Forum > มหัศจรรย์แห่งธรรมะ (Miracles of Dhamma)

มหัศจรรย์ ♥ ธรรมะเก็บตก .. มากมาย From : Social Network .. ^^

(1/6) > >>

กระต่ายเกเร๛:
                               


                                                                    มีคำถาม...อยู่ข้อหนึ่งว่า
                                                               
                                   ความงาม...นั้น...เสื่อมโทรมสูญสลาย
                                                             
                            ไปตามกาลเวลาหรือไม่...
                                 
                 ความงาม...นั้นพ่ายแพ้ต่อ..                               
                                                             


                                                             
                                                                  กฏ แห่ง อนิจจัง...และ...

                                                              ความเปลี่ยนแปร...หรือไม่                                                              หญิงสาว...ผู้งดงาม
                                                             
                                                              หลังจาก..ผ่านวันเวลา

                                                              อัน..ทุกข์ยากในชีวิต :19:

                                                              มาช่วงระยะ..เวลาหนึ่ง

                                                              ก็กลับ..แปรเปลี่ยนเป็น

                                                              หญิงชรานางหนึ่ง...

                                                              ที่ได้สูญเสีย..ริ้วรอย

                                                              แห่งความงาม..ในอดีตไป
                                                              ดอกกุหลาบ...อันอิ่มสด

                                                              ด้วยหยาดน้ำค้าง..ในยามเช้า

                                                              หอมกรุ่นละมุน...

                                                              พอตกเย็น...ก็เหี่ยวเฉา

                                                              ฟุบอยู่กับก้าน ..
                                                             
                                                              และในที่สุด...ก็เหี่ยวแห้งโรยราไป
                                                              ความงามในอดีตได้สูญหาย

                                                              ไปที่ใดแล้ว...สิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งใด
                                                              นอกจากอนิจจัง...และ

                                                              ความแปรเปลี่ยน

                                                              ความทุกข์โทมนัส

                                                              ความรันทดท้อ

                                                              และ..ความโศกสลด                                                              สรรพสิ่งในโลก..ล้วนเปลี่ยนแปร

                                                              ไปตาม..เหตุและปัจจัย

                                                              ตามเงื่อนไข..ของกาลเวลา

                                                              และ..สถานที่


                                                              ....แต่...กาลเวลา...และ...สถานที่

                                                              เป็นเพียง...สิ่งสมมุติ...เท่านั้น....
                                                              อนิจจัง และ ความเปลี่ยนแปร ..

                                                              จะเป็นจริงสำหรับเรา...

                                                              ก็ต่อเมื่อเรามองดูมัน

                                                              ในแง่ของการเปรียบเทียบเท่านั้น

                                                              ตลอดเวลา..ที่เรามองโลก

                                                              ญาณทัศนะของเราเต็มไปด้วย

                                                              การเปรียบเทียบ...
                                                              เราไม่อาจ...หลุดพ้นออกจาก

                                                              ขอบเขต ของ กาลเวลา และ สถานที่ได้
                                                              สิ่งที่เต๋า...และ...เซน..

                                                              ต้องการจะชี้...ให้เห็นถึง..ก็คือ..


                                                              การมองให้ลึกลงไป..ให้เห็นว่า

                                                              ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

                                                              ก็มีบางสิ่งบางอย่างดำรงอยู่
.
                                                              อย่างสงบนิ่ง...
                                                              ในท่ามกลาง...อนิจจัง...

                                                              ก็มีความเป็นอมตะ...                                                              ในท่ามกลาง...ความเสื่อมสลาย...

                                                              มีความจีรัง..ยั่งยืน                                                              สิ่งที่ทั้ง..เต๋าและเซน ต้องการ

                                                              จะเน้น...ให้เห็นถึงคือ..                                                              " ข ณ ะ นี้ " เท่านั้น ..                                                              ขณะนี้...อันสมบูรณ์สูงสุด

                                                              ปราศจากการแบ่งแยกและ

                                                              เปรียบเทียบ...                                                              ดอกกุหลาบดำรงอยู่ที่นี่...เดี๋ยวนี้...

                                                              เต็มเปี่ยมด้วยความงามและสัจจะ

                                                              เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา                                                              เมื่อใดที่เราได้...เข้าใจถึง

                                                              ปัจจุบันขณะ...อย่างเต็มเปี่ยม...

                                                              เมื่อนั้น...เราจะเข้าใจถึง

                                                              การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น                                                              เราจะไม่ห่วงใยว่า...

                                                              ดอกกุหลาบจะเหี่ยวเฉา

                                                              ไปในยามเย็น...                                                              เราจะไม่กังวลว่า...

                                                              เราจะแก่เฒ่าลงไปใน

                                                              กาลเวลาข้างหน้า                                                              เพราะ...เมื่อเราได้เข้าใจ :19:

                                                              ถึง..ความไม่แปรเปลี่ยน...

                                                              ในท่ามกลาง..ความแปรเปลี่ยนแล้ว
                                                              เราก็จะเข้าใจถึง...สัจจะ...

                                                              และความงามที่ดำรงอยู่

                                                              ในท่ามกลางอนิจจัง...

                                                              และ..การเปลี่ยนแปลงด้วย...
                                                              วิถีแห่งเต๋า....


☺ Happiness .. is here and Now!


.

.

.

" I Like ♥ Your Smile ".. 。◕‿◕。


.

.

.http://www.youtube.com/v/6Uqwa3lm2Vk

.. ☺ Happiness is here and now - Plum Village Song ..  :13:
.

.


.

 

# :13: . . ขอกราบ ขอบพระคุณแ ละ น้อมจิต ร่วมอนุโมทนา ที่มาของธรรมะ และ ข้อมูลทั้งหมดจาก : Facebook    แหล่งรวบรวม ธรรมะ คำสอน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และ ปรัชญาคำสอนของเหล่าอริยะปราชญ์โบราณไว้มากมาย หลายท่าน แห่งนี้ , เพลงประกอบเพราะๆ จาก Youtube & คุณ kwandawn jitpana เจ้าของ Clip มา ณ. ที่นี้ ด้วยนะคะ ^^

กระต่ายเกเร๛:
                               


                                       "ข้าพเจ้าเคยได้ยินมา...เกี่ยวกับการ

                                  ปล่อยโลก...ไว้ตามธรรมชาติ...

                                  ปล่อยมันไว้...ตามสภาพ...                                  ข้าพเจ้า..ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยว

                                  กับการเข้ายุ่งเกี่ยว...ปกครองโลก

                                  เราควรปล่อยมันไว้ตามสภาพ
                                  เพื่อมิให้..ธรรมชาติดั้งเดิม

                                  ของมันสูญเสียไป..
                                  เราควรปล่อยมันไว้ตามธรรมชาติ

                                  เพื่อมิให้คุณความดี...ของมัน

                                  บกพร่องไป...                                  และ ถ้าหากโลกมิได้..

                                  สูญเสีย..ธรรมชาติดั้งเดิมไป

                                  มิได้สูญเสีย..คุณความดีไป                                  เหตุใด...จึงต้องมี...

                                  รัฐบาล...ปกครองเล่า..."

                                                                                จางจื๊อ...


.

.

.http://www.youtube.com/v/1cGl5ye0Li0

.. ☺ Zen Garden - Tranquility, Meditation & Relaxation .. 
.

.


.


Happiness .. is here and Now!


.

.

.

" I Like ♥ Your Smile " •   •


                                           
。◕‿◕。 

# .. . . ขอกราบ ขอบพระคุณแ ละ น้อมจิต ร่วมอนุโมทนา ที่มาของธรรมะ และ ข้อมูลทั้งหมดจาก : Facebook    แหล่งรวบรวม ธรรมะ คำสอน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และ ปรัชญาคำสอนของเหล่าอริยะปราชญ์โบราณไว้มากมาย หลายท่าน แห่งนี้ , เพลงประกอบเพราะๆ จาก Youtube & K.Purity เจ้าของ Clip มา ณ. ที่นี้ ด้วยนะคะ ^^

กระต่ายเกเร๛:
                               


                                      หนทาง....อันยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่จริง

                                 ไปไม่ได้...ด้วยการเดิน

                                 และไม่อาจนำไปสู่จุดหมายใดๆ                                 เพราะ..โดยแท้จริงแล้ว

                                 ตัวหนทาง...นั้นเอง....คือจุดหมาย                                 จุดหมาย..อันยิ่งใหญ่

                                 แฝงอยู่ใน..เส้นทางสายนั้นแล้ว                                 เราไม่อาจ...บรรลุถึงสิ่งใดอีก

                                 แท้ที่จริง...ตัวเรา...นั้นเอง...

                                 คือ ทางสายนั้น...                                                                                   

                                                                          ปราชญ์ผู้ซ่อนตน...


.

.

.http://www.youtube.com/v/EzvX2nz4zLQ
.. ☺ Piano By The Sea Music .. 
.

.


.


Happiness .. is here and Now!  . .


.

.

.

" I Like ♥ Your Smile " •   •


                                           
。◕‿◕。 

# ..:13:. .ขอกราบ ขอบพระคุณแ ละ น้อมจิต ร่วมอนุโมทนา ที่มาของธรรมะ และ ข้อมูลทั้งหมดจาก : Facebook    แหล่งรวบรวม ธรรมะ คำสอน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และ ปรัชญาคำสอนของเหล่าอริยะปราชญ์โบราณไว้มากมาย หลายท่าน แห่งนี้ , เพลงประกอบเพราะๆ จาก Youtube & K'Global Journey (Globalmanchester) เจ้าของ Clip มา ณ. ที่นี้ ด้วยนะคะ ^^

กระต่ายเกเร๛:
                               

                                     เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา...โกรธ
 
เราจะต้องเชิญ...พลังแห่งสติ...
ขึ้นมาดูแล...พลังแห่งความโกรธ...อยู่เสมอ

บางครั้งอาจจะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์
แห่งความโกรธที่ปรากฏขึ้น

อาจเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง...ความซึมเศร้า
เมื่ออาการซึมเศร้าปรากฏขึ้นมา
เป็นจิตปรุงแต่ง เราไม่มีความสุข
ไม่มีความเบิกบาน

เมื่ออาการซึมเศร้าปรากฏ
ขึ้นมาอยู่ในจิตรับรู้ของเรา
เราจะต้องรู้ วิธีที่จะปฏิบัติ
โดยเชิญพลังแห่งสติ...
หรือจิตปรุงแต่ง...แห่งสติขึ้นมา

พลังแห่งสติ....จะตระหนักรู้ถึง...
พลังแห่ง....ความซึมเศร้า....

ขณะเดียวกัน...พลังแห่งสติ...นั้น
ก็จะอยู่...เฉย ๆ ไม่...ต่อสู้
กับพลังแห่ง....การซึมเศร้า

มีเพียงการ " ตระหนักรู้ " ไม่มีการต่อสู้
เพราะหน้าที่...ของพลังแห่งสติ
ก็คือ...ตระหนักรู้เท่านั้น...
ไม่ใช่การต่อสู้...กับ...พลังที่เป็นอกุศล

เมื่อพลังแห่งสติตระหนักรู้แล้ว
ก็มีหน้าที่โอบรับพลังแห่ง
อาการซึมเศร้า

เหมือนกับเด็กที่กำลังร้องไห้
แล้วแม่โอบกอดอุ้มลูกกล่อม
ให้หยุดร้อง

เมื่อแม่ได้ยินลูกกำลังร้องไห้
แม่ก็จะอุ้มลูกขึ้นมาและกอดลูก
ในอ้อมแขน...นั่นก็คือ...พลังแห่งสติ
ที่เข้าไปโอบกอดความซึมเศร้านั้น

เวลาที่แม่กล่อมลูก
พลังแห่งความอ่อนหวาน
ความนุ่มนวลของแม่
จะแผ่ซ่านเข้าไปอยู่ในตัวของลูก

และในชั่วขณะสองสามนาที
ลูกก็จะรู้สึกดีขึ้น...

เพราะได้รับพลังอ่อนโยน
อ่อนหวาน นุ่มนวลแผ่ซ่านเข้าไป

เช่นเดียวกัน เวลาที่เรามี
อาการซึมเศร้าเกิดขึ้น
เราเชื้อเชิญเมล็ดพันธุ์
แห่งสติขึ้นมาให้กลายเป็น
พลังแห่งสติอยู่ในจิตรับรู้ของเรา

พลังแห่งสติจะตระหนักรู้พลังแห่ง
การซึมเศร้า....

และจะโอบกอด...
พลังแห่งความซึมเศร้านั้น
ด้วยความรักอ่อนโยนนุ่มนวล
ไม่มีการต่อสู้
พลังแห่งสติทำด้วย
ความอ่อนโยน...
ไม่มีการแบ่งแยก...
ไม่ต่อสู้...
ไม่มีความรุนแรง...
                                เวลาที่เราฝึกปฏิบัติ..ในทางพุทธเช่นนี้
                                ก็คือการฝึกที่จะ ..
                                ไม่แบ่งแยกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
                                ไม่แบ่งแยกออกเป็นสองขั้ว
                                ให้รู้ว่าทั้งความซึมเศร้า
                                และจิตแห่งสติ...นั้น...ก็คือ...ตัวเธอ

                                เธอไม่จำเป็นต้องฝึก
                                แล้วแยกตัวเธอออกจากสติ
                                หรืออาการซึมเศร้า
                                หรือเห็นว่าอาการซึมเศร้า
                                นั้นไม่ใช่เธอ

                                เธอเป็นทั้งสติและอาการซึมเศร้า
                                เพราะฉะนั้นเราฝึกโดยการไม่แบ่งแยก
                                ไม่แบ่งแยกความรู้สึกของเรา
                                ออกเป็นสองขั้ว

                                เราจึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้
                                กับความรู้สึกซึมเศร้า
                                หรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น

                                เราเพียงแต่ตระหนักรู้
                                และโอบกอดมันเท่านั้น

                                และเราก็ไม่ควรจะกดดัน
                                ความรู้สึกเหล่านั้นด้วย
                                เพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติเช่นนี้
                                ก็เป็นการฝึกปฏิบัติที่...ไร้ความรุนแรง
                                เวลาที่เราฝึกปฏิบัติด้วยการ...ไม่แบ่งแยก
                                ไม่มองและแบ่งความรู้สึก ..
                                เป็นสองขั้วสองฝ่าย (non-duality)
                                เราก็จะฝึกปฏิบัติไปสู่ ..
                                การไม่ใช้ความรุนแรง (non-violence) ได้
                                                                                        ติช นัท ฮันห์...


.

.

.http://www.youtube.com/v/qJldwNFpar0

     . . Bird Sounds: One Hour Nature Sounds
Music for Meditation and Relax ..☺ 
.

.


.


Happiness .. is here and Now!  . .


.

.

.

" I Like ♥ Your Smile " •   •


                                           
。◕‿◕。 

# ..:13:. .ขอกราบ ขอบพระคุณแ ละ น้อมจิต ร่วมอนุโมทนา ที่มาของธรรมะ และ ข้อมูลทั้งหมดจาก : Facebook    แหล่งรวบรวม ธรรมะ คำสอน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และ ปรัชญาคำสอนของเหล่าอริยะปราชญ์โบราณไว้มากมาย หลายท่าน แห่งนี้ , เพลงประกอบเพราะๆ จาก Youtube & K'meditationrelaxclub เจ้าของ Clip มา ณ. ที่นี้ ด้วยนะคะ ^^

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :yoyo099: จ๊วฟๆครับพี่กระต่าย ทานข้าวเยอะๆนะครับ :13:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version