ผู้เขียน หัวข้อ: ถวาย.. ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา แด่สมเด็จพระญาณสังวร  (อ่าน 1265 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2229
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 21.0.1180.89 Chrome 21.0.1180.89
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา

ที่ประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก (ผู้นำชาวพุทธ 32 ประเทศ) มีมติ
ณ ประเทศญี่ปู่น ทูลถวายตำแหน่งเกียรติยศอันสูงสุดครั้งแรกของโลก
"ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา" แด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระเทพสารเวที
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้แทนรับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์ทะไลลามะแห่งทิเบต
ได้ยกย่องสมเด็จพระญาณสังวรฯ ไว้ว่าเป็น "พี่ชายคนโตของข้าพเจ้า"
และ "สำหรับพระอาการของสมเด็จพระสังฆราช ขณะนี้ โดยทั่วไปปกติดี"
(ที่มา: พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช)
"ชีวิตนี้น้อยนัก หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันสั้นนัก ยืนนานที่สุด
ก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่..ในชีวิตนี้ เราสามารถหนีกรรมไม่ดี
ที่ทำไว้ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศ
หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้ว ทำอะไรอีกไม่ได้
ชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึง ยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวว่า
ชีวิตนี้สำคัญนัก พึ่งใช้ชีวิตให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้"

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"แม้แต่เนื้อตัวร่างกายของท่าน..แต่แล้วก็ต้องทอดทิ้งจมดินและทราย
จนในที่สุดก็สลายไป..เมื่อความจริงก็เห็นๆกันอยู่เช่นนี้แล้ว
เหตุใดเราท่านทั้งหลาย..ไม่เร่งสะสมอริยทรัพย์อันประเสริฐ
ซึ่งจะติดตามตัวไปได้ในชาติหน้า แม้หากสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริง..
พวกเราก็เพียงเสมอตัว..หากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มีจริง..
แล้วเราท่านทั้งหลายไม่สร้างสมบุญและความดีไว้ สร้างสมแต่
ความชั่วและบาปกรรม..เวลาในชีวิตของเรา..ซึ่งก็คงมีไม่เกิน
คนละ ๑๐๐ ปี..ที่ควรจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ กลับต้องมาโมฆะ
เสียเปล่า ก็สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็น โมฆะบุรุษ โดยแท้"

พระวรธรรมคติในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
"..ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
เป็นทางแยก จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด..
ชีวิตนี้น้อยนัก พึงใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้มีปัญญา ให้เป็นทางไปสู่ชีวิตหน้า
ที่ยืนนาน ให้เป็นสุคติที่ไม่มีกาลเวลา หาขอบเขตมิได้.."

พระวรธรรมคติในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

-http://www.facebook.com/winter.brendan
ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7455
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2229
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


องค์ดาไลลามะแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เมื่อทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
องค์ดาไลลามะได้ทรงร่างสาส์นเพื่อแสดงความเสียพระทัยในทันที
:

"สหายทางจิตวิญญาณที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ
ที่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ในระยะเวลาอันสั้นหลังงานฉลองพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี

ในระหว่างที่ข้าพเจ้าสวดภาวนาอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชนี้
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังมหาเถระสมาคม
และศิษยานุศิษย์นับหลายล้านคนของพระองค์ทั้งในประเทศไทย
และประเทศต่างๆทั่วโลก"

องค์ดาไลลามะยังได้ทรงชี้ให้เห็นว่า ในการจากไป
ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯนั้น
เราทั้งหลายได้สูญเสียสหายทางจิตวิญญาณอันวิเศษ


"เมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าฯพระองค์ และได้รู้สึกเคารพนับถือ
และชื่นชมอย่างสุดซึ้ง ต่อวิถีทางที่พระองค์ทรงปฎิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อพระศาสนาได้สมบูรณ์ยิ่ง
ตลอดพระชนม์ชีพอันยาวนานและมีความหมายยิ่งนั้น
สมเด็จพระญาณสังวรฯได้ทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างคุณประโยขน์
ต่อมวลมนุษยชาติอย่างทั่วถึงตลอดมา"

องค์ดาไลลามะได้ทรงชี้แนะอีกว่า ในเวลาเช่นนี้พวกเราอาจรู้สึกถึงความสูญเสีย
แต่การอุทิศถวายที่ดีที่สุดนั้น คือการทำอะไรก็ตามตามกำลังความสามารถ
เพื่อพัฒนาสันติภาพและปัญญา อย่างเช่นที่สมเด็จพระสังฆราชฯได้เคยทรงปฏิบัติสืบมา


องค์ดาไลลามะยังได้กล่าวอีกว่าพระองค์หวังว่าจะได้ส่งผู้แทนพระองค์
มาสวดภาวนาและแสดงความอาลัย
ต่อประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพนับถือ

ที่มา: http://www.dalailama.com/
news/post/1023-his-holiness-the-dalai-lama-expresses-
condolences-on-the-passing-away-of-the-supreme-patriarch-of-thailand
-------------------------

"...สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระสหายกับองค์ดาไล ลามะ แห่งทิเบต
ผู้ซึ่งขานพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จฯว่า
"พี่ชายของฉัน"
องค์ดาไล ลามะ ได้เคยเสด็จมาประเทศไทยหลายครั้ง
นับจากการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐
โดยทุกครั้งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ณ วัดที่ประทับ เพื่อทรงสนทนาธรรม...."

ที่มา: washingtonpost.com/world/asia_pacific/
supreme-patriarch-of-thai-buddhism-dies-at-100/2013/10/24/
d8dac89a-3cc2-11e3-b7ba-503fb5822c3e_story.html
-----------------------
แปลโดย admin @[171500479682387:274:วัดป่า]
www.facebook.com/watpah
กราบขออภัยและกราบขอประทานอภัยหากมีข้อผิดพลาดในการแปล

English Version : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=232782196887548
"สติ มีความสำคัญที่สุด สติ มีหน้าที่ตัดสิน
ว่าจะให้กิเลสชนะเหตุผล หรือเหตุผลชนะกิเลส"


-สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2014, 03:20:42 PM โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg »

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham