอาหารที่มิได้รับประเคน(ยกเว้นน้ำ)
๙๐.ห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีเปลือยและนักบวชอื่น
๙๑.ห้ามชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ
๙๒.ห้ามเข้าไปนั่งกีดขวางในห้องนอนของหญิงกับ
ชายที่มีราคะ(เข้าไปขัดจังหวะชายหญิง)
๙๓.ห้ามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับหญิง
๙๔.ห้ามนั่งในที่ลับหูสองต่อสองกับหญิง
๙๕.ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่
๙๖.ห้ามขอปัจจัยเภสัชเกินกำหนดชนิดและเวลาที่เขาปวารณาไว้
๙๗..ห้ามไปดูกองทัพที่ยกออกไป
๙๘.ห้ามภิกษุมีกิจจำเป็นพักอยู่ในกองทัพเกิน ๓ คืน
๙๙.ห้ามดูเขารบกันเป็นต้นเมื่อมีกิจจำเป็นไปในกองทัพ
๑๐๐.ห้ามดื่มสุราเมรัย รวมของมึนเมาต่างๆ
๑๐๑.ห้ามจี้ภิกษุให้หัวเราะ
๑๐๒.ห้ามว่ายน้ำเล่น
๑๐๓.ห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัย ขืนประพฤติอนาจารอยู่
๑๐๔.ห้ามหลอกภิกษุให้กลัว(หรือตกใจ)
๑๐๕.ห้ามก่อกองไฟเพื่อผิง(ยกเว้นผิงถ่านไฟที่ปราศจากเปลวไฟ )
๑๐๖.ห้ามอาบน้ำบ่อย เว้นแต่มีเหตุ
๑๐๗.ห้ามทำเครื่องหมายจีวรที่ได้มาใหม่
๑๐๘.วิกัปจีวรไว้แล้วจะใช้ถอนก่อน
๑๐๙.ห้ามเล่นซ่อนบริขารของภิกษุอื่น
๑๑๐.ห้ามฆ่าสัตว์
๑๑๑.ห้ามดื่มน้ำมีตัวสัตว์
๑๑๒.ห้ามรื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินเป็นธรรมแล้ว
๑๑๓.ห้ามปกปิดอาบัติชั่วหยาบ(อาบัติปาราชิก,อาบัติสังฆาทิเสส)ของภิกษุอื่น
๑๑๔.ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึง ๒๐ ปี
๑๑๕.ห้ามเดินทางร่วมกับโจรหรือพ่อค้าผู้หนีภาษี
๑๑๖.ห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกัน
๑๑๗.ห้ามกล่าวตู่พระธรรมวินัย
๑๑๘.ห้ามคบหากินอยู่ร่วมกับภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย
๑๑๙.ห้ามคบหาให้อุปัฏฐากกินอยู่ร่วมกับสามเณรผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย
๑๒๐.ห้ามพูดเลี่ยงเพื่อหวังจะไม่ศึกษาในสิกขาบท
๑๒๑.ห้ามกล่าวย่ำยีดูแคลนพระวินัย
๑๒๒.ห้ามพูดแก้ตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีในปาติโมกข์
๑๒๓.ห้ามทำร้ายร่างกายภิกษุ
๑๒๔.ห้ามเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุ
๑๒๕.ห้ามโจทอาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล
๑๒๖.ห้ามก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่น
๑๒๗.ห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกัน
๑๒๘.มอบฉันทะให้ทำการแทนแล้วห้ามพูดติเตียน
๑๒๙.ในที่ประชุมสงฆ์ตั้งญัตติแล้วกำลังทำการวินิจฉัยห้ามลุกไปโดยไม่ให้ความยินยอมต่อสงฆ์(เว้นไปสุขา)
๑๓๐.ร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลัง
๑๓๑.ห้ามน้อมลาภสงฆ์มาเพื่อบุคคล
๑๓๒.ห้ามเข้าไปในพระราชฐานชั้นในโดยไม่ได้ รับราชานุญาต
๑๓๓.ห้ามเก็บของมีค่า(รัตนะ)ที่ตกอยู่(เว้นตกในวัดเก็บไว้คืน)
๑๓๔.ห้ามเข้าบ้านยามวิกาลต้องลาภิกษุก่อน(เว้นมีธุระด่วน)
๑๓๕.ห้ามทำหล่อมเข็มด้วย กระดูก,งา,เขาสัตว์
๑๓๖.ห้ามใช้เตียงตั่งมีเท้าสูงกว่า ๘ นิ้ว ด้วยนิ้วสุคต
๑๓๗.ห้ามใช้เตียงตั่งหุ้มด้วยนุ่น
๑๓๘.ห้ามใช้ผ้าปูนั่งมีขนาดเกินกว่าขนาดยาว ๒ คืบกว้าง ๑ คืบ ชาย ๑ คืบด้วยคืบสุคต
๑๓๙.ห้ามใช้ผ้าปิดฝีมีขนาดเกินกว่าขนาดยาว ๔ คืบ กว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต
๑๔๐.ห้ามใช้ผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินกว่าขนาด ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบด้วยคืบสุคต
๑๔๑.ห้ามใช้จีวรมีขนาดเท่ากับขนาดยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบสุคต

ปาฎิเทสนียะ
๑๔๒.ห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือนางภิกษุณี
๑๔๓.ให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหาร
๑๔๔.ห้ามรับอาหารในสกุลที่สงฆ์สมมุติว่าเป็นเสขะ(ตระกูลที่ยากจน)นอกจากป่วยหรือเขานิมนต์แล้ว
๑๔๕..ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้บอกไว้ก่อนเมื่ออยู่ป่า
๑๕๙.เราจักไม่พูดเสียงดัง นั่งในบ้าน
๑๖๐.เราจักไม่เดินโคลงกาย ไปในบ้าน
๑๖๑.เราจักไม่นั่งโคลงกายในบ้าน
๑๖๒.เราจักไม่ไกวแขน ไปในบ้าน
๑๖๓.เราจักไม่ไกวแขน นั่งในบ้าน
๑๖๔.เราจักไม่สั่นศรีษะ ไปในบ้าน
๑๖๕.เราจักไม่สั่นศีรษะ นั่งในบ้าน
๑๖๖.เราจักไม่เอามือค้ำกาย ไปในบ้าน(เดินเท้าเอว)
๑๖๗.เราจักไม่เอามือค้ำกาย นั่งในบ้าน
๑๖๘.เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะ ไปในบ้าน
๑๖๙.เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะ นั่งในบ้าน
๑๗๐.เราจักไม่เดินกระโหย่งเท้า ไปในเท้า
๑๗๑.เราจักไม่นั่งรัดเข่า ในบ้าน(กอดเข่า)
๑๗๒เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ
๑๗๓.เราจักดูแลแต่ในบาตร รับบิณฑบาต
๑๗๔.เราจักรับบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง(ไม่รับมาก)
๑๔๖.เราจักนุ่งให้เป็นปริมณฑล(เบื้องล่างปิดเข่า
เบื้องบนปิดสะดือไม่ห้อยไปข้างหน้าข้างหลัง)
๑๔๗.เราจักห่มให้เป็นปริมณฑล(ให้ชายผ้าเสมอกัน ไม่ห้อยไปข้างหน้าข้างหลัง)
๑๔๘.เราจักปกปิดกายด้วยดีไปในบ้าน
๑๔๙.เราจักปกปิดกายด้วยดีนั่งในบ้าน
๑๕๐.เราจักสำรวมด้วยดีไปในบ้าน (คือไม่คะนองมือคะนองเท้าหรือค้นหาอะไร)
๑๕๑.เราจักสำรวมด้วยดีนั่งในบ้าน
๑๕๒.เราจักมีตาทอดลงไปในบ้าน(อินทรียสังวร)
๑๕๓.เราจักมีตาทอดลง นั่งในบ้าน(เพื่อป้องกันกิเลส)
๑๕๔.เราจักไม่เวิกผ้าไปในบ้าน
๑๕๕.เราจักไม่เวิกผ้า นั่งในบ้าน
๑๕๖.เราจักไม่หัวเราะดัง ไปในบ้าน
๑๕๗.เราจักไม่หัวเราะดัง นั่งในบ้าน
๑๕๘.เราจักไม่พูดเสียงดัง ไปในบ้าน
๑๗๕.เราจักรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร
๑๗๖.เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ ไม่รังเกียจ
๑๗๗.เราจักดูแต่ในบาตร เวลาฉัน(ถ้าฉันในบาตร)
๑๗๘.เราจักฉันบิณฑบาตไปตามลำดับ(ไม่ขุดให้แหว่ง).
๑๗๙.เราจักฉันบิณฑบาตพอสมส่วนกับแกง(ไม่ฉันกับมากเกินไป)
๑๘๐.เราจักฉันบิณฑบาต ไม่ขยุ้มแต่ยอดลงไป
๑๘๑.เราจักไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับด้วยจะได้มาก
๑๘๒.เราไม่เจ็บไข้ จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อ ประโยชน์แก่ตนมาฉัน
๑๘๓.เราจักไม่มองดูบาตรของผู้อื่นด้วยคิดจะเพ่งโทษ
๑๘๔.เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป
๑๘๕.เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม
๑๘๖.เราจักไม่อ้าปากในเมื่อคำข้าวยังไม่มาถึง(อ้าค้าง)
๑๘๗.เราจักไม่เอานิ้วมือทั้งหมดใส่ปากในขณะฉัน
๑๘๘.เราจักไม่พูดทั้งที่ปากยังมีคำข้าว
๑๘๙.เราจักไม่ฉันโยนคำข้าวเข้าปาก
๑๙๐.เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว
๑๙๑.เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย
๑๙๒.เราจักไม่ฉันพลางสลัดมือพลาง
๑๙๓.เราจักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าว(ทำข้าวเรี่ยราด)
๑๙๔.เราจักไม่ฉันแลบลิ้น
๑๙๕.เราจักไม่ฉันดังจับๆ(ไม่สำรวม)
๑๙๖.เราจักไม่ฉันดังซูดๆ(ไม่สำรวม)
๑๙๗.เราจักไม่ฉันเลียมือ
๑๙๘.เราจักไม่ฉันขอดบาตร(เว้นเหลือน้อยต้องขอด)
๑๙๙.เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก
๒๐๐.เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำ
๒๐๑.เราจักไม่เอาน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทลงในละแวกบ้าน(ดูสกปรกเป็นที่รังเกียจ)
๒๐๒.เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือ
๒๐๓.เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีไม้พลองในมือ
๒๑๘.เราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
๒๑๙.เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือ
บ้วนน้ำลายลงในของเขียว(พืชต้นไม้)
๒๒๐.เราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือ บ้วนน้ำลายลงในน้ำ

อธิกาณะ
๒๒๑.การระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า(บุคคล,วัตถุ,ธรรม)
๒๒๒.การระงับอธิกรณ์ด้วยยกให้ว่าพระอรหันต์ เป็นผู้มีสติ)
๒๒๓.การระงับอธิกรณ์ด้วยยกประโยชน์ให้ ในขณะเป็นบ้า
๒๒๔.การระงับอธิกรณ์ด้วยถือตามคำรับของจำเลย
๒๒๕.การระงับอธิกรณ์ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
๒๒๖.การระงับอธิกรณ์ด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด
๒๒๗.การระงับอธิกรณ์ด้วยให้ประนีประนอมหรือ เลิกแล้วกันไป

-https://www.facebook.com/permalink.php?id=285914271525116&story_fbid=285926294857247-

.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2014, 03:29:12 PM โดย sithiphong, เหตุผล: เพิ่ม ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์ »
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
สึกเจ้าอาวาส มั่วสีกา ผงะรูปเปลือย
-http://www.youtube.com/watch?v=erQ8IOWQa-c-

สึกเจ้าอาวาส มั่วสีกา ผงะรูปเปลือย


สึกเจ้าอาวาส มั่วสีกา ผงะรูปเปลือย
จับพระพาสีการ่วมประเวณีในห้องน้ำ
-http://www.youtube.com/watch?v=eK-AIjzWBfM-

จับพระพาสีการ่วมประเวณีในห้องน้ำ


จับพระพาสีการ่วมประเวณีในห้องน้ำ
จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012
-http://www.youtube.com/watch?v=f7e7OH0VcNw-

จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012


จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012
พระเมาคลั่ง
-http://www.youtube.com/watch?v=uC-XiO1vBqc-

พระเมาคลั่ง


พระเมาคลั่ง
เสื่อม! พระเมาชกต่อยกันไม่เลิก
-http://www.youtube.com/watch?v=EfVMcnpOVho-

เสื่อม! พระเมาชกต่อยกันไม่เลิก


เสื่อม! พระเมาชกต่อยกันไม่เลิก
จับพระ+ชี ขับกระบะเรี่ยไรเงิน 13 Jun 2012
-http://www.youtube.com/watch?v=FTFvZobhUJU-

จับพระ+ชี ขับกระบะเรี่ยไรเงิน 13 Jun 2012


จับพระ+ชี ขับกระบะเรี่ยไรเงิน 13 Jun 2012
.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
จับพระเรี่ยไร
-http://www.youtube.com/watch?v=piMXvwmI0h0-

จับพระเรี่ยไร


จับพระเรี่ยไร

18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟักัน
-http://www.youtube.com/watch?v=SYFYl9NmK6o-

18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟักัน


18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟักัน

ข่าว จับพระข่มขืนเณร
-http://www.youtube.com/watch?v=as1tyQ8xrok-

ข่าว จับพระข่มขืนเณร


ข่าว จับพระข่มขืนเณร.

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

ฉาวอีกภาพหลุดชายหัวโล้นนุ่งผ้าเหลืองโอบแหม่มสาว
-http://www.dailynews.co.th/thailand/212033-


ภาพหลุดชายหัวโล้น 2 คน เปลือยท่อนบน นุ่งผ้าเหลืองเหมือนพระสงฆ์นั่งโอบไหล่แหม่มสาวหุ่นเซ็กซี่ใส่เสื้อสายเดี่ยวปลิวว่อนในสังคมออนไลน์ จี้ หน่วยงานเกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาตรวจสอบด่วนวันนี้ (14 มิ.ย.) ผู้คนในโลกออนไลน์พากันวิจารณ์กันอย่างหนักอีกครั้งหลังมีการแชร์ภาพรูปชายหัวโล้น 2 คน นุ่งห่มผ้าเหลืองเหมือนสบงพระสงฆ์กำลังนั่งเคียงข้างโอบไหล่หญิงสาวชาวต่างชาติผมทอง ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือไม่อย่างไร ภาพดังกล่าวหญิงสาวฝรั่งอยู่ในชุดสายเดี่ยวสีดำสุดเซ็กซี่ เคียงข้างหนุ่มหัวโล้นที่เปลือยท่อนบนลงมา ทั้งนี้หลังจากที่ภาพดังกล่าวเเพร่สะพัดในโลกออนไลน์ ผู้คนในโลกออนไลน์พากันออกมาวิจารณ์กันไปต่างๆนานาในเชิงลบ พร้อมทั้งรีบเร่งให้องค์กรที่สำคัญทางพระพุทธศาสนารีบตรวจสอบว่าชายหนุ่มดังกล่าวเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่ และเป็นพระลูกวัดแห่งไหนจะได้เร่งนำตัวมาสึก เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเสื่อมถอยลงกว่านี้

ขณะที่ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงภาพหลุดดังกล่าวว่า  ตนได้ฝากถึงเจ้าคณะปกครองให้เน้นย้ำ พระสงฆ์ สามเณร ที่อยู่ในการปกครองว่า ให้ช่วยกวดขันดูแล การประพฤติตนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการนำภาพต่างๆเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อศรัทธาประชาชนได้ ที่สำคัญ พระสงฆ์ สามเณร จะต้องรู้ว่าอยู่ในเพศบรรชิต ต้องสำรวมกาย วาจา เพื่อให้เป็นที่เคารพต่อพุทธศาสนิกชน หากมีการนำภาพมาเผยแพร่ต่อประชาชนเช่นนี้ จะเกิดผลกระทบต่อ พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมได้ อย่างไรก็ตาม พศ.คงจะต้องมีการตรวจสอบว่า ภาพดังกล่าวมาจากวัดไหน หรือสถานที่ใด เพื่อแจ้งให้เจ้าคณะปกครอง เจ้าอาวาส ดำเนินการตักเตือนในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวต่อ การนำภาพที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ สามเณร มาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พบเห็นบ่อยขึ้น ดังนั้น อยากฝากถึงพระสงฆ์ สามเณร ทั่วประเทศ ที่ใช้โซเชียลควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำหลักธรรม ไปสู่ประชาชน จะดีกว่านำมาโพสต์ภาพต่างๆที่อาจจะทำให้ประชาชนมองว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
จับพระค้ายาบ้า
-http://www.youtube.com/watch?v=VfwIilcOtDk-

จับพระค้ายาบ้า


จับพระค้ายาบ้า

จับพระค้ายาไซ์
-http://www.youtube.com/watch?v=iKeS6MLAeXA-

จับพระค้ายาไซ์


จับพระค้ายาไซ์

รวบพระเสพยาบ้าคากุฏิพร้อมเอเย่นต์
-http://www.youtube.com/watch?v=dze6AmqMOe4-

รวบพระเสพยาบ้าคากุฏิพร้อมเอเย่นต์


รวบพระเสพยาบ้าคากุฏิพร้อมเอเย่นต์

ข่าว จับพระข่มขืนเณร
-http://www.youtube.com/watch?v=as1tyQ8xrok-

ข่าว จับพระข่มขืนเณร


ข่าว จับพระข่มขืนเณร

18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟันกัน
-http://www.youtube.com/watch?v=SYFYl9NmK6o-

18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟักัน


18 01 54 พระเมายาบ้าใช้มีดฟักัน

พระนักเลงเมาวางมวย
-http://www.youtube.com/watch?v=-fYwqrhCPpE-

พระนักเลงเมาวางมวย


พระนักเลงเมาวางมวย

จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012
-http://www.youtube.com/watch?v=f7e7OH0VcNw-

จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012


จับพระเมาเหล้า หวังข่มขืนดญ. 21 Mar 2012.คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
พศ.อึ้งพระวัดดังสะสมรถหรู
-http://www.dailynews.co.th/education/212304-


สำนักพุทธฯอึ้งพระวัดดังสะสมรถหรู-นั่งเครื่องบินส่วนตัว-เผยแพร่ศาสนาผิดๆ ฟุ้งเฟ้อเกินความเป็นพระสงฆ์ จนชาวบ้านติเตียน ด้าน"นพรัตน์" เร่งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมจับตาพระกลุ่มดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากในเชิงตำหนิติเตียนว่าปัจจุบันพบเห็นพระสงฆ์บางรูปมีการสะสมยานพาหนะการเดินทาง มีรถหรู เครื่องใช้ไม้สอยราคาแพง ฟุ่มเฟือยมาก ผิดอาจาระของความเป็นสงฆ์ โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีภาพคลิปพระสงฆ์ประพฤติผิดให้ทางโลกติเตียนเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เนต เว็บไซด์ชื่อดังว่า เป็นภาพจากเฟซบุ๊คส่วนตัวของพระรูปดังกล่าวแล้วมีคนกดไลท์เป็นหมื่นๆ ซึ่งชาวออนไลน์ได้ส่งต่อคลิปนี้ที่เขียนว่าเป็นเครื่องบินเจตประจำองค์ 2 เผยแพร่โดยสมาชิกเว็บไซด์ยูทูบรายหนึ่ง โดยภายในคลิปเป็นคณะสงฆ์ 3 รูปนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว หูเสียบหูฟังโทรศัพท์มือถือไอโฟน สวมแว่นตาดำและกระเป๋าแบรนด์ดัง โดยเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดที่สนามบินอุบลราชธานี ซึ่งทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นหลวงพ่อชื่อดังรูปหนึ่งในจ.ศรีษะเกษ

ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นภาพพระสงฆ์ 3 รูปจากวัดแห่งหนึ่ง  จึงได้ให้เจ้าหน้าที่จับตาพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวว่ายังปฎิบัติตนผิดโลกวัชชะ หรือให้ทางโลกติเตียนอีกหรือไม่ หากพบว่าได้กระทำผิดจริง จะประสานไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาลงโทษทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีกระแสของประชาชนที่พบเห็นพระสงฆ์อีกหลายรูปประพฤติตนไม่เหมาะสม อาทิ วัดดังหลายแห่งชอบสะสมรถหรู   มีของใช้แพงๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจัดซื้อถวายหรือไม่ก็ตาม หากพระสงฆ์รูปนั้นตั้งอยู่ในความสมถะแล้ว คงไม่มีภาพที่มีรถหรูจอดอยู่ในกุฎิหลายสิบคัน เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์บางรูปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทางที่ผิดๆ จากที่เน้นคำสอนกลายเป็นการทรงเจ้าเข้าผีเป็นพุทธพาณิชย์มากเกินไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีลูกศิษย์เป็นดารานักร้องชื่อดังจำนวนมาก ทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อวัดหรือพระสงฆ์ดังกล่าวได้ แต่ได้ตักเตือนไปด้วยวาจาแล้ว.
--------------------------------------------------------------------------------------------


สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หากไปทำบุญ ควรทราบว่า เจ้าอาวาสมีรถยนต์หรู สะสมไว้หรือไม่  หากมีผมแนะนำไม่ต้องไปทำบุญ เพราะว่า ท่านทำบุญไป ก็ไม่ได้บุญเท่าที่ควร  ทำไป 100 อาจจะได้ไม่ถึง 5 ครับ

พุทธศาสนาสอนให้ ละ วาง  ไม่ได้ให้สะสม

.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
พศ. เตรียมลงดาบ พระนั่งเครื่องบินเจ็ท - หิ้วหลุยส์ - ใส่เรย์แบน
-http://hilight.kapook.com/view/87339-
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ chaaimg9 สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สั่งตรวจสอบคลิปพระสงฆ์นั่งเครื่องบินเจ็ท พร้อมลงโทษหากกระทำผิดจริง

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน มีรายงานว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ. ) เผยว่า หลังจากที่ประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องที่มีคลิปพระสงฆ์สองรูป นั่งเครื่องบินเจ็ทสุดหรู ใช้กระเป๋ามียี่ห้อราคาแพง และสวมแว่นตาราคาหลายหมื่น ซึ่งผิดอาจาระของสงฆ์ และคลิปดังกล่าว ก็เผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระรูปดังกล่าวอีกด้วย โดยทาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบพระสงฆ์รูปนั้น และจะลงโทษทันทีหากมีการกระทำผิดอีก

          ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า พระดังกล่าวเป็นหลวงพ่อรูปหนึ่งในจังหวัดศรีษะเกษ และจากการตรวจสอบกับทางวัด ก็พบว่ามีพระรูปดังกล่าวอยู่ในวัดนั้นจริง จึงได้ให้มีการติดตามข้อมูลว่า พระสงฆ์กลุ่มนั้นยังปฏิบัติตนผิดทางโลกหรือไม่ หากพบว่ายังกระทำผิดก็จะประสานไปยังคณะผู้ปกครองเพื่อพิจารณาลงโทษทันที

          นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า ยังมีพระสงฆ์หลายรูปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งสะสมรถหรู ใช้ของราคาแพง หรือเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทางที่ผิด เบื้องต้นยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อวัดและชื่อพระสงฆ์รูปดังกล่าวได้ แต่ได้ตักเตือนทางวาจาแล้ว


เครื่องบินเจ็ทประจำองค์ หลวงปู่เณรคำ (ฉัตติโก) ๑

คลิป เครื่องบินเจ็ทประจำองค์ หลวงปู่เณรคำ (ฉัตติโก) ๑  โพสต์โดย คุณ chaaimg9 สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

เครื่องบินเจ็ทประจำองค์ หลวงปู่เณรคำ (ฉัตติโก) ๑

-http://www.youtube.com/watch?v=sANFgwoJeic&feature=player_embedded-


.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ปล่อยว่อนภาพพระไฮโซ โชว์ทั้งอัลบั้ม พฤติกรรมโอเวอร์ ยกคณะทัวร์-แบ๊ว-ขับรถ พศ.ระบุวัดป่าไร้ทะเบียน

-http://news.sanook.com/1192152/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%8B-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81/-ผอ.พศ.ชี้นั่งเครื่องบินผิดอาจาระ-พฤติกรรมโอเวอร์ ไม่เหมาะกับความเป็นพระ สั่ง พศจ.ศรีสะเกษตรวจพระหน้าคล้าย′หลวงปู่เณรคำ′ เบื้องต้นพบที่พำนักไม่ใช่วัดหรือสำนักสงฆ์ที่ พศ.รับรอง

จากกรณีประชาชนร้องเรียนมีพระสงฆ์บางรูปสะสมพาหนะการเดินทาง มีรถหรู เครื่องใช้ไม้สอยราคาแพง ฟุ่มเฟือยมาก รวมถึงคลิปภาพพระสงฆ์นั่งเครื่องบินส่วนตัว เสียบหูฟังไอโฟน สวมแว่นตาดำ สะพายกระเป๋าหลุยส์วิตตอง โดยเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดที่สนามบิน จ.อุบลราชธานี และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นหลวงพ่อชื่อดังรูปหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ศรีสะเกษตรวจสอบที่มาที่ไปแล้ว ขณะนี้มีคนจำนวนมากมาสอบถามว่าใช่ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก พระสงฆ์ชื่อวัดป่าขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษหรือไม่ ตนยังบอกไม่ได้ว่าเป็นหลวงปูเณรคำหรือพระสงฆ์รูปใด ต้องรอรายงานจาก พศจ.ศรีสะเกษก่อน

"กรณีที่ถามว่าพระรูปดังกล่าวเป็นเจ้าของเครื่องบินหรือไม่ ส่วนตัวมองแง่ดีว่าพระสงฆ์ทุกรูปคงไม่สามารถเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวได้ เพราะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบฐานะทางการเงิน มีใบอนุญาตการบิน ดังนั้น อาจจะเป็นเครื่องบินญาติโยม หรือลูกศิษย์ก็ได้ แต่หากถามว่าท่านผิดตรงไหน ก็ผิดอาจาร พฤติกรรมโอเวอร์ สวมแว่นตา มีกิริยามารยาทความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานะความเป็นพระสงฆ์ ทำให้ผู้ประสบพบเห็นเสื่อมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบุคคลเหล่านั้น คนที่เคยศรัทธาเลื่อมใสอยู่ก่อนแล้ว ก็จะจืดจางเสื่อมความเคารพนับถือลงโดยลำดับ พุทธศาสนิกชนดูแล้วหดหู่" นายนพรัตน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องจัดระเบียบการถวายของให้พระสงฆ์หรือไม่ นายนพรัตน์กล่าวว่า การถวายสิ่งของให้กับพระสามารถทำได้ ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วย

นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการ พศจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากนายนพรัตน์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ 2 ประเด็น 1.ตรวจสอบประวัติ ที่พักสงฆ์ หรือที่พำนักของหลวงปู่เณรคำในปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าที่พำนักดังกล่าวเป็นที่พักสงฆ์ทั่วไป ไม่มีสถานะเป็นวัด หรือสำนักสงฆ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ พศ. และ 2.สั่งให้ตรวจสอบประวัติหลวงปู่เณรคำว่าสังกัดวัดใด เจ้าคณะปกครองคือใคร แต่เท่าที่ทราบขณะนี้สังกัดเดิมคือวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จ.อุบลราชธานี แต่ปัจจุบันสังกัดวัดไหนหรือไม่นั้น เรื่องนี้ต้องหาคำตอบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลวงปู่เณรคำค่อนข้างยาก เพราะเป็นพระธรรมยุตมักไม่เปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ในสังกัดที่ไหน และเจ้าหน้าที่ พศ.ถูกกีดกันออกมา โดยไม่ให้ความร่วมมือ

"จากการตรวจสอบรูปภาพที่นั่งเครื่องบินเจ็ต ซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ใช่มุมภาพที่เป็นการแอบถ่ายแต่อย่างใด เป็นการเปิดให้ถ่ายภาพโปรโมตตัวเอง ดูแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนที่มีภาพเก่าๆ ที่มีคนที่หน้าเหมือนพระชื่อดังรูปหนึ่งนอนหลับอยู่กับสีกาสาวคนหนึ่งนั้น โดยอ้างว่าเป็นภาพตัดต่อนั้น ชาวบ้านแถวนั้นจะรู้ว่าคนในภาพเป็นใคร เพราะมีเค้าโครงเหมือนกับสีกาคนใกล้ชิด หากมีการตัดต่อจริงก็ควรเป็นภาพผู้หญิงสวย ๆ เลยจะดีกว่า" นายวิรอดกล่าว

นายวิรอด กล่าวว่า ชาวบ้านแถวนั้นรู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ดี จึงไม่ได้พากันไปทำบุญ ทั้งนี้ เวลาที่จัดกิจกรรมทำพิธีกรรมทางศาสนา แล้วมีคนไปร่วมนับพันคนนั้น ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อยู่ไกลๆ มากกว่า คนในพื้นที่ไม่เข้า เพราะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร หากจะทำบุญจะไปทำบุญที่วัดในพื้นที่

จากนั้นในเวลา 14.00 น. นายวิรอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่วัดป่าขันติธรรมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบภายในบริเวณวัดพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา แตกต่างจากในช่วงปกติที่วัดแห่งนี้จะมีพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์วัดเป็นจำนวนมากอยู่ตามบริเวณวัด

นายวิรอดกล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มีคำยืนยันจากบุคคลใดว่าคลิปวิดีโอที่เห็นดังกล่าวเป็นพระดัง แต่เป็นเพราะสาเหตุของหน้าตาที่มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกันเท่านั้น ในขณะนี้ตนและเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับทางคณะกรรมการของวัดป่าขันติธรรม แต่ยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้ จากการสอบถามพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ให้ข้อมูลว่าหลวงปู่เณรคำเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานานหลายเดือน ปกติหลวงปู่เณรคำจะเดินทางกลับมาที่วัดแห่งนี้ เฉพาะช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้น โดยทางวัดได้มีกำหนดการจัดงานมหาพิธีห่มผ้าฤดูฝนพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายนนี้ คาดว่าหลวงปู่เณรคำจะเดินทางกลับมาในช่วงนี้

"ในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษร้องเรียนมายังสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับภาพหลุดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะรูปถ่ายที่มีสีกาอยู่ด้วย ขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่ามีการกระทำผิดอาจมีบทลงโทษขั้นรุนแรง คือการปาราชิก หรือจับสึกนั่นเอง" นายวิรอดกล่าว

พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า การถวายสิ่งของให้พระสงฆ์ในปัจจุบัน พระวินัยและ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ไม่มีข้อกำหนดไว้ชัดเจน แต่ญาติโยมต้องดูความเหมาะสมกับสถานภาพของพระด้วย ดูประโยชน์การใช้สอยไม่ให้เกินฐานะ เกินความพอดี เนื่องจากจะทำให้สังคมติเตียนถึงความไม่เหมาะสมได้ เช่น การถวายรถสปอร์ตถือว่าไม่เหมาะกับพระสงฆ์ ขณะเดียวกันผู้ถวายต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าถวายให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ การศึกษา ค่าน้ำค่าไฟ แต่หากพระสงฆ์นำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจมีความผิดได้

"กรณีพระนั่งเครื่องบินเจ็ตนั้น ถ้าประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่เหมาะสม สามารถทำหนังสือถึงเจ้าคณะปกครองให้สอบข้อเท็จจริง โดยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนที่อ้างว่าพระซื้อเครื่องบิน ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านำเงินส่วนไหนไปซื้อ เพราะเครื่องบินมีราคาสูง หากพบว่านำเงินที่ญาติโยมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปซื้อ ถือว่ามีความผิด ต้องดำเนินการทั้งทางกฎหมายสงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง หากกฎหมายบ้านเมืองพิจารณาเป็นที่สุดแล้วว่า พระรูปนั้นกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะกรณีคดีอาญาต้องดำเนินการสึกเพื่อไปรับโทษทางบ้านเมือง อาตมาอยากให้สืบสวนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ สังคมต้องให้ความเป็นกลางกับทางพระด้วย อย่าเพิ่งด่วนไปตัดสิน" พระพรหมดิลกกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์พันทิป ปรากฏว่า มีการนำภาพของพระสงฆ์รูปหนึ่งมาโพสต์ อาทิ ภาพแอ๊บแบ๊ว ซึ่งถ่ายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในภาพดังกล่าวเป็นภาพพระสงฆ์ชูสองนิ้วพร้อมด้วยสีหน้าแอ๊บแบ๊ว และภาพที่ชื่อว่า เบนซ์อาตมา ใครอย่าแตะนะโยม เป็นภาพที่ถ่ายคู่กับรถเบนซ์ป้ายทะเบียนต่างประเทศ รวมถึงภาพพระสงฆ์กำลัง

นั่งอยู่ในห้องนักบิน นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ดังกล่าวยังมีการนำภาพของคนที่หน้าเหมือนพระชื่อดัง โดยอ้างว่าเป็นพระสงฆ์กำลังนอนกับผู้หญิงมาเผยแพร่ด้วย อย่างไรก็ตาม มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิ และวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพต่างๆ จำนวนมาก โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าขันติธรรม บ้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดของพระวิระพล สุขผล หรือหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรม ปรากฏว่า บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามาก ภายในบริเวณวัดมีป้ายชื่อหลวงปู่เณรคำ บริษัท ขันติธรรม ก้าวหน้า จำกัด ซึ่งจำหน่ายวัตถุมงคลติดอยู่ และมีตู้รับบริจาคเงินจำนวนมากวางตั้งอยู่ทั่วบริเวณ ส่วนภายในกุฏิของวัดนั้นจะปูด้วยพรมสีเขียว มีรูปภาพของหลวงปู่เณรคำขนาดใหญ่ติดอยู่หลายภาพ และไม่มีบรรดาชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้พระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่อย่างใด มีเพียงคนงานหญิงจำนวน 2-3 คน ที่เฝ้าอยู่ในบริเวณวัด

คนงานหญิงคนหนึ่งเปิดเผยว่า หลวงปู่เณรคำไม่ได้อยู่ที่วัด ทราบเพียงว่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วยพระสงฆ์ ประมาณ 10 รูป ส่วนเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆ รวมทั้งการนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั้น ไม่ทราบเรื่องแต่อย่างใด ทราบเพียงว่าหลวงปู่เณรคำจะนั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่วัดป่าขันติธรรมเป็นประจำเท่านั้น โดยจะมีสนาม ฮ.อยู่บริเวณถนนเข้าวัด เป็นรูปเครื่องหมาย H อยู่บนถนนด้วย

ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดป่าขันติธรรม เปิดเผยว่า ปกติแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ จะไม่พากันเข้ามาทำบุญที่วัดป่าขันติธรรม เนื่องจากทราบข่าวมานานแล้ว แต่ว่าไม่กล้าพูดออกมา เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายจากอิทธิพลมืด เนื่องจากมีนายตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้ามาที่วัดนี้บ่อยมาก และหลวงปู่เณรคำจะมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนตลอดเวลา ชาวบ้านจึงพากันเชื่อว่าจะต้องมีนายตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่


http://news.sanook.com/1192152/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%8B-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81/

.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7402
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2676
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
แม่ลอน ถูกลูกศิษย์ หลวงปู่เณรคำ ข่มขู่เอาชีวิต ปมไล่ออกจากวัด
-http://hilight.kapook.com/view/87585-


หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก


นางลอน มนัสเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ chaaimg9 สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม, สปริงนิวส์

         แม่ลอน ถูกลูกศิษย์ หลวงปู่เณรคำ ข่มขู่เอาชีวิต หลังจากแฉ หลวงปู่เณร คำไม่ยอมสร้างวัดตามสัญญา และจะขับไล่ออกจากวัด จี้ให้แก้ข่าว
 
         จากกรณีที่ วานนี้ (21 มิถุนายน) นางลอน มนัส อายุ 68 ปี ชาวศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน 15 ไร่ ได้มอบที่ดินให้ "หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก" เพื่อให้ดำเนินการสร้างวัดป่าขันติธรรม แต่ปรากฏว่าเวลาล่วงผ่านร่วม 10 ปี ก็ยังไม่มีการสร้างวัดดังกล่าว แต่จะเปลี่ยนเป็นไปสร้างวิหารหลวงแทน เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเงินบริจาค ทำให้นางลอนประกาศว่า จะไม่ให้หลวงปู่เณรคำอยู่ในวัด และจะสร้างวัดเอง ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

         ล่าสุด นางลอน ได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า ถูกผู้หญิงคนหนึ่ง ทราบชื่อคือ  นางลลิตา ลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่เณรคำ พร้อมพวกอีก 2 คน ขับรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน และได้บุกเข้ามาหาตนในบ้าน พร้อมกับต่อว่าเรื่องที่ตนไปให้ข่าวกับนักข่าวเรื่องหลวงปู่เณรคำไม่ยอมสร้างวัด และได้ด่าทอนักข่าวที่นำเสนอข่าวว่าเป็นพวกมารศาสนาหวังทำลายหลวงปู่เณรคำ ซึ่งพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกทั้งยังได้ให้ตนไปแก้ข่าวใหม่ ว่าจะไม่ไล่หลวงปู่เณรคำออกจากวัดแล้ว และหากตนยังไม่ยอมแก้ข่าว ก็อาจจะได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตได้

         นางลอน กล่าวต่อว่า ขณะที่นางลลิตาพูดจาข่มขู่ตนอยู่นั้น สามีและลูกของตน รวมทั้งญาติพี่น้องเห็นเหตุการณ์และรับทราบเรื่องทั้งหมด ส่วนเรื่องที่หลวงปู่เณรคำไม่สร้างวัดก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน ตนกับครอบครัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าขันติธรรมเป็นประจำ และสังเกตได้ว่าระยะหลังหลวงปู่เณรคำไม่เคยอยู่วัด จะมาเฉพาะมีงานวัด และก็นำเอาเงินจากการจัดงานไปทั้งหมด โดยกรรมที่วัดตั้งขึ้นมาไม่มีส่วนรับรู้ว่าเงินของวัดใช้จ่ายอะไรบ้าง เห็นได้ว่าการเงินของวัดไม่โปร่งใส

          สำหรับเหตุการณ์ที่ นางลอน ถูก นางลลิตา ข่มขู่นั้น ทางญาติพี่น้องได้พาตนออกจากบ้านไปซ่อนตัว เนื่องจากเกรงว่า จะถูกแก๊งอิทธิพลทำร้ายถึงชีวิตได้ และตนก็รู้สึกหวาดกลัวมาก ตนไม่คิดว่าการสร้างที่จะสร้างวัดป่าขันติธรรมให้ถูกต้องนั้น กลับมาทำให้ตนต้องเดือดร้อน และถูกข่มขู่เอาชีวิตแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ตนจะได้หารือกับญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต


พระลูกวัดป่าขันติธรรม แจง ภาพหลวงปู่เณรคำอยู่กับผู้หญิง ถูกตัดต่อ

            พระลูกวัดป่าขันติธรรม แจง ภาพหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก อยู่กับผู้หญิง เป็นภาพตัดต่อ ระบุ หลวงปู่เณรคำ จะกลับมาชี้แจงเรื่องภาพนั่งเครื่องบินเจ็ทเอง วันที่ 30 มิถุนายน ด้าน กมธ.ศาสนา เตรียมเชิญชี้แจงสัปดาห์หน้า

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 พระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วย พระครูวัชรสิทธิคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูกิตติวรโสภณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ และคณะ เดินทางมายังวัดป่าขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของวัดในเบื้องต้น หลังจากได้รับรายงานเรื่องของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก โดยมีพระประยูร ตะปะคุโณ และพระเกตุโอภาโส พระลูกวัด ให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้ ทางพระลูกวัดได้ชี้แจงต่อพระครูวิสุทธิญาณ ว่า ภาพผู้ชายที่ดูคล้ายหลวงปู่เณรคำอยู่กับผู้หญิงนั้น เป็นภาพตัดต่อ ส่วนภาพหลุด กับภาพบนเครื่องบินเจ็ทนั้น ทางหลวงปู่เณรคำจะกลับมาเปิดแถลงข่าวชี้แจงเองในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

            ด้าน พระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อาตมาเดินทางมาวันนี้ เนื่องจากรู้สึกเป็นห่วงที่มีข่าวออกมาอย่างนี้ เป็นการทำลายกัน จึงอยากให้รู้เรื่องกันไว ๆ อยากให้เรื่องจบลงเร็ว ๆ เลยมาเยี่ยมมาฟังเรื่องราวเพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ถ้ามีสิ่งใดที่พอจะอนุโลม ก็อนุโลมกัน สิ่งไหนควรแก้ไขก็ช่วยกันแก้ไขไป อย่างไรก็ตาม ได้ฝากบอกพระลูกวัดว่า หากหลวงปู่เณรคำกลับมาแล้วก็ขอให้พากันไปพบอาตมาจะเป็นการดี เพื่อที่จะได้แจ้งให้เจ้าตัวท่านได้เข้าใจชัด ๆ ไม่อยากจะให้เป็นข่าวเหมือนที่ผ่านมา

            ขณะที่ทางด้าน นายภาณุ สุขวัลลิ โฆษกฝ่ายฆราวาสประจำองค์หลวงปู่เณรคำ กล่าวถึงบัญชีเงินฝากของวัดป่าขันติธรรมที่เป็นชื่อของหลวงปู่เณรคำว่า ที่ทำเช่นนี้เพื่อให้หลวงปู่สามารถดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายได้ทันที ซึ่งหากกองเลขานุการของหลวงปู่จะเบิกเงินไปทำอะไรก็ต้องชี้แจงให้หลวงปู่ทราบเสียก่อน ส่วนเรื่องการจัดตั้งบริษัทขันติธรรมก้าวหน้านั้น ยอมรับว่าหลวงปู่ให้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นจริง แต่ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะให้ลูกศิษย์เป็นผู้บริหารดำเนินการเอง

            อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องของหลวงปู่เณรคำที่ตกเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นั้น ทางฝั่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ก็เตรียมจะเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวมทั้งกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงปู่เณรคำเข้ามาสอบถามในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วในสัปดาห์หน้า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก INN
-http://www.mcot.net/site/content?id=51c447da150ba00a26000406#.UcY6y5x-X_a-
-http://www.komchadluek.net/index.php-
-http://news.springnewstv.tv/31001/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B-

.คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham