ผู้เขียน หัวข้อ: 梵唱大悲咒 (ฟั้นชั่งต้าเปยโจ้ว) มหากรุณาธารณีสูตร ธิเบต+บทสวดค่ะ  (อ่าน 5628 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=tRfYbDfwAKk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=tRfYbDfwAKk</a>
อัปโหลดโดย bkkjayth เมื่อ 4 พ.ค. 2009

บทสวดมนต์ธิเบต 梵唱大悲咒 Fan Chang Da Bei Zhou .
( ฟั้น ชั่ง ต้า เปย โจ้ว ) มหากรุณาธารณีสูตร ธิเบต.
Mahakaruna Dharani Sutra.
The Great Compassion Mantra - Avalokitesvara.

นะโมรัตนตรายายะ นะโมอายะชานะ สักการา เปโรชานะ
โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ
นะโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต

นะโมอะยะอวโลเกเต โชระยะพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายา
มหากรุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี ธุรู ธุรู
อิติเว อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา
      วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะระยะโช ฮา...........

namo ratna trayaya, namo aryajana, sakara, bayrotsana, bayuharadzaya tahtagataya, arahatay, samyaksam,buddhaya, namo sarwa tatha gatay, bay arhaybay, samyaksam buddhaybay, namo arya awalokitay, sharaya bodhisatoya, mahasatoya, mahakarunikaya, tayata omdhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itay witai tsalay tsalay, tratsalay tratsalay, kusumay kusumawa, ray ilimili tsiti, dzola mapanaya soha...

[梵唱大悲咒] 南无惹纳达拉雅雅, 南无阿里雅佳纳, 萨嘎拉贝勒佳纳, 尤哈拉佳雅 达他嘎达雅, 阿拉哈帝 桑呀桑布达雅, 纳摩萨噜哇 达他嘎提呗, 阿拉哈达呗 桑呀桑布提呗, 南无阿里雅阿哇噜格帝, 秀哇拉雅 布地萨噜哇雅, 玛哈萨噜哇雅 玛哈嘎噜尼加雅, 达地雅他嗡 达拉达拉提力提力 杜噜杜噜, 易笛威易笛加列加列, 不啦加列不啦加列, 固苏美固苏玛哇垒, 易利密利积地作哈啦, 玛巴纳雅梭哈...

( Pin Yin) Ná mó rě nà dá lā yǎ yǎ, Ná mó ālǐ yǎ jiā nà, Sà gā lā bèilè jiā nà, Yóu hā lā jiā yǎ dá tā gā dá yǎ, Ālā hā dì sāng ya sāng bù dá yǎ, Nà mó sà lū wa dá tā gā tí bei, Ālā hādá bei sāng ya sāng bù tí bei, Ná mó ālǐ yǎ ā wa lū gé dì, Xiù wa lā yǎ bùdì sà lū wa yǎ, Mǎ hā sà lū wa yǎ mǎ hā gā lū ní jiā yǎ, Dá dì yǎ tā wēng dá lā dá lā tí lì tí lì Dù lū dù lū yì dí wēi yì dí jiā liè jiā liè, Bù la jiā liè bù la jiā liè, Gù sū měi gù sū mǎ wa lěi, Yì lì mì lì jī dì zuò hā la, Mǎ ba nà yǎ suō hā...
 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham