Forum > หลวงตามหาบัว

ถ้าเห็นว่า.. กิเลสเป็นภัยที่สอนไว้ :หลวงตาพระมหาบัว

(1/1)

ฐิตา:
ถ้าเห็นว่า.. กิเลสเป็นภัยที่สอนไว้

เพราะพวกเรานี้ส่วนมากเป็น ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
ทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
ทำไมไม่สนุกต่อยกันกับกิเลส หือ! แบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้ว
ตายทีหนึ่งๆ แล้วขึ้นมาแบกอีก ตายๆอยู่อย่างนั้นทำไมจะไม่แจ้ง

ทำไมจะไม่รู้ ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ลิ่มสลักเข้าไปแทงเข้าไป
ตรงนั้น ให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลา
เรายังไม่เข็ดไม่หลาบ เราจะไปเข็ดหลาบเมื่อไร ธรรมะของพระพุทธเจ้า
เป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลาบทั้งนั้น
เพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรม
เหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งเหล่านี้อยู่ วันตายมันไม่แน่นะ

หมดลมหายใจเท่านั้นก็ตาย ไม่ว่าชาติชนชั้นวรรณะใด
นั้นสมมุติกันไปตามชั้นภูมิ สิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้
คือลมหายใจนี่เท่านั้น เอ้า! ถ้าลมหายใจหมดเมื่อไรแล้ว
นั่งอยู่มันก็ตาย นอนอยู่มันก็ตาย เวลานี้ยังมีลมหายใจอยู่
เอ้า! สู้ซิ สู้กิเลส ถ้าเห็นว่า
กิเลสเป็นภัยที่สอนไว้ และเห็นว่าธรรมเป็นคุณ

นำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปซิ
นี่ละการปฏิบัติธรรม
อย่ามาท้อแท้เหลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นอยู่

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ
เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
๑๒ เมษายน ๒๕๓๐
นำมาแบ่งปัน โดย.. Supani Sundarasardula - facebook

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version