Forum > ประชาสัมพันธ์ทางโลก

พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ พอ.ชม สุคันธรัต

(1/1)

sithiphong:
สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย


เรียนเชิญ..ลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพศรัทธาท่านอาจารย์ พ.อ.ชม สุคันธรัตน์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์ พ.อ.ชม สุคันธรัตน์ ณ วัดโสมนัส นางเลิ้ง ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ครับ


-http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/117810591643367-
------------------------------------------------------------------------แจ้งข่าวพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ พอ.ชม สุคันธรัต

งานพระราชทานเพลิงศพนี้มีการแจกพระผง ด้านหน้าเป็นภาพพระอาจารย์อภิชิโต (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ) ด้านหลังเป็นภาพอาจารย์ชม มอบแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ฟรี..

ในงานพระราชทานเพลิงศพน่าจะมีหนังสือแจกครับ...

ท่านเป็นศิษย์พี่ของอาจารย์ปู่ประถม พวกเราชาวพระวังหน้าสมควรไปร่วมแสดงความเคารพไว้อาลัยท่านอาจารย์ชมครับ.-http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/117810591643367-

-http://board.palungjit.com/f179/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-22445-2476.html-

.

http://board.palungjit.com/f179/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-22445-2476.html

.


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version