ผู้เขียน หัวข้อ: ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1-3  (อ่าน 516 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7456
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2233
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1-3
« เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 01:48:23 AM »ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1

พระองค์ทรงแย้มยิ้ม...แหงนพระพักตร์
ทอดพระเนตรใบอัสสัตถพฤกษ์...
ใบหนึ่งซึ่งตัดกับฟ้าสีน้ำเงิน

หางใบไม้สะบัดไปมา...
ราวกับจะร้องเรียกพระองค์

เมื่อพิจารณาดูใบไม้...อย่างลึกซึ้ง...
พระองค์ทรงเห็นดวงอาทิตย์..และ..
ดวงดาราปรากฎอยู่ในนั้น...อย่างชัดเจน
ปราศจากดวงอาทิตย์...ย่อมไม่มีแสงสว่าง
และความอบอุ่น ใบไม้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้

" สิ่ ง นี้ .. เ ป็ น อ ย่ า ง นี้ ... เ พ ร า ะ ...
สิ่ ง นั้ น ... เ ป็ น อ ย่ า ง นั้ น .."

พระองค์ยังทรงเห็นเมฆปรากฎ
อยู่ในใบไม้ด้วย ปราศจากเมฆก็ไม่มีฝน
และปราศจากฝน ใบไม้ก็ไม่สามารถมีอยู่

พระองค์ทรงเห็นโลก กาละ อวกาศ และ จิต
ทั้งหมดล้วนปรากฎอยู่ใน...ใบไม้...

แท้ที่จริงแล้ว...ในชั่วขณะนั้นจักรวาล
ทั้งมวลได้ปรากฎอยู่ในใบไม้...ใบนั้น
ความจริง..เกี่ยวกับ...ใบไม้...
เป็น..สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ...


ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1
ติช นัท ฮันห์...
คือเมฆสีขาว...ทางก้าวเก่าแก่...
ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7456
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2233
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1-3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 01:53:00 AM »
ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 2

เรามักจะคิดอย่างธรรมดาว่า...
ใบไม้...ผลิออกมาในฤดูใบไม้ผลิ

แต่พระสมณโคดม...ทรงพบว่า...
ใบไม้...ใบนั้น...
ปรากฎมีอยู่เป็นเวลานานมาแล้ว
ภายในแสงอาทิตย์ ในหมู่เมฆ ในต้นไม้
และ..ภายใน..ตัวพระองค์เอง...

ทรงพบว่า...หากใบไม้..ไม่ผลิ..ออกมา
พระองค์..ก็เช่นกัน...ไม่สามารถ..อุบัติ..
ขึ้นมาในโลกนี้ได้...

ทั้งใบไม้และพระองค์...
ต่างปรากฎอยู่ตลอดเวลา
ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
" ไ ม่ เ ค ย เ กิ ด แ ล ะ ไ ม่ เ ค ย ต า ย "ด้วยญาณทัศน์เช่นนี้...
ทำให้ควาคิดเรื่องเกิดและตาย
ปรากฎอยู่และการไม่ปรากฎอยู่
...สูญสลาย...ไป...

โฉมหน้าอันแท้จริงของ..ใบไม้..
และโฉมหน้าอันแท้จริงของ...พระองค์...เอง
ได้เปิดเผยตัวเองออกมา

พระองค์ทรงสามารถพบว่า...
การมีอยู่ของปรากฎการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ก็ตามย่อมช่วยให้ปรากฎการณ์อื่น ๆ
ทั้งมวลดำรงอยู่ได้ด้วย..

" ห นึ่ ง ร ว ม ทั้ ง ห ม ด และ
ทั้ ง ห ม ด ร ว ม อ ยู่ ใ น ห นึ่ ง "


ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 2
ติช นัท ฮันห์...
คือเมฆสีขาว...ทางก้าวเก่าแก่...


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7456
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2233
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 1-3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 01:59:14 AM »
ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 3

ใบไม้...และ...ร่างกายของพระองค์...
เป็นหนึ่งเดียวกัน...
หาได้มีตัวตน...ที่ถาวร...หรือ..
เป็น..เอกเทศ...ไม่...
ทั้ง...ไม่สามารถดำรง...อยู่อย่างอิสระ
จากจักรวาล...

และพระสิทธัตถะได้เห็นธรรมชาติ
อันว่างเปล่าของปรากฎการณ์ทั้งมวล
ว่า...สรรพสิ่ง...ล้วนว่างจากตัวเอกเทศ
และ...ว่างจาก...ตัวตนที่แยกขาดจากสิ่งอื่นพระองค์..ทรงตระหนักว่ากุญแจ
ไขสู่ความหลุดพ้นนั้น...
มีอยู่ในหลักธรรม 2 ประการ คือ...

" ห ลั ก อิ ทั ป ปั จ ย ต า " และ
" ห ลั ก อ นั ต ต า "

หมู่เมฆเคลื่อนผ่านม่านฟ้า
ก่อตัวเป็นพื้นหลังสีขาวตัดกับ
ใบอัสสัตถพฤกษ์...อันบางใส

บางที...ในเย็นวันนั้นอาจจะประทะ
กับอากาศเย็นและเปลี่ยนเป็นฝนเมฆ
เป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่ง
และฝนก็เป็นปรากฎการณ์อีกอย่างหนึ่ง

เช่นกัน...เมฆ..ไม่มีเกิด...และ
จะ...ไม่มีดับสลาย...

พระสมณโคดม...ทรงคิดว่า...
หากเมฆเข้าใจความจริง...ข้อนี้..
แน่นอน..มันจะ..ต้องเริงร้องเพลง
อย่างมีความสุข...เมื่อหลั่งลงเป็น
ฝนโปรยปราย...เหนือท้องทุ่งนาป่าเขา...^^"


ใบอัสสัตถพฤกษ์ ตอนที่ 3
ติช นัท ฮันห์...
คือเมฆสีขาว...ทางก้าวเก่าแก่... 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham