Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

“ใจต่อใจในการฝึกตน” (The core of Zen)

<< < (5/6) > >>

ฐิตา:ความเป็นบัณฑิต...
คือ ความที่มีความอดทนอดกลั้น
ในทุกภาวะที่กำลังเผชิญ
ความเข้มแข็งเท่านั้น
ถึงจะฝ่าฟันก้าวเดินต่อไปได้...

เซน แห่ง ไม่เคยอ่อนแอ
11 พฤศจิกายน 2013
*****************
หากวันหนึ่งฉันหลับไหล
หากวันหนึ่ง
ฉันต้องจากไปแสนไกล
หากวันหนึ่ง
ฉันไม่อาจจะคืนย้อน
มาได้ใหม่หากฉันตาย
อยากจะบอกว่ารัก ฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้ ให้เข้าใจ
เผื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไป
ให้เธอจำคำๆนี้เอาไว้
*****************
เมื่อยังมองเห็น จิตว่างอยู่ เห็นนิพพานอยู่
และยังคงพิจารณาอยู่ นั้นแปลว่า
ยังคงมีอุปาทาน
และยังคงเป็นตัวเป็นตนยังแปรปรวน
ยังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป .....
เมื่อเป็นเนื้อหาเดียวแล้ว
สิ่งเหล่านี้ไม่มี
ธรรมชาติไม่ต้องเสแสร้ง

12 ธันวาคม 2013
**********************
บัวที่บานทุกดอก
มันล้วนมาจากโคลนตม
อันแปดเปื้อนโสมม
แห่งความมี ความเป็น ทั้งสิ้น
อย่าเอา ดี ชั่ว ในอดีตของตนเองมาปิดกั้น บารมี ในเส้นทางหลุดพ้น
ที่ตนมุ่งหวังในเวลานี้ วินาทีนี้
คนเราต่างก็ทำดีทำชั่วมา
ในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไป เพียงเท่านั้นดีๆชั่วๆ ดีมาก ชั่วมาก
ก็เสมอกันด้วย ความเป็นอัตตาตัวหนึ่ง
ที่มันย่อมแปรปรวนดับไปเป็นธรรมดา
อย่าไปใส่ใจถึงการกระทำ
ในอดีตของตนที่ผ่านมาเลย

12 ธันวาคม 2013
**********************
ความทุกข์ยากลำบาก
ทุกอย่าง
เป็นพืชพันธุ์ของ
พุทธะเซน แห่ง ปรมาจารย์ตั๊กม้อ
************


เซน แห่ง หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค คำสอน... ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
ครูสอนเซน พระอาจารย์ราเชนทร์ อานนฺโท

ฐิตา:การเห็นธรรมชาติของตัวเอง
คือ เซน
ความไม่คิดถึงอะไร
คือ เซน
ทุกสิ่งที่เราทำ คือ เซน

เซน แห่ง ปรมาจารย์ตั๊กม้อ
19 ธันวาคม 2013
**********************
ถึงแม้ว่าทุกข์นั้นมันจะเป็นโทษ
แต่ทุกข์นั้นโดยสภาพมันเอง
มันก็คือ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งพุทธะ
ที่มันทำหน้าที่เป็นเหตุและปัจจัย "อย่างแท้จริง"
ที่ทำให้เราได้มีสติมีกำลังใจกระตุ้นเตือนตนเองว่า
เราควรหนีห่างออกจากมันโดยฉับพลัน
นี่คือ "ความทุกข์" แห่งพุทธะ

21 ธันวาคม 2013
**************************
เราไม่ได้อยู่
บนโลกใบนี้ตลอดไป
ดังนั้นอย่าเสียใจ
กับอะไรนานๆ

เซน แห่ง เปลืองหัวใจ
22 ธันวาคม 2013
***************
เมื่อผลักประตูเปิดออกแล้ว
ก็เอาขาของตนก้าวข้ามมาสิ
ก้าวข้ามมาได้เลย
มันไม่มีวิธีอะไรให้ซับซ้อนยุ่งยากเมื่อเดินมาถึงประตูก็เปิดเข้ามาได้เลย
เข้ามาอยู่กับความเป็นพุทธะตามธรรมชาติที่แท้จริง
แล้วอย่าลืมหันหลังไปปิดประตูบานนั้นให้สนิท
แล้วจงลืมเรื่องการก้าวข้ามประตูและลืมเรื่องประตูนี้เสีย
ก็ขอให้ท่านดำเนินชีวิตไปเหมือนว่า
ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านมาก่อน

24 ธันวาคม 2013
***************
การดิ้นรนแสวงหาค้นหาความเป็นพุทธะ
จากภายนอกนั้น
จึงเป็นเพียงการปรุงแต่งไปในการค้นหา
ความเป็นพุทธะแต่เพียงเท่านั้น
มันจึงเป็นเพียงการใช้จิตแสวงหาจิต

มันเป็นเพียงการใช้จิตอันคือ
ความคิดของตน
แสวงหาจิตอันปรุงแต่งความเป็นพุทธะเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นจิตของตนอีกเช่นกัน
มันจึงเป็นได้แค่เพียงเกลียวเชือก
ที่ยิ่งพันเข้าหาตนเอง แน่นหนามากขึ้นกว่าเดิม

24 ธันวาคม 2013
**********************

เซน แห่ง หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์
ในความตายที่กำลังจะมาเยือน
ในความหมายของชีวิตที่กำลังจะถูกพลัดพรากไป
แท้ที่จริงแล้ว
ในความตาย "ชีวิตที่แท้จริง" ก็ยังคงอยู่

27 ธันวาคม 2013
****************


เซน แห่ง หนังสือ "คำสอนเซน ภาค จิตวิญญาณแห่งพุทธะ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร

ฐิตา:ก็ในเมื่อความเป็นจริง
ความเป็นธรรมชาติอันคือสัมมาทิฏฐินั้น
มันเป็นธรรมชาติโดยสภาพเนื้อหาของมันเองอยู่แล้ว
อยู่อย่างนั้น
ความเป็นธรรมชาติโดยสภาพของมันเอง
มันจึง "ไม่ใช่วิธี"
แต่เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายหลงไปว่ามันควรมีวิธีปฏิบัติ
ที่ทำให้ผลแห่งการปฏิบัติ
(ซึ่งแท้ที่จริงมันคือความเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น)

มันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงการลงมือไป
ในความเพียรพยายามของนักปฏิบัติเองนั้น
การเข้าใจผิดในความหมายแห่งธรรมชาติ
และการมุ่งทะยานไปข้างหน้า
ที่หาเส้นชัยจุดหมายปลายทางไม่เจอ

เพราะวิธีต่างๆที่นักปฏิบัติเข้าใจและน้อมนำมา
เป็นทิศทางให้กับตนนั้น
มันไม่ใช่การปฏิบัติที่แท้จริงตามวิถีหนทางแห่งธรรมชาติ
แต่มันล้วนคือ ความหมายแห่งการปรุงแต่งของนักปฏิบัติเอง
มันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นจิต
เป็นจิตที่ปรุงแต่งไปในการปฏิบัติที่ผิดวิธีอยู่อย่างนั้น

28 ธันวาคม 2013
**********************

เซน แห่ง หนังสือ
"คำสอนเซน ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์
บทที่ 19 นาข้าวแห่งพุทธโคดม
เมื่อลมหนาวของต้นฤดู ได้พัดผ่านมาทางท้ายหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณนั้นมีท้องทุ่งนาแปลงหนึ่ง เป็นนาที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา ภายในนาข้าวแปลงนั้นมีต้นข้าวที่ท้องแก่รวงใหญ่ ขึ้นเบียดเสียดกันอยู่อย่างระลานตา และที่นั่นมีชาวนาที่ชื่อ "สมณพุทธโคดม" ท่านกำลังทรงใช้เคียวเก็บเกี่ยวข้าวในนาแปลงของตนอยู่ นาข้าวแปลงนี้อยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านนิคม "อุรุเวลา" เป็นหมู่บ้านซึ่งมีความสงบเงียบ เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคามในการเดินทางไปมา มีป่าชัฏเยือกเย็น แม่น้ำใสเย็นจืดสนิท และมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ยืนต้น ตั้งตระหง่านอยู่อย่างเห็นได้อย่างเด่นชัด ภายใต้ควงโพธิ์ต้นนี้ ชาวนาคนนั้นได้ใช้เป็นที่พักอาศัยแห่งตน เพื่อหลบแดดหลบฝน

ต่อมาในเวลาตะวันบ่ายคล้อยของวันนั้น มีพราหมณ์คนหนึ่งเดินผ่านมา และเห็นรวงข้าวในท้องนา จึงได้เอ่ยปากกล่าวชมข้าวในนาของพระองค์ท่าน ว่าพระองค์ท่านเป็นชาวนาที่เยี่ยมยอด มีความดูแลเอาใจใส่เพาะปลูกข้าวในนาได้เป็นอย่างดี พราหมณ์จึงถามต่อพระองค์ท่านว่า มีวิธีดูแลอย่างไร จึงได้ผลผลิตเป็นข้าวรวงทองสีเหลืองงามอร่าม พระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้ฟังว่า เหตุที่ข้าวในนาของพระองค์ท่าน ทรงมีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวมีรวงใหญ่ เมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์ไม่เล็กลีบเรียว เพราะเมื่อ "ฤดูฝนแห่งการได้ตรัสรู้" ที่พึ่งได้ผ่านมาถึง ท่านทรงได้ใช้ศาสตร์แห่งการเป็นกสิกรชาวนา ที่ท่านทรงได้อบรมตนเองมาตลอดระยะเวลานานเป็นอสงไขย ลงมือเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชื่อ "เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งพุทธะ" ลงในแปลงนาของท่าน โดยท่านทรงกล่าวว่า ในการทำนาเมื่อต้นฤดูฝนที่ผ่านมานั้น ท่านลงมือหว่านไถโดย"ใช้ศรัทธาของเราเป็นพืช ใช้ความเพียรของเราเป็นฝน ใช้ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ ใช้หิริของเราเป็นงอนไถ ใช้ใจของเราเป็นเชือก ใช้สติของเราเป็นผาลและปฏัก ชาวนาอย่างเราคุ้มครองกาย คุ้มครองวาจา สำรวมในอาหารในท้อง ย่อมกระทำการถอนหญ้า คือ การกล่าวให้พลาดด้วยสัจจะ ความสงบเสงี่ยมของเรา เป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเรานำธุระไป เพื่อธุระนำไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ไม่หวนกลับมา ย่อมถึงสถานที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก การหว่านและไถนานั้น เราหว่านไถแล้วอย่างนี้ การหว่านและไถนานั้น ย่อมมีผลเป็นอมตะ บุคคลไถนานั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง"

31 ธันวาคม 2013
******************

เซน แห่ง หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
พระอาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
มีใจ
มีกระบี่
และด้วยความวุ่นวาย
จึงต้องตัดใจ
แต่เมื่อไร้ใจ
จึงไร้กระบี่
และไม่มีอะไรให้ตัด
ในท่ามกลางความสงบ
ตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น

1 มกราคม 2014
******************


เซน แห่ง ไม่ต้องชักกระบี่
นายเมฆ โคโมริ
หนังสือ "คำสอนเซน ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
ในหัวใจของพวกเธอทุกๆคน
มีเมล็ดพันธุ์ของความรัก
และความปรารถนาอันบริสุทธิ์

2 ม.ค. 2014
***********


เซน แห่ง พึ่งจะก้าว
นายเมฆ โคโมริ
หนังสือ "คำสอนเซน ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
เมื่อไม่มีผืนน้ำ
ก็ไม่มีภาพสะท้อน

3 ม.ค. 2014
******************


เซน แห่ง เหตุและปัจจัย
หนังสือ "คำสอนเซน ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
พระอาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
>>> F/B นิกายเซน หนังสือใจต่อใจในการฝึกตน

ฐิตา:เพราะ ธรรมชาติ มันย่อมแจ่มแจ้ง
ไปโดยรอบ
ด้วยความเป็นตัวมันเอง แห่ง..
.. ความเป็นธรรมชาติ
โดย.. ไม่ต้องใช้ ความมุ่งเน้น
ในการดู ในการเห็นการดู การเห็น ชนิดนี้
มันเป็นเพียง
ภาวะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการเห็น แห่ง.. ปุถุชนภาวะ
แต่เพียงเท่านั้น
ที่เกิดขึ้น.. มันมิใช่เป็นการ "เห็น
ตามความเป็นจริง" แต่อย่างใด

11 มกราคม 2557
*****************


เซน แห่ง เห็นด้วยปัญญา
หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
ถ้าท่านคิดว่า มรรค นั้น
เกิดจากการใช้ จิต ค้นหา
ท่านก็ยัง
ดำเนินไปในทางที่ผิดอยู่
เพราะ.. มรรค นั้น
มันเป็นเพียงการทำความเข้าใจ
ในความเป็นจริง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้น มรรค
จึงไม่ต้องค้นหาและไม่ต้องใช้อะไรค้นหา

12 มกราคม 2557
********************


เซน แห่ง มรรคคือธรรมชาติ
หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
ใครก็ตามที่พูดถึงการปลดเปลื้อง
แห่ง.. จิต
เขาผู้นั้นย่อม อยู่ห่างจาก
จิต อันแท้จริง
เพราะ จิต ก็คือ
ธรรมชาติแห่ง.. ความเป็นจริง
ของมัน อยู่อย่างนั้น อยู่แล้ว
มันเป็นจิตที่เป็น ธรรมชาติ อยู่แล้ว
มาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที
มันมิใช่เป็นปรากฏการณ์
ที่เป็น.. ภาวะแห่งจิต

13 มกราคม 2557
**************


เซน แห่ง จิตที่มิใช่จิต
หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร


>>> F/B นิกายเซน หนังสือใจต่อใจในการฝึกตน

ฐิตา:การที่เรามองเห็น มัน ด้วย.. ความเข้าใจ ใน
ความเป็นมัน
ที่มัน.. อยู่กับเราแบบนี้ มา.. นานแสนนานแล้ว
และเป็นการ ปรากฏตัว ของมัน.. เพียงครั้งเดียว
และ มัน จะไม่มีวันหนีหายไปจากเราได้อีกเลย
นี่คือ.. ความเป็นธรรมชาติแห่ง พุทธะ

เซน แห่ง ไม่เคยเลือนหาย
11 มกราคม 2557
..
..มรรคก็คือ
การที่ระลึกรู้ได้ตามธรรมชาติว่า
ธรรมชาติมันยังคงทำหน้าที่ของมัน
อยู่อย่างนั้นตามปกติ

เซน แห่ง มรรคา
16 มกราคม 2557
..
..ใครก็ตามที่รู้ว่าแท้จริงตามธรรมชาติ
ย่อมไม่มีอะไรกับอะไรอาศัยซึ่งกันได้
ผู้นั้นย่อมเข้าถึงมรรค

เซน แห่ง ธรรมชาติแห่งความ
ไม่มีเหตุและปัจจัย
18 มกราคม 2557
..
..ความทุกข์ยากคือเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งพุทธะ
ความทุกข์เป็น สัจธรรม ความเป็นจริง
ที่เข้ามากระตุ้นให้ ปุถุชน ใช้ปัญญาพิจารณา
ถึงธรรมชาติ แห่ง ทุกข์นั้น

เซน แห่ง เมล็ดพันธุ์
19 มกราคม 2557
..
..ความรู้แจ้งนั้น
ดำรงอยู่โดยธรรมชาติของมัน
จิตที่คิดจะได้
กลับยิ่งทำให้มืดบอด

เซน แห่ง สวนทางกัน
21 มกราคม
..
..
หนังสือ "คำสอนเซน
ภาค เซนในสายเลือด ปรมาจารย์ตั๊กม้อ"
อาจารย์ราเชนทร์ สิมะสุนทร
:>>> F/B นิกายเซน หนังสือใจต่อใจในการฝึกตน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version