ผู้เขียน หัวข้อ: ภาพ Shakyamuni Buddha’s life+พุทธประวัติโดยย่อ.. ตามแนวข้อสอบสนามหลวง  (อ่าน 7848 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.52 Chrome 19.0.1084.52
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ภาพพุทธประวัติ (Shakyamuni Buddha’s life)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 07:24:28 pm »


ทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ
พระพุทธเจ้าทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ ทั้งจากราชสกุลศากยะและโกลิยะ
Pacifying His Relatives
The Lord Buddha calmed down His relatives of the Sakya as well as the Koliya clans in the case of water controversy.เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์
เมื่อประทับอยู่ในพระนครหลวงของพระพุทธบิดา พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต ในเวลาเช้าหลายครั้ง
On Alms Round in Kapilavastu
Staying in the capital city of His father the Lord Buddha, several times, went out for alms in the morning.ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา
พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสาวก ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าสุทโธทนะ
The Buddha's Father was cremated
The Lord Buddha, along with His noble disciples arranged the cremation of King Suddhodana's body.พระราหุลบรรลุความเป็นพระอรหันต์
พระ ราหุล โอรสของพระศาสดา ทรงได้รับอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรพระองค์แรก และต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านมีความกระตือรือร้นในการศึกษาและฝึกอบรมแรงกล้า จึงได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ คือสภาพที่เป็นอิสระจากกิเลส(ความชั่วที่ทำจิตให้เศร้าหมอง) ทั้งปวง
Ven. Rahula Attains Arahatship
The Master's Son. Rahula, was allowed to be ordained as a first novice and later as a monk. He throught enthusiastic study and training attained Arahatship. the state of being free from all defilements.ทรงแสดงธรรมโปรดพระองคุลิมาล
พระพุทธเจ้า ทรงกลับใจพระองคุลิมาลจากการเป็นฆาตกรมาเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา
The Conversion of Angulimala
The Lord Buddha converted Angulimala from being a murderer to a Buddhist monk.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2015, 05:46:12 pm โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg. »

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 19.0.1084.52 Chrome 19.0.1084.52
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ภาพพุทธประวัติ (Shakyamuni Buddha’s life)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 08:12:19 pm »


ช้างไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้า
พระ เทวทัตศิษย์ทรยศของพระพุทธเจ้า ติดสินบนนายควาญช้างให้ปล่อยช้างตรงไปจะประหารพระบรมศาสดา แต่ด้วยพระเมตตาจิตของพระองค์ ช้างกลับไปคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์
The Buddha subdues a raging elephant
Bribed by Devadatta, the rebel disciple of the Buddha, the mahout let the elephant charge to kill the Master. But through the Lord's loving kindness the elephant knelt down in front of the Buddha.พระโมคคัลลานะถูกประทุษร้าย
พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกรูปหนึ่งของพระพุทธเจ้า ถูกกลุ่มอาชญากรทำร้าย ด้วยการว่าจ้างของกลุ่มผู้ริษยา
Ven. Moggalana was Injured
Venerable Moggalana, one of the Lord's pre-eminent disciples, was injured by gangsters who were hired by a rival group.พระกระยาหารมื้อสุดท้าย
ได้รับนิมนต์ให้ไปเสวยพระกระยาหาร ณ บ้านของนายจุนทะ บุตรช่างทอง พระศาสดาได้เสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ณ ที่นั้น
The Buddha's Last Meal
The Buddha's last meal from which he became sick and passed away was at the house of Cunda,the goldsmith's son.การประชวรของพระพุทธเจ้า
เมื่อ เสด็จออกจากบ้านของนายจุนทะไปแล้ว ในการเดินทางไปสู่กรุงกุสินารา ซึ่งมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จปรินิพพาน ณ ป่าไม้สาละซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง พระศาสดาก็ทรงพระประชวร
The Buddha's Last Sickness
Leaving Cunda's house on His way to Kusinara where He intended to pass away at the Sala tree forest nearby, the Buddha become sick.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2015, 06:05:59 pm โดย ฐิตา, เหตุผล: jpg. »

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


การปรินิพพาน
เมื่อทรงสั่งสอนสาวกองค์สุดท้าย คือ สุภัททะปริพาชกแล้ว พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขปุณณมี
Passing Away into Parinibbana
Instructing His last disciple, Subhadda, the Wanderer, the Lord Buddha passed away into Parinibbana on the Vesakha Full Moon day.การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
พระพุทธสาวกและเหล่ากษัตริย์มัลละแห่งกรุงกุสินารา จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
The Buddha's Cremation at Kusinara.
The Lord's spiritual disciples and groups of Malla monarchs of Kusinara arranged the cremation of the Master's body.การแจกพระบรมสารีริกธาตุ
โทณพราหมณ์ ได้รับมอบหมายให้แจกพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารแก่อาณาจักรต่างๆ ซึ่งส่งทูตมาขอรับส่วนแบ่ง
Distribution of the Buddha's Relics
Dona, the Brahmin, was entrusted to distribute the Buddha's relics and ashes to various kingdoms which sent their messengers to ask for some portions.

http://www.buddhist-elibrary.org/

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham