ผู้เขียน หัวข้อ: อัปปมัญญาภาวนา - บทสวดและแปลไทย  (อ่าน 1155 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

อัปปมัญญาภาวนา - บทสวดและแปลไทย
GuideKungUnlimiteD Uploaded on Dec 8, 2011
ชื่อบทสวด : อัปปมัญญาภาวนา

เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา
อัปมัญญา
10 เม.ย. 2559
 
อะหัง อะเวโร โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชโฌ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีโฆ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
มะมะ มาตาปิตุ ( ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า )
 
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา ( ครูอาจารย์ และญาติมิตร )
 
สะพราหมะจาริโน จะ ( ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ( ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ) ทั้งปวงในเขตนี้ )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู ( ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้ )
 
สามะเณรา จะ ( และสามเณร )
 
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ( ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ( ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
อัมหากัง อารักขา เทวาตา ( ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย )
 
อิมัสมิง วิหาเร ( ในวิหารแห่งนี้ )
 
อิมัสมิง อาวาเส ( ในอาวาสแห่งนี้ )
 
อิมัสมิง อาราเม ( ในอารามแห่งนี้ )
 
อารักขา เทวาตา ( ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
 
สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
 
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
 
สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ เทวา ( ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง )
 
อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
 
อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
 
ยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
 
กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
 
ปุรถิมายะ ทิสายะ ( ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา - ทิศตะวันออก )
 
ปัจฉิมายะ ทิสายะ ( ในทิศปัจฉิม - ทิศตะวันตก  )
 
อุตตรายะ ทิสายะ ( ในทิศอุดร - ทิศเหนือ )
 
ทักขิณายะ ทิสายะ ( ในทิศทักษิณ - ทิศใต้ )
 
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศอาคเนย์ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
 
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศพายัพ - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
 
อุตตระ อนุทิสายะ ( ในทิศอิสาน - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
 
ทักขิณายะ อนุทิสายะ ( ในทิศหรดี - ตะวันตกเฉียงใต้ )
 
เหฎฐิมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องล่าง )
 
อุปาริมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องบน )
 
สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
 
สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
 
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
 
สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย )
 
สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย )
 
สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
 
สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
 
สัพเพ เทวา ( ขอเทวา ทั้งหลาย )
 
สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย )
 
สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย )
 
อะเวรา โหนตุ ( อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย )
 
อัพยาปัชฌา โหนตุ ( อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย )
 
อะนีฆา โหนตุ ( อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย )
 
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
 
 
ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
 
ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
 
กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ )
 
อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก )
 
สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
 
เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ )
 
อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก )
 
สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
 
เย สัตตา อุทักเขจารา ( ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย )
 
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา )
 
อโธ ยาวะ อวิจิโต ( ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป )
 
สมันตา จักกะวาเฬสุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ )
 
เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
 
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
 
นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ )

http://www.sana-anong.com/v4/works_detail.php?id=127&page=1&catg=2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2016, 09:15:00 pm โดย ฐิตา, เหตุผล: + »


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham