Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

สนทนานิกายเซ็น : โกอาน

<< < (2/2)

มดเอ๊กซ:


               

โกอานประเภทที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง

พระถามพระอาจารย์เปตึ๋ง
พระ “พุทธะคืออะไร?”
อาจารย์ “ท่านเป็นใคร?”
พระ “ผมคือ นาย ก.”

อาจารย์ “ท่านรู้จัก นาย ก. ไหม?”
พระ “เป็นตัวผมเอง เหตุใดจะไม่รู้จัก”
อาจารย์ชูไม้ปัดขึ้น ถามว่า “เห็นไหม?”
พระ “เห็น”

พระอาจารย์ไม่พูดอะไรต่อไป 

.....
               

พระอาจารย์ฮุ้นง้ำกำลังชงชา พระเต่าฮู้ ถามขึ้น

ถาม “ทำอะไร?”
ตอบ “ชงชา”
ถาม “ใครต้องการดื่ม?”

ตอบ “มีคนหนึ่งต้องการดื่ม”
ถาม “ทำไม ไม่ให้เขาชงเอง?”
ตอบ “เคราะห์ดีที่อาตมายังอยู่”

.....
                 

มีผู้ถามพระอาจารย์เอียะซาน
ถาม “อะไรคือธรรม”
ตอบ “เมฆอยู่บนท้องฟ้า น้ำอยู่ในแจกัน”

.....
               

พระถามพระอาจารย์นานจัวขณะถือเคียวทำงาน
พระ “แนวทางของอาจารย์นานจัวไปทางไหน?”
อาจารย์ “อาตมาซื้อมาด้วยราคา 30 อีแปะ”

พระ “ผมไม่ได้ถามถึงเคียว ผมถามถึงแนวทางของท่านนานจัวว่าไปทางไหน”
อาจารย์ “อาตมาใช้มันได้ดี”

.....
               

ที่วัดของพระอาจารย์น่ำจั๊วะ สงฆ์เถียงกันเรื่องแมว อาจารย์จับแมวแล้วประกาศว่า
อาจารย์ “ถ้าใครตอบได้ จะไม่ฆ่าแมว!!”
ไม่มีใครตอบ อาจารย์จึงฟันแมวขาดเป็นสองท่อน

ครั้นอาจารย์เชาโจวมา มีพระเล่าให้ฟัง
อาจารย์เชาโจวเอารองเท้าขึ้นมาวางบนศีรษะแล้วเดินออกจากวัดไป
อาจารย์น่ำจั๊วะอุทานว่า “ถ้าขณะนั้นท่านอยู่ที่นี่ แมวจะไม่ถูกฆ่า!!”

.....
       

พระถามอาจารย์เชาโจว

พระ “สรรพถึงไปสู่หนึ่ง หนึ่งไปสู่อะไร?”
อาจารย์ “อาตมาซื้อจีวรที่มณฑลซานตุงได้ชิ้นหนึ่ง หนักเจ็ดชั่ง”

.....
             

พระถามอาจารย์เชาโจว

พระ “ทราบว่าท่านอาจารย์เคยไปศึกษาธรรมที่นครนานกิง จริงไหมครับ?”
อาจารย์ “เมืองติงเจามีผักกาดหัวใหญ่”

พระ “อะไรคือเชาโจว?”
อาจารย์ “ประตูเมืองตะวันออก ประตูเมืองตะวันตก ประตูเมืองทิศเหนือ ประตูเมืองทิศใต้”

.....

มดเอ๊กซ:
บางส่วนจากคำนำ

    เซ็นมีแนวคิดที่คมคายเฉียบแหลม เป็นแนวคิดที่ชาวพุทธควรรับทราบ แต่การปฏิบัตินั้น เท่าที่เคยอ่านจากบทความของพระอาจารย์เซ็น ต่างก็ตักเตือนว่า จะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อน จึงปฏิบัติได้

    พื้นฐานที่ดีนั้นท่านหมายถึงเป็นผู้ถือศีลได้บริสุทธิ์หมดจด มีความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่ง(อย่างน้อยไม่อยากดัง ไม่ต้องการอะไรอีก) มีการนั่งสมาธิมาดีพอสมควร(อย่างน้อยไม่คิดจะให้หวยใคร) และได้ศึกษาธรรมมามากพอสมควร ข้อสำคัญยังต้องมีอาจารย์ที่ดี คอยชี้ถูกผิดในการปฏิบัติ ซึ่งคงเป็นทำนองเดียวกับการสอบอารมณ์ของเรา

    ฉะนั้น จึงขอเรียนว่า แม้ท่านเป็นผู้ที่มีพื้นฐานที่ดีดังกล่าวแต่ยังไม่ได้อาจารย์ที่เห็นแจ้งในธรรมมาคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็ขออย่าไป “เพ่ง” “ขบคิด” ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เพราะผลที่ได้อาจเป็น "บ้า" เอาได้ง่ายๆ ตามที่ได้เห็นมาหลายรายแล้ว

    .....     

http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/08/Y10925911/Y10925911.html

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่มด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version