Forum > ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน

ช่วยกันแชร์.. ภาพประทับใจ (ในหลวง) ...

(1/3) > >>

ฐิตา:


ในหลวงยังทรงพระเยาว์ ถูกสมเด็จพระราชบิดา ท่านมัดขาเอาไว้


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมพระนลาฎ(หน้าผาก)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

ฐิตา:


ในหลวงในดวงใจ
noway2know -http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=4630.0

ฐิตา:เฉลิมชนม์บาทเบื้อง          พระภูมี
องค์สยามจักรี                   อุ่นหล้า
ทวยราษฏร์สดุดี                ถวายเกียรติ ก้องเฮย
พระบารมีเกริกฟ้า            สง่าแคว้นแดนสยามฯ


จริงหรือเปล่า เรื่องเล่าขาน เวลาในหลวงเสด็จ
ไปหาพระอาจารย์แต่ละท่านโดยไม่บอกล่วงหน้า แต่เสมือนพระอาจารย์แต่ละท่าน
รู้ด้วยฌาน จึงเตรียมพร้อมรับเสด็จ
ธุจ้า ธุจ้า Ladatipamon Trirat


Love Eternally :รักชั่วนิรันดร์
You have walked
Over all this land
You have touched
Every heart and hand
You have seen
A greater plan
Given your all
So that we can stand.
*****

One in Harmony
All in Unity
Together we will give you
Love Eternally
One in Harmony
All in Unity
Together we will give you
Love Eternally.!

>>> F/B ปรัชญาแห่งชีวิต & คติธรรม
*****

มีพระราช วังใด ในโลกนี้
ที่จะมี แปลงนา กล้าไสว
มีมหา ปราสาท ของชาติใด
ที่ข้างใน มีโรงสี มีโรงนา

มีกษัตริย์ ในโลกนี้ กี่พระองค์
ที่จะทรง งานหนัก เป็นนักหนา
มีกษัตริย์ พระองค์ใด ในโลกา
ทรงดำนา เกี่ยวข้าว เยี่ยงชาวดิน

ยอดกษัตริย์ อัจฉริยะ แห่งเกษตร
สายพระเนตร ยาวไกล ไม่รู้สิ้น
ทรงวิจัย ค้นคว้า เป็นอาจิณ
เพื่อให้ไทย ทุกถิ่น อยู่กินดี

ทรงชี้ทาง การเกษตร ทฤษฎีใหม่
จัดนาไร่ อย่างไร ไม่เป็นหนี้
มีข้าวปลา พอเพียง เลี้ยงชีวี
ชีวิตมี ความสุข ไม่ทุกข์ใจ

รัตน โกสินทร์ แผ่นดินนี้
จึงยังมี แปลงนา กล้าไสว
ภูมิปัญญา เกษตรกรรม ยังนำไทย
ให้ลูกหลาน รุ่นใหม่ ได้เรียนรู้

ได้รู้คิด รู้ทำ รู้สำนึก
รู้จักฝึก รู้จักพอ รู้ต่อสู้
รู้ธรรมะ ธรรมชาติ อาจเป็นครู
รู้เชิดชู รู้พระราช ปณิธาน

สำนึกคุณ ค่าล้ำ ถิ่นกำเนิด
ร่วมทูนเทิด ประเทศไทย ในทุกด้าน
มีความรู้ ต้องมีธรรม ส่องนำงาน
จิตวิญญาณ ตอบแทน คุณแผ่นดิน

ทุกก้าวย่าง รวมพลัง ไทยทั้งชาติ
ขอก้าวตาม รอยพระบาท ไปทั่วถิ่น
พระปรีชา คือสมอง ของแผ่นดิน
พระภูมินทร์ คือปราชญ์ ของชาติไทย

ร่วมทำดี ถวายบังคม บรมบาท
มหาราช ภูมิพล มงคลสมัย
ใจคนไทย รักห่วง ทุกดวงใจ
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชัน

ขวัญเอย ขวัญข้าว ชาวสยาม
ขวัญคนไทย ทุกเขตคาม ทุกความฝัน
ขวัญแผ่นดิน ขวัญชีวิต นิจนิรันดร์
ขอทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์กาล

Mind Mind Meemee
>>> F/B ปรัชญาแห่งชีวิต & คติธรรม

ฐิตา:ฐิตา:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version