Forum > หลวงตามหาบัว

นำจิตออกพิจารณาขันธ์... :หลวงตามหาบัว

(1/1)

ฐิตา:

นำจิตออกพิจารณาขันธ์... :หลวงตามหาบัว

จงนำจิตออกพิจารณาขันธ์...
หรือสิ่งต่างๆ..... โดยทางปัญญา...
ด้วยอนิจจังบ้าง ด้วยอสุภะบ้าง
ด้วยทุกขัง-อนัตตาบ้าง....
ตามแต่ถนัด...

รูปกาย...
เป็นของสำคัญในการพิจารณาให้รู้เท่าทัน...

ปัญญา.....
หุงต้มแกงกินแทนอาหารไม่ได้...
นอกจากนำออกมาพิจารณา....
เพื่อความฉลาด.. รู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายถ่ายเดียว...

ที่มา: พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปัญโน
ตอบปัญหาธรรม (ของหลวงพ่อธรรมงาม)
F/B Jeng Dhammajareeนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version