ผู้เขียน หัวข้อ: สภากาชาดไทย  (อ่าน 2099 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7451
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
สภากาชาดไทย
« เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 07:48:45 pm »
สภากาชาดไทย
-http://www.redcross.or.th/principles-

 มนุษยธรรม

กาชาด เกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลือโดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาด เจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวลความไม่ลำเอียง

กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา ชั้น วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุดความเป็นกลาง

เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธินิยมความเป็นอิสระ

กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของประเทศตน จะต้องธำรงความเป็นอิสระอยู่ต่อไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

 บริการอาสาสมัคร

กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ

 ความเป็นเอกภาพ

ในประเทศพึงมีสภากาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้กับคนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตนความเป็นสากล

กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลสังกัดอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7451
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: สภากาชาดไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 07:50:19 pm »
ติดต่อสภากาชาดไทย
-http://www.redcross.or.th/contactus-

Call Center สภากาชาดไทย    ::: 1664 :::Website หน่วยงานในสภากาชาดไทย    
     
     
สำนักงานบริหาร    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4088
เบอร์แฟกซ์    0-2252-7795
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/administration
     
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    
เบอร์โทรศัพท์    0-2251-7858-9 ต่อ 2115
เบอร์แฟกซ์    0-2251-7858
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     
     
สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4043-4
เบอร์แฟกซ์    0-2252-1688
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 8 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://chapternews.redcross.or.th/
     
สำนักวิเทศสัมพันธ์    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4038,0-2256-4048
เบอร์แฟกซ์    0-2255-3064
อีเมล์    intertrc@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     
     
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4032-6
เบอร์แฟกซ์    0-2255-3727
สถานที่ติดต่อ    1873 ตึกบริพัตร ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     
     
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย    
เบอร์โทรศัพท์    0-2250-1849, 0-2252-4329 ต่อ 119
เบอร์แฟกซ์    0-2250-1848
สถานที่ติดต่อ    พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://museum.redcross.or.th
     
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย    
เบอร์โทรศัพท์    0-2251-7853-6
เบอร์แฟกซ์    0-2252-7976
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/firstaid
     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4015, 0-2255-3065
เบอร์แฟกซ์    0-2255-3065
อีเมล์    it@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 10 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    

 http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/it
     
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4107-9
เบอร์แฟกซ์    0-2254-7577
สถานที่ติดต่อ    104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.trcarc.org/
     
ศูนย์ดวงตา    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4039-40
เบอร์แฟกซ์    0-2252-4902
อีเมล์    eyebank@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.eyebankthai.com/
     
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4045-6, 1666
เบอร์แฟกซ์    0-2255-7968
อีเมล์    odc-trcs@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.organdonate.in.th/
     
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู    
เบอร์โทรศัพท์    0-2389-0853-4
เบอร์แฟกซ์    0-2395-4068
สถานที่ติดต่อ    ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/rehabitition
     
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย    
เบอร์โทรศัพท์    0-2254-2200,0-2256-4209,0-2254-4736
เบอร์แฟกซ์    0-2256-4399
อีเมล์    trcch@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1873 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/childrenhome
     
สำนักงานโภชนาการวังสวนจิตรลดา    
เบอร์โทรศัพท์    0-2282-7890
เบอร์แฟกซ์    0-2282-7890
สถานที่ติดต่อ    สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/nutrition
     
สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4000
เบอร์แฟกซ์    0-2251-1580
สถานที่ติดต่อ    1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     
     
สำนักงานกลาง    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4018-24
เบอร์แฟกซ์    0-2252-7789
สถานที่ติดต่อ    1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/central
     
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด    
เบอร์โทรศัพท์    039-501-015, 039-521-838, 087-600-0686,081-926-2803, 089-769-2475 (ผจก)
เบอร์แฟกซ์    039-521-621
อีเมล์    khaolan@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ปณ.13 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/khaolan
     
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4000
เบอร์แฟกซ์    0-2256-4368
สถานที่ติดต่อ    1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.chulalongkornhospital.go.th/
     
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์    
เบอร์โทรศัพท์    0-2251-7853-6
เบอร์แฟกซ์    0-2252-7976
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.rtrc.in.th
     
สถานเสาวภา    
เบอร์โทรศัพท์    0-2252-0161-4
เบอร์แฟกซ์    0-2254-0212
อีเมล์    qsmi@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.saovabha.com/
     
สำนักงานยุวกาชาด    
เบอร์โทรศัพท์    0-2252-5002-3
เบอร์แฟกซ์    0-2252-5004
สถานที่ติดต่อ    1871 อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.thaircy.org/
     
สำนักงานอาสากาชาด    
เบอร์โทรศัพท์    0-2251-0385, 0-2251-0582, 0-2252-6913
เบอร์แฟกซ์    0-2252-8711
อีเมล์     volun@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://vb.redcross.or.th/
     
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ    
เบอร์โทรศัพท์    0-2263-9600-99
เบอร์แฟกซ์    0-2255-5558
อีเมล์    blood@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.blooddonationthai.com/
     
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา    
เบอร์โทรศัพท์    0-3832-0200-49
เบอร์ แฟกซ์    0-3831-1008
อีเมล์    bhanwasa@somdej.or.th
สถานที่ ติดต่อ    290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.somdej.or.th/
     
สำนักงานจัดหารายได้    
เบอร์โทรศัพท์        0-2256-4289
เบอร์แฟกซ์    0-2250-0312
อีเมล์    pr-fund@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcrossfundraising.org/
     
สำนักงานการคลัง    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4061-77
เบอร์แฟกซ์    0-2250-0120
สถานที่ติดต่อ    1873 ตึกอำนวยนรธรรม ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/finance
     
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย    
เบอร์ โทรศัพท์    0-2256-4092-9
เบอร์แฟกซ์    0-2256-4090
สถานที่ ติดต่อ    1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.trcn.ac.th/
     
สำนักงานการเจ้าหน้าที่    
เบอร์โทรศัพท์    0-2256-4053
เบอร์แฟกซ์    0-2252-7992
อีเมล์    person@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ    1873 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://www.hrtrc.com
     
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน    
โทรศัพท์    0-2256-4078-80
โทรสาร    0-2252-1534
สถานที่ติดต่อ    1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :    http://property.redcross.or.th/


.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7451
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: สภากาชาดไทย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 07:53:54 pm »

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

-http://www.redcross.or.th/home-

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ :  045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
----------------------------------------------

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068
หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th

.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7451
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: สภากาชาดไทย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 07:54:44 pm »
การบริจาคเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ตามลิงค์ครับ)

-http://www.redcross.or.th/donation/moneydonate_internet.php?sc=0046&insertflag=1-

http://www.redcross.or.th/donation/moneydonate_internet.php?sc=0046&insertflag=1

.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7451
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: สภากาชาดไทย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 08:45:13 pm »
การบริจาคเลือด , ดวงตา , อวัยวะ , ร่างกาย ให้สภากาชาดไทย

-http://board.palungjit.com/f108/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-32274.html-

.

http://board.palungjit.com/f108/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-32274.html

.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham