Forum > โครตเกรียนล้างโลก - ลงชักโครกซะ !

บทแผ่เมตตา‏

(1/1)

lek:
สัพเพ สัตตา กิ๊กทั้งหลาย ที่เคยเผลอรัก ที่เคยเผลอใจ ด้วยกัน หมดทั้งสิ้น

อะเวรา จงสงบๆ เถิด ช่วงนี้อย่าเพิ่งมาใกล้กันเลย

อัพยา ปัชฌา จงหยุดก่อนพักก่อนเถิด อย่าได้เพิ่งมาเฉียดกัน ใกล้กันเลย...

อะนีฆา จงไปขลุกกะแฟนเถอะ หยุดพัก ติดต่อสื่อสารกัน ยาว ๆ เลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ แฟนเริ่ม ระแคะระคาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและร่าง​กาย ขอรักษาตน ให้พ้นภัยเถิด

…. สาธุ ....
-------------------------------------------
จงเป็นโสดเป็นโสดเถิด
อย่าได้มีลูกมีเมียติดตัวเลย
จงเป็นแมนเป็นแมนเถิด
อย่าได้มีความเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เลย

จงมีความโสดกายโสดใจ
รักษาตนให้พ้นจากตุ๊ดเกย์ชะนีนางอื่นใด
ทุกช่วงทุกวัย....ด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ" 
สาธุ.

ขอบพระคุณที่มาฟอร์เวิดเมลล์จากกัลยาณมิตร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version