Forum > ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน

ช่วยกันแชร์.. ภาพประทับใจ (ในหลวง) ...

<< < (3/3)

ฐิตา:

หากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่อง
เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา
ช่วยกันทำความดีให้พ่อได้สุขใจ
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา


http://youtu.be/1eFBIOhWAgI
>>> F/B ราชบัลลังค์ และจักรีวงค์."พระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ความพอเพียง
คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง

แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง
หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้
ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่
คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น

พระราชดำรัส
พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้า

ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541
>>> F/B ภูผา นักเดินทาง

ฐิตา:เจ้าพนักงานตั้งแต่งท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม
ในพระราชพิธีออกมหาสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บนยกพื้นท้องพระโรง ประดิษฐานพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระแท่นลาปูลาดพระสุจหนี่ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระมหาเศวตฉัตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างใหม่ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เป็นพระแท่นที่รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ทำจากไม้หุ้มทองประดับอัญมณี ใต้พระที่นั่งพุดตานมีห่วงสำหรับสอดคานหาม สำหรับเป็นที่ประทับเวลาเสด็จเลียบพระนคร หากสอดคานหาม จะเรียกว่า พระราชยานพุตตานทอง ในรูปถวายคลุมพระที่นั่งพุดตานด้วยเยียระบับ

ที่โต๊ะเคียง เบื้องขวาเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าสองชั้น เบื้องหน้ามีพานทองคำสำหรับเชิญกระดาษพระราชดำรัส เบื้องซ้าย เชิญพานพระขันหมากทองคำลงยาราชาวดีพร้อมเครื่องพระศรี เบื้องหน้าพานพระขันหมาก เชิญพระสุพรรณศรีบัวแฉกทองคำลงยาราชาวดี (กระโถนเล็ก)

ที่เบื้องล่างพระที่นั่งพุดตาน ตั้งพระสุพรรณราชทองคำ (กระโถนใหญ่)

ที่โต๊ะเคียงเบื้องขวาถัดออกมา เบื้องหน้าประดิษฐานธารพระกรชัยพฤกษ์ เบื้องหลังเป็นพระมาลาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนนวมพานทองคำ

ที่โต๊ะเคียงเบื้องซ้ายถัดออกมา เบื้องหน้าประดิษฐานพระแสงขรรค์ชัยศรี เบื้องหลังประดิษฐานพระวาลวิชนี คือ พัดโพกและพระแสงหางจามรี อีกพานน่าจะประดิษฐานฉลองพระบาทเชิงงอน บนนวมพานทองคำ

เบื้องหลัง ตั้งพัดโบกใบตาลขอบกลม เป็นพัดโบกสำหรับให้เจ้าพนักงานอยู่งาน เวลาเสด็จออกมหาสมาคม หากเสด็จเลียบพระนครใช้พัดโบกใบตาลปลายงอน และหากเสด็จประทับในเรือพระที่นั่งหรือพลับพลา จะใช้พัดโบกขนนก สำหรับอยู่งานถวายพัดโบก

ที่มา:จากfacebook Champ Vijitakula และ Nha Chandransu เครดิต OHM
>>> F/B ราชบัลลังค์ และจักรีวงค์.ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต
พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ
ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน
บ้านเมืองของเราเป็นรวมเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่น
ในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน
เพื่อประโยชน์ความร่วมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงาน ให้สมฐานะและหน้าที่
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำรัส
ในการเสด็จการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
*** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน***

....***' ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ '•***....
•°*"˜ •°*"˜ •°*"˜ .•°˜ " ˜°˜ " ˜°•.˜"*°•. ˜"*°• ˜"*°•
>>> F/B ปรัชญาแห่งชีวิต & คติธรรมขณะเสด็จฯกลับยังพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
พระองค์ทรงหยุดเพื่อรับการถวายความเคารพจากกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ฯ
...ขอจงทรงพระเจริญ....พวกเราได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งหน้า
ในการแสดงความจงรักภักดีถวายพระองค์ท่าน...๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯออกมหาสมาคมฯ.. นอกพื้นที่ กทม.

เครดิต สำนักข่าวเจ้าพระยา
>>> F/B ราชบัลลังค์ และจักรีวงค์.ฐิตา:ถ้ามีใครถาม
ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้

เพราะท่านทำเพื่อคนไทย
ด้วยธรรมะของพระราชา
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก
ไม่เคยพักจวบจนวันนี้

ช่างโชคดีแผ่นดินนี้
มีราชาที่ทรงธรรม

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
>>> F/B ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร"รอยพระบาทยาตรา ณ จังหวัดกาญจนบุรี"
นายเฉย ดอนเจดีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ยกมือขึ้นไหว้น้อมเกล้าถวายโคพันธุ์ “บังกะลา” ๑ ตัว
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ขณะเสด็จเยี่ยมราษฎร
ภายหลังทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
(ภาพถ่ายจาก คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย www.king84.th)Happy National Day and Happy Birthday
to the King of Thailand!

We, citizens of Malaysia,
wish his majesty the king, good health and long life.
Long Life the relation
between Malaysia and Kingdom of Thailand.

Picture: Malaysia-Thailand Friendship Day,
Federal Territory of Putrajaya, Malaysia.
>>> F/B ASEAN Community

ฐิตา:

“.....ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไร
ก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์ว่า
ครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม
ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร……”

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร
ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

>>> F/B ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร

時々होशདང一རພຊຍ๛:


:07: :07: :07:

http://www.youtube.com/v/70_jlhmm9qs?hl=th_TH&amp;version=3

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version