Forum > หลวงตามหาบัว

“ศิษย์หลวงตามหาบัว” ยื่นหนังสือต้าน กสทช.กำหนดสเปก วิทยุชุมชน”

(1/3) > >>

มดเอ๊กซ:


ด้วยร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีแนวคิดในการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ให้ลดเสาสัญญาณและกำลังส่งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลงจากระดับของสถานีหลัก กำลังส่งประมาณ10000วัตต์ เสาสัญญาณสูงประมาณ100ม.ลงเหลือความสูง40เมตรและมีกำลังส่งเพียง100วัตต์ นั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้แยกแยะประเภทสถานีวิทยุตามคุณภาพของรายการที่ออกอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในด้านพระพุทธศาสนาการศึกษา,วัฒนธรรม ประโยชน์สาธารณะอื่น ด้วยการจะบังคับให้สถานีวิทยุรายใหม่ทุกประเภท ไม่ว่าจะมีโฆษณาหากำไรหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะมีคุณภาพของรายการเป็นอย่างไร เป็นคุณหรือโทษมากน้อยก็ตาม กสทช.พยายามผลักดันกฎหมายบีบบังคับให้ลดกำลังส่งลงเท่ากัน และลดเสาส่งออกอากาศลงมา ทำให้ขอบเขตการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลดลง เป็นผลให้พระป่าสายกรรมฐาน รับฟังหลักธรรมคำสอนจากสถานีวิทยุเหล่านี้ไม่ได้หรือรับฟังได้แต่ไม่ชัดเจน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศส่วนใหญ่จะมิอาจรับฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้อีกต่อไป
 
มูลนิธิดวงแก้วฯปรารถนาอย่าแรงกล้าที่จะขอความเมตตาให้คำนึงถึงสารประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากรายการธรรมปฏิบัติของสถานี โดยกำหนดให้สถานีวิทยุที่ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ และมีเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ มุ่งพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์(ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยมาก สามารถจัดสรรได้ไม่ยาก) ให้สถานีวิทยุเช่นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนี้ ได้รับสิทธิในการถือครองคลื่นและใช้มาตรฐานเทคนิคเช่นเดียวกับคลื่นหลักหรือสถานีวิทยุรายเดิม(คลื่นหลัก๓๑๔สถานี) และสามารถได้รับอนุญาตประกอบกิจการสามารถออกอากาศเผยแผ่ธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน และธรรมจากองค์หลวงตาพระมหาบัวได้ดุจดังเดิมเหมือนที่องค์หลวงตายังดำรงธาตุขันธ์อยู่ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคงไว้ซึ่งมรดกขององค์หลวงตาพระมหาบัวให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไป

กสทช. ปฏิบัติงานขัดต่อธรรมขององค์หลวงตา http://www.luangta.com/info/news_text.php?cginews_id=437&type

จาก เว็บยา ประชาทน http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=6328.0

เว็บสุขใจ http://www.sookjai.com/index.php?topic=39129.0

มดเอ๊กซ:


ขอคัดค้านร่างประกาศ กสทช. “หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง”
เนื่องจากความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่ส่อว่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งจะทำให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ฯ ซึ่งกระจายเสียงธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้องลดกำลังส่ง และลดความสูงของเสาลง ทำให้ผู้ที่เคยได้รับฟังส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับฟังได้อีกต่อไป

http://www.youtube.com/v/ziLZkvapnPA


http://www.youtube.com/v/B61LJ5XbYB8


http://www.youtube.com/v/Guza_UDBMPs


อุดรธานี - พระสายวัดป่ามีมติค้าน กสทช.จำกัด http://77.nationchannel.com/video/281205/

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/saitarn.saidham/posts/322427307852741

มดเอ๊กซ:


http://www.youtube.com/v/bJHAeY3B1l8

มดเอ๊กซ:
บรรยากาศ...พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาคณะศิษย์
มาชุมนุมคัดค้านร่างประกาศ กสทช. ฯ
ณ สำนักงาน กสทช. ซ.สายลม เขตพญาไท กรุงเทพฯ


-----------------------------------------

พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้อยู่ที่ใจ
การเฝ้าดูใจตนเองด้วยสติปัญญา
คือการเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างแท้จริง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

-----------------------------------------

เพื่อนๆ ว่า “ยุคมืด” ยุคที่คนดีจะถูกเหยียบย่ำ คนชั่วจะได้รับยกย่อง มาถึงหรือยังครับ ???

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41199

มดเอ๊กซ:


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้
กสทช. นัดแถลงข่าวเรื่องผลการประชุมคัดค้าน
ของคณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่มาชุมนุมคัดค้านร่างประกาศ กสทช.ฯ
ในกรณีสั่งให้ลดสัญญาณวิทยุ คลื่น ๑๐๓.๒๕ MHZ
“เสียงธรรมเพื่อประชาชน” จาก ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
เหลือเพียงไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์
ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ นะค่ะ

จาก เว็บ ธรรมจักร http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=42897

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version