ผู้เขียน หัวข้อ: อย่าอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้ :สมเด็จพระญาณสังวร  (อ่าน 739 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsอย่าอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้
สมเด็จพระญาณสังวร

"ทำกรรมแล้ว ต้องรับผลของกรรมแน่นอนเสมอไป เพียงแต่ว่า
กรรมจะส่งผลเมื่อไร เร็วช้าเพียงใดเท่านั้น
การทำกรรมมีผลตรงตามเหตุแน่นอนเสมอไป
อย่าอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้
อย่าอ้าง เพราะไม่เกิดผลในการอ้าง
การทำสำคัญกว่า สำคัญที่สุด
ทำแล้ว ผลจะต้องเกิดแน่นอนแล้ว
จะอ้างรู้ไม่รู้ ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์
เพราะฉะนั้น จงรอบคอบ
ในการคิด พูด ทำ ทุกเรื่อง ทุกอย่าง
เพื่อรักษาชีวิตให้สวัสดี"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


>>> F/B ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham