ผู้เขียน หัวข้อ: 王菲法门寺诵《心经》 Faye Wong Performing Heart Sutra at Famen Temple  (อ่าน 1273 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
王菲法门寺诵《心经》 Faye Wong Performing Heart Sutra at Famen Temple
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 12:47:59 am »


王菲法门寺诵《心经》 Faye Wong Performing Heart Sutra at Famen Temple
อัปโหลดโดย linfengmial เมื่อ 12 มี.ค. 2011
จาก sinapremium

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,
照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,
色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,
受想行識亦復如是。舍利子是諸法空相,
不生不滅,不垢不淨,不增不減,是故空中無色,
無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色身香味觸法,
無眼界,乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,
乃至無老死,亦無老死盡,無苦集滅道,無智亦無得,
以無所得故,菩提薩埵。依般若波羅蜜多故,
心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。
三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提,
故知般若波羅蜜多是大神咒,是大明咒,是無上咒,
是無等等咒,能除一切苦,真實不虛,故說般若波羅多咒,
即說咒曰:「揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」
 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham