ผู้เขียน หัวข้อ: พระโกนาคมพุทธเจ้า  (อ่าน 1227 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7435
 • กิจกรรม:
  0.8%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2678
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 13.0.1 Firefox 13.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
พระโกนาคมพุทธเจ้า
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 07:18:43 am »
พระโกนาคมพุทธเจ้า

คอลัมน์ คติ-สัญลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์
พระโกนาคมพุทธเจ้า หรือ พระโกนาคมนะพุทธเจ้า เป็นอดีตพระพุทธ เจ้าอีกพระองค์หนึ่งที่อุบัติขึ้นในภัทรกัปนี้ของฝ่ายเถรวาท

โดยทั่วไปการประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์อดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ มักจะไม่เป็นที่นิยมกันในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

หากจะปรากฏมากในประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า หรือบางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน

โดยเฉพาะมักจะประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ที่มีรูปสัณฐานเป็นเจดีย์เหลี่ยม และจะประดิษฐานอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระ องค์ไว้ตามทิศทั้งสี่

จาก ความเชื่อของพุทธบริษัทในฝ่ายเถรวาทในเรื่องของอดีตพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ พระโกนาคมพุทธเจ้าเป็นอดีตพระพุทธเจ้าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน

ทางพุทธศิลป์จึงกำหนดรูปแบบพระโกนาคมพุทธเจ้า ให้มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน

ใน ประเทศไทยจะนิยมกันว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในเจดีย์เหลี่ยมทางทิศตะวันออก เป็นพระโกนาคมพุทธเจ้า แต่ในประเทศพม่าจะประดิษฐานอยู่ในทิศใต้

ใน ภาพที่แสดงเป็นภาพที่ประดิษฐานในเจดีย์หรือกู่พญาวัดอนันดา พุกาม ประเทศพม่า เปรียบเทียบได้ก็พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา ซึ่งเป็นปางที่พระสิทธัตถะทรงรับหญ้าคาเพื่อปูรองนั่งก่อนจะตรัสรู้เป็นพระ พุทธเจ้า

ในคติและสัญลักษณ์พระโกนาคมพุทธเจ้าคือคติของ "ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส"


-http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1lYQXdNekUxTURjMU5RPT0=&sectionid=TURNeE53PT0=&day=TWpBeE1pMHdOeTB4TlE9PQ==-
.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham