Forum > พระอาจารย์ปราโมช ปาโมชโช (สันตินันท์)

วิหารธรรม (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)

(1/1)

ฐิตา:
วิหารธรรม
(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)วิหารธรรม เลือกมาจากนิสัยของเราเอง
คนไหนมีตัณหาจริต ใช้กายหรือเวทนาเป็นวิหารธรรม
กายดูง่าย เวทนานั้นละเอียด กว้างขวางกว่า ถ้าอินทรีย์อ่อนหน่อย
ดูกายไปเลย เอากายเป็นวิหารธรรม ถ้าเป็นพวก
ทิฎิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็น มีกรรมฐานสองอย่าง
คือ จิตตานุปัสสนากับธัมมานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนาทำง่าย ธัมมานุปัสสนาละเอียดลึกซึ้งกว่า
เพราะฉะนั้นเราเอาของง่ายๆ
ดูความเปลี่ยนแปลงดูความปรุงแต่งของจิตไป

(หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช)


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version