ผู้เขียน หัวข้อ: ทศจิต การภาวนาถึงพระพุทธองค์ด้วยจิต 10 ประเภท จาก.. รัตนกูฏสูตร  (อ่าน 672 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 21.0.1180.89 Chrome 21.0.1180.89
  • ดูรายละเอียด
  • Awards十種心--念佛十種心三藏法數--出大寶積經
ทศจิต – การภาวนาถึงพระพุทธองค์ด้วยจิต 10 ประเภท
--- จาก .. รัตนกูฏสูตร

彌勒菩薩白佛言:如佛所說,阿彌陀佛極樂世界功德利益,若有眾生,發十種心,隨一一心,專念彼佛,是人命終,當得往生也。
พระเมตไตรยโพธิสัตว์ทูลพระพุทธองค์ว่า ดั่งที่พระองค์ตรัสอานิสงส์ของพระอมิตาภะพุทธเจ้าแห่งสุขาวตีโลกธาตุ หากมีสรรพสัตว์ บังเกิดจิต 10 ประการ แล้วน้อมตามจิตประการหนึ่งๆ นั้น ตั้งมโนมั่นภาวนาถึงพระพุทธนามนั้น อันผู้นั้นเมื่อสิ้นชีพลง ก็จะได้ไปอุบัติ(ยังสุขาวตี)

一、   無損害心。念佛之人,於諸眾生,常起大慈之心,不加損害,令得快樂,是名無損害心。
1. ไร้จิตอาฆาตมาดร้าย ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ต่อบรรดาสรรพสัตว์แล้ว ย่อมเกิดจิตแห่งมหาเมตตาอยู่เป็นนิจ จะไม่ทำร้าย แต่กลับยิ่งยังให้ได้รับความสุข อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า ไร้จิตอาฆาตมาดร้าย


 二、無逼惱心。念佛之人,身心安靜,於諸眾生,常起大悲之心,深加愍傷,令得脫苦,是名無逼惱心。
2. ไร้จิตเบียดเบียน ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ย่อมมีการใจสงบสุข ต่อบรรดาสรรพสัตว์แล้ว ย่อมเกิดจิตแห่งมหากรุณาอยู่เป็นนิจ ทวีความสงสารอย่างลึกซึ้ง ยังให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า ไร้จิตเบียดเบียน

 三、樂守護心。念佛之人,於佛所說正法,當須不惜身命,守護愛惜,是名樂守護心。
3. จิตยินดีในการปกป้องดูแล ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ในบรรดาสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว ก็จะไม่เสียดายซึ่งชีพสังขาร ที่จะปกป้องรักษาดูแลไว้อย่างดี อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตยินดีในการปกป้องดูแล


 四、無執著心。念佛之人,常以智慧觀察於一切法,不生執著,是名無執著心。
4. จิตไม่ยึดมั่นถือมั่น ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ย่อมจะใช้ปัญญาญาณพิจารณาในสรรพธรรมทั้งปวง ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่น อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตไม่ยึดมั่นถือมั่น

 五、起淨意心。念佛之人,能離世間雜染之法,復於利養等事,常生知足之心,是名起淨意心。
5. จิตที่ก่อเกิดใจที่บริสุทธิ์ ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ สามารถไกลจากความแปดเปื้อนของโลกธรรม แล้วยังกระทำประโยชน์ต่างๆได้อีก ย่อมเกิดจิตรู้จักพออยู่เป็นนิจ อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตที่ก่อเกิดใจที่บริสุทธิ์


 六、無忘失心。念佛之人,求生淨土,成佛種智,於一切時,念念不捨,是名無忘失心。
6. จิตที่ไม่วิบัติเสียหาย ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ปรารถนาไปอุบัติที่วิสุทธิภูมิ ได้สำเร็จพุทธิปัญญา ในกาลทั้งหลายย่อมระลึกอยู่อย่างนี้ไม่เพิกเฉย อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตที่ไม่วิบัติเสียหาย

 七、無下劣心。念佛之人,常行平等之心,於諸眾生,尊重恭敬,不生輕慢,是名無下劣心。
7. จิตที่ไม่ต่ำต้อย ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ย่อมมีจิตเสมอภาคอยู่เป็นนิจ ในบรรดาสรรพสัตว์แล้ว ก็เกิดจิตเคารพ นอบน้อม ไม่เกิดจิตดูแคลน อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตที่ไม่ต่ำต้อย


 八、生決定心。念佛之人,不著世間言論,於無上菩提之道,深生正信,畢竟不惑,是名生決定心。
8. จิตที่แน่วแน่ตั้งมั่น ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ไม่ถูกเคลือบย้อมด้วยวาทะของโลก ในพระอนุตตรสัมมาโพธิมรรค ก็เกิดความเลื่อมใสโดยชอบอย่างลึกซึ้ง ไม่สับสนง่อนแง่นแม้ที่สุด อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตที่แน่วแน่ตั้งมั่น

 九、無雜染心。念佛之人,修習功行,種諸善根,心常遠離一切雜染煩惱,是名無雜染心。
9. จิตที่ไม่แปดเปื้อนมลทิน ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ ย่อมจะอบรมฝึกฝนจริยาวัตร ปลูกฝังกุศลมูลต่างๆ ในจิตก็ไกลห่างจากความแปดเปื้อนของกิเลสอยู่เป็นนิจ อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตที่ไม่แปดเปื้อนมลทิน

 十、起隨念心。念佛之人,雖觀如來相好,而不生愛著之心;於無念中,常念彼佛,是名起隨念心。
10. จิตตามระลึกถึงอยู่ ผู้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ แม้จะพิจารณามงคลลักษณะของพระพุทธเจ้า แต่ทว่ามิได้เกิดจิตเคลือบย้อมด้วยราคะ ในห้วงแห่งการไร้ซึ่งความระลึก ก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่เป็นนิจ อย่างนี้ถึงได้ชื่อว่า จิตตามระลึกถึงอยู่

(พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก แปลจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย
ถวายแด่พระธรรมาจารย์จิ้งคง
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 23.00 น.
--- 泰國華僧後學比丘聖傑 翻譯十種心
--念佛十種心 成泰文 供養淨空老法師 9/12/2011
- https://www.facebook.com/mahaparamita
เรียนขออนุญาติพระคุณเจ้า พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก นำมาแบ่งปัน..กราบ.. ขอขมา.. กรรมล่วงเกินใดๆ..
และกราบ.. บูชาพระคุณ.. ท่านผู้มีพระคุณทุกๆท่านค่ะ...

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2012, 09:31:34 PM โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg » 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham