ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นเพียง เครื่องนำทาง.. :ติช นัท ฮันห์  (อ่าน 640 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 24.0.1312.57 Chrome 24.0.1312.57
  • ดูรายละเอียด
  • Awards




"เธอ..อย่าพึงลุ่มหลง
หรือ..ติดยึดอยู่ด้วยลัทธิ
ทฤษฎี หรืออุดมการณ์ใด ๆ...

แม้แต่...พระศาสนา...
ให้ถือว่า...
ระบบความคิดทั้งปวงเป็นเพียง
เครื่องนำทาง...เท่านั้น
หาใช่..สัจจะอันสมบูรณ์ไม่
"

คำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นเพียงพ่วงแพ
ซึ่งช่วยให้เธอข้ามลำน้ำ
หรือเป็นเพียงนิ้ว
ที่ชี้ไปยังดวงจันทร์
จงอย่าเข้าใจผิดว่า
นิ้วชี้เป็นดวงจันทร์
พ่วงแพก็มิใช่ฝั่ง

หากเรายึดติดกับนิ้วมือ
เราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เราไม่ควรฆ่าฟันกันและกัน
ในนามของนิ้วมือและพ่วงแพ
ชีวิตของมนุษย์ย่อมมีค่ามากกว่า
อุดมการณ์และลัทธิใด ๆ ทั้งสิ้น...

ติช นัท ฮันห์..

สิกขาบทข้อที่หนึ่งในสิบสี่ข้อ...ของคณะ "เทียบหิน"
(คณะซึ่งสอนหลักแห่งการดำรงอยู่อย่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน)
โดยมี ท่าน ติช นัท ฮันห์ เป็นแกนนำในการก่อตั้ง....


‎....คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพ่วงแพ ซึ่งช่วยให้เธอข้ามลำน้ำหรือเป็นเพียงนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ จงอย่าเข้าใจผิดว่านิ้วชี้เป็นดวงจันทร์ พ่วงแพก็มิใช่ฝั่ง หากเรายึดติดกับนิ้วมือเราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่ควรฆ่าฟันกันและกันในนามของนิ้วมือและพ่วงแพ ชีวิตของมนุษย์ย่อมมีค่ามากกว่าอุดมการณ์และลัทธิใด ๆ ทั้งสิ้น.....ท่าน...ติช นัท ฮันท์....
โดย: ติช นัท ฮันห์

สังฆะหมู่บ้านพลัมกรุงเทพ
-http://www.facebook.com/groups/199433753413729/




 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham